kimkat0960k Mynegai ir llyfrau ac erthyglau yn yr iaith gymraeg sydd gennym yn y wefan hon

01-06-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg
www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ● kimkat0997e Index to texts in Welsh in this website / Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ● kimkat0960k Y tudalen hwn

image001

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website

MYNEGAI IR LLYFRAU AC ERTHYGLAU
YN YR IAITH GYMRAEG
SYDD GENNYM YN Y WEFAN HON

"Llond y We o Ln y Brython"


image003 
kimkat0969c http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0969c.htm
Aquesta pgina en catal (ndex de textos en galls en aquesta web)

image005 
kimkat0997e http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0977e.htm

This page in English (index of Welsh texts in this website)


Maer rhan fwyaf or rhai isod ar lein gennym yn eu cyfanrwydd; ond mae rhai ohonynt heb eu gorffen eto hynny yw, dim ond peth or testun sydd iw weld ar hyn o bryd


Yn y rhestr isod y mae llawer o lyfrau yn y Wenhwyseg iaith de-ddwyrain Cymru neu sydd yn ymdrin r dafodiaith, neu y cynnwys rhywfaing ohoni.
Dyma restr or llyfrau hynny wedi ei thynnu or rhestr isod:
www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_cyfeirddalen_0934k.htm

(delwedd 5107c)

Adgofion Andronicus
John William Jones
1894
kimkat1970k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_071_adgofion_andronicus_01_1970k.htm
..........
Amrywieithoedd y Gymraeg

Dienw
1847
kimkat1413k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_054_amrywieithoedd_y_gymraeg_1847_1413k.htm
..........
Athrawiaeth yr Iawn
Lewis Edwards 1860
kimkat2204k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_076_athrawiaeth_yr_iawn_2204k.htm
..........
Atgofion Hen Lowr
John Davies (Pen Dr)
1934
kimkat1482k
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_057_atgofion_hen_lowr_1934_1482k.htm
..........
At y Werin Weithyddawl Gymreig

Emyr Llydaw
1845
kimkat1059k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_001_at_y_werin_1059k.htm
..........
Ble m fa?

D. T. Davies
1913
kimkat1243k
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_030_ble_ma_fa_01_1243k.htm
..........
Blodaur Oes

Cylchgrawn i Blant, Utica, Efrog Newydd
1875
kimkat2590k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_083_blodau_yr_oes_1875_2590k.htm
..........
Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wythnos gadw

Siencyn ap Tydfil
1820
kimkat0940k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_004_guto_gelli_deg_0940k.htm
..........
Bugeilgerdd

Gwilym Penant (William Powell)
1865
kimkat1456k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_056_bugeilgerdd_gwilym_penant_1863_1456k.htm
..........
Cadair ap Mwydyn

Hen Fyfyriwr
1900
kimkat2669k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_082_ap_mwydyn_1900_2590k.htm
..........
California

Dienw
1851
kimkat1342k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_056_bugeilgerdd_gwilym_penant_1863_1456k.htm
..........
Caneuon gwerin ac emynau

kimkat1858k http://www.kimkat.org/amryw/1_caneuon/canu_mynegai_1858k.htm
..........
Ceinion Essyllt
Dewi Wyn o Essyllt (Thomas Essile Davies)
1874
kimkat1272k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_029_dewi_wyn_o_essyllt_01_1272k.htm
..........
Chwedlau Neu Ddammegion Aesop

Glan Alun (Thomas Jones)
1888
kimkat1729k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_063_chwedlau_aesop_glan_alun_cyfeirddalen_1729k.htm
..........
Cofiant a Phregethau y Diweddar Barch. David James Llaneurwg
Thomas Rees, D. M. Phillips,
1896
kimkat1486k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_061_david_james_llaneurwg_1896_1_1486k.htm
..........
Cofiant y Tri Brawd o Lanbrynmair a Conwy.
E. Pan Jones
1893
kimkat1760k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_065_tribrawd_1893_mynegai_1760k.htm
..........
Cyfaill yr Aelwyd ar Frythones
1894
kimkat2609k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_084_cyfaill_yr_aelwyd_%201894_2609k.htm (???)

..........
Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus
(Ystradowen, Y Bont-faen)
1842
kimkat0967k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_002_ystradowen_0967k.htm
..........
Dadleuon Buddugol at Wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c

Llygad y Dydd
1911
kimkat1347k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_043_dadleuon_buddugol_1911_1347k.htm
..........
Dafydd Dafis, sef Hunangofiant Ymgeisydd Seneddol

Beriah Gwynfe Evans
1898
kimkat1392k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_053_dafydd_dafis_1898_01_1932k.htm
..........
Dechrau Byw mewn Gwlad Newydd

E. E. Jones
1896
kimkat1276k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_031_genesee_1896_1276k.htm
..........
Dechreuad a Chynnydd Achos Crefydd yn Soar, Sir Fn

1880
kimkat0988k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_006_soar_sir_fon_0998k.htm
..........
Diarhebion Lleol Merthyrtudful

Gwernyfed
1897
kimkat0851k http://kimkat.org/amryw/1_diarhebion/13_diarhebion_merthyr_1895_0851k.htm
..........
Dros Gyfanfor a Chyfandir
William Davies Evans
1883
kimkat1208k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_008_dgac_00_1208k.htm (???)

..........
Dŵr y Mr
Papur Pawb 27 Ionawr 1900. Hanes yn Nhafodiaith y Rhondda.
kimkat0086k www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_108_dwr-y-mor_1900_0086k.htm
..........
Dyffryn Cynon
Jenkin Howell
1904
kimkat1358k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_048_dyffryn_cynon_1900_1358k.htm
..........
Eirinwg
A. Morris
1915
kimkat0979k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_009_eirinwg_0979k.htm
..........
Englynion

kimkat1859c http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_049_englynion_mynegai_1859c.htm
..........
Enwau Cymreig

Cymro
1823
kimkat0953k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_010_enwau_cymreig_cymro_1823_0953k.htm (???)

..........
Enwau Cymreig

Ieuan Ddu o Lan Tawy
1823
kimkat0953k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_010_enwau_cymreig_cymro_1823_0953k.htm (???)

..........
Enwau Lleoedd

John Rhys
1896
kimkat1784k http://kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_cymru_john_rhys_1896_1784k.htm (???)
..........
Erthyglau Emrys ap Iwan

kimkat2330k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_078_ap_iwan_erthyglau_2330k.htm
..........
Ewyllys Sin Morgan
Glynfab
kimkat1353k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_047_ewyllys_shon_morgan_1353k.htm
..........
Geiriadur Byr
Seren Gomer. 30 Ebrill 1814. Cyfrol 1. Rhif 18. Tudalen 2. Adgyflenwad = Supplement; ac yn y blaen.
kimkat1820k www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geiriadur-byr-seren-gomer-1814_1820k.htm
..........
Geiriadur Cynaniadol Saesneg a Chymraeg

Robert Ioan Prys
1857
kimkat1205k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_011_geiriadur_robert_ioan_prys_1857_1205k.htm
..........
Geirlyfraeth Gymreig.

kimkat1780k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_066_geirlyfraeth_moelddyn_1858_1780k.htm
..........
Glynfab

Mynegai i lyfrau Glynfab Nin Doi, Y Partin Dwpwl, Y Twll Cloi, ayyb

kimkat1192k
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_glynfab_mynegai_0192k.htm
..........
Gogwydd yr Iaith Gymraeg
D. Edwardes
1915
kimkat1797k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_067_gogwydd_1797k.htm
..........
Gwas O War Llandeilo.
Nofel yn nhafodiaith parthau Llandeilo gan yr awdur Cynwal a ymddangosodd 
mewn rhannau yn newyddiadur Papur Pawb, Hydref 1897-Ionawr 1898. 
kimkat www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_102_gwas-o-war-llandeilo_1897_3020k.htm
..........
Gwilym a Benni Bach

W. Llewelyn Williams
1894
kimkat2643k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_079_gwilym_a_benni_bach_01_2643k.htm
..........
Gŵr y Dolau
W. Llewelyn Williams
1899
kimkat1344k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_040_gwr_y_dolau_cyfeirddalen_1344k.htm
..........
Hamlet, Tywysog Denmarc

D. Griffiths
1864
kimkat1333k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_055_hamlet_1865_1333k.htm
..........
Hanes Cymry Colorado

Evan Williams.
1889.
kimkat0097k
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_114_hanes-cymry-colorado_y-brif-ddalen_0097k.htm
..........
Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru
Thomas Rees, John Thomas 1871
kimkat2183k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_073_hanes_eglwysi_annibynnol_2183k.htm
..........
Hanes Tonyrefail

Thomas Morgan, Owen Morgan (Morien) 1899
kimkat1223k
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_013_hanes_tonyrefail_01_1223k.htm
..........
Hanes Tredegar O Ddechreuad Y Gwaith Haiarn Hyd Yr Amser Presennol. At Yr Hyn Yr Ychwanegwyd Braslun O Hanes Pontgwaithyrhaiarn
Ynhgyd a Chan o Glod i Glyn [Sic] Sirhowy, 
Ac Amryw Ganeuon Ar Wahanol Destynau. Buddugol yn Eisteddfod Cymrodorion Tredegar am y flwyddyn 1862
David Morris (Eiddil Gwent) 1862
kimkat0082k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_012_hanes-tredegar-1868_0082k.htm
..........
Hanes y Bibl Cymraeg
Thomas Levi
1876
kimkat2176k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_072_hanes_y_bibl_cymraeg_2176k.htm
..........
Hela Hen Eiriau

Spinther
1898
kimkat0936k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_069_hela_hen_eiriau_1898_0936k.htm
..........
Hunangofiant Silly Billy
Papur Pawb 1897.
Stori yn cynnwys tafodiaith Morgannwg (Y Wenhwyseg).
kimkat0084k www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_107_silly-billy_1897_01_0084k.htm
..........
Hunan-Gymhorth
J. Gwrhyd Lewis (Cyfieithiad o lyfr Samuel Smiles)
1898
kimkat1351k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_045_hunan_gymhorth_01_1898_1351k.htm
..........
Hwnt ac Yma - Merthyrtudful
Llywelyn
1908
kimkat0852k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_037_y_gymraeg_ym_merthyr_tudful_1908_0852k.htm
..........
Iantor Shortar 
Cyfres o hanesion yn nhafodiaith Bro Morgannwg 
(Y Wenhwyseg).
a ymddangosodd ym Mhapur Pawb yn y flwyddyn 1897. D. Cynwal Davies.

kimkat0079k www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_105_ianto-r-shortar-1897_01_0079k.htm
..........
I Godir Hen Iaith yn ei Hl
1910
kimkat1054k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_036_i_godir_hen_iaith_1910_1054k.htm
..........
Isaac Lewis, Y Crwydryn Digrif (1)

Pelidros (W. R. Jones)
kimkat1225k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_015_isaac_lewis_01_1225k.htm
..........
Isaac Lewis, Y Crwydryn Digrif (2)
Pelidros (W. R. Jones)
kimkat1996k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_016_isaac_lewis_02_1996k.htm
..........
Llanidloes
. O. M. Edwards.
(Erthygl yn y cylchgrawn Cymru am ymweliad r dref)
1891
kimkat2789k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_090_llanidloes_1891_110215_2789k.htm
..........
Llanwynno
Glanffrwd, (William Thomas)
1888
kimkat0212kc http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_014_llanwynno_01_0212kc.htm
..........
Llith o Landyssil
Rhai o lithiau Gwion Bach or Welsh Gazette 1901 yn nhafodiaith Llandysul, Ceredigion
kimkat 0116k
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_115_llith-o-landysul_0116k.htm
..........
Llith Twm Barels
Llithiau a ymddangosodd yn y Carmarthen Journal yn 1918. Tafodiaith Shir Gr
parthau Pentre-cwrt, Llandysul, Blaen-y-coed, ayyb

kimkat0023k www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_104_llith-twm-barels_22-03-1918_0023k.htm
..........
Llith y Tramp. Y Darian. 17 Mehefin 1915 ayyb (Tafodiaith Morgannwg)
kimkat0118k
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_125_llith-y-tramp_0188k.htm
..........
Llyfrau Cymraeg A Saesneg Ar Werth 
Gan D. Jenkin, Heol Y Castell, Abertawe.
 
Seren Gomer. Dydd Sadwrn, 14 Mai 1814
kimkat2919k 
kimkat3100k www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_099_llyfrau-heol-y-castell-abertawe_1814_3100k.html

..........
Llyfr Dadleuon

kimkat1582k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_058_llyfr_dadleuon_1_1582k.htm
..........
Llythyra Newydd

Bachan Ifanc
1897
kimkat0924k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_032_bachan_ifanc_1_0924k.htm
..........
Magdalen

J. J. Williams
1910
kimkat1390k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_052_magdalen_1910_jjwilliams_1390k.htm
..........
Mari Lwyd

? 1897
kimkat0975k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_038_mari_lwyd_1897_0975k.htm
..........
Murmuron Tawe

1913
kimkat2788 http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_089_murmuron_tawe_2788k.htm
..........
Mwyar Duon

David James (Defynnog)

(1865-1928)
ANGHYFLAWN 1906
kimkat2180k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_060_mwyar_duon_2180k.htm
..........
Mynydau Hamddenol
Nathan Wyn
ANGHYFLAWN 1905
kimkat1271k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_028_nathan_wyn_1905_1_1271k.htm
..........
Ni'n Doi
Glynfab (Thomas Williams)
1918
kimkat0928k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_017_nindoi_01_0928k.htm
..........
Nodweddion Cymraeg llafar Aber-dr yn y flwyddyn
Jenkin Howell 1902
kimkat0849k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_018_cymraeg_aberdar_0849k.htm
..........
Orgraph yr Iaith Gymraeg
R. I. Prys a Thomas Stephens
1859
kimkat2339k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_092_orgraph_1858_120808_2339k.htm

..........
Plant y Gorthrwm
Gwyneth Vaughan
1908
kimkat1955k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_070_plant_y_gorthrwm_01_1955k.htm
..........
Pont-ar-Fynach, ai hamgylchoedd
Dienw
1851
kimkat1345k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_041_pontarfynach_traethodydd_1851_1345k.htm
..........
Prif ddinas i Gymru
Emrys ap Iwan
1895
kimkat1001k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_019_ap_iwan_prif_ddinas_1895_1001k.htm
..........
Randibws Cendl

Dai Shinkin
1860
kimkat0936k
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_020_randibws_cendl_0936k.htm
..........
Rhys Lewis
Daniel Owen
1885
kimkat1221k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_021_rhys_lewis_01_1221k.htm
..........
Sefydlfa Cymreig Bradford

Y Cenhadwr Americanaidd. Cyfrol IV.. (Y Parchedig) Daniel Jones.
(disgrifiad byr o sefydliad Cymreig yn Swydd Bradford, Pennsylvania; ar fapiau heddiw, Neath yw enw canol yr ardal Gymreig).
1843
kimkat0096k
www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_pennsylvania_0096k.htm
..........
Seisnigo Enwau Cymrig Enwau Lleoedd

Emrys ap Iwan
1897
kimkat1814k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_068_seisnigo_enwau_cymraeg_1897_1814k.htm
..........
Shoni Hoi Oddicartref  
Awdur: Cynwal (D. Cynwal Davies). Papur Pawb 1897. 
Stori yn nhafodiaith Morgannwg (Y Wenhwyseg).
kimkat0083k www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_106_shoni-hoi_1897_01_0083k.htm
..........
Shop Dafydd y Crydd
1 Gorffennaf 1915 ayyb. (Tafodiaith Morgannwg)
kimkat0189k www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_126_shop-dafydd-y-crydd_0189k.htm
..........
Siencyn Pen-hydd
Edward Matthews
1850
kimkat1532k
http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_046_siencyn_penhydd_1850_1_1352k.htm
..........
S Lawer Dydd
W. Llewelyn Williams 1918
kimkat1242k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_022_slawer_dydd_01_1242k.htm
..........
Tafodieithoedd Morgannwg

T.Jones
1911
kimkat0951k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_023_tafodieithoedd_morgannwg_1911_0951k.htm
..........
Taith Americanaidd
John Griffiths
1843
kimkat0961k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_024_taith_americanaidd_1843_0961k.htm
..........
Telynegion Maes a Mr

Eifion Wyn (Eliseus Williams)
1908
kimkat1384k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_051_eifion_wyn_maes_a_mor_1_1384k.htm
..........
Tribannau Morgannwg

kimkat1232k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_034_tribannau_morgannwg_01_1232k.htm
..........
Tros y Tonnau - Pigion am Gymry Amrica

kimkat0950k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_026_tros_y_tonnau_0950k.htm
..........
Twyll Dyn

Eirwyn Pont-sin
kimkat2175k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_035_twyll_dyn_1_2175k.htm
..........
Twynog
Dyfed (Evan Rees)
1912
kimkat0994k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_027_twynog_mynegai_0994k.htm
..........
William Tomos Benja
J. James
1911
kimkat2218k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_077_william_tomos_benja_2218k.htm
..........
Y Beibl Cysegr-Ln
(Fersiwn Rhisiart Parri) 1620
kimkat1281k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_mynegai_1281k.htm
..........
Y Cyfaill or Hen Wlad yn America
1840
kimkat2477k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_081_cyfaill_or_hen_wlad_cyfeirddalen_2477k.htm
..........
Y Gymydogaeth Gymreig Yn Tennessee
William Bebb
1856
kimkat1759k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_064_tennessee_1856_1759k.htm
..........
Ymgom Rhwng Dau Ffarmwr (Tavodiaith Morganwg)
Cadrawd (Thomas Christopher Evans)
1888
kimkat0939k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_025_dydd_marchnad_cadrawd_0939k.htm
..........
Ymgom William a Dafydd
Sgwrs yn nhafodiaith Gwent ym y Tyst Cymreig 2 Hydref 1868
kimkat0097k www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_109_ymgom-william-a-dafydd_1868_0087k.htm
..........
Yn Eisieu Safon Gymreig
W. Llywelyn Williams
1906
kimkat1316k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_033_safon_gymreig_1906_1316k.htm
..........
Yn Nyffryn Tywi sef Brasluniau o Fywyd Gwledig
D. Rhagfyr Jones
1894
kimkat1449k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_062_yn_nyffryn_tywi_1894_1449k.htm
..........
Y Partin Dwpwl
Glynfab
1919
kimkat0123k
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_100_y-partin-dwpwl_0123k.htm
..........
Yr Adgyfodiad

Nicander (Morris Williams)
1851
kimkat1346k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_042_adgyfodiad_nicander_1851_1346k.htm
..........
Yr Adgyfodiad
Eben Fardd (Ebenezer Thomas)
1851
kimkat1350k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_044_adgyfodiad_eben_fardd_1851_1350k.htm
..........
Yr Iaith Gymraeg

John Morris-Jones
1891
kimkat2186k http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_074_john_morris_jones_y_gymraeg_1891_2186k.htm
..........
Y Siswrn
Daniel Owen
1888
kimkat2387k http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_080_y_siswrn_daniel_owen_1888_cyfeirddalen_2387k.htm
..........
Y Twll Cloi

Glynfab. 1919. (Tafodiaith Morgannwg)
kimkat0126k
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_120_twll-cloi_0126k.htm
.....
Llofnodwch ein llyfr ymwelwyr! Firmeu el nostre llibre de visitants!

Cywaith Sin Prys Aberhonddu.
Mae gan yr Americanwyr ar Saeson eu Gutenburg Project. Amcan hwnnw yw rhoi ar y Rhyngrwyd enghreifftiau o ln yn yr iaith Saesneg sydd erbyn hyn yn eiddo ir cyhoedd fel y bo ar gael yn y fan ar lle yn ddi-gost i bawