kimkat1355k Beth sydd yn newydd yn y wefan hon?
Ychwanegiadau diweddaraf at y wefan.

04-11-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org

● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● kimkat1356kY tudalen hwn

 

0159g_baner_cymru_uwchben_catalonia_ffram
(delwedd 0159g)
 
 
 
 
 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Beth syn newydd yn y wefan hon?

Y Llyfr Ymwelwyr / El Llibre de Visitants / The Guestbook:
http://pub5.bravenet.com/guestbook/391211408/
6665_map_cymru_catalonia_llanffynhonwen_chirbury_070404
(delwedd 4665)
 Chwiliwch y wefan hon
 

.......................

2017

.....
(04-11-2017) kimkat0341k
History of the Parish of Llanyblodwel. By Mr Isaac Watkin. Vol. XXXIV. iii. Collections Historical and Archaeological Relating To Montgomeryshire And Its Borders.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/testunau-saesneg_160_history-of-llanyblodwel_1906_0343k.htm

.....
(04-11-2017) kimkat0341k
Y Conffrens (tafodiaith Morgannwg)
Will Sledgwr / Ianto Scrafell
1896 (Merthyr Times)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion-prys_y-conffrens_1896_0341k.htm
.....
(04-11-2017) kimkat0331k
Priodir Plant (tafodiaith Llandeilo)
Beriah Gwynfe Evans
1898
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion-prys_priodi-r-plant_1898_cyfeirddalen_0331k.htm
.....

(10-10-2017) kimkat0108k
Mwnglawdd y Cymro, Swydd Yavapai, Arizona.
February 20, 1901
Weekly Journal-Miner from Prescott, Arizona.
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_arizona_swydd-yavapei_0108k.htm
.....
(09-10-2017) kimkat0325k
Y Drysorfa 1838. Agoriad Capel (Bilston, Staffordshire, Lloegr)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_155_bilston_y-drysorfa_1838_0325k.htm
.....
(09-10-2017) kimkat0324k
Y Cymro Oddicartref. Llith yn y Darian. 25 Ionawr 1917.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_154_y-cymro-oddicartref_1917_0324k.htm
.....
(22-09-2017) kimkat1273e
Ailwampio An Elementary Welsh Grammar / John Morris-Jones / 1921 sydd gennym ar y wefan ers 2002.
www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_1921_jmj_elementary_welsh_grammar_cyfeirddalen_1273e.htm
.....
(29-08-2017) kimkat0307k
Shoni. Stori yn Nhafodiaeth Gogledd Morgannwg. T. Morgan, Skewen.
Y Darian. 8 Awst 1918.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_146_shoni-1918_0301k.htm
.....
(29-08-2017) kimkat0307k
Y Punch Cymraeg. Ysgrifau o 1859 a 1860.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_147_y-punch-cymraeg_0307k.htm
.....
(29-08-2017) kimkat0314k
Ail-wneud tudalen Yr Acen yn Gymraeg. J. Lloyd Jones. Y Geninen. 1913.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_150_yr-acen-yn-gymraeg_j-lloyd-jones_1913_0314k.htm
.....
(29-08-2017) kimkat0301k
Y Stiwdant. 1916. Y Geninen. Stori yn nhafodiaith Bro Morgannwg. W. Bryn Davies.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_148_y-stiwdant_1916_0310k.htm
.....
(29-08-2017) kimkat0317k
Colli Ac Ennill. W. Bryn Davies. 1920. Drama mewn pum act yn nhafodiaith Gorllewin Morgannwg.
Educational Publishing Company. Welsh Drama Series. No. 38.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_149_colli-ac-ennill_w-bryn-davies_1920_0317k.htm
.....
(18-08-2017) kimkat0299k
Pentan Shon Iefan. Tarian y Gweithiwr 1896. Tafodiaith Morgannwg.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_145_pentan-shon-iefan_0299k.htm
.....
(14-08-2017) kimkat0295k
Y Dieithryn. 1922. D. T. Davies. Drama un act yn nhafodiaith Morgannwg, neur Wenhwyseg.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_143_y-dieithryn_0295k.htm

.....
(14-08-2017) kimkat0298e
Esboniad am boblogrwydd yr enw ci PERO yng Nghymru?
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_144_pero_parody_sporting-life_1795_0298k.htm
....

(09-08-2017) kimkat0225k
Llanilltyd Fardref. Llanilltud Faerdref. Tarian y Gweithiwr. 1905. Yn y pentref yr oedd Rachel Ralff yn byw. Hen wraig oedd, ac yn hoff iawn o wau sanau. Ni welsoch Rachel un amser braidd heb yr hosan, y gwlan, a'r gweillon.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_138_llanilltyd-fardref_llanilltud-faerdref_cyfaill-john_0225k.htm
.....


(09-08-2017) kimkat2482k
Ail-wampio The Folklore of Glamorgan. T. C. Evans (Cadrawd). Eisteddfod Genedlaethol Aber-dr 1885.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_007_llen_gwerin_morgannwg_2482e.htm

.....
(09-08-2017) kimkat0266k
Perllan Gwyno. 1832. Gan Ieuan ab Gwyno, Llanwyno (= Llanwynno), Gynt O Dn-Yr-Efail (= o Donyrefail). O anwyl un hynod, / Pen borau bydd barod / I gu firain gyfarfod, / Er rhwymo hir ammod...
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_141_perllan-gwyno_1832_0266k.htm

.....
(09-08-2017) kimkat0269k
Ffraethebion Y Glowr Cymreig. Y Ddau Gasgliad Cyd-Fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Treorci, 1928
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_142_ffraethebion-y-glowr_1928_0269k.htm

.....
(09-08-2017) kimkat2180k
Ail-wampio Mwyar Duon. 1906. D. James (Defynog) 1865-1928. (Tudalen wedi ei roi ar y wefan yn 2001 gennym) Wedi cyrraedd y Fat Ox, rhedodd Marged Rolant a'r ddau blentyn fel gwallgofiaid o'r ffenestr i ddrws y ty, pan welsant y gwas yn dychwelyd heb y llwyth cerryg.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_060_mwyar_duon_2180k.htm

....
(27-07-2017) kimkat1893
Benthyg-eiriau Cymreig / W. B. Williams M. A. / Y Traethodydd. Rhifyn CCIII. Cyfrol XLIX. Gorffennaf 1893.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_140_benthyg-eiriau-cymreig_1893_0252k.htm
.....
(15-07-2017) kimkat0224k
Or Pyllau Glo. Y Darian. 1905. Ysgrifau yn nhafodiaith Morgannwg a Chymraeg safonol.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_137_o-r-pyllau-glo_0224k.htm
.....
(03-07-2017)
kimkat0219k
Papur Pawb 1899. Tafodiath y De-ddwyrain Dyffryn Aman?
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_133_profiad-par-ifanc_0219k.htm

.....
(03-07-2017)
kimkat0220k
Cerddi Cwm Dr. Papur Pawb. 1899. Tafodiaith Morgannwg yn rhannol.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_134_cerddi-cwm-dar_0220k.htm

.....
(20-06-2017)
kimkat0214k
Y GOLLED I BLANT CYMRU NA BYDDAI EU RHIENI YN SIARAD CYMRAEG AR YR AELWYD. TARIAN Y GWEITHIWR. 1899.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_131_y-golled-i-blant_0214k.htm
.....

(18-06-2017) kimkat0210k
Llith Wil Tilwr o Glytach. 20 Ebrill 1916. Y Darian.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_130_llith-wil-tilwr-o-glytach_0210k.htm
.....

(16-06-2017) kimkat0209k
Ceuffordd y Cefn Onn. Dewi Isan, Llys-faen, Sir Forgannwg. (Buddugol yn Eisteddfod Llysfaen, 1873). Y Darian. 8 Mehefin 1916.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_129_ceuffordd-y-cefn-onn_0209k.htm

.....
(12-06-2017) kimkat0204k
Dai or Fro yn Mynd i Ffair y Mynydd. Rhondda Leader. 19-05-1900. (Tafodiaith Bro Morgannwg)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_128_dai-or-fro_0204k.htm
.....
(10-06-2017) kimkat0199k
Clywedion Dyffryn Dr. Aberdare Leader. 1915. (Tafodiaith Morgannwg)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_111_clywedion-dyffryn-dar_0199k.htm
.....
(10-06-2017) kimkat0200k
Partnar Dai. Y Darian. 1916. (Tafodiaith Morgannwg)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_127_llith-partnar-dai_0200k.htm
......
(07-06-2017) kimkat0194e
Rhestr o lyfrau yn yn y wefan hon sydd yn y Wenhwyseg neu sydd yn ymwneud r Wenhwyseg
www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_llyfrau-yn-y-wefan-hon_mynegai_0194k.htm
.....
(06-06-2017) kimkat0193k

Geiriadur Bach y Wenhwyseg (Cymraeg de-ddwyrain Cymru):
Y Wenhwyseg-Cymraeg safonol-Saseneg.

www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/geiriadur-gwenhwyseg-saesneg-01_0193e.htm


(delwedd 5781)
......
(03-06-2017) kimkat0192k
Glynfab. Mynegai iw lyfrau ac ysgrifau.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_glynfab_mynegai_0192k.htm
......
(02-06-2017) kimkat0189k

Shop Dafydd y Crydd
Y Darian 1 Gorffennaf 1915 ayyb. (Tafodiaith Morgannwg)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_126_shop-dafydd-y-crydd_0189k.htm
......
(02-06-2017) kimkat0188k

Llith y Tramp.
Y Darian. 17 Mehefin 1915 ayyb.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_125_llith-y-tramp_0188k.htm
.......
(30-05-2017) kimkat0158e
Wales And Her Language Considered From A Historical, Educational And Social Standpoint With Remarks On Modern Welsh Literature And A Linguistic Map Of The Country. John E. Southall. 1892.

Chapter IX.

The Extreme Boundaries Of Welsh Described, With Personal Experiences And Selections From Communications Of Correspondbnts The Map The 60 Per Cent. Boundary And The Census Offa's Dyke Patagonia Classification Of Population.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_120_southall_wales-and-her-language_1892_09_0158e.htm
.....
(28-05-2017) kimkat0126k
Y Twll Cloi. Glynfab. 1919. (Tafodiaith Morgannwg)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_120_twll-cloi_0126k.htm
.
(27-05-2017) kimkat0126k
Y Partin Dwpwl. Glynfab. 1919. (Tafodiaith Morgannwg)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_100_y-partin-dwpwl_0123k.htm
.
(23-05-2017) kimkat0116k
CYMRAEG TAFODIAITH
Llith o Landyssil. Rhai o Lithiau Gwion Bach or Welsh Gazette 1901 yn nhafodiaith Llandysul, Ceredigion
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_115_llith-o-landysul_0116k.htm
.
(03-05-2017) kimkat0096k
ALLTUDIAETH
Y Cenhadwr Americanaidd. Cyfrol IV. 1843.
Sefydlfa Cymreig Bradford. (Y Parchedig) Daniel Jones.
(disgrifiad byr o sefydliad Cymreig yn Swydd Bradford, Pennsylvania; ar fapiau heddiw, Neath yw enw canol yr ardal Gymreig).
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_pennsylvania_0096k.htm
.
(25-04-2017) kimkat0097k
ALLTUDIAETH
Hanes Cymry Colorado. Evan Williams. 1889.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_114_hanes-cymry-colorado_y-brif-ddalen_0097k.htm
.
(24-04-2017) kimkat0089k
TESTUNAU; GEIRFAON
History of Llangynwyd Parish. Thomas Christopher Evans (Cadrawd) (1887)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_112_history-of-llangynwyd_1887_0089e.htm
---------------
(23-04-2017) kimkat0088e
TESTUNAU TAFODIAITH MORGANNWG A GWENT
Talcen y Byd. John Griffiths. Rhondda Leader.
It is known to geologists as the great Pennant scarp, and to the natives, with exquisite propriety, as Talcen y Byd (The Worlds Forehead).... Talcen y Byd is... the highest point in Glamorgan, with all the ridges and glens between the Tf and the Nedd more or less joined to it.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_110_talcen-y-byd_1906_0088e.htm
...........................
(20-04-2017) kimkat0086k
TESTUNAU TAFODIAITH MORGANNWG A GWENT
Ymgom William a Dafydd sgwrs yn nhafodiaith Gwent ym y Tyst Cymreig 2 Hydref 1868
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_109_ymgom-william-a-dafydd_1868_0087k.htm

(20-04-2017) kimkat0086k
TESTUNAU TAFODIAITH MORGANNWG A GWENT
Dŵr y Mr.
Papur Pawb 27 Ionawr 1900. Hanes yn Nhafodiaith y Rhondda.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_108_dwr-y-mor_1900_0086k.htm
............................................

(18-04-2017) kimkat9984k
TESTUNAU TAFODIAITH MORGANNWG A GWENT
Hunangofiant Silly Billy.
Papur Pawb 1897.
Stori yn cynnwys tafodiaith Morgannwg (Y Wenhwyseg).
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_107_silly-billy_1897_01_0084k.htm
.
(18-04-2017) kimkat0083k
TESTUNAU TAFODIAITH MORGANNWG A GWENT
Shoni Hoi Oddicartref. Awdur: Cynwal (D. Cynwal Davies). Papur Pawb 1897.
Stori yn nhafodiaith Morgannwg (Y Wenhwyseg).
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_106_shoni-hoi_1897_01_0083k.htm

(17-04-2017) kimkat0082k
TESTUNAU TAFODIAITH MORGANNWG A GWENT
Hanes Tredegar O Ddechreuad Y Gwaith Haiarn Hyd Yr Amser Presennol
Buddugol yn Eisteddfod Cymrodorion Tredegar am y flwyddyn 1862
AT YR HYN YR YCHWANEGWYD 
Braslun o Hanes Pontgwaithyrhaiarn 
YNHGYD A CHAN O GLOD I GLYN [sic] SlRHOWY,
Ac amryw Ganeuon ar wahanol Destynau.
DAVID MORRIS, (EIDDIL GWENT) B.B.D
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_012_hanes-tredegar-1868_0082k.htm

(14-04-2017) kimkat0081k
CYMRAEG TAFODIAITH
Ail-drefnu yr adran ar dafodieithoedd Cymru
www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodiaith_mynegai_0081k.htm

(13-04-2017) kimkat0079k
TESTUNAU TAFODIAITH MORGANNWG A GWENT
Iantor Shortar cyfres o hanesion yn nhafodiaith Bro Morgannwg (Y Wenhwyseg).
a ymddangosodd ym Mhapur Pawb yn y flwyddyn 1897. D. Cynwal Davies.

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_105_ianto-r-shortar-1897_01_0079k.htm
.......................
(06-04-2017) kimkat9923k
TESTUNAU TAFODIAITH SIR GAERFYRDDIN
Llith Twm Barels. Fersiwn mewn print electronaidd o
lith a ymddangosodd yn y Carmarthen Journal (Mawrth 22, 1918). Tafodiaith Shir Gr
parthau Pentr-cwrt, Llandysul, Blaen-y-coed, ayyb
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_104_llith-twm-barels_22-03-1918_0023k.htm
.......................
(28-03-2017) kimkat1820k
GEIRFAON
Geiriadur Byr. Seren Gomer. 30 Ebrill 1814. Cyfrol 1. Rhif 18. Tudalen 2. Adgyflenwad = Supplement; ac yn y blaen.
www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geiriadur-byr-seren-gomer-1814_1820k.htm
.......................
(24-03-2017) kimkat0970k
TESTUNAU
Testunau yn Gymraeg gennym ar ffurf FDG-PDF
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_ar-ffurf-FDG-PDF_mynegai_0970k
.......................
(24-03-2017) kimkat0970k
TESTUNAU TAFODIAITH GOGLEDD-DDWYRAIN CYMRU
Ail-wneud dogfen FDG (PF) o
Y Siswrn. Daniel Owen (1836-1895)
1888
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_ar-ffurf-FDG-PDF_mynegai_0970k.htm
.......................
(22-03-2017) kimkat2669k
TESTUNAU TAFODIAITH MORGANNWG A GWENT
Golygur tudalen Cadair ap Mwydyn (Hen Fyfyriwr.
Y Geninen. 1900).
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_082_ap_mwydyn_1900_2669k.htm
.......................
(17-03-2017) kimkat0926k
CYMRAEG Y WENHWYSEG
Nodweddion y Wenhwyseg

www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_nodweddion_y_wenhwyseg_0926k.htm
....................
(15-03-2017) kimkat3020k
TESTUNAU TAFODIAITH SIR GAERFYRDDIN
Gwas O War Llandeilo. Nofel yn nhafodiaith parthau Llandeilo gan yr awdur Cynwal a ymddangosodd
mewn rhannau yn newyddiadur Papur Pawb, Hydref 1897-Ionawr 1898.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_102_gwas-o-war-llandeilo_1897_3020k.htm
....................
(25-02-2017) kimkat3001k
Y WLADFA.
Adroddiad bach or Faner (Baner ac Amserau Cymru) (26-10-1887) gan L. Williams
yn galw sylw y rhai sydd yn bwriadu cyfeirio eu gwynebau tua'r Wladfa.
www.kimkat.org/amryw/1_gwladfa_patagonia/y-wladfa_baner-aac_26-10-1887_y-wladfa-gymreig_3001k.htm
.......................
(25-02-2017) kimkat3000k
Y WLADFA.
Adroddiad bach gan Michael D. Jones yn newyddiadur Tarian y Gweithiwr (24 Tachwedd 1887)
yn sn am gyflwr presennol y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia

http://www.kimkat.org/amryw/1_gwladfa_patagonia/y-wladfa_tarian-y-gweithiwr_24-11-1887_y-wladfa_3000k.html
....................
(25-02-2017) kimkat1926k
Y WLADFA.
Hysbyseb o Darian y Gweithiwr (29 Mai 1913) am ymfudo ir Wladfa
www.kimkat.org/amryw/1_gwladfa_patagonia/y-wladfa_tarian-y-gweithiwr_29-05-1913_hysbyseb_ymfudo_1926k.html
.......................
7952_blwyddyn-2016
(delwedd 7952)

....................
00204 (23-06-2016)
Llyfrau Cymraeg A Saesneg Ar Werth Gan D. Jenkin, Heol Y Castell, Abertawe.
Seren Gomer. Dydd Sadwrn, 14 Mai 1814
kimkat2919k
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_099_llyfrau-heol-y-castell-abertawe_1814_3100k.html

.......................
7951_blwyddyn-2015
(delwedd 7951)
dim wedi eu ychwanegu at y wefan)
.......................
7962_AGOR-Y-WEFAN-HON_UGAIN-OED
(delwedd 7962)
.......................
7950_blwyddyn-2014
(delwedd 7950)
(dim wedi ei ychwanegu at y wefan)
.......................
7949_blwyddyn-2013
(delwedd 7949)
(dim wedi ei ychwanegu at y wefan)
.......................
7948_blwyddyn-2012
(delwedd 7948)
.......................
00203 (08-11-2012) kimkat2919k
The Welsh Interpreter; Or An English And Welsh Vocabulary, With Familiar Dialogues. John Thomas. 1824
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_098_welsh-interpreter-1824_2919k.htm
.......................
00202 (08-11-2012) kimkat2918k
Studies In Cymric Philology. Evander W. Evans, M.A., Professor In Cornell University, Ithaca, New York.
Archaeologia Cambrensis. Cyfrol IV. 1873.
www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_ieitheg-1873_archaeologia-cambrensis_2918k.htm
.......................
00201 (08-11-2012) kimkat2917e
On The Date Of The Conquest Of South Lancashire By The English. W. Boyd Dawkins.
Archaeologia Cambrensis. 1873.
www.kimkat.org/amryw/1_burnley/burnley_cymry-caerhirfryn-600-AC_2917e.htm
.......................
00200 (31-08-2012) kimkat2916e
The Personal Name-System In Old Welsh. J. E. Lloyd. Y Cymmrodor Volume IX Part i 1888
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_097_name-system_j-e-lloyd_1888_2916e.htm
.......................
00199 (30-08-2012) kimkat2915e
Observations On The Welsh Verbs. Max Nettlau, Ph.D. 1888
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_096_observations_nettlau_1888_2915e.htm
.......................
00198 (30-08-2012, 05-01-2002) kimkat0991e
Tiriogaeth y Gymraeg o ryw 1800 ymlaen
www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tiriogaeth_y_gymraeg_dyfyniadau_0991e.htm
.......................
00197 (30-08-2012, 08-12-2000) kimkat0805e
The Welsh Language in 1878. E.G. Ravenstein
www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tiriogaeth_y_gymraeg_ravenstein_1878_0805e.htm
.......................
00196 (30-08-2012) kimkat2914k
Y Farw Wedi Ei Chyfodi Yn Fyw Neu'r Hen Grefydd Newydd. Traethawd Yn Dangos Anghyfnewidioldeb Teyrnas Dduw. Capt. D. Jones. 1845
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_095_y-farw-wedi-ei-chodi-yn-fyw_1845_2914k.htm
.......................
00195 (29-08-2012) kimkat2913k
Cerdd Newydd Am Yr Enwog Helwriaeth A Wnaeth Cŵn John Lewis, Esq., O Nant-Gwyllt
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_094_cwn-john-lewis-nant-gwyllt_1810_2913k.htm
.......................
00194 (28-08-2012) kimkat2912e
History of Llangurig. Edward Hamer, H.W. Lloyd. 1875.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_093_history-of-llangurig_1875_2912e.htm
.......................
00193 (08-08-2012) kimkat2339k
Orgraph yr Iaith Gymraeg. R. I. Prys, A Thomas Stephens. 1859. (booklet on Welsh spelling)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_092_orgraph_1858_120808_2339k.htm
.......................
00192 (21-06-2012) kimkat0023k
Welsh Course: Pronunciation Of Monosyllables - Cwrs Cymraeg: cynaniad geiriau unsill
www.kimkat.org/amryw/1_cwrs/cwrs_0209_ENG_geiriau-unsill_120621_0023e.htm
.......................
00191 (17-06-2012) kimkat2911e
Welsh Course: Annwyl As A Salutation In Letters - Cwrs Cymraeg: annwyl fel cyfarchiad mewn llythron
www.kimkat.org/amryw/1_cwrs/cwrs_0208_ENG_annwyl_120619_2911e.htm
.......................
00190 (30-03-2012) kimkat2899k
Belgrano, Abergele Sylwadau Ar Yr Enw Lle Hwn
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_cymru_belgrano_2899k.htm
.......................
7947_blwyddyn-2011
(delwedd 7947)
.......................
00189 (27-09-2011) kimkat2862e

Darnau or Cyfaill or Hen Wlad yn America. 1842
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_091_cyfaill_1842_2862e.htm
.......................
00188 (03-08-2011) kimkat2832e
Y Cymry yn Dawn, Missouri 1872 (map) (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_missouri-dawn_2832e.htm
.......................
00187 (03-08-2011) kimkat2839e
Y Cymry yn Ohio 1872 (map) (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_ohio_2839e.htm
.......................
00186 (03-08-2011) kimkat2821e
Y Cymry yn Tennessee 1872 (map) (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_tennessee_2821e.htm
.......................
00185 (03-08-2011) kimkat2797e
Y Cymry yn Illinois 1872 (map) (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_illinois_2797e.htm
.......................
00184 (03-08-2011) kimkat2791e
Carnarvon, Iowa (er gwaethar enw, nid sefydliad Cymreig mohono) (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_iowa-carnarvon_2791e.htm
.......................
00183 (03-08-2011) kimkat2836e
Y Cymry yn UDA lluniau or sefydliadau Cymreig (map) (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_y_cymry_yn_america_fideos_2836e.htm
.......................
00182 (03-08-2011) kimkat2842e
Y Cymry yn Pennsylvania 1872 (map) (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_pennsylvania_2842e.htm
.......................
00181 (03-08-2011) kimkat2812e
Y Cymry yn Minnesota 1872 (map) (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_minnesota_2812e.htm
.......................
00180 (03-08-2011) kimkat2803e
Y Cymry yn Wisconsin 1872 (map) (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_wisconsin_2803e.htm
.......................
00179 (22-04-2011) kimkat2834e
Brunswick, Missouri (esboniad ar yr enw) (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enw_brunswick_missouri_2834e.htm
.......................
00176 (15-02-2011) kimkat2789k
Llanidloes. O.M. Edwards. 1891 (Erthygl yn y cylchgrawn Cymru am ymweliad r dref)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_090_llanidloes_1891_110215_2789k.htm
.......................
00175 (13-02-2011) kimkat2788k
Murmuron Tawe. 1913.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_089_murmuron_tawe_2788k.htm
.......................
00174 (12-01-2011) kimkat2782e
Sefydliad Cymreig Gwalia Deg yn Swydd Clay, Nebraska The Welsh settlement of Gwalia Deg, Clay County, Nebraska
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_nebraska-gwalia-deg_2782e.htm
.......................
7946_blwyddyn-2010
(delwedd 7946)
(dim wedi ei ychwanegu at y wefan)

.......................
7945_blwyddyn-2009
(delwedd 7945)
.......................
00173 (03-07-2009) kimkat3000k

Cymanfa Ganu Chicago Awst 2008
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_cymanfa-ganu-2008_3000k.htm
.......................
00172 (01-03-2009) kimkat2701k
Rasys yng Nghatalonia fideos o gyrsiau rhedeg yng Nghatalonia a thu hwnt
www.kimkat.org/amryw/1_ffotos/ffotos_rasys_2710k.htm
.......................
00171 (17-02-2009) kimkat2699ke
Beibl 1620. Esdras-1 (Apocrypha)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_esdras1_67_2699ke
.......................
00170 (15-02-2009) kimkat2673ke
Beibl 1620. Ecclesiasticus (Apocrypha)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_ecclesiasticus_73_2673ke
.......................
00169 (06-02-2009) kimkat2707e
Hen Wlad Fy Nhadau (Yn Saesneg )
www.kimkat.org/amryw/1_caneuon/canu_hen_wlad_fy_nhadau_2707e.htm
.......................
00168 (06-02-2009) kimkat0196c
Hen Wlad Fy Nhadau. Adolygiad or tudalen Catalaneg
www.kimkat.org/amryw/1_caneuon/canu_hen_wlad_fy_nhadau_0196c.htm
.......................
00167 (03-02-2009) kimkat2611k
Beibl 1620. Sant Mathew
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_sant_mathew_40_2611k.htm
.......................
00166 (31-01-2009) kimkat2684k
Beibl 1620. Baruch ac Epistol Jeremi (Apocrypha)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_baruch_ac_epistol_jeremi_74_2684k.htm
.......................
00175 (28-01-2009) kimkat2692k
Beibl 1620. Gweddi Manasses (Apocrypha)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_gweddi_manasses_78_2692k.htm
.......................
00174 (28-01-2009) kimkat2690k
Beibl 1620. Histori Dinistr Bel ar Ddraig (Apocrypha)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_histori_bel_ar_ddraig_77_2690k.htm
.......................
00173 (28-01-2009) kimkat2688k
Beibl 1620. Histori Susanna (Apocrypha)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_histori_susanna_76_2688k.htm
.......................
00172 (28-01-2009) kimkat2686k
Beibl 1620. Cn y Tri Llanc (Apocrypha)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_can_y_tri_llanc_75_2686k.htm
.......................
00171 (27-01-2009) kimkat2612k
Beibl 1620. Sant Marc
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_sant_marc_41_2612k.htm
.......................
00170 (20-01-2009) kimkat2382k
Beibl 1620. Rhufeiniaid
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_rhufeiniaid_45_2382k.htm
.......................
00169 (19-01-2009) kimkat2344k
Beibl 1620. Josua
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_josua_06_2344k.htm
.......................
00168 (16-01-2009) kimkat2384k
Beibl 1620. Corinthiad-1
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_corinthiaid1_46_2384k.htm
.......................
00167 (13-01-2009) kimkat2372k
Beibl 1620. Hosea
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_hosea_28_2372k.htm
.......................
00166 (10-01-2009) kimkat2669k
Cadair Ap Mwdn. Hen Fyfyriwr. Y Geninen. 1900.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_082_ap_mwydyn_1900_2669k.htm
.......................
00165 (08-01-2009) kimkat2364k
Beibl 1620. Caniad Solomon
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_caniad_solomon_22_2364k.htm
.......................
00164 (08-01-2009) kimkat2667k
Siencyn Ddwwaith. Utica, Efrog Newydd. 1872
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_087_Siencyn%20Ddwywaith_1872_090106_2667k.htm
.......................
00163 (08-01-2009) kimkat2666k
Y Dduwioleg. Remsen, Efrog Newydd. 1873
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_086_y_dduwioleg_1873_090102_2666k.htm
.......................
00162 (08-01-2009) kimkat2632k
Beibl 1620. Ecclesiastes neu Y Pregethwr.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_pregethwr_21_2362k.htm
.......................
7944_blwyddyn-2008
(delwedd 7944)
.......................

00161 (01-10-2008)

kimkat0276c
Rownd yr Horn. Cyfiethiad Catalaneg or gn draddodiadol hon.
www.kimkat.org/amryw/1_caneuon/canu_rownd_yr_horn_0276c.htm
.......................
7943_blwyddyn-2007
(delwedd 7943)
.......................
00160 (25-03-2007) kimkat2615k

Gweddi Gyntaf Jessica 1898
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_085_gweddi_gyntaf_jessica_1898_2615k.htm
.......................
00159 (02-02-2007) kimkat2609k
Cyfaill yr Aelwyd ar Frythones 1894 - rhai tudalennau
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_084_cyfaill_yr_aelwyd_1894_2609k.htm
.......................
00158 (30-01-2007) kimkat2590k
Blodau yr Oes (cylchgrawn, Tachwedd 1875, Utica, Efrog Newydd)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_083_blodau_yr_oes_1875_2590k.htm
.......................
7942_blwyddyn-2006
(delwedd 7942)
.......................
00157 (30-12-2006) kimkat2606k

Geiriadur Cernyweg i siaradwyr y Gatalaneg a siaradwyr y Gymraeg 0167a_baner-cernyw
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_cernyweg_cymraeg_PALORES_CYFEIRDDALEN_2606k.htm
.......................
00156 (11-12-2006) kimkat2414e
A Welsh Grammar - Historical and Comparative. John Morris-Jones (1864-1929) / 1913. Yr ydym wedi ychwanegu mynegair llyfr.
www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_2_1913_jmj_welsh_grammar_cyfeirddalen_2414e.htm
.......................
00155 (17-11-2006) kimkat0928k
Nin Doi (Blwyddyn 1918 / 1919 / 1920 ). Glynfab (yn y dafodiaith Wenhwyseg). (Mewn delweddau a fformat print html)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_017_nindoi_01_0928k.htm
.......................
00154 (09-11-2006) kimkat1729k
Chwedlau a Dammegion Aesop. - Llyfr 1 (o ddau) (Blwyddyn? ) Glan Alun 1811-1866. (Mewn delweddau a fformat print html)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_063_chwedlau_aesop_glan_alun_cyfeirddalen_1729k.htm
.......................
00153 (02-11-2006) kimkat2588e
Welsh as a Specific Subject for Elementary Schools. Llyfr or flwyddyn 1890
www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gwerslyfr_1_1890_welsh_as_a_specific_subject_2588e.htm
.......................
00152 (30-10-2006) kimkat2585e
Hen ffotos o dref Burnley yn Lloegr
www.kimkat.org/amryw/1_burnley/burnley_llyfr_lloffion_2585e.htm
.......................
00151 (20-10-2006) kimkat2561c
Mynwenta - Y Rhath, Caer-ddd. Cerrig meini or bedweredd ganrif ar byntheg
www.kimkat.org/amryw/1_mynwenta/mynwenta_cyfeirddalen_2561c.htm
.......................
00150 (17-10-2006) kimkat2526e
Geiriadur Saesneg a Chymraeg Caerfallwch (blwyddyn 1850). Dechrau ei roi ar ffurf testun electronig.
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_caerfallwch_cyfeirddalen_2526e.htm
.......................
00149 (11-09-2006) kimkat2517c
Taflenni yn Gatalaneg ar Gymru ar iaith Gymraeg on stondin Amics De La Llengua Gallesa. (Cyfeillion yr Iaith Gymraeg) - Cinquena Mostra dEntitats dels Pasos Catalans - Diwrnod Cenedlaethol Catalonia.
www.kimkat.org/amryw/1_taflenni/taflenni_cyfeirddalen_0600911_2517c.htm
.......................
00148 (04-09-2006) kimkat1470k
Beibl 1620. Cronicl-2. (testun electronig)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_cronicl2_14_1470k.htm
.......................
00147 (20-07-2006) kimkat2417c
Profion Cymraeg yn Gatalaneg ar gyfer dysgwyr Catalaneg eu hiaith (lefel elfennol)
www.kimkat.org/amryw/1_cwrs/cwrs_0000_CAT_cynnwys_060101_2417c.htm
.......................
00146 (20-07-2006) kimkat2515k
Lleoliad yr eisteddfod ym mhob blwyddyn ar l 1861
www.kimkat.org/amryw/1_cymru/07_cymru_eisteddfodau_ers_1861_2515k.htm
.......................
00145 (01-07-2006) kimkat2374k
Beibl 1620 Sant Marc (ar ffurf delweddau)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/1_testunau/sion_prys_003_beibl_sant_marc_delwau_41_2374k.htm
.......................
00144 (29-06-2006) kimkat2376k
Sant Mathew (delweddau) Beibl 1620
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_sant_mathew_delwau_40_2376k.htm
.......................
00143 (24-06-2006) kimkat2494k
Mynwent Gymreig, Iowa, UDA. (The Welsh Pioneer Cemetery. Lynn Grove)
www.kimkat.org/amryw/1_mynwenta/mynwenta_iowa_mehefin_2006_2494k.htm
.......................
00142 (31-05-2006) kimkat2481e
Plural Forms used in the Lleyn dialect of Carnarvonshire, and Inflection of Adjectives for the Feminine and the Plural in the Lleyn dialect of Carnarvonshire. Transactions of the Guild of Graduates, Univeristy of Wales. 1902.
www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodieitheg_penrhyn_llyn_1902_2481e.htm
.......................
00141 (30-05-2006) kimkat2480k
Tafodiaith Treforus, Abertawe. Cymru Fydd, 1890
www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodieitheg_treforus_1890_2480k.htm
.......................
00140b (01-02-2006) kimkat2420c
Geiriau Aml Eu Defnydd yn y Gymraeg / Paraules Dalta Frequncia
www.kimkat.org/amryw/1_cwrs/cwrs_0089_CAT_geiriau_amledd_mawr_2420c
.......................
7941_blwyddyn-2005
(delwedd 7941)
.......................
00140 (06-12-2005) kimkat2186k

Yr Iaith Gymraeg. John Morris-Jones (1864-1929). (Erthygl yn y Gwyddoniadur Cymreig, 1891).
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_074_john_morris_jones_y_gymraeg_1891_2186k.htm
.......................
00139 (02-12-2005) kimkat2414e
A Welsh Grammar - Historical and Comparative. 1913. John Morris-Jones (1864-1929). (MEWN DELWEDDAU). Yr ydym wedi ychwanegu y cwbl erbyn hyn.
www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_jmj_1913_welsh_grammar_cyfeirddalen_2414e.htm
.......................
00138 (27-11-2005) kimkat2639k
Gwr Y Dolau Neu Ffordd Y Troseddwr. William Llewelyn Williams (1867-1922). Blwyddyn: 1899. (Mewn Delweddau)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_040_gwr_y_dolau_01_sganiadau_amrwd_2639k.htm
.......................
00136 (25-11-2005) kimkat1729k
Ail Gyfres o Chwedlau a Dammegion Aesop (Blwyddyn 1870? ). Glan Alun (1811-1866) (ar ffurf delweddau jpg)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_063_chwedlau_aesop_glan_alun_cyfeirddalen_1729k.htm
.......................
7961_AGOR-Y-WEFAN-HON_DEG_OED
(delwedd 7961)
.......................
00135 (24-11-2005) kimkat2589k

Y Siswrn. Daniel Owen. (1888) (ar ffurf delweddau jpg)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_080_y_siswrn_daniel_owen_1888_delwau_a_thestun_2589k.htm
.......................
00134 (22-11-2005)
kimkat2356k
Llyfr Cyntaf y Cronicl o Feibl Wiliam Morgan (1620) (ar ffurf delweddau jpg)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_cronicl1_13_delwau_2356k.htm
.......................
00133b (22-11-2005) kimkat2643k
Gwilym a Benni Bach. 1894. Ffug-Chwedl gan William Llewelyn Williams (1867-1922). Cyhoeddwyd 1894
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_079_gwilym_a_benni_bach_01_2643k.htm
.......................
00133 (22-11-2005) kimkat2408k
Gwilym a Benni Bach. 1894. Ffug-Chwedl gan William Llewelyn Williams (1867-1922). Cyhoeddwyd 1894 (Ar ffurf PDF)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_079_gwilym_a_benni_bach_2408k.pdf
.......................
00132 /11-11-2005) kimkat0873e
Hanes y Cymry ym Minnesota (1895) (Rhan 5). Yr ydym wedi ychwanegu delweddau jpg yn y rhan hon or llyfr.
www.kimkat.org/amryw/1_glasbridd/minnesota_05_rhan_5_rhyfel_lakhota_new_ulm_0873e.htm
.......................
00131 (10-11-2005) kimkat2315e
Llyfr Ruth o Feibl Wiliam Morgan (1620).
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_ruth_08_2315ke.htm
.......................
00130 (07-11-2005) kimkat0896e
A Welsh Grammar for Schools. Edward Anwyl, 1897. (Gramadeg Cymraeg ar gyfer Ysgolion).
www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_3_1897_anwyl_welsh_grammar_for_schools_jpg_html_1_0898e.htm
.......................
00129 (01-11-2005) kimkat1486k
Cofiant a Phregethau y Diweddar Barch. David James Llaneurwg. Y Parchedigion Thomas Rees, D.D., Merthyr a D. M. Phillips, Tylorstown. 1896.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_061_david_james_llaneurwg_1896_1_1486k.htm
.......................
00128 (01-11-2005) kimkat2218k
William Tomos Benja. Cymeriad Hynod a Adwaenwn. J. James, Tylorstown. 1911.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_077_william_tomos_benja_2218k.htm
.......................
00127b (01-11-2005) kimkat1955k
Plant y Gorthrwm. Gwyneth Vaughan. Blwyddyn 1908. Y cyfan or nofel wedi ei ychwanegu.
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_070_plant_y_gorthrwm_01_1955k.htm
00126 (03-10-2005) kimkat2176k
Hanes y Bibl Cymraeg
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_072_hanes_y_bibl_cymraeg_2176k.htm
.......................
00125 (30-09-2005) kimkat1955k
Plant y Gorthrwm. Gwyneth Vaughan. Blwyddyn 1908. Wedi cyrraedd pennod 21 (allan o 34) or nofel.
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_070_plant_y_gorthrwm_01_1955k.htm
.......................
00124 (12-09-2005) kimkat1955k
Plant y Gorthrwm. Gwyneth Vaughan. Blwyddyn 1908. Pum pennod arall or nofel.
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_070_plant_y_gorthrwm_01_1955k.htm
.......................
00123 (07-09-2005) kimkat1996k
Isaac Lewis, y Crwydryn Digrif. 1908. Yn y Wenhwyseg. (y tudalen wedi ei gwblhu)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_015_isaac_lewis_02_1996k.htm
.......................
00122 (02-09-2005) kimkat1955k
Plant y Gorthrwm. Gwyneth Vaughan. Blwyddyn 1908. Penodau 1 -5 or nofel.
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_070_plant_y_gorthrwm_01_1955k.htm
.......................
7940_blwyddyn-2004
(delwedd 7940)
.......................

Ar 31 Rhagfyr 2004 collasom ein cartref bach clyd wrth ir gwasanaethydd estelnet gau. Symudasom at racocatala, ond yr oedd ein gwefan yn rhy fawr iddynt (yr oeddynt yn rhoi lle i ni am ddim). Erbyn hyn yr ydym wedi symud at the university of joan de serrallonga, sydd yn ei disgrifio ei hun fel prifysgol rydd y rhyngrwyd ac maent hwythau wedi rhoi lle i ni am ddim.
.......................
00120 (01-08-2004)
Jcs am y Saeson

geocities.com/llysgenhadaethycymry/Gweinyddiaeth/Miri.html
(y wefan hon wedi ei chau erbyn hyn 29-04-2012).
.......................
00119 (18-03-2004) kimkat1814k

Seisnigo Enwau Cymrig Enwau Lleoedd. Emrys ap Iwan . Y Geninen (Ionawr 1897). Cyfrol 15, Rhif 1.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_068_seisnigo_enwau_cymraeg_1897_1814k.htm
.......................
00118 (18-03-2004) kimkat1797k
Gogwydd yr Iaith Gymraeg. D. Edwardes, Crynfryn. Y Geninen (1915). Bydd yr iaith Gymraeg yn marw fel iaith gymdeithasol erbyn 1950, ac yn llwyr ddiflannu erbyn 1978.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_067_gogwydd_1797k.htm
.......................
00117b (23-02-2004)kimkat1780k
Geirlyfraeth Gymreig. Awdur: Moelddyn. Y Brython (2 Gorffennaf 1858) Beirniadaeth ar eiriadur Cymreg-Saesneg Dr. Owain Puw a gyhoeddwyd drigain mlynedd yn gynharach, a sn am eisiau llunio geiriadur newydd ag iddo eiriau or iaith lafar
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_066_geirlyfraeth_moelddyn_1858_1780k.htm
.......................
00117 (21-02-2004) kimkat1775k
Cofiant y Tri Brawd o Lanbrynmair a Conwy. 1893.. E. Pan Jones, D.Ph., M.A, Mostyn. (1834-1922)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_065_tribrawd_1893_5_1775k.htm
.......................
00116 (06-02-2004) kimkat1759k
Y Gymydogaeth Gymreig Yn Tennessee. William Bebb. Y Cronicl Cyfrol 14, Rhif 159. Blwyddyn 1856.
Llythyr bach yn disgrifio tir yn ymyl trefi Huntsville / Jacksboro / Clinton yn nhalaith Tennessee heb fod ymhll o linell derfyn daleithiol Kentucky lle y bwriedir sefydlu cymdogaeth i ymfudwyr o Gymru
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_064_tennessee_1856_1759k.htm
.......................
7939_blwyddyn-2003
(delwedd 7939)
.......................
00115 (21-12-2003)
kimkat0379k
Geiriadur Catalaneg-Cymraeg ar gyfer y Cymry / Diccionari catal-gal.ls per gallesoparlants
Ar l misoedd (blynyddoedd) o waith y mae gennym rhyw fraslun o eiriadur ag iddo o leiaf 12,000 o brifeiriau
www.kimkat.org/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_mynegai_0397k.htm
.......................
2003-08-02. 2 Awst 2003. EISTEDDFOD MALDWYN YN DECHRAU HEDDIW
eisteddfod.org.uk/
00116 (22-01-2003). Ionawr 2003. kimkat1449k
Yn Nyffryn Tywi. Deuddeg o ysgrifau or flwyddyn 1894 am bobol a diwylliant y dyffryn hwn
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_062_yn_nyffryn_tywi_1894_1449k.htm
.......................
7938_blwyddyn-2002
(delwedd 7938)
.......................
00115c (23-12-2002)
Cwrs Cymraeg. Esboniad ar y gair rhy - rhy hir, ayyb
kimklat
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00115b (10-12-2002)
Christmas Vocabulary. Welsh-English
kimkat
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00115a (07-11-2002)
kimkat1546k
Bugeilgerdd. William Powell (Gwilym Penant). Buddugol yn Eisteddfod Abertawy, 1863. Dafydd yn cwrdd Gwen, yn ei cholli, ond yn ei hennill eto yn y diwedd. Barddoniaeth ddiawen or oes a fu
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_056_bugeilgerdd_gwilym_penant_1863_1456k.htm
.......................
00114 (07-11-2002) kimkat1359k
Englynion. 52 (deugain a deueddeg) wedi eu casglu o hen gylchgronau
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_049_englynion_1_1359k.htm
.......................
00113 (06-11-2002) kimkat1358
Dyffryn Cynon. Cyfres o erthyglau or Geninen 1900-1904 gan Jenkin Howell
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_048_dyffryn_cynon_1900_1358k.htm
.......................
00112 (17-10-2002) kimkat1413k
Amrywieithoedd Y Gymraeg. Y Traethodydd. Ionawr 1847
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_054_amrywieithoedd_y_gymraeg_1847_1413k.htm
.......................
00111 (15-09-2002). 15 Medi 2002. kimkat1384
Telynegion Maes A Mor. Eifion Wyn (1908).
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_051_eifion_wyn_maes_a_mor_1_1384k.htm
.......................
00110 (12-09-2002). 12 Medi 2002. kimkat1390k
Magdalen. J. J. Williams. Cerdd yn iaith y Rhondda 1928
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_052_magdalen_1910_jjwilliams_1390k.htm
.......................
00109 (12-09-2002). Medi 2002. kimkat1388
Geiriau ac ymadroddion o Langynwyd. Cyhoeddwyd yn 1888 yn llyfr Hanes Llangynwyd gan Cadrawd.
www.kimkat.org/amryw/1_diarhebion/13_diarhebion_cadrawd_llangynwyd_1888_1388e.htm
.......................
00108 (12-09-2002) kimkat1381k
Y Cyfaill or Hen Wlad yn America. Detholion o gyfrol 3 (blwyddyn 1840) or cylchgrawn hwn ar gyfer ymsefydlwyr o Gymry yn yr Unol Daleithiau.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_081_cyfaill_or_hen_wlad_ebrill_1840_1381k.htm
.......................
Awst 03 2002. Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Tyddewi, Sir Benfro,
http: www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/
.......................
00107 (08-03-2002) kimkat0924k

Llythyra Newydd. Bachan Ifanc. Testunau yn y Wenhwyseg, sef iaith y de-dwyrain (o Darian y Gweithiwr 1895, 1896, 1897)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_032_bachan_ifanc_1_0924k.htm
.......................
00106 (03-08-2002) kimkat1347k
Dadleuon Buddugol 1. Gan Llygad y Dydd. Ysgrif Arobryn yn Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin 1911
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_043_dadleuon_buddugol_1911_1347k.htm
.......................
00105 (05-07-2002) kimkat1346k
Yr Atgyfodiad. Awdl gan Nicander or Traethodydd, 1851
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_042_adgyfodiad_nicander_1851_1346k.htm
.......................
00104 (05-07-2002) kimkat1345k
Pontarfynach ai Hamgylchoedd. Erthygl or flwyddyn 1851 ar y pentref hwn yn sir Ceredigion
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_041_pontarfynach_traethodydd_1851_1345k.htm
.......................
00103 (02-07-2002) kimkat1342k
California. Traethodydd 1851. Cyngor ir Cymry sydd am fynd i fwyngloddiau aur Califfornia
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_039_califfornia_traethodydd_1851_1342k.htm
.......................
00102 (02-07-2002) kimkat2857c
America. Mynegai ir tudalennau yn y gwefan hwn sydd yn ymwneud ag ymsefydlwyr o Gymry yn yr Unol Daleithiau
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_testunau_yn_y_wefan_hon_2857c.htm
.......................
00101 2002-06-16.  kimkat1338k
Beibl 1620. Llyfr Daniel
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_daniel_27_1338k.htm
.......................
00100 (16-06-2002) kimkat0379k
Geiriadur Catalaneg-Cymraeg ar gyfer siaradwyr Cymraeg. Ar y gweill gennym ers dechraur flwyddyn. Yr ŷm nin ychwanegu rhyw 200 o eiriau newydd bob dydd ar hyn o bryd.
www.kimkat.org/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_mynegai_0397k.htm
.......................
00099 (21-04-2002). 21 Ebrill 2002. kimkat1316k
Efengyl Sant Ioan 1620
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_sant_ioan_43_1316k.htm
.......................
00098 (04-04-2002). 4 Ebrill 2002. kimkat1278k
Y Salmau (fersiwn o Feibl Rhisiart Parri, Pwllhalog, Sir y Fflint a Sin Dafis, Mallwyd a gyhoeddwyd yn y flwyddyn 1620).
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_salmau_19_1278k.htm
.......................
00097 (01-02-2002). 1 Chwefror 2002. kimkat0637ke
Dywediadau a diarhebion wedi eu casglu gan Cyffin yn ystod dwy flynedd ar bymtheg 1873-1880 oddi ar wefusau ardalwyr Llansantffrid ym Mechain.
www.kimkat.org/amryw/1_diarhebion/13_diarhebion_cyffin_1890_mynegai_0962ke.htm
.......................
00096 01-02-2002 kimkat1242k
S Lawer Dydd. W. Llywelyn Williams (1918). Cofion am bentre Llansadwrn yn y ganrif 1800.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_022_slawer_dydd_01_1242k.htm
.......................
00095 (05-01-2002) kimkat1288ke
Hanes Tonyrefail. 1899. Thomas Morgan. Cyfieithiad Saesneg wedi ei ychwanegu ato
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_013_hanes_tonyrefail_01_1288ke.htm
.......................
7937_blwyddyn-2001
(delwedd 7937)
.......................
00094 (20-12-2001). 20 Rhagfyr 2001 kimkat1208k
Dros Gyfanfor a Chyfandir: Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Mr Tawelog ac yn l, Trwy brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd. William Davies Evans. 1883. Adroddiad o daith gan un o Lanfihangel y Creuddyn yn y blynyddoedd 18812 (y rhan fwyaf or llyfr ar lein gennym erbyn hyn)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_008_dgac_cyfeirddalen_1208k.htm
.......................
00092 (10-12-2001)
Christmas Vocabulary. Welsh-English kimkat
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
00
093 (10-11-2002) kimkat1288ke
Hanes Tonyrefail. 1899. Thomas Morgan. Gyda rhagymadrodd ag atodiad ar enwau lleol o amgylch Tonyrefail gan Owen Morgan (Morien)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_013_hanes_tonyrefail_01_1288ke.htm
.......................
00091 (31-10-2001) kimkat0994k
Twynog. Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni. 1912.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_027_twynog_mynegai_0994k.htm
.......................
00090c (01-10-2001) kimkat1204
Cyweithiau Cyfredol. Pa bethau yr ym ni yn gobeithio eu cyflawni yn y gwefan hwn?
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00090b (16-09-2001). 16 Medi 2001.
Llysgenhadaeth y Cymry
sefydliad ar gyfer y Cymry Cymraeg tramor.
Agorwyd yr un cyntaf, yn Barcelona. ar Ddiwrnod Glyndwr heddiw (16 Medi 2001). Llysgenhadaeth y Cymry the first embassy for the Welsh-speaking Welsh diaspora opened on Diwrnod Glyndwr (16 September) geocities.com/llysgenhadaethycymry (Y wefan wedi diflannu erbyn hyn 2012-04-29)
.......................
0090a (29-08-2001). 29 Medi 2001. kimkat0894e

The History of the Welsh in Minnesota, Foreston and Lime Springs, Iowa, gathered by the Old Settlers Edited by the Reverends Thomas E. Hughes and David Edwards, and Messrs. Hugh G. Roberts and Thomas Hughes. 1895. Mynegair pennod cyntaf.
www.kimkat.org/amryw/1_glasbridd/minnesota_40_mynegai_a_0894e.htm
.......................
00089 (29-08-2001). 29 Awst 2001. kimkat1208k
Dros Gyfanfor a Chyfandir: Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Mr Tawelog ac yn l, Trwy brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd. William Davies Evans. Aberystwyth: Argraffwyd gan J. Gibson, Swyddfa'r "Cambrian News,' MDCCCLXXXIII (1883). Adroddiad o daith gan un o Lanfihangel y Creuddyn yn y blynyddoedd 18812. Tudalennau 1-30 or gyfrol (allan o 120) wedi eu teipio (dim sganer gennyf!)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_008_dgac_cyfeirddalen_1208k.htm
.......................
00088b (29-08-2001). 29 Medi 2001. kimkat0845e
Guide to Gaelic Conversation and Pronunciation with Dialogues, Phrases, Vocabularies and Forms of Bills and Letters. L. Macbean. Cyhoeddwyd gan MacLachlan and Stuart, Caeredin, 1884. John Noble, Bookseller, 10 & 12 Castle Street, Inverness. Tudalennau 4-9 (allan o 119) or llyfryn wediu hychwanegu.
www.kimkat.org/amryw/1_gaidhlig/skota_macbheathain_indekso_0845e.htm
.......................
00088 (29-08-2001). 29 Medi 2001. kimkat1818e
Geiriadur Cymraeg-Saesneg. Fei gwnaethpwyd llwyth o ychwanegiadau ato.
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_cymraeg_saesneg_BAEDD_mynegai_1818e.htm
.......................
00087b (05-08-2001). 5 Awst 2001. kimkat1199k
Braslun o restr eiriau Wrdw-Cymraeg
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_wrdw_cymraeg_PETRISEN_GOESGOCH_a_1199k.htm
.......................
00087a (09-07-2001). 9 Gorffennaf 2001.
Abertawe.
Yn y papur dyddiol "Avui" (Llun 09 07 2001) y mae erthygl ar Abertawe 'La banalitat del smbols' (Agust Colomines i Companys).
Dyw'r bachan yn deall dim ar y sefyllfa ieithyddol yng Nghymru, gwaetha'r modd!
(Dolen-gyswllt Avui yn anweithredol erbyn hyn: 2012-04-29).
.......................
00086 (06-06-2001). 7 Mehefin 2001.
Ateb gwych
mewn llythyr ir golygydd o law Michael Prosser, Gwlad Falensia,
i erthygl yn Gatalaneg ar Blaid Cymru a chyfweliad Ieuan Wyn Jones (05 Mehefin 2001).
(Dolen-gyswllt Avui yn anweithredol erbyn hyn: 2012-04-29).
.......................
00085 (05-06-2001). 5 Mehefin 2001.
Erthygl ar Blaid Cymru; cyfweliad Ieuan Wyn Jones (5 Mehefin 2001)

Dolen gyswllt r papur newydd Catalaneg "Avui" (= heddiw).
avui.com/avui/diari/docs/index4.htm
(Dolen-gyswllt Avui yn anweithredol erbyn hyn: 2012-04-29).
.......................
00084 (19-05-2001)
kimkat0379k
Yr ŷm ni wrthi yn rhoi Geiriadur Catalaneg-Cymraeg ar y We. Dyma gywaith ddechreusom ni dros ddeng mlynedd yn l ond ni fu amser gennym wedyn i roi pen ar y cwbl. Gobeithiwn ei ychwanegu ar y tudalennau hyn o dipyn i beth, ac wedyn rhoi tipyn o sglein arno.Hefyd rŷm yn canolbwyntio ar ychwanegu at ein geiriadur Cymraeg a Saesneg.
www.kimkat.org/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_mynegai_0397k.htm
.......................
00083b (05-05-2001). 5 Mai 2001.
Llythyr
gennym i gywiro erthygl yn newyddiadur Avui ar ymweliad arlywydd Catalonia Chymru lle bu sn am y Aeleg fel iaith Cymru.
(Dolen-gyswllt Avui yn anweithredol erbyn hyn: 2012-04-29).
.......................
00083a (08-03-2001). 8 Mawrth 2001. kimkat1078

Llythyr Saesneg i brotestio yn erbyn newyddiadur-am-ddim newydd o'r enw 'Metro' wedi ei ysgrifennu yn Gastileg (ac ambell bwt yn iaith y fro, sef y Gatalaneg). Fe'i dosberthir ar yr heol ym Marselona.
(TUDALEN AR GOLL)
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00082 (22-01-2001).
Ieithoedd mewn perygl.

(Y tudalen hwn wedi ei golli erbyn hyn - 29-04-2012)
.......................
00081 (16-01-2001)
kimkat1233e
Ychwanegiadau at yr adran Rhowch enw Cymraeg ar eich tŷ (maer enwau wedi eu rhestru yn l pynciau - bryniau, afonydd, haul, hyfryd, ayyb). 100 o enwau wedi eu hychwanegu ar cyfanswm yn 450 erbyn hyn
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_tai_rhestr_a_1233e.htm
.......................
00081 (14-01-2001). 14 Ionawr 2001 kimkat1066
Newyddion (ysbeidiol dros ben) o'r Gwledydd Catalaneg.
(TUDALEN AR GOLL)
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00080 (07-01-2001).
kimkat0991e
Sylwadau (o'r ganrif 1800 gan mwyaf) ar sefyllfa'r Gymraeg led-led y wlad. Ychwanegiadau at y rhestr. Sir Faesyfed 2001; Tredelerch 1896, Y Rhath 1896, Cas-bach 1835; Llanidloes 1910; Aberhonddu 1910, Y Bontewydd ar Wy 1845. (Tudalen Saesneg, ac ambell ddyfyniad yn Gymraeg)
www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tiriogaeth_y_gymraeg_dyfyniadau_0991e.htm
.......................
00079 (01-01-2001). kimkat1265e
Enwau Cymraeg ag esboniadau yn Saesneg. Dau gant o enwau yn y rhestr erbyn hyn.
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_bedydd_cymraeg_geiriadur_1_1265e.htm
.......................
7936_blwyddyn-2000
(delwedd 7936)
.......................
00078b (17-12-2000)
kimkat1802k
Enwau Heoldd Noms de carrers. (Mynegai / ndex)
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_cyfeirddalen_yn_ol_mathau_o_enwau_1802k.htm
.......................
00078 (17-12-2000) kimkat1059k
At y Werin Weithyddawl Gymreig, 1845. Seren Gomer.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_001_at_y_werin_1059k.htm
.......................
00077 (27-12-2000). 27 Rhagfyr 2000. kimkat0975
Dau dudalen ar y Fari Lwyd 26-12-1895
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_038_mari_lwyd_1897_0975k.htm
.......................
00076 24 12 2000 kimkat1058c
Enwau heolydd Cymru - enghreifftiau throsiadau
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_heolydd_cymru_mynegai_1058c.htm
.......................
00075 2000-12-19. 19 Rhagfyr 2000. kimkat1055
"I Godi'r Hen Iaith Yn Ei Hl". Erthygl o'r cylchgrawn Cymru o'r flwyddyn 1910 yn galw am i rieni Brycheiniog siarad Cymraeg 'u plant
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_036_i_godir_hen_iaith_1910_1055ke.htm
.......................
00074 2000-12-18. 18 Rhagfyr 2000 kimkat0893
Ychwanegiadau at ein geirfa Lakota-Cymraeg.
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_lakota_cymraeg_CEFFYL_cym_lak_a_0624k.htm
.......................
00073a 2000-12-14. 14 Rhagfyr 2000. kimkat1051
Ychwanegiadau at ein testunau Cymraeg byrion throsiad Saesneg
www.kimkat.org/amryw/
00073b 2000-11-09. 11 Tachwedd 2000. kimkat1818e
Ychwanegiadau at y Geiriadur Arlein Cymraeg-Saesneg (crwys)
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_cymraeg_saesneg_BAEDD_mynegai_1818e.htm
.......................
00072 (11-09-2000).
Ysgrifenasom erthygl (yn Gatalaneg) am fywyd a barddoniaeth y diweddar R. S. Thomas ar gyfer y papur dyddiol Avui.
Bu yn yr Adran Diwylliant ar Iau 09-11-2000.
(Dolen-gyswllt papur Avui yn anweithredol erbyn hyn: 29-04-2012).
.......................

00071b 2000-08-08. 8 Awst 2000. kimkat0814

TUDALEN Y NEWYDDION - newyddion o'r Gwledydd Catalaneg yn Gymreg.
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00071a 2000-08-08.
Prif ddinas i Gymru. Erthygl gan Emrys ap Iwan a gyhoeddwyd yn y Geninen 1895. Fe ddyle'r brif ddinas fod yn agos i gyffinia De a Gogledd, sef o fewn y dalayth a elwid gynt yn Bowys,- dyweder, y wlad rhwng yr afon Mawddach a'r afon Ystwyth, ac oddi rhyngddyn hwy tua'r dwyrain, gan gynnwys Croysoswallt, Pengwern (Shrewsbury), a Llwydlo (Ludlow), trefi oydd yn perthyn unwaith i dalayth Powys, ac a ddylen fod yn perthyn iddi etto.

www.kimkat.org/amryw/
.......................
00070 2000-07-24. 24 Gorffennaf 2000.
kimkat1000
Llythyr Ffred Ffransis (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg) at Y Cymro 15 07 2000.
www.kimkat.org/amryw/
00069a 2000-07-22. 22 Gorffennaf 2000. kimkat0998
(Tudalen Saesneg). Llysenwau am drigolion pentrefi / trefi / ardaloedd. Chwain Trawsfynydd, Moch Sir Benfro.
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00069b 2000-07-20. 20 Gorffennaf 2000. kimkat0110kkimkat0997e
Rhigymau enwau lleoedd (tudalen yn Gymraeg ac yn Saesneg). {Goetre glawd, heb na bara na blawd)
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00069c 2000-07-19. 19 Gorffennaf 2000.
kimkat0996e
The Gwentian Dialect. Erthygl fer yn Saesneg ar y Wenhwyseg, iaith y de-ddwyrain, fel yr oedd yr awdur yn ei gofio o amser ei febyd. Joseph A. Bradney, c.1895.
www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_the_gwentian_dialect_bradney_1895_0996e.htm
.......................

00069d (19-07-2000)
kimkat0817e
Rhestr o enwau lleoedd Cymraeg ac elfennau enwau lleoedd ag esboniad Saesneg
(Y Bont-goch = the red bridge, etc)
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_cymru_geirfa_a_0817e.htm
.......................
00068 18 07 2000 kimkat0964
Braslun o lyfr Saesneg ar enwau lleoedd yn yr iaith Gymraeg
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00067 2000-07-15. 15 Gorffennaf 2000.
kimkat0931
Heb fod mor newydd cywiriadau i destun llyfryn John Griffiths ar dafodiath y De-ddwyrain "Y Wenhwyseg" a gyhoeddwyd yn 1902.
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00066 (15-07-2000)
Cyflwr yr iaith Gymraeg yn l y pentre / y plwyf ayyb a'r flwyddyn (Bangor Is-coed: "When Defoe visited Bangor Monachorum, about 1730, he failed to procure a guide capable of giving the explanation required.") (Tudalen Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00065 2000-07-14. 14 Gorffennaf 2000. kimkat0991
Ym mha le ac ar wefusau pwy y gellid clywed y Gymraeg yn y flwyddyn 1878? Erthygl Saesneg yn rhoi crynodeb o ddarlith gan E. G. Ravenstein. In Bangor Welsh is spoken except by about 300 natives of England. In Conway {Conwy} only 50 persons are stated not to be able to speak Welsh, whilst at the favourite seaside town of Llandudno 250 persons speak Welsh only, 2,312 Welsh and English, and 200 English, the Welsh services being four times more numerously attended than the English ones."
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00063 (08-07-2000) kimkat0983e
The Geogaphical Limits of Welsh Home Rule. Rhannau o erthygl gan yr Athro John Edward Lloyd a ysgrifennwyd yn 1927 lle y maen awgrymu estyn ffiniau Cymru i gynnwys darnau o siroedd Gororau Lloegr - Swydd Gaer, Swydd Amwythig, Swydd Henffordd a Swydd Gaerloyw. (Ein Hadran Irredentiaeth yn y wefan hon).
www.kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_iredentiaeth_0983e.htm
.......................

00062 (11-08-2000) kimkat0988k

Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Dechreuad a Chynnydd Achos Crefydd yn Soar, Sir Fn. Richard Williams, Birkenhead. Y Drysorfa. 1880 .
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_006_soar_sir_fon_0998k.htm
.......................

00061 2000-08-11. 11 Gorffennaf 2000. kimkat0986
Adran Coegfalchder. Fy Llythyron at y Wasg.
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00060 (09-08-2000). 9 Gorffennaf 2000. kimkat1997k
Cymru dros Glawdd Offa. Ein Tudalen "Iredentiaeth" - adennill y Tiroedd Coll (Croesoswallt, Euas, Ergyn, ayyb.)
www.kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_cynhwyslen_1997k.htm
.......................

00059c (08-08-2000). 8 Gorffennaf 2000. kimkat0978

Cymru yn Swydd Henffordd - mae'n hen bryd i ni ofyn i Loegr ddychwelyd i ni gantrefi Euas ac Ergyn, os gwelwch yn dda. Rhan o'n hadran "Iredentiaeth".
www.kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_enwau_euas_cym_eng_0978k.htm
.......................

00059a (27-07-2000)

Erthygl am gantref Cymraeg a aeth i feddiant Lloegr yn sgil y Ddeddf Uno yn 1536.kimkat0973
Eirinwg. A. Morris. Cymru 1915. Erthygl am gantref Cymraeg a aeth i feddiant Lloegr yn sgil y Ddeddf Uno yn 1536.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_009_eirinwg_0979k.htm
.......................

00059a 2000-08-07. 7 Gorffennaf 2000. kimkat0975k
Mari Lwyd. Erthygl o Darian y Gweithiwr (1896? 1897?).
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_038_mari_lwyd_1897_0975k.htm
.......................

00058 2000-07-04. 4 Gorffennaf 2000. kimkat0973
Geiriau Lleol Canolbarth Morgannwg. ("Local Words from Central Morgannwg / Glamorgan"). Wmffra Huws.
Tarian y Gweithiwr, Mawrth 23 1899.
http://kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_geirfa_tarian_y_gweithiwr_1899_0934k.htm
.......................
00057 2000-07-03. 3 Gorffennaf 2000.
kimkat0967
Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus, 1842. Ystradowen, Y Bont-faen.
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_002_ystradowen_0967k.htm
00056 2000-06-27. 27 Mehefin 2000. kimkat0961
"Taith Americanaidd". Llythyr o ddinas Cincinnati Gorffennaf 26 1843 oddiwrth John Griffiths at ei dad, y Parch. S Griffiths, Horeb, Ceredigion.
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_024_taith_americanaidd_1843_0961k.htm
.......................
00055 2000-06-26. 26 Mehefin 2000.
kimkat0960
Mae'n hen bryd i rywun roi cychwyn ar gywaith Cymraeg tebyg i'r Gutenberg Project'. Yr ym ni wedi bod yn aros ers pum mlynedd a neb wedi mentro i'r maes eto! Felly dyma ni yn bwrw'r cwrwg i'r dwr, ac yn cyflwyno CYWAITH SIN PRYS ABERHONDDU. "Llond y We o Ln y Brython" yw ein harwyddair!
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
.......................
00054 (25-06-2000) kimkat0959e
A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively. Pererindodwr. Archaeologia Cambrensis, 1856. (Erthygl Saesneg).
www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_gwentian_dialect_pererindodwr_1856_0959e.htm
.......................

00053 25-06-2000. 25 Mehefin 2000 kimkat0442

Rhestr o enwau lleoedd (Cymraeg a Saesneg) yng nghylch Caerdydd o 'Gofnodion Caer-dydd' (Cardiff Records) (1891-1911). Awdur: Mab Cernyw (John Hobson Matthews - 1858-1914 - archifydd Corfforaeth Caer-dydd, a Chernywiad o genedl).
www.kimkat.org/amryw/
 
Gweler hefyd British History Online
.......................
00052 (24-06-2000)
kimkat0957e
Cyfenwau Saesneg a Normaneg yng Nghymru. Erthygl or flwyddyn 1894 (-1897). Morus Glasln (T.E. Morris).
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_cyfenwau_cymru_morus_glaslyn_0957e.htm
.......................

00051b 22-06-2000 kimkat0905k
Newyddion or Unol Daleithau. Or Drych 1896, 1897.
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00050d 20-06-2000 kimkat0925e
Y Saeson yn meddiannu Cymru - o safbwynt un or Rhondda yn 1897 (erthygl yn Gymraeg; trosiad Saesneg).
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_032_bachan_ifanc_1_0925ke.htm
.......................
00050c 2000-06-22. 22 Mehefin 2000 kimkat0953
"Enwau Cymreig" {sic}, dwy erthygl o bwys o Seren Gomer (1823) yn galw am lai o Ddic-Sin-Dafiaeth rhagor o osod enwau bedydd Cymraeg ar blant Cymru yn lle enwau a ddaw o dros Glawdd Offa.
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_010_enwau_cymreig_ieuan_ddu_1823_1874k.htm
.......................
00050b 19-06-2000 kimkat0944e
Cwis Saesneg ar Hanes y Cymry yn Minnesota.
http://kimkat.org/amryw/1_glasbridd/minnesota_28_cwis_1_0944e.htm

.......................
00050a (17-06-2000) kimkat0940k
Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wythnos gadw. 1820. Beirniadaeth o or-hoffter y glowyr at y ddiod gadarn. Siencyn ap Tydfil, yn y cylchgrawn Seren Gomer.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_004_guto_gelli_deg_0940k.htm
00049d (16-06-2000). 16 Mehefin 2000. kimkat0939
Ymgom rhwng dau farmwr {sic} (Shencyn Domos a Shon Matho) yn Nghanolbarth Morganwg (sic), ar ddydd marchnad. 1888. Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918). (Tafodiaith Morgannwg).
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_025_dydd_marchnad_cadrawd_0939k.htm
.......................

00049c (22-06-2000) kimkat0950

Newyddion o'r Unol Daleithiau - 1896, 1897. O'r Drych.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_026_tros_y_tonnau_0950k.htm
.......................

00049b (20-06-2000) kimkat0924
Y Mewnlifiad - Goresgyniad y Saeson Ganrif yn l. (1897). Bachan Ifanc. Cymreictod Cwm Rhondda wedi ei fygythu.
www.kimkat.org/amryw/1_mynegfan/1_testunau/sion_prys_032_bachan_ifanc_1_0924k.htm
.......................

00049a 2000-06-14. 14 Mehefin 2000.
kimkat0935
Geirfa Fach o'r Rhondda - 80 o eiriau o Gwm Rhondda. Blwyddyn: 1914.
www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_geirfa_rhondda_1914_0935e.html
.......................

00048 2000-06-09. 9 Mehefin 2000.
kimkat0931
Y Wenhwyseg. Llyfryn 30 tudalen yn yr iaith fain gan John Griffiths (Pentrevor), wedi ei gyhoeddi yn y flwyddyn 1902 gan J. E. Southall (Casnewydd). Esboniad ar nodweddion y dafodiaith ar gyfer athrawon yn y de-ddwyrain.
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00047 2000-06-13. 13 Mehefin 2000. kimkat0929k
Cwis yn Gymraeg ar Hanes y Cymry yn Minnesota.
http://kimkat.org/amryw/1_glasbridd/minnesota_28_cwis_1_0929k.htm/
.......................
00046 2000-06-09. 9 Mehefin 2000. kimkat0923
Y Wenhwyseg - tafodiaith y De-ddwyrain (tudalen yn Saesneg ar gyfer dysgwyr; dolennau thestunau yn y dafodiaith honno)
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00045 2000-06-09. 9 Mehefin 2000. kimkat0898e
(Yn Saesneg ac yn Gatalaneg). Gramadeg Cymreg Edward Anwyl ("Welsh Grammar for Schools" 1897/1907) - byddwn yn ei ychwanegu o dipyn i beth ym misoedd Mai / Mehefin / Gorffennaf.
http://kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_3_1897_anwyl_welsh_grammar_for_schools_jpg_html_1_0898e.htm
.......................
00044 15 04 2000 kimkat0601e
Testunau Cymraeg throsiadau Saesneg
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00042 14 04 2000 kimkat0037c
Yr wyddor: a, b, c, ch, d, dd, e, f, ff, g, ng, h, ayybwww.
kimkat.org/amryw/
.......................
00041 2000-04-04. 4 Ebrill 2000 kimkat0865
Pam yr ŷm ni yn defnyddio'r sumbol (Brn-gwn, etc) yn y gwefan hwn.www.
kimkat.org/amryw/
.......................
00040 (02-04-2000) 2 Ebrill 2000 kimkat0857
Yr erlid a fu ar Genedl y Lakhota ("Sioux") gan yr ymsefydlwyr o Gymry ym Minnesota (yn Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_glasbridd/minnesota_38_cymry_yn_erbyn_cenhedloedd_brodorol_0857e.htm
.......................

00039 2000-03-31. 31 Mawrth 2000.
kimkat0852
Cyflwr yr iaith Gymreg ym Merthyrtudful yn 1908
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_037_y_gymraeg_ym_merthyr_tudful_1908_0852k.htm
.......................
00038 2000-03-17. 17 Mawrth 2000.
kimkat0851
Diarhebion a dywediadau o Ferthyrtudful (o gasgliad Gwernyfed yn 'Y Geninen' 1894-1897)
http://kimkat.org/amryw/1_diarhebion/13_diarhebion_merthyr_1895_0851k.htm
.......................
00037 2000-03-15. 15 Mawrth 2000. kimkat0850e
(Yn Saesneg) Llyfr o'r flwyddyn 1895 sy'n sn am y pentrefi Cymraeg yn Sir Blue Earth, Minnesota
http://kimkat.org/amryw/1_glasbridd/minnesota_10_bywgraffiadau_01_baxter_davis_0850e.htm
.......................
00036 2000-03-14. 14 Mawrth 2000. kimkat0849k
Yr iaith Gymraeg yn Aber-dr yn y flwyddyn 1902.
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_018_cymraeg_aberdar_0849k.htm
.......................
00035 2000-03-12. 12 Mawrth 2000 kimkat0287c kimkat0848e
Geirfa Gymraeg - rhyw (gwain / cont, pidyn / wt / darn / gwialen)
www.kimkat.org/amryw/
.......................
00034 (01-03-2000). 1 Mawrth 2000.
kimkat0842e
Gŵyl Ddewi ynteu Gŵyl Dewi? A ddylid yr enw fod 'r treiglad meddal, ynteu hebddo?
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00033 (18-01-2000). 18 Ionawr 2000.

kimkat0818e
Y Fari Lwyd yn y Bont-faen - atgofion hen ŵr 80 oed yn 1922. The Mari Lwyd in Y Bont-faen / Cowbridge - reminiscences of an 80-year-old man in 1922.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_075_hopkin_james_mari_lwyd_1922_2190e.htm
.......................
7935_blwyddyn-1999
(delwedd 7935)
.......................
00032 (25-12-1999). 25 Rhagfyr 1999.
kimkat0300c
Enwau lleoedd Cymru - rhestr o enwau yn Saesneg ochr yn ochr r enwau brodorol.
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_cymraeg_estroniaith_eng_cym_0300c.htm
.......................

00031 (26-11-1999). 26 Tachwedd 1999.
kimkat0813e
Llythyr (yn Saesneg) o'r Almaen yn sn am gyn-garcharor rhyfel yng Ngogledd Cymru
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00030 (26-22-1999) kimkat0928k

Nin Doi - sef Hanes Ysmala Dai a Shoni yn y Rhyfel. Glynfab. Stori o'r gyfrol hon yn y Wenhwysig o'r flwyddyn 1918.
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_017_nindoi_01_0928k.htm
.......................

00029 (31-10-1999) kimkat0638

Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol).
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_euskalherria_estroniaith_basgeg_0448k.htm
.......................

00028 (16-10-1999).
www.dewin.net/aberystwyth. Mae Aberystwyth yn lle hollol unigryw nid yn unig i Gymru ond i Ewrop - dyna pam, yn fy marn i, y dylid ystyried ei chais yn ofalus a'i gweld yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ddyrchafu tref arbennig iawn yn ddinas. Gyda balchder felly, rwy'n cyflwyno i chi gais Aberystwyth i'w dyrchafu'n ddinas.
Sin T. Jobbins. Maer Aberystwyth Awst 1999.
(Y TUDALEN HWN WEDI HEN DDIFLANNU)
.......................
00027 (22-09-1999). 22 Medi 1999. kimkat0120c
(Comann na Luchd-Ionnsachadh). Tudalen yn Gatalaneg sydd yn arwain at wefan Cymdeithas Dysgwyr yr Iaith Gaeleg
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00026 (05-08-1999). 5 Awst 1999.
kimkat0285c
Gidhlig. Geiriadur (2000 o eiriau) (Gaeleg a Chatalaneg).
www.kimkat.org/amryw/1_gaidhlig/skota_llista_de_paraules_escocesos_pronunciacio_primer_0285c
.......................

00025 (05-07-1999). 5 Gorffennaf 1999.
Enwau heolydd ac enwau lleoedd Barcelona yn Gymreg.
Gwersi Cymreg i'r Gwledydd Catalaneg. Exercici.
www.kimkat.org/amryw/ (y tudalen hwn ar goll erbyn hyn)
.......................
00024 (05-07-1999). 5 Gorffennaf 1999.
Cymru yn y wasg Gatalaneg. Cyfweliad Dafydd Wigley yn 'Avui' (papur dyddiol yn yr iaith Gatalaneg).

(Dolen-gyswllt gwefan papur Avui yn anweithredol erbyn hyn: 2012-04-29).
.......................
00023 (04-07-1999). 4 Gorffennaf 1999. kimkat0406c

Nid y pethau 'ma yw Cymru. Cyffredinebau.
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00022 (14-06-1999) kimkat0542kce
Geiriadur Norwyeg-Cymreg-Catalaneg. Rhai tudalennau heb eu cwblhu eto.
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_norwyeg_cymraeg_ELC_mynegai_0542k.htm
.......................

00021 (03-06-1999). 3 Mehefin 1999. kimkat0441c

Enwau lleoedd Cymreg. Rym ni wedi rhoi trefn ar y rhestrau ar y tudalennau Catalaneg.
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_mynegai_0441c.htm
.......................

00020d (30-05-1999). 30 Mai 1999. kimkat0582k
Rwseg. Rhestr o eiriau.
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_rwseg_cymraeg_LLYGODEN_n_0582k.htm
.......................

00020c (30-05-1999) kimkat0613c
Els verbs i les seves preposicions
www.kimkat.org/amryw/1_cwrs/cwrs_0056_CAT_berfau_ac_arddodiaid_0613c.htm
.......................

00020b (10-03-1999) kimkat0843c

Cwrs Cymraeg: Rhifau 1-10 yn Gymraeg
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00
020a (10-03-1999) kimkat0611c
Ychwanegiadau at y Cwrs Cymraeg
www.kimkat.org/amryw/1_cwrs/cwrs_0000_CAT_mynegai_0611c.htm
.......................

00019 (30-05-1999) kimkat0511c

Llanfair Pwllgwyngyll. Sylwadau ar yr enw. (Catalaneg/Saesneg)
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_cymru_llanfairpwllgwyngyll_1_0511c.htm
.......................

00
018 (29-05-1998). 29 Mai 1999.. kimkat2420k
Yr 'e' derfynol yn y Gogledd-orllewin. Ymarfer ynganu. (Yn Saesneg):
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00
017 (24-05-1999) kimkat0181e
Origin of the surname Hughes. Ryn ni wedi ychwanegu erthygl yn Saesneg. (Tarddiad y cyfenw HUGHES)
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_cyfenwau_cymru_hughes_0181e.htm
.......................

00016 (21-05-1999). 21 Mai 1999.  kimkat1911c
Geiriadur Bach Ocsitaneg. (Ocsitaneg-Catalaneg-Cymreg). (Tafodiaith Gwasgwyn, a chyfeiriadau at ffurfiau Ocsitaneg Cwm Aran ("Araneg")). Ryn ni wedi diwygio'r geiriadur.
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_ocsitaneg_aran_cymraeg_ARTH_mynegai_1911c.htm
.......................
7934_blwyddyn-1998
(delwedd 7934)
.......................

Ar l rhai misoedd heb allu gweithio ar y we, oherwydd diffyg amser a phroblemau 'r cyfrifiadur, yr wyf yn awr yn ceisio rhoi shp ar y cwbl.

(21-03-1999).
.......................
00014 (27-12-1998). 27 Rhagfyr 1998.
Geiriadur Catalaneg - Cymreg. Dechrau ychwanegu nodiadau ar gyfer y geiriadur hwn.

webs.racocatala.cat
.......................
00013 (31-10-1998). 31 Hydref 1998. kimkat0999c
Cyflwyniad i Gymdeithas yr Iaith. Y llyfryn 'Dewch gyda Ni!' a throsiad ohono i'r Gatalaneg.
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00012 (01-08-1998). 1 Awst 1998.
kimkat1911c
Rhestr o eiriau Ocsitaneg (tafodiaith Gwasgwyn, a chyfeiriadau at ffurfiau Ocsitaneg Cwm Aran ("Araneg").
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_ocsitaneg_aran_cymraeg_ARTH_mynegai_1911c.htm
.......................

00011 (15-07-1998). 15 Gorffennaf 1998
kimkat1876c
Braslun o eiriadur Cymreg-Catalaneg 7000 o eiriau.
www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/vortaro_kimra_katalana_MILGI_indekso_1876c.htm
.......................

7933_blwyddyn-1997
(delwedd 7933)
.......................
00010b (09-10-1997) kimkat2511c

Enwau Papurau Bro
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_papurau_bro_2511c.htm
.......................

00010a (24-09-1997) Medi 24 1997. Dydd Mercher, y pedwerydd ar hugain o Fedi
kimkat1934e
Y Diwylliant Gymrig. Cyfenwau'r Cymry.
www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_cyfenwau_cymru_mynegai_1934e.htm
.......................

00009 (24-09-1997) Medi 24 1997. Dydd Mercher, y pedwerydd ar hugain o Fedi kimkat0069c
Llyfryddiaeth. Sn yn Gatalaneg am bedwar llyfr dysgu Cymraeg.
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00008 (24-09-1997) Medi 24 1997. Dydd Mercher, y pedwerydd ar hugain o Fedi
kimkat0472e
Geirfa Ddosbarthedig: swyddi, rhyfel, chwaraeon, etc
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00007 (23-07-1997). Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf
kimkat2420k
Ymarferion 'r ansoddair benywaidd.
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00006 (23-07-1997). Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf
kimkat2420k
Geiriau tebyg yn Gymraeg ac yn Gatalaneg.
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00005 (23-07-1997). Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf
kimkat2420k
Geiriau Lladin yn y Gymraeg (Llythyren A).
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00004 (23-07-1997). Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf
kimkat2420k
Rhagenwau personol
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
00003 (23-07-1997). Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf.
kimkat0309c
Y Llafariad Ymwthiol
www.kimkat.org/amryw/1_cwrs/cwrs_0052_CAT_llafariad_ymwthiol_0309c.htm
.......................

00002 (23-07-1997). Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf. kimkat2420k

Yr Iaith Lafar - y 'v' derfynol.
www.kimkat.org/amryw/
(TUDALEN AR GOLL)
.......................
7932_blwyddyn-1996
(delwedd 7932)
(nodiadau am yr ychwanegiadau at y wefan yn 1966 wedi eu colli)
.......................
7931_blwyddyn-1995
(delwedd 7931)
(nodiadau am yr ychwanegiadau at y wefan yn 1995 wedi eu colli)
.......................
00001 (26-11-1995)kimkat0001
Agor y wefan hon  Gwefan Cymru-Catalonia
www.kimkat.org/
.......................
7960_AGOR-Y-WEFAN-HON
(delwedd 7960)
.....
7271_map_cymru_catalonia_tal-y-bont_buttington_090111
(delwedd 7271)

Sumbolau: ā ǣ ē ī ō ū / ˡ ɑ ɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː
/
ɥ
/ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ / ә ʌ ŵ ŷ ẃ ŵŷ ẃỳ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẁ ẃ ẅ Ẁ
---------------------------------------
Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_gwefan-newyddbethau/beth-sy-n-newydd_1356k
---------------------------------------
Creuwyd:  26-11-1995
Adolygiad diweddaraf : 26-02-2017 00.23
Delweddau: 7271 ayyb
---------------------------------------
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wbsait
---------------------------------------