http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm

0001z Yr Hafan

..........
1864k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................
0010e Y Barthlen

..............................y tudalen hwn

baneri
..Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya


Cywaith Sin Prys Aberhonddu

"Llond y We o Ln y Brython"

MYNEGAI IR LLYFRAU AC ERTHYGLAU YN YR IAITH GYMRAEG SYDD GENNYM YN Y WEFAN HON0969c Aquesta pgina en catal (ndex de textos en galls en aquesta web)

0997e This page in English (index of Welsh texts in this website)

 

CHWILIADUR / CERCADOR / SEARCH BOX: Cliciwch Yma i Chwilior Wefan Hon / Feu clic aqu per cercar aquesta web / Click here to search this website

 Maer rhan fwyaf ar lein gennym yn eu cyfanrwydd; ond mae rhai or heb eu gorffen eto hynny yw, dim ond peth or testun sydd iw weld ar hyn o bryd


 

 

TUDALEN

TEITL / AWDUR / BLWYDDYN

 

 

 

 

 071

#kimkat1970k

1970k

Adgofion Andronicus
Jones, John William
1894

 

 

 

 

 054

#kimkat1413k

1413k

Amrywieithoedd y Gymraeg.
Dienw
1847

 

 

 

 

 076

#kimkat2204k

2204k

Athrawiaeth yr Iawn
Edwards, Lewis
1860

 

 

 

 

 057

#kimkat1482k

1482k

Atgofion Hen Lowr
John Davies (Pen Dr)
1934

 

 

 

 

 001

#kimkat1059k

1059k

At y Werin Weithyddawl Gymreig,.
Emyr Llydaw
1845

 

 

 

 

 030

#kimkat1243k

1243k

Ble m fa?
D.T. Davies
1913

 

 

 

 

 083

#kimkat2590k

2590k

Blodaur Oes
Cylchgrawn i Blant, Utica, Efrog Newydd
1875

 

 

 

 

 004

#kimkat0940k

0940k

Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wythnos gadw,
Siencyn ap Tydfil
1820

 

 

 

 

 056

#kimkat1456k

1456k

Bugeilgerdd
Gwilym Penant (William Powell)
1865

 

 

 

 

 082

#kimkat2590k

2590k

Cadair ap Mwydyn
Hen Fyfyriwr
1900

 

 

 

 

 039

#kimkat1342k

1342k

California
Dienw
1851

 

 

 

 

-

#kimkat1858k

1858k

Caneuon gwerin ac emynau

 

 

 

 

 029

#kimkat1272k

1272k

Ceinion Essyllt
Dewi Wyn o Essyllt (Thomas Essile Davies)
1874

 

 

 

 

 063

#kimkat1729k

1729k

Chwedlau Neu Ddammegion Aesop.

Glan Alun (Jones, Thomas)

1888

 

 

 

 

 061

#kimkat1486k

1486k

Cofiant a Phregethau y Diweddar Barch. David James Llaneurwg.
Rees, Thomas; Phillips, D. M.
1896

 

 

 

 

 065

#kimkat1760k

1760k

Cofiant y Tri Brawd o Lanbrynmair a Conwy.
Jones, E. Pan
1893

 

 

 

 

 081

#kimkat2477k

2477k

Cyfaill or Hen Wlad yn America
1840

 

 

 

 

 084

#kimkat2609k

2609k

Cyfaill yr Aelwyd ar Frythones
1894

 

 

 

 

 002

#kimkat0967k

0967k

Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus,
1842

 

 

 

 

 043

#kimkat1347k

1347k

Dadleuon Buddugol at Wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c.
Llygad y Dydd
1911

 

 

 

 

 053

#kimkat1392k

1392k

Dafydd Dafis, sef Hunangofiant Ymgeisydd Seneddol
Beriah Gwynfe Evans
1898

 

 

 

 

 031

#kimkat1276k

1276k

Dechrau Byw mewn Gwlad Newydd

Jones, E. E.
1896

 

