26-03-2017 14-54 (kimkat3021k)

Geiriadur Byr. Seren Gomer. 30 Ebrill 1814. Cyfrol 1. Rhif 18. Tudalen 2. Adgyflenwad = Supplement; ac yn y blaen.

● kimkat0001 Home Page / Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ● kimkat1798k Geiriaduron a Geirfaon www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriaduron_yn_ol_y_seiliaith_1798k.htm
● ● ● ● kimkat1794k Geiraduron a Geirfaon yn Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriaduron_yn_gymraeg_mynegai_1794k.htm
● ● ● ● ● This page / Y tudalen hwn


(delwedd 0003g)

.. 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
 
 


Geiriadur Byr.

Seren Gomer. 30 Ebrill 1814. Cyfrol 1. Rhif 18. Tudalen 2.

Adgyflenwad = Supplement; ac yn y blaen. 


(delwedd 0729)

 

...

None

(delwedd 4280)

GEIRIADUR BYR.

Cymraeg. / Saeneg. / Eu Hystyr.

Adgyflenwad / Supplement / Ail-lenwi peth

Agerdd / Vapour / Mygdarth

Alcan / Tin

All-orsafwyr / Out-posts / Ychydig filwyr yn sefyll or neilldu oddiwrth gorff y fyddin

Argraff / Stamp, print

Ariandŷ/ Bank

Arianydd / Banker

Athroniaeth / Philosophy

Awchwre / Pa!isado / Amddifynfa a wneir pholion, &.c.

Awyrbwysydd / Barometer / Peiriant, neu offeryn athronyddawl

Banerwr / Ensign / Y gwr sydd yn dwyn y faner

Baranres / Rank or file / Rhes o fiiwyr diswyddau

Braint-ysgrif / Charter

Bresyca / Cabbages

Brys-genadwri / Express

Buanlong / Cutter

Byddinan / Detachment / Ychydig filwyr

Byr-gyngrair / Armistice / Heddwch byr

Cadfridawg / General

Cad-lys / Head-quarters

Cadpen / Captain

Cad-res / Line of battle / Rhes o wyr neu Iongau rhyfel

Cad-weinydd / Aid-de-Camp / Gweinyddwr i benaeth byddin

Camlas / Canal

Cangraddawl / Centigrade / Perthynol i offer athronyddion

None

(delwedd 4281)

Canol-longydd / Midshipman

Catrawd / Regiment / Ynghylch 1,000 o wyr arfog

Chwibol / Tube / Math o bibell

Cloron / Potatoes

Cyfegydd / Pickaxe, vulgo Picas

Cylchwylwyr / Patroles / Y gwilwyr neu'r milwyr a fyddo'n myned oddi amgylch o le i le, i edrych a fydd pob peth yn iawn.

Cyllidydd / Exciseman

Cyngreirlong / Cartel

Cyngreirwyr / Allies / Gwyr mewn gyngrair u gilydd

Chwibanoglydd / Fifer

Darlunlen / Map

Dengwriad / Corporal.

Diffyn-lu / Life Guards

Diodgell / Cellar

Dydoliad / Detachment, party

Eangwyr / Yeomanry / Gwyr rhyddion

Efelychiad / Imitation

Efydd / Brass

Eisglwyf / Pleurisy

Fferyll / Chemist

Ffynidwydd / Deals

Gewynwst / Rheumatism

Gosgorddfeirch / Horse guards

Gosgorddion / Guards

Gwarch-glawdd / Fort, or Intrenchment

Gwilfyddin / Picket guard

Gwiliadur / Centinel

Gwirawd / Spirituous Liquor

Gwlawfesurydd / Pluviameter / Peiriant athronawl

Gwntidawg / Bayonet, vulgo Baginet

None

(delwedd 4282)

Gwn-llaw / Pistol

Gwron / Hero / Dyn eithaf gwrol

Gwyntfynegai / Anenoscope / Ceiliog y gwynt

Herw-long / Privateer

Hinyddiaeth / Meteorology

Hwylbren / Mast

Hysbysai / Telegraph

Is-gadpen / Lieutenant, neu Lifftenant

Isarll / Viscount

Llaithddangosydd / Hygroscope / Offeryn athronyddawl

Llewyg / Fit

Llifant / Catarrh

Llongborth / Harbour

Llongrwystr / Embargo

Llongwriaeth / Navigation

Lluesteiwr / Quartermaster

Llynges / Fleet

Llyngesydd / Admiral

Llys Archau / Arches Court ,

Llysbenadur / King's Bench

None

(delwedd 4283)

Llys-argraff / Gazette / Papurr a gyhoeddir gan y llywodraeth neu wyr y llys

Llythyr-god / Mail

Llythyr-long / Packet / Llong yn dwyn llythyrau

Maes-lywydd / Field-Marshal / Llywyad ar faes y gwaed

Mangnelglawdd / Battery

Meiwyr / Militia

Methdalwr / Bankrupt

Milwriad / Colonel, neu Cornel

Mintai / Company

Mor-daith / Voyage

Mor-filwr / Marine

Morladron / Pirates

Mor-lys / Admiralty

Mor-raglaw / Commodore

Ol-lyngesydd / Rear-Admiral

Penbadwr / Boatswain, neu Bosn

Penciwdawd / Gerneralissimo, or Commander in Chief

Penlluesteiwr / Quartermaster General

Penllyngesydd / Lord high Admiral

Pylor / Powder

None

(delwedd 4284)

Rhaglyngesydd / Vice-Admiral

Rhagwilwyr / Advanced Guard

Rhawter / Brigade / Rhan o fyddin

Rhestrfa / Parade

Rhingyll / Sergeant

Tabyrddwr / Drummer

Tollfa / Customhouse

Tollborth / Turnpike gate

Tollffoerdd / Turnpike road

Traedfarchlu / Dragoons / Gwyr ceffylau yn ymladd ar draed ac ar feirch.

Trosglwydd-long / Transport

Tymherfesurydd / Thermometer / Offeryn athronawl

Uch-gadpen / Major

Uchelfesurydd / Pyrometer / Offeryn athronawl

Ymarferfa / Parade

Ysbytŷ/ Hospital

Ysgafael / Capture

Ysgarmes / Skirmish

Ysgrif-oddef / Licence

Ystlen / Sex

Ystlenaidd / Sexual

 

---------------------------------------

Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geiriadur-byr-seren-gomer-1814_1820k.htm

---------------------------------------

Creuwyd: 28-03-2017

Adolygiad diweddaraf : 28-03-2017

Delweddau: 0003g, 0729, 4280, 4281, 4282, 4284, 4284

---------------------------------------

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait