22-03-2017 18.00 / Cadair ap Mwydyn. 1900. Cera oddna, Ap Mwydyn. Pwy farddoni alli di neyd? / kimkat2669k

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org

● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm

● ● ● kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm

● ● ● ● kimkat2669kY tudalen hwn


(delwedd 0003)


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya


Cywaith Sin Prys (Casgliad o Destunau yn Gymraeg)


Cadair ap Mwydyn
Hen Fyfyriwr
Geninen. 1900. Tudalennau 60-63

(Testun yn iaith y de-ddwyrain)

Diweddariad diwethaf: 17-11-2006, 02-12-2009, 22-03-2017


(delwedd 6519)

 

Y llyfr ymwelwyr: kimkat0860k

www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_llyfr_ymwelwyr_tudalen_trosglwyddo_0860k.htm

 

 

 

 

Y testun gwreiddiol ar ffurf delweddau: kimkat2670k www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_082_ap_mwydyn_1900_2670k.htm

 

Lle bu byrfoddau enwau yn y testun, yr ym

wedi rhoir enwau yn llawn:

N.F. > NED FFAGWR,

AP M. > AP MWYDYN,

H.G.D. > HARRI GNEYD DIM,

W.P. > WIL PREGETHWR,

D.G.G. > DAI GWITHON GYNNAR

 

 

(delwedd 4513) (tudalen 60)

 

CADAIR AP MWYDYN

 

Golygfa - YSTAFELL DAU GYD-FYFYRIWR

 

NED FFAGWR: (yn dysgu Groeg) Twpto, twpteis, twptei; twpteton, twpt

 

AP MWYDYN: (yn cyfansoddi ar gyfer Eisteddfod Bwch-y-cyrn): Twptithe hefyd, Ffagwr. Pwy sy'n mynd i farddoni, a tithe a dy "dwpto," byth a hefyd, fel dyn yn swddanu? (= swrddanu, syfrdanu: drysu, mwydro) I ti bron mynd mor dwp a twpto."

 

NED FFAGWR: Cera oddna, Ap Mwydyn. Pwy farddoni alli di neyd? I ti'n cynnyg ac yn cynnyg am ryw hen "gader a thwll" fach, os blwyddyn; ond wela' i ddim argol daw hi byth. Pryd ma dy dro di, bachan? Ond dyna, di ti ddim yn dod yn ddigon agos i weyd dy fod ti'n ail ore; ac iti'n gwbod fod pob un o'r chwech cynte yn cleimo cymint hynny. Jaca'i ln, jaca'i ln. Fe dl y ffordd yn well o lwer i ti i stico at beth mor sych a "twpto" n mynd i gystadlu gyda Gwilym Meudwy, a beirdd o safon!

 

AP MWYDYN: Mae o'r gore i ti, Ffagwr, weyd tho i am bido barddoni. I ti wedi treio dy ore - shwd ore ag dd e: ac, yn wir, rdd yn flin gen i dy weld tin cownto dy fysedd i gl dy fesur wyth a saith a grt yn iawn, ac yn poeni am orie i wilo am eire fel cawl a mawl, a "phanasen" ac asen i odli. Mi glywes rywun yn gweyd wrth stiwdent unwaith i fod e wedi spwylo colier da wrth fynd yn bregethwr; a fe fydde'n well i tithe, Ned Ffagwr, bido gneyd bardd gwl o Ffagwr mor ardderchog. Ond rwy i wedi sylwi ar y rheiny sy wedi ffili gneyd beirdd, ac wedi credu'u bod nhw'n dipyn o scolers, 'u bod nhw'n cisho perswado'u hunen a phawb erill ma rhyw hff-cracs anwybodus yw'r beirdd i gyd.

 

NED FFAGWR: Dwy i ddim yn meddwl, ta beth, ma rhai anwybodus ywr beirdd. Wy i 'n gweld ffugenwe cyd mraich i gyd nhw, a phishis o Latin, a Greek, a German uwchben 'u pryddeste nhw. Ma'n rhaid u bod nhw'n wybodus, achos 'ds dim geiriaduron i weyd popeth i gl.

 

AP MWYDYN: A pheth arall i ti: os na fydd y'n beirdd ni wedi cl llawer o ddiwylliant, ma nhw'n mynnu gweld tipyn or byd i neyd fyny am hynny,

 

NED FFAGWR: Eitha gwir, Ap: eitha gwir. A ma gyda ni hanes'u tithienhw, sy wedi dod yn llyfre safonol.

 

AP MWYDYN.: Os, s. A ma beirdd yn gallu gweld pethe na wl pobol erill.

 

NED FFAGWR: Eitha gwir. Ond Ap, os iti'n mynd i gwpla'r pishin yna sy gent ti nawr, a'i neyd e gyd dy hunan, iti'n ffwl, a gweyd stori blaen tho ti. Nid felna ma cystadlu'r dyddie hyn. Gofyn i Watcyn Wyn am dy helpu di iddi gwpla fe, a gofyn i ryw frawd yn yr un winidogeth iddi ysgrifennu fe mas iti. Dyna fel ma nhw'n ennill cadire a chorone, y dyddie hyn, medde nhw.

 

AP MWYDYN: Fe gewn weld, Ned, os joint companies yw hi; ond de fe: a pheth da yw rhoi "help llaw" i frawd, onte? A ma'r apostol yn gweyd tho ni am ddwyn beichie'n gilydd, os wy'n cofio adnod y gyfillach yn iawn.

 

NED FFAGWR: Odi, odi: ma e'n gweyd rhywbeth felna yn yr hen gyfieithad, a wy inne yn i gefnogi fe.

 

AP MWYDYN: Wel, os wyt ti'n i gefnogi fe, wyn shiwr fod Paul yn falch yn enwedig heddy, pan ma nhwn gweyd nag odd a ddim mor shiwr o'i fater, wedi'r cyfan. Ond gad i ni fyad ati ddi eto Nawr, os s rhaid i ti weyd y "twpto" na, gwd e'n ddishtaw. Mi inne mln mor ddishtaw a galla'i 'r gn o glod ma, hefyd. (Yn ddistaw): Ble 'rown i, hefyd, O ie

 

... "Dyn uwchnaturiol, gwyrth i'r oesoedd oedd,

.....Dyn llawn o'r nef "...

 

NED FFAGWR: Etwpsa, Etwpsas, Etwpse. Ma'n rhaid i fi'u dysgu nhw i gyd, er y mod i'n gwbod na ddwa'i ddim yn gamster arnyn nhw byth, a finne nawr yn wel, dros bump-ar-hugen. Pam na fydde'n haddysg ni ar linelle gwell? Am yr help roith y tipyn Greek nf fi i fi, mi allai heddy gl y cwbl, a mwy o lawer, wedi 'i weyd mewn llyfre Sisneg gan specialists. Ond yw peth fel hyn yn ofnadw?

 

AP MWYDYN: (yn ail-adrodd, gan fethu gorphen y llinell):

 

.... Dyn llawn o'r nef, or nef"...

 

Gad dy stwr, bachan; gad i fi gl gweld os galla'i gwpla'r lein ma

 

.... Dyn llawn o'r nef"...

 

NED FFAGWR: Bachan, bachan, dyna gp i gwpla honna! Alle ti ddim i gweyd hi fel hyn?

 

..."Dyn llawn o'r nef, ac uffern, yn eu tro."

 

Etwptomen, etwptou, etwpte.

 

[Curo wrth y ffenestr.

 

Pwy sy na nawr, fachan? Wy'n ffilin deg a diall fel ma'n ffenest ni'n dala. Ma'n cl i thapo a'i thapo, o wech o'r gloch soin ddiddeg, bob nos yn regilar! Cer i'r drws, Ap.

 

[Wedi iddo fynd]

 

Harri Gneyd Dim sy na nawr, wy'n shiwr. Pam na rosiff e gatre i neyd dim, yn lle dod ar hyd dai bechgyn erill, iddi helpu nhwate i neyd dim. Ond dyna ini gyd am argyhoeddi rhywrai man ffordd ni o fyw sy ore.

 

[Harri yn dod i fewn.

 

Wel, Harri, shwd ma'r gwaith yn dod yn mln, fachan? Weles i di 'rid yn cwyno. I ti'n well na'r rhan fwya ohonnon ni fanna. Ma'n rhaid dy fod tin gallu gwitho'n gloi anghyffredin. Shwd i ti'n gneyd, Harri?

 

HARRI GNEYD DIM: Dim o dy snaps di, Ffagwr. Dyna lle i ti dy Greek, a dy Greek yn ddigon i droi ar stymog dyn, byth a hefyd.

 

NED FFAGWR: Pam na rosi di gartre, ynte, bachan? ne fynd i le sy'n taro dy stymog di'n well?

 

HARRI GNEYD DIM: 'Wel, mi wedai tho ti, Ffagwr: ma gen i genhadaeth bwysig yn y lle ma. Wy i'n teimlo ma 'gwaith i yn y lle ma yw cadw bechgyn o dy short

(delwedd 4514) (tudalen 61)

di rhag cyflawni hunan-laddiad. A dyna lle wy in mynd bob nos yn rownd i'r bechgyn wy'n weld welwa yn yr ysgol yn y dydd; ag wyt ti ddim yn credu fod gen i waith pwysig? Ap, ma llwer o sn y dyddie hyn am ddynon neges gyda nhw, ag wy i'n credu fod dynon call y'n dyddie ni wedi ffindio neges i lwer dyn ar ol iddo fe farw; ag wrth gwrs, am bethe fel hyn ma'r dynon mwya'n cl u talu. Wel, w i'n teimlo cyn i fi farw fod neges gen i; ag os byddi di am neyd papyr i Gymmrodorion Llunden arna' i, dyna'r penawd i ti: "Neges Dyn Segur." Ond dyma rywrai'n dod i boeni'r Ffagwr eto.

[Wil Pregethwr a Dai Gwitho'n Gynnar yn dod i fewn

AP MWYDYN: Wel, boys, ddethoch chi o'r gymanfa'? Shwd gymanfa gesoch chi?

WIL PREGETHWR: Ardderchog, bachan.

DAI GWITHON GYNNAR: Strokes ofnadwy, boys. Ma Wil ma yn i chapso i y nawr. Stim shwd beth i neb sefyll ln ar i ol e. Fe nath iddi nhw i gydsefyll ar u trd, y ddo do obrysur [sic; o brysur = yn wir].

NED FFAGWR: [O'r neilldu]: Pan rois e'r emyn mas, sposo.

DAI GWITHON GYNNAR: Fe bregethodd am dri chwarter awr solid.

AP MWYDYN: Do fe, Wil? Os do fe, rdd ishe clymu dy ben din dost. Pwy reswm 'sy miwn peth felna? A phwy waretg dd i'r bachan dd ar dy ol di? A pheth arall, os credi di fi, 'dyw pobol ddim yn moin mwy n haner awr o bregeth man pella gan stiwdent.

DAI GWITHON GYNNAR: St ti'n clywed pregeth Wil, nid dyna beth wedet ti, wy'n shiwr. Wil, gwd gwpwl o dy strokes tho fe.

AP MWYDYN: Well iti bido, Wil, ne fe gai di clywed nhw am y mish nesa yn eco yn yr ysgol bob dydd. I ti ddim yn cofio am y ferch ifanc wedi dod i'r cyfeillach achos fod Mary wedi dod," fel dd y stori yn tyfu o ddydd i ddydd, nes iddi ddod yn fechgyn ifenc ar y galeri, pam i chwi wedi dd ma heno achos fod Mari yma? Well i ti bido, Wil; stim syn well ne'n wth n strokes i neyd sport ohonynw.

WIL PREGETHWR: Wedai ddim ohonni nhw, te. Ond nid y pregethu dd y peth, y dd, boys. Y sport geson ni yn y lle n nin aros dd y peth. Provoco'n gilydd, a thynnun pregethe'n gate, lle clywe'r hen ddyn a'r hen fenyw; a gweyd hen scetshis doniol am hen bregethwyr, heb ddim ond lliwr gwir arny nhw. Ddd yr hen ddynon ddim wedi meddwl yriod fod stiwdents mor ddoniol.

 

AP MWYDYN: Dyna hi! n i'n meddwl ma pethe felna fydde gyda chi i adrodd, y st. Ma'r chwara ŷch ch'n [sic; = chin] neyd phregethe'ch gilydd yn gneyd mwy o ddrwg i chi nag ych chi'n feddwl. A ma'r sport i ni'n neyd yn y trns wrth roi hanes y Sul, lle clywo pob short o ddynon, ac wrth dynnu pregethwyr da i lawr, yn gwneyd mwy o ddrwg o lwer nag itha fŵs yn y Cross Inn, alla i weyd tho chi. Boys, ma'n rhaid i ni fod yn fwy gofalus.

 

DAI GWITHON GYNNAR: O! r sant ag e! Beth yw cymint ag i ti wedi glywed? Beth se ti gyda ni'n cysgu? Weda i ddim o'r cwbl tho ti, rhag ofon i fi shoco bachan bach mor sanctaidd. Ond mi weda 'i tho ti na cheson ni ddim cymint o rali yrid o'r bln. Ac ar y bore, dyma'r hen fenyw yn dod ln i gnoco, a dyma Wil yn nido lawr, fel dd e, i'r drws; a dyma'r hen fenyw yn cl ofon, ac yn nido 'n ol, ac i lawr dros y stire; a se hi ddim ond cl ei lladd, fe fydde'n ddigon am i bywyd hi. A wedi i ni ymolch, dyma ni 'n gadel y dwr yn y basin, ac yn dodi 'r jwg yn i genol e! Fe fydd yna le gyda'r hen fenyw pan wel hi bopeth netho n [sic; = nethon] ni!

 

AP MWYDYN: Wel, boys, boys! Fanna i chi to? I chi ddim yn dyall y'ch dyledswydde i gymdeithas yn well n yna yto? Dyna drueni na fydde'n [sic; = fydden] ni'n cl dysgur pethe bach mwya pwysig i ni ar y start. Pan weles i napcins, y tro cynta, n i ddim yn gwbod yn y byd beth n nhw. On i 'n meddwl ma dols n nhw. A dyna debyg i ddynon wedi cl 'u codi dan stwc yw'r rhan fwya ohonon ni pan y'n [sic; = yn] ni 'n mynd ar hyd dai dynon. Fe fydde cwywl o lesyns ar y ffordd i fita bwyd, neu ar y ffordd i fihavio mewn tai dierth, yn llwer mwy o werth i ni n chant o lesyns miwn Greek.

 

WIL PREGETHWR: Gwell i ti; Ap, starto class i ni, te.

 

AP MWYDYN: Cymer di 'e fel mynni di, gei di weld faint o wir sy ynddo fe, mas law.

 

NED FFAGWR: Gwedwch chi beth fynnoch chi, boys, ma n rhaid i fi [sic; = fynd] mynd mln a'ngwaith.

 

DAI GWITHON GYNNAR: Cera ona, Ffagwr: paid: a bod yn gymint o hen gonin. Paid a lladd dy hunan cyn pryd. Dewch, boys, beth se 'n ni 'n cl cn. "Ni bydd Euclid" ynte.

 

[Dai Gwithon Gynnar yn canu, ar lleill yn uno, g withrio Ned Ffagwr, yr hwn a gamdrinir gan y lleill pan yn ceisio gweithio.

 

Ni bydd Euclid yn y nefoedd,

Ni bydd Groeg yn Nhy ein Tad;

Ni ddaw Lladin nac Aigebra

Byth o fewn i'r Ganan wlad.

O! na wawriai, &c.,

Bore llosgi'r rhain i gyd."

 

NED FFAGWR: Wyt ti wedi gneyd dy waith erbyn fory, Dai?

 

DAI GWITHON GYNNAR: O, odw i! Mi gns i e, bore heddy, ar ol dod 'n ol, i gl e o'r ffordd.

 

NED FFAGWR: O, wy' i 'n gweld! Gwitho 'n gyanar wyt ti o hyd. Fe fues yn yr ysgol y bore ma. Wy yn mynd, bob bore dydd Llun, achos wy i n meddwl ma miwn ysgrifennu Gymrg wy 'i fwya ar ol; a wy i bron credu, wrth gl pip dros rai och papyre chithe, ma dyna sy fwya ar ol gan bedwar o bob pump o chithe hefyd.

 

DAI GWITHON GYNNAR: Pam na wedet ti bump o bob pedwar, gan dy fod ti mor wybodus yn y'n [sic; = yn] cylch ni?

 

NED FFAGWR: Wel, mi weda tho ti, n i bron gweyd pump o bob pump: achos wy i 'n gwbod nag s dim naw o bob deg o 'n pregethwyr ni, ar ol bod trwy 'r coleg, yn

 

(delwedd 4515) (tudalen 62)

gallu ala gair i'r Wasg yn Gymrg, a ma nhw'n dysgu lot o rywbeth yn y coleg hefyd, medde'n [sic; = medden] nhw!

 

D.G.G: Pwy ots am allu scrifenu Cymrg, os galli di i chanu ddi? I ti'n gwbod fod deg gair o Latin yn ffortiwn i ddoctor, a mae'n llawer mwy o arwydd dy fod ti'n scoler dy fod ti'n gallu dodi ambell i air o Greek miwn yn dy bregeth na dy fod ti'n gallu dodi Cymrg pert at i gilydd.

 

NED FFAGWR: Wel, dyna ddigon ar beth felna nawr. I ti, Dai, wedi gneyd dy waith ; a dyma ti'n dod yma i'n storo i pan wy i'n cl siawns i ddechre ryw dipyn. Bachan, ble ma dy gydwybod di? A tithe, Wil, cer gatre i neyd dy waith cyn tri o'r gloch y bore, yn lle dodi adrodd dy drics ar hyd y lle, fel hyn. A pheth arall, pwy sy'n mynd i witho ma ar ol i chi fod yn llanw'r rw^m mwg dybaco, fel hyn? Wy am ddodi notis ln yma: "No smoking allowed. Fifteen minutes here for good-for-nothings." Ma'n bryd i ni ddiwygio os i ni am neyd rhywbeth, boys.

 

HARRI GNEYD DIM: Ap, odi hwn fel hyn yn fynych? Cofia di, Ffagwr, ma peth ofnadwy yw bod yn Greek-mad. A ma'n rhaid i ti gofio hefyd mai nid ar ddysgu Greek y bydd byw stiwdent: man rhaid i ti ddysgu byw dyda dynon. Ap, rhen Fardd, shwd ma'r awen?

 

AP MWYDYN: Wedi rhewi, fachan.

 

HARRI GNEYD DIM: On in meddwl dy fod tin mynd i gl cader am gn o glod i ryw hen lidir neu gilydd, ddiwedd y flwyddyn ma.

 

AP MWYDYN: Wy i wedi danto ta. Dwy ddim yr un enwad 'r beirniad.

 

HARRI GNEYD DIM: Twt, myn "help llaw" rhywun.

 

AP MWYDYN: Ie, se'n i'n cl "help llaw" rhywun ma'i dro fe bron dod, fe fydde shiawns 'da fi. Heb hynny, ma arna'i ofon bydd gen i fwy o "wallgofrwydd" n barddoniaeth.

 

HARRI GNEYD DIM: Ma llaw arall, yn wir, yn dofi syniadau gwylltion. Tria, a thria gl bardd cryf g ysgrifen dda gyda fe. Falle galle ti gl i help e hefyd i berffeithio tipyn.

 

AP MWYDYN: Na, wy i'n credu rarhosa i nes bydda'i mas o'r coleg. Falle, ar ol i fi g1 y'n [sic; = yn] ordeinio ca'i ddod i faes cymanfa i bregethu gyda'r beirniad.

 

HARRI GNEYD DIM: Twt, paid aros heb gader gymint a hynny. Os 'da ti ddim cyfell yn mynd i faes cymanfa nawr, neu gyfell i'r cyfell, ne rywbeth. I ti ddim gwell o fynd i Steddfod heb wbod pwy sy'n cal y gader fish ymln o lia.

 

AP MWYDYN: Na, dwy i ddim ond stiwdent bach, a dos da fi ddim cyfell pwysig i gl yto. A pheth arall, dwy i ddim yn gwbod i aicrwydd beth i weyd am yr hen scoler sy gen i yn yr eisteddfod yma.

 

WIL PREGETHWR: O, mi ro i boints i ti, Ap. Clywest ti ddim o'r stori am Charles, Penallte?

 

AP MWYDYN: Naddo i'n wir. Beth oedd am dano fe, bachan?

 

WIL PREGETHWR: Wel, 'rdd steddfod gyda'r Methodistiaid ym rhywle ya Shir Fynwe, a dyma'r pwyllgor yn mynd at hen scweiar dd yn y cylch (nid cylch yr Orsedd, wrth gwrs ond yn y gymdogeth), ac yn gofyn os dele fe i lywyddu'r steddfod. A dyma Charles, Penallte, yn gweyd dele fe: "a mi roi ddwy gini o wobor i chi," medde fe, "os ca i ddewis testyn, amodau, a beirniad." Hynny fu. Y testyn ddewisodd e dd, "Charles, Penallte: Cn o Glod;" yr amodanu odd "nag dd dim da na dim drwg yn cl 'u gweyd am dano fe;" a'r beirniad, "Islwyn." A dyma'r steddfod yn dod, ac Islwyn yn dod mln i ddarllen i feirniadaeth. "Ma wyth wedi eu derbyn," medde fe; "ond y mae saith wedi methu cydymffurfio 'r amodau, ac oherwydd hynny allan o'r gystadleuaeth. Un sydd wedi dl at yr amodau, ac y mae hwn yn llwyr deilyngu'r wobr." A dyma alw am y buddugwr; ac wedi iddo ddod i'r staj, fe welwyd taw hen grydd y pentre dd y bardd buddugol! Rdd pawb wedi synnu, a dyma alw am y gn. " Alreit," medde rhen grydd; "ac os ych chi am, mi cana hi i chi nawr. Ar fesur 'Harlech' ma hi." A dyma fe'n i chanu ddi bant.

 

DAI GWITHON GYNNAR: Mas a hi te, Wil, fel 'r hen grydd. Ry'n ni gyd yn gwbod dy fod tin lico clywed dy laish.

 

WIL PREGETHWR: Na, 'n wir; wy i, 'r un peth ar cantwyr mawr i gyd, g anwyd arna' i.

 

DAI GWITHON GYNNAR: Twt, y baw ! Starta di ddi, a mi joinwn ni yn y diwn, ta beth. Wy i'n gwbod tiwn "Harlech" pan o'n i'n ware whistl din.

 

WIL PREGETHWR: Mi tria hi ddi, te, a fe allwch chithe joinio yn y gire gyda'r diwn, achos dim ond doi air sydd'u dysgu. Ond cofiwch chi bido troi i gann "Ar hyd y nos." Dyma ma pawb sy'n canu heb nts yn neyd, medde Dr. Jones.

 

HARRI GNEYD DIM: O 'rhen Jones! Fe fues i'n meddwl dechre dysgu canu gydag e. A dyma fi'n mynd ato fe i ofyn am i derms e. "Gini'r cwarter cynta; haner gini'r ail gwarter." "O," meddwn i, "ddechreua i'r ail gwarter;" a ddechreuais i byth. Ond dere, Wil, i ni gl cn y crydd ar fesur "Harlech."

 

WIL PREGETHWR: [Yn canu'r ddau air drosodd hyd derfyn y dn, a'r lleill yn uno]:

 

Charles Penallte, Charles Penallte,

Charles Penallte, Charles Penallte, &c."

 

Os i tithe, Ap, am ennill ar y gn o glod yna, gna dithe rywbeth tebyg.

 

AP MWYDYN: Ma arna i ofon mai dim ond Islwyn fydde'n debyg o roi'r wobor am gn fel honna. Os na ganmoli dir cythriled gwitha mas, y dyddie hyn, i ti ddim gwell o gynnyg. A ma cymint o ochor, bachan. Rdd hyd yn oed Herber yn gweyd i fod e'n hoff o "ddangos i ochor;" ac ochor dda sy gen i hefyd," medde fe, gau roi i ddwy law arni.

 

DAI GWITHON GYNNAR: Twt, boys, wela i ddim argl caiff Ap gader eisteddfod am dipyn bach. Nes penelin na garddwrn, a phwy sens sy miwn rhoi bara'r plant i'r cwn. Yn wir i chi, wy i'n credu y gallwn ni, sy'n nabod Ap ore, roi mwy anrhydedd arno fe yma

 

(delwedd 4516) (tudalen 63)

 

wrth roi cader iddo fe nag a all parsel o anwybodusion partiol fel sydd yn yr eisteddfodau ma. Darllen y feirniadaeth, Myrddin.

 

H.G.D. Wel, rhag i mi eich blino meithder, oblegid y mae cystadleuaethau pwysig a dyddorol y cerddorion yn galw am gael dod ymlaen, ni wnaf ond darllen yr ychydig frawddegau diweddol yn y feirniadaeth. Caiff y beirdd sydd wedi bod yn hir ymdrafferthu i gael eu cyfansoddiadau yn deilwng o'r gystadleuaeth bwysig hon gyfle eto i ddarllen y feirniadaeth gyfiawn yng nghyfansoddiadau'r Eisteddfod, y rhai yn sicr a gyhoeddir cyn y cyll y pwyllgor hawl arnynt,o leiaf, cyhoeddir dwsin uwchlaw y nifer gofynnol ir tanysgrifwyr gael copi! O'r tri-ar-hugain, y tri sy'n rhagori ar y testyn clodwiw hwn ydynt "Gelwch fi Mara," Con Dolore," a "Dan yr Helyg. Mae y cyfansoddiadau hyn, fel y sylwyd eisoes [wrth gwrs, mae hynny yn y rhan flaenaf o'r feirrniadaeth] yn adlewyrchu clod bythol ar y pwyllgor [foneddigion, cofiwch am danaf y flwyddyn nesaf eto] ac ar yr ymgeiswyr. Yn wir, gwobrwywyd eu salach, lawer tro, yn yr Eisteddfod Genedlaethol [ta ddim ond pryd cs i'r gader']. Mae y dorch yn dyn rhwng Con Dolore" a "Dan yr Helyg,'' ond oherwydd rhesyrnau neillduol, rhaid i'r wobr a'r gadair fynd, y tro hwn, i Gelwch fi Mara,'' ar air cyfeillgarwch a chydwybod India rubber.

 

WIL PREGETHWR: (yn gwaeddi): A yw "Gelwch fi Mara" yn bresennol? Os yw, safed ar i drd, a daw dau brif-fardd i'w hercyd ir llwyfan.

 

[Ap Mwydyn, wedi dianc yn ddistaw o'r llwyfan, yn sefyll i fyny yn y dorf.

 

LLAIS OR DORF: Ishte lawr, ishte lawr! Beth ma'r hen ioncyn coch bach yna yn sefyll ln? Ishte lawr, bachan bach, i mi gl gweld pwy yw e.

 

WIL PREGETHWR: O, dacw fe! Ned Myrddin a Dewi Llwchwr i'w hercyd i'r llwyfan,

 

[Harri Gneyd Dim, a Dai Gwithon Gynnar, yn mynd i gyrchu'r bardd.

 

Yn awr, yn absenoldeb y band i ganu See, the Conquering Hero Comes'' ni gawn uno i ganu yr hen alaw genedlgarol, "Y Sospan Fach; " Yr ydych i gyd yn cofio'r

geiriau.

 

[Galw A oes heddwch? deirgwaith gan yr Archdderwydd, Wil Pregethwr.

 

WIL PREGETHWR: Yn awr, fe geir "Can y Cadeirio " gan Llinos Nant Melin. Mae hi wedi rhoi heibio ganu "Myfi sy'n magu'r baban," er mawr ofid inni, ar achlysuron mor darawiadol a'r presennol. Ceisiodd, meddai hi, gael gafael ar un o "Italian Songs" Watcyn Wyn, ond yr oeddynt wedi eu. gwerthu allan yn siop Novello Ewer yn Llunden; a bellach 'does ganddi ddim i'w wneyd ond canu'r unawd swynol a adnabyddir wrth yr enw Y Pren Pr.'

 

Byddwch cystal ag uno yn y cydgan.

 

LLINOS NANT MELIN:

 

m, l, l, t, d, l, t

Y cyn - taf dydd o'r gwyl - ie

 

t, d, d, r, r, m

Fy nghar - iad roes i mi

 

Cyd.

 

m, m, m, r, d, t

Y par - ot a'r pren pr.

 

W. P.: Yn awr, fe geir anerchiad gan y beirdd. Wy i, fel , er mwyn bod yn deilwng o'r amgylchiad, wedi cael prifardd i neyd englyn i mi:

 

Dyma'r bardd hardd ei awen a godwyd

I gader Ceridwen;

O, mae e'n berchen aden eill hedeg

I ben stac gwaith Pantyffynnon a n ol,

miwn eiliad a hanner.

 

[Myrddin yn nesa.

 

HARRI GNEYD DIM: Dyma'r bardd am ganu clod,

Dyma'r sebonwr gore'r id;

Dim ond coron rows e i'r beirniad,

A dyma'r cewri dan i drd.

 

[Meudwy Pont y Bettws.

 

NED FFAGWR: Hwre, clywch, clywch!

Dyma gawr fel ceiliog gwair

Yn codi i ben cadair,

A dim yn uwch.

 

[Dewi Llwchwr yn ola.

 

DAI GWITHON GYNNAR:

Dyma brif fardd yr oesoedda godir

I gadair y nefoedd;

Fe gurodd hwn rai cannoedda ma lot

o honynw yn treio

Canu iddo fe'n awr ar y staj g asgwrn

yn u gwddwg nhw.

 

DIWEDD:"Hen Wlad fy Nhadau."

 

HEN FYFYRIWR

 

 

 

_______________________________________________________


fel ma-nwn weud ar y cwta (??rails??) cn)

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_082_ap_mwydyn_1900_2669k.htm


Adolygiad diweddaraf 2009-12-02, 2006-11-17

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ ə

Fformat 100 chwith, 200 de


Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats


DIWEDD