kimkat 0194k Gwefan Cymru-Catalonia. Tudalen mynegeiol i'r llyfrau ac erthyglau yn y wefan hon sydd yn ymwneud r Wenhwyseg, tafodiaith de-ddwyrain Cymru. 'Iaith y Gwennwys' yw ei hystyr, wrth gwrs, sef iaith gwyr Gwent. Gan mlynedd yn l tafodiaith bennaf Cymru oedd hon - ond erbyn heddiw y mae wedi diflannu i bob pwrpas, fel canlyniad i'r 'hunanladdiad ieithyddol' a fu yn negawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif, wrth i bobol y cwr hwn o'r wlad gefnu ar y Gymraeg.


21-06-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat2045k Tafodieithoedd Cymru www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodieitheg_gymraeg_mynegai_2045k.htm
● ● ● ● kimkat0934k Y Wenhwyseg: Y Cyfeirddalen
www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_cyfeirddalen_0934k.htm
● ● ● ● ● kimkat2674k Y tudalen hwnbaneri_cymru_catalonia_050111
..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i CatalunyaY Wenhwyseg (tafodiaith y de-ddwyrain)
Llyfrau ac erthyglau yn y wefan hon sydd yn ymwneud r dafodiaith

0422j_map_cymru_a_chatalonia_y_wenhwyseg_1


cylch_baner_udaThis page in English

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/gwenhwyseg_llyfrau-yn-y-wefan-hon_mynegai_0194e.htmcylch_baner_catalonia_00-77
1315c Aquesta pgina en catal


TESTUNAU YN Y WENHWYSEG, NEU SYDD YN YMDRIN ’R WENHWYSEG, NEU YN CYNNWYS RHYWFAINT OR DAFODIAITH


A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively.
AUTHOR: Pererindodwr. The Cambrian Journal, 1855-7
(The article is in English)


kimkat0959e


(delwedd 5543)


www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_gwentian_dialect_pererindodwr_1856_0959e.htm

Atgofion Hen Lowr
John Davies (Pen Dr)
1934

kimkat1482k
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_057_atgofion_hen_lowr_1934_1482k.htm

Ble m fa?
D. T. Davies
1913
Drama yn iaith Morgannwg

kimkat1243k
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_030_ble_ma_fa_01_1243k.htm

Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wythnos gadw
Siencyn ap Tydfil
1820
Beirniadaeth yn Seren Gomer, 1820, ar duedd y glowyr i godi'r bys bach 
kimkat0940k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_004_guto_gelli_deg_0940k.htm

Cadair ap Mwydyn
Hen Fyfyriwr
1900

kimkat2669k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_082_ap_mwydyn_1900_2590k.htm

Colloquial Words and Expressions, collected within the parish of Llangynwyd.
(Section of the book History of Llangynwyd, 1888)
AUTHOR: Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918). (LLANGYNWYD, Pen-y-bont ar Ogwr)
(The article is in English)

kimkat1388e

None

(delwedd 5566)


http://kimkat.org/amryw/1_diarhebion/13_diarhebion_cadrawd_llangynwyd_1888_1388e.htm


Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus (Ystradowen, Y Bont-faen)
1842
kimkat0967k
Y Wenhwyseg yn brigo trwy'r iaith safonol weithiau
 
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_002_ystradowen_0967k.htm

Diarhebion Lleol Merthyrtudful
Gwernyfed
1897
Casgliad 'Gwernyfed' wedi ei gyhoeddi gyntaf yn y cylchgrawn "Y Geninen" rhwng 1894 a 1897.

kimkat0851k(delwedd 5567)


www.kimkat.org/amryw/1_diarhebion/13_diarhebion_merthyr_1895_0851k.htm


Dŵr y Mr
Papur Pawb 27 Ionawr 1900. Hanes yn Nhafodiaith y Rhondda.
kimkat0086k

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_108_dwr-y-mor_1900_0086k.htm

Dyffryn Cynon
Jenkin Howell
1904
kimkat1358k

http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_048_dyffryn_cynon_1900_1358k.htm

Euas ac Ergyn
Enwau lleoedd Cymraeg yng Ngwent-yn-Lloegr
(Tudalen Saesneg)

0980e

Ewyllys Sin Morgan
Glynfab
kimkat1353k

http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_047_ewyllys_shon_morgan_1353k.htm

Features of the Gwentian dialect
Nodweddion y Wenhwyseg - Dengys y gwhaniaethau rhwng y Wenhwyseg a'r iaith safonol.
cadair, Y Wenhwyseg: catar; Pen-coed (enw pentref), Y Wenhwyseg: Pen-co'd, etc)
(Tudalen Saesneg)

0926e

Geirfa Fach or Rhondda.
Pedwar ugain o eiriau. Blwyddyn: 1914.
("Morgannwg - Cwm Rhondda yn Bennaf)
(Tudalen Saesneg)

0935e

Geiriadur Gwenhwyseg.
Ein geiriadur ymledol o iaith Dai a Gweni.
(Tudalen Saesneg)

1387e

Geiriau Lleol Canolbarth Morgannwg.
AWDUR: Wmffra Huws. Tarian y Gweithiwr, Mawrth 23, 1899
("Local Words from Central Morgannwg / Glamorgan"). AUTHOR: Wmffra Huws

0934k

Gwareiddiad y Rhondda 
Un o lithiau'r Bachan Ifanc yn Nharian y Gweithiwr (1897). 
Beirniada'r Cymry sydd yn collfarnu ei gyd-genedl a'r Saeson sydd yn difro'r Cymry; yn enwedig yn yr ysgrif hon . Cymysgfa ryfedd o Gymraeg safonol a'r Wenhwyseg. 

0924k

Hanes Tonyrefail
Thomas Morgan, Owen Morgan (Morien) 1899
Hanes y pentref pan nad oedd ond yn bentref bach gwledig. 
AWDUR: 
Thomas Morgan, gydag atodiad gan Owen Morgan (Morien)
Yn Gymraeg safonol, ond llawer o enghreifftiau o iaith lafar Tonyrefail wrth ddyfynnu geiriaur ardalwyr

kimkat1223k

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_013_hanes_tonyrefail_01_1223k.htm

Hanes Tredegar O Ddechreuad Y Gwaith Haiarn Hyd Yr Amser Presennol. At Yr Hyn Yr Ychwanegwyd Braslun O Hanes Pontgwaithyrhaiarn Ynhgyd a Chan o Glod i Glyn [Sic] Sirhowy, 
Ac Amryw Ganeuon Ar Wahanol Destynau. Buddugol yn Eisteddfod Cymrodorion Tredegar am y flwyddyn 1862
David Morris (Eiddil Gwent) 1862
kimkat0082k

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_012_hanes-tredegar-1868_0082k.htm

Hunangofiant Silly Billy
Papur Pawb 1897.
Stori yn cynnwys tafodiaith Morgannwg (Y Wenhwyseg).
kimkat0084k

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_107_silly-billy_1897_01_0084k.htm

Hwnt ac Yma - Merthyrtudful
Llywelyn
1908
kimkat0852k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_037_y_gymraeg_ym_merthyr_tudful_1908_0852k.htm

Iantor Shortar 
Cyfres o hanesion yn nhafodiaith Bro Morgannwg (Y Wenhwyseg).
a ymddangosodd ym Mhapur Pawb yn y flwyddyn 1897. D. Cynwal Davies.

kimkat0079k

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_105_ianto-r-shortar-1897_01_0079k.htm

Isaac Lewis, Y Crwydryn Digrif (2)
Pelidros (W. R. Jones)
kimkat1996k
Storau o ryw ganrif yn l yn adrodd hynt a helynt y cymeriad ysmala hwn. 
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_016_isaac_lewis_02_1996k.htm

Isaac Lewis, Y Crwydryn Digrif (1)
Pelidros (W. R. Jones)
kimkat1225k
Storau o ryw ganrif yn l yn adrodd hynt a helynt y cymeriad ysmala hwn. 
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_015_isaac_lewis_01_1225k.htm

Llanwynno
Glanffrwd, (William Thomas)
1888
kimkat0212kc

http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_014_llanwynno_01_0212kc.htm

Llith y Tramp. Y Darian. 17 Mehefin 1915 ayyb (Tafodiaith Morgannwg)
kimkat0118k

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_125_llith-y-tramp_0188k.htm

Llythyra Newydd
Bachan Ifanc
1897
kimkat0924k

http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_032_bachan_ifanc_1_0924k.htm

Magdalen
J. J. Williams
1910
kimkat1390k
Cerdd yn iaith y Rhondda
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_052_magdalen_1910_jjwilliams_1390k.htm

Mari Lwyd (1). 

Penillion yn y Wenhwyseg o dref y Bont-faen, 1922 

2189k


Mari Lwyd (2)
? 1897
kimkat0975k
Traddodiad penglog y ceffyl
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_038_mari_lwyd_1897_0975k.htm

Ni'n Doi
Glynfab (Thomas Williams)
1918
kimkat0928k
("Ni ein Dau. Tipyn o Hanes Dai a Finnau a'r Rhyfel"). 
(Is-deitl: I gatw'r n dafottiath yn fyw - "I gadw'r hen dafodiaith yn fyw".) 
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_017_nindoi_01_0928k.htm

Nodweddion Cymraeg llafar Aber-dr
Jenkin Howell 1902
kimkat0849k

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_018_cymraeg_aberdar_0849k.htm

Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire.
Trafodaethau Urdd y Graddedigion, Prifysgol Cymru. 1906.AWDUR: Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918).
0947e

Randibws Cendl
Dai Shinkin
1860
kimkat0936k
Erthygl o'r Punch Cymraeg 1860. (Cendl, Blaenau Gwent). Cymysgfa o Gymraeg y de-ddwyrain a Chymraeg safonol. 
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_020_randibws_cendl_0936k.htm

Shoni Hoi Oddicartref  
Awdur: Cynwal (D. Cynwal Davies). Papur Pawb 1897. 
Stori yn nhafodiaith Morgannwg (Y Wenhwyseg).
kimkat0083k
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_106_shoni-hoi_1897_01_0083k.htm

Shop Dafydd y Crydd
1 Gorffennaf 1915 ayyb. (Tafodiaith Morgannwg)
kimkat0189k


None

(delwedd 5568)


www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_126_shop-dafydd-y-crydd_0189k.htm


Siencyn Pen-hydd
Edward Matthews
1850
kimkat1532k
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_046_siencyn_penhydd_1850_1_1352k.htm

Tafodieithoedd Morgannwg
T.Jones
1911
Y Grail, Volume 4, No. 13 (1911). Beth yw'r Wenhwyseg ac ym mha le y siaredir.
AWDUR: T. Jones, Ysgol y Cyngor, Dwn-rhefn, Treherbert
kimkat0951k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_023_tafodieithoedd_morgannwg_1911_0951k.htm


The Gwentian Dialect.
Disgrifiad byr o eiriau ac ymadroddion o'r Wenhwyseg y mae'r awdur yn eu cofio o'i febyd
AWDUR: Joseph A. Bradney, Tal-y-coed (Archaeologia Cambrensis 76, 145-146, Blwyddyn 1921).
0996e

The Gwentian of the Future.
Y Wenhwyseg fydd tafodiaith pawb yn y De "ymhen can mlynedd"
AWDUR: John Griffiths, 1902

0948e

Tribannau Morgannwg
kimkat1232k
200 o dribannau or Fro 
http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_034_tribannau_morgannwg_01_1232k.htm


Ymgom Rhwng Dau Ffarmwr (Tavodiaith Morganwg)
Cadrawd (Thomas Christopher Evans) (1846-1918). 
1888
Ymgom rhwng dau farmwr {sic} (Shencyn Domos a Shon Matho) yn Nhghanolbarth Morganwg, ar ddydd marchnad. 
Cyvaill {sic} yr Aelwyd, Cyfrol 8, 1888. Tudalennau 61-2

kimkat0939k

http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_025_dydd_marchnad_cadrawd_0939k.htm


Ymgom William a Dafydd
Sgwrs yn nhafodiaith Gwent ym y Tyst Cymreig, 2 Hydref 1868
kimkat0097k
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_109_ymgom-william-a-dafydd_1868_0087k.htm


Y Partin Dwpwl
Glynfab
1919
kimkat0123k
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_100_y-partin-dwpwl_0123k.htm

Y Partin Dwpwl.

Glynfab. 1919. (Tafodiaith Morgannwg)

kimkat0126k

(delwedd 5569)


www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_100_y-partin-dwpwl_0123k.htm

Y Twll Cloi
Glynfab. 1919. (Tafodiaith Morgannwg)
kimkat0126k

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_120_twll-cloi_0126k.htm

Y Wenhwyseg
Llyfryn 30 tudalen gan John Griffiths (Pentrevor) a gyhoeddwyd yn 1901 gan J. E. Southall (Casnewydd) sydd yn cyflwyno prif nodweddion ffonolegol y Wenhwyseg; wedi ei amcanu ar gyfer athrawon Cymraeg.)

0931e

 

 

.....

 

0938e

LLYFRYDDIAETH Llyfrau, traethawdau ac erthyglau sydd yn ymwneud r Wenhwyseg.
_____________________________________
Y LLYFRAU AYYB UCHOD YN L BLWYDDYN EU HYMDDANGOSIAD::
1820
- Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr Wythnos Gadw (Merthyrtudful)
1842 - Cyfarfod Dirwestol, a Dadl Cyhoeddus (Ystradowen, Y Bont-faen)
1856 - A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively
1860 - Randibws Cendl
1888 - Tavodiaith Morgannwg (Llangynwyd)
1888
Colloquial Words and Expressions, collected within the parish of Llangynwyd.
1895? - The Gwentian dialect (Sir Fynwy / Monmouthshire)
1896? - Mari Lwyd (2)
1897 - Diarhebion Lleol Merthyrtudful
1897 - Gwareiddiad y Rhondda
1899 - Geiriau Lleol Canolbarth Morgannwg (Wmffra Huws)
1901 - Y Wenhwyseg (John Griffiths)
1902 - The Gwentian of the Future (John Griffiths)
1902 - Nodweddion Cymreg llafar Aber-dr
1906 - Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire(
(1910?) - Isaac Lewis, y Crwydryn Digri
1911 - Tafodieithoedd Morgannwg
1913 Ble M Fa?
1914 - Geirfa Fach or Rhondda
1918 - Nin Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna ar Ryfal
1922 - Mari Lwyd (1)
1928 - Magdalen

___________________________________________
Y LLYFRAU AYYB UCHOD YN L ARDAL NEU BENTREF / TREF

Aber-dr
(Aberdare) - Nodweddion Cymreg llafar Aber-dr yn y flwyddyn 1902

Bont-faen, Y (Cowbridge) 1842 Cyfarfod Dirwestol, a Dadl Cyhoeddus (Ystradowen, Y Bont-faen)
Bont-faen, Y (Cowbridge) 1922 Mari Lwyd (1)

Cendl (Beaufort) 1860 Randibws Cendl

Gelli-deg (Merthyrtudful) 1820 Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr Wythnos Gadw

Llangynwyd 1888 Tavodiaith Morgannwg
Llangynwyd 1888 Colloquial Words and Expressions, collected within the parish of Llangynwyd.
Llangynwyd 1906 Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire.

Merthyrtudful 1897 Diarhebion Lleol Merthyrtudful

Rhondda 1897 Gwareiddiad y Rhondda
Rhondda - (1910?) Isaac Lewis, y Crwydryn Digri
Rhondda 1913 Ble M Fa?
Rhondda 1914 Geirfa Fach or Rhondda
Rhondda - 1918 Nin Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna ar Ryfal
Rhondda 1928 Magdalen

Sir Fynwy - c1895 The Gwentian Dialect (Joseph A. Bradney)
 ___________________________________________
Y LLYFRAU AYYB UCHOD YN L ENWR AWDUR
:

Bachan Ifanc, Y : Gwareiddiad y Rhondda 1897.
Bradney, Joseph A. :
The Gwentian Dialect
. c1895.
Cadrawd :
Tavodiaith Morganwg.
1888.
Cadrawd :
Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire.
1906
Cofnodwr :
Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus,
1842.
Davies D.T. :
Ble M Fa?
1913
Dienw :
Geirfa Fach or Rhondda.
1914
Glynfab :
Nin Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna ar Ryfal.
1918
Griffiths, John :
The Gwentian of the Future.
1902
Griffiths, John :
Y Wenhwyseg.
1901
Gwernyfed :
Diarhebion Lleol Merthyrtudful,
1894-7
Hopcyn-Jones, Lemuel :
Y Fari Lwyd.
1922
Howells, Jenkin :
Nodweddion Cymreg llafar Aber-dr yn y flwyddyn
1902
Huws, Wmffra:
Geiriau Lleol Canolbarth Morgannwg
1899
Jones, T :
Tafodieithoedd Morgannwg
1911
Jones, W. R. (Pelidros) :
Isaac Lewis, Y Crwydryn Digri
(1910?)
Pentrevor = Griffiths, John  
Shinkin, Dai :
Randibws Cendl
1860.
Pererindodwr :
A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively.
1856
Siencyn ap Tydfil :
Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wythnos gadw
1820.

_________________________________________________________


Sumbolau: ā ǣ ē ī ō ū ȳ w̄ W̄
/ ˡ ɑ ɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː /
ɥ / ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /
ә ʌ ŵ ŷ ẃ ŵŷ ẃỳ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẁ Ẁ ẃ ẅ Ẁ
---------------------------------------
Y TUDALEN HWN /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/
gwenhwyseg_llyfrau-yn-y-wefan-hon_mynegai_0194k.htm

Ffynhonnell:
Creuwyd / Created / Creada: 31-05-2017
Adolygiadau diweddaraf / Latest updates / Darreres actualitzacions: 31-05-2017,
07 12 2000 :: 16 07 2003
Delweddau / Imatges / Images:


Freefind.
Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait


CYMRU-CATALONIA