 

 

 

 006

#kimkat0988k

0988k

Dechreuad a Chynnydd Achos Crefydd yn Soar, Sir Fn
1880

 

 

 

 

 013

#kimkat0851k

0851k

Diarhebion Lleol Merthyrtudful
Gwernyfed
1897

1_diarhebion\13_diarhebion_merthyr_1895_0851k.htm

 

 

 

 

 008

#kimkat1208k

1208k

Dros Gyfanfor a Chyfandir
William Davies Evans
1883

 

 

 

 

 048

#kimkat1358k

1358k

Dyffryn Cynon
Jenkin Howell
1904

 

 

 

 

 009

#kimkat0979k

0979k

Eirinwg
A. Morris
1915

 

 

 

 

 049

#kimkat1859c

1859c

Englynion

 

 

 

 

 010

#kimkat0953k

0953k

Enwau Cymreig
Cymro
1823

 

 

 

 

 010

#kimkat0953k

0953k

Enwau Cymreig
Ieuan Ddu o Lan Tawy
1823

 

 

 

 

-

#kimkat1784k

1784k

Enwau Lleoedd
John Rhys
1896

 

 

 

 

 078

#kimkat2330k

2330k

Erthyglau Emrys ap Iwan

 

 

 

 

 047

#kimkat1353k

1353k

Ewyllys Sin Morgan
Glynfab

 

 

 

 

 011

#kimkat1205k

1205k

Geiriadur Cynaniadol Saesneg a Chymraeg

Prys, Robert Ioan

1857

 

 

 

 

 066

#kimkat1780k

1780k

Geirlyfraeth Gymreig.

 

 

 

 

 067

#kimkat1797k

1797k

Gogwydd yr Iaith Gymraeg
D. Edwardes
1915

 

 

 

 

 079

#kimkat2643k

2643k

Gwilym a Benni Bach
W. Llewelyn Williams
1894

 

 

 

 

 040

#kimkat1344k

1344k

Gŵr y Dolau
W. Llewelyn Williams
1899

 

 

 

 

 055

#kimkat1333k

1333k

Hamlet, Tywysog Denmarc
Griffiths, D.
1864

 

 

 

 

 013

#kimkat1223k

1223k

Hanes Tonyrefail
Thomas Morgan, Owen Morgan (Morien)

 

 

 

 

 073

#kimkat2183k

2183k

Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru
Thomas Rees, John Thomas
1871?

 

 

 

 

 072

#kimkat2176k

2176k


Hanes y Bibl Cymraeg
Thomas Levi
1876

 

 

 

 

 019

#kimkat0936k

0936k

Hela Hen Eiriau
Spinther
1898

 

 

 

 

 045

#kimkat1351k

1351k

Hunan-Gymhorth
Lewis, J. Gwrhyd
1898

 

 

 

 

 037

#kimkat0852k

0852k

Hwnt ac Yma - Merthyrtudful
Llywelyn
1908

 

 

 

 

 036

#kimkat1054k

1054k

I Godir Hen Iaith yn ei Hl
1910

 

 

 

 

 015

#kimkat1225k

1225k

Isaac Lewis, Y Crwydryn Digrif (1)
Pelidros (Jones, W. R.)

 

 

 

 

 016

#kimkat1996k

1996k

Isaac Lewis, Y Crwydryn Digrif (2)
Pelidros (Jones, W. R.)

 

 

 

 

15-02-2011

kimkat2789k

2789k

Llanidloes. O.M. Edwards.

1891

(Erthygl yn y cylchgrawn Cymru am ymweliad r dref)

 

 

 

 

 

 014

#kimkat0212kc

0212kc

Llanwynno
Glanffrwd, (Tomas, William)
1888

 

 

 

 

 058

#kimkat1582k

1582k

Llyfr Dadleuon.

 

 

 

 

 032

#kimkat0924k

0924k

Llythyra Newydd
Bachan Ifanc
1897

 

 

 

 

 052

#kimkat1390k

1390k

Magdalen
Williams. J.J.
1910

 

 

 

 

 038

#kimkat0975k

0975k

Mari Lwyd
1897?

 

 

 

 

089

kimkat2788

2788k

Murmuron Tawe
1913

 

 

 

 

 060

#kimkat2180k

2180k

Mwyar Duon
James, D.

 

 

 

 

 028

#kimkat1271k

1271k

Mynydau Hamddenol
Wyn, Nathan
1905

 

 

 

 

 017

#kimkat0928k

0928k

Ni'n Doi.
Glynfab
1918

 

 

 

 

 018

#kimkat0849k

0849k

Nodweddion Cymreg llafar Aber-dr yn y flwyddyn
Jenkin Howell
1902

 

 

 

 

092

kimkat2339k

 2339k

Orgraph yr Iaith Gymraeg / R. I. PRYS, A THOMAS STEPHENS / 1859. 

 

 

 

 

 

 070

#kimkat1955k

1955k


Plant y Gorthrwm
Vaughan, Gwyneth
1908

 

 

 

 

 041

#kimkat1345k

1345k

Pont-ar-Fynach, ai hamgylchoedd
Dienw
1851

 

 

 

 

 019

#kimkat1001k

1001k

Prif ddinas i Gymru
ap Iwan, Emrys
1895

 

 

 

 

 020

#kimkat0936k

0936k

Randibws Cendl
Dai Shinkin
1860

 

 

 

 

 021

#kimkat1221k

1221k

Rhys Lewis
Owen, Daniel
1885

 

 

 

 

 068

#kimkat1814k

1814k

Seisnigo Enwau Cymrig Enwau Lleoedd
ap Iwan, Emrys
1897

 

 

 

 

 046

#kimkat1532k

1532k

Siencyn Pen-hydd
Matthews, Edward
1850

 

 

 

 

 001

#kimkat1242k

1242k

S Lawer Dydd
Williams, W. Llewelyn
1918

 

 

 

 

 023

#kimkat0951k

0951k


Tafodieithoedd Morgannwg
Jones, T.
1911

 

 

 

 

 024

#kimkat0961k

0961k

Taith Americanaidd
Griffiths, John
1843

 

 

 

 

 025

#kimkat0939k

0939k

Tavodiaith Morganwg
Cadrawd (Evans, Thomas Christopher)
1888

 

 

 

 

 051

#kimkat1384k

1384k

Telynegion Maes a Mr
Eifion Wyn (Williams, Eliseus)
1908

 

 

 

 

 034

#kimkat1232k

1232k

Tribannau Morgannwg

 

 

 

 

 026

#kimkat0950k

0950k

Tros y Tonnau - Pigion am Gymry Amrica

 

 

 

 

 035

#kimkat2175k

2175k

Twyll Dyn

Eirwyn Pont-sin

 

 

 

 

 027

#kimkat0994k

0994k

Twynog
Dyfed (Rees, Evan)
1912

 

 

 

 

 077

#kimkat2218k

2218k

William Tomos Benja
James, J.
1911

 

 

 

 

 003

#kimkat1281k

1281k

Y Beibl Cysegr-Ln 1620 (Fersiwn Rhisiart Parrii)

 

 

 

 

 064

#kimkat1759k

1759k

Y Gymydogaeth Gymreig Yn Tennessee
Bebb, William
1856

 

 

 

 

 033

#kimkat1316k

1316k

Yn Eisieu Safon Gymreig
Williams, W. Llywelyn
1906

 

 

 

 

 062

#kimkat1449k

1449k

Yn Nyffryn Tywi sef Brasluniau o Fywyd Gwledig
Jones, D. Rhagfyr
1894

 

 

 

 

 042

#kimkat1346k

1346k

Yr Adgyfodiad
Nicander (Williams, Morris)
1851

 

 

 

 

 044

#kimkat1350k

1350k

Yr Adgyfodiad
Eben Fardd (Thomas, Ebenezer)
1851

 

 

 

 

 074

#kimkat2186k

2186k

Yr Iaith Gymraeg
Morris-Jones, John
1891

 

 

 

 

 080

#kimkat2589k

2589k

Y Siswrn
Owen, Daniel
1888

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edrychwch ar ein llyfr ymwelwyr! Mireu el nostre llibre de visitants!

Llofnodwch ein llyfr ymwelwyr! Firmeu el nostre llibre de visitants!

Cywaith Sin Prys Aberhonddu.

Mae gan yr Americanwyr ar Saeson eu Gutenburg Project. Amcan hwnnw yw rhoi ar y Rhyngrwyd enghreifftiau o ln yn yr iaith Saesneg sydd erbyn hyn yn eiddo ir cyhoedd fel y bo ar gael yn y fan ar lle yn ddi-gost i bawb o bedwar ban byd.

(Mae enwr cywaith yn coffu Johan Gutenberg [YO-han GUU-tən-berk], ffugenw fabwysiadwyd gan Johannes Gensfleisch (1398?-1468), printiwr Almeinig a dyfeisydd y sustem o brintio theip symudol)

Ond beth am ein llenyddiaeth ninnau sydd yn eiddo ir cyhoedd erbyn hyn? Am a wn i, nid oes neb wedi rhoi cais ar wneud cywaith tebyg yn y Gymraeg eto (01 03 1998).

Dyma ni yn dechrau felly, ac yn cyflwyno i chi Gywaith Sin-Prys-Aberhonddu!

Pwy ywr Sin Prys hwn? Brodor o Aberhonddu oedd John Price (1502-55, bu farw yn 52-53 oed), Un o deulu o uchelwyr - Cymry Cymraeg, wrth gwrs - a aeth yn ei dro i Brifysgol Rhydychen, lle graddiodd yn y Gyfraith. Yn ystod ei oes bu yn ddiwyd yn gwasanaethu gwladwriaeth Lloegr i ddiraddio Pabyddiaeth yn Ynys Prydain, ac aeth o fynachlog i fynachlog i drefnu eu diddymu. Cafodd elwa hefyd ar ei swydd - fe roddwyd iddo brydles Priordy Aberhonddu, ac fe brynodd briordy Sant Guthlac yn ninas Henffordd, lle y bun byw wedyn.

Ond ar wahn i hyn oll, y fe a brintiodd y llyfr cyntaf yn yr iaith Gymraeg Yn y lhyvyr hwnn yn 1546 (yn 43-44 oed), dair blynedd ar l yr ail ddeddf gyfeddiannu Cymru Lloegr. Bu diddordeb mawr ganddo mewn hanes a lln ei famwlad gydol ei oes, er gwaethaf ei yrfa y tu draw i Glawdd Offa. Ac felly yr ym ni wedi penderfynu rhoi enwr Cymro teilwng hwn, tad y wasg Gymraeg, ar ein cywaith arfaethedig, ryw 450 mlynedd ar l iddo gynhyrchur llyfr printiedig cyntaf yn y Gymraeg!

Daw teitl y llyfr hwnnw or geiriau agoriadol (Yn y lhyvyr hwnn = Yn y llyfr hwn). Fe anelid y llyfr at y bobl gyffredin, i gyflwyno iddynt seiliaur ffydd Gristnogol yn bennaf. Gwelir ynddo yr wyddor, calendr, y Credo, y Pader, y Deg Gorchymyn, Saith Rhinwedd yr Eglwys, ar Saith Pechod Marwol. Cynhwysa hefyd sylwadau ar sut mae darllen Cymraeg, a chyngorion i ffermwyr ynglyn thasgiau addas at bob mis or flwyddyn.

(Gwybodaeth or gyfrol Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru / Meic Stephens / 1986 / Gwasg Prifygol Cymru, Caerdydd)

http://www.llgc.org.uk/drych/drych_c032.htm
Y llyfr printiedig Cymraeg cyntaf : Yny lhyvyr hwnn (1546)
Cewch weld y llyfr ar y dudalen hon (Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

Y CYHOEDDIADAU HYN YN L Y FLWYDDYN YU CYHOEDDWYD:

1620 Y Beibl
1820 - Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr Wythnos Gadw (Merthyrtudful)
1823 - Enwau Cymreig
1842 - Cyfarfod Dirwestol, a Dadl Cyhoeddus (Ystradowen, Y Bont-faen)
1843 - Taith Americanaidd
1845 - At y Werin Weithyddawl Gymreig
1847 -
Amrywieithoedd Y Gymraeg.
1850 Siencyn Penhydd
1851 California
1851 Pont-ar-Fynach ai hamgylchoedd
1851 Yr Adgyfodiad. Awdl gan Nicander
1851 Yr Adgyfodiad. Awdl gan Eben Fardd
1856 -
Y Gymydogaeth Gymreig Yn Tennessee
1856
Geirlyfraeth Gymreig
1857 Geiriadur Saesneg
1860 - Randibws Cendl
1880 - Dechreuad a Chynnydd Achos Crefydd yn Soar, Sir Fn
1883 -
Dros Gyfanfor a Chyfandir
1885 Rhys Lewis (Daniel Owen yr Wyddgrug)
1888 - Llanwynno - Yr Hen Amser, yr Hen Bobl a'r Hen Droeon
1888 - Tavodiaith Morgannwg (Llangynwyd)
1893 - Cofiant y Tri Brawd o Lanbrynmair a Conwy.
1895 - Prif Ddinas i Gymru
1896 Cofiant a Phregethau y Diweddar Barchedig David James Llaneurwg
1896 Enwau Lleoedd
1896 - Tros y Tonnau
1897 - Diarhebion Lleol Merthyrtudful
1897 - Gwareiddiad y Rhondda
?1897 - Mari Lwyd (Tarian y Gweithiwr)

1897 - Seisnigo Enwau Cymru Enwau Lloedd
1898 - Hela Hen Eiriau
1898 -
Dafydd Dafis, sef Hunangofiant Ymgeisydd Seneddol (Beriah Gwynfe Evans)
1899 - Hanes Tonyrefail
1902 - Nodweddion Cymreg Llafar Aber-dr
1904 Dyffryn Cynon
1908 Telynegion Maes a Mr
1905 Mynydau Hamddenol (Nathan Wyn)
?1910 - Isaac Lewis, y Crwydryn Digri
1911 - Tafodieithoedd Morgannwg
1912 -
Deg o Ddadleuon Buddugol at Wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c.
1912 - Twynog
1913 Ble M Fa?
1915 - Eirinwg
1918 - Ni'n Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna a'r Ryfal
?1918 - Ewyllys Sin Morgan


0960k Gwefan Cymru-Catalonia. Cywaith Sin Prs Aberhonddu. Llond y we o ln y Brython. Maen hen brd innir Cymr ddechrau Project Gutenberg ein hunain. Pam y dylair Americanwr ar Saeson gael y blaen arnom ni? Dyma fd newdd yn ymagor yn yr ether i ni gael manteisio arno a llanw r iaith Gymraeg - ond mae pawb i lawr yn y dafarn yn codir bs bach. Neu wn i ddim ble. Maen rhaid i rwun wneud rhwbeth ar fyrder. Dyma ni fell yn ysgwddor baich ac yn rhoi cychwn arni ar y seithfed ddd ar hugain o Fehefin, dw fil.


Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA


0052 (testunau)

Adolygiadau diweddaraf 30 10 2001 : 18 10 2002 : 2004-02-06; 2006-11-11

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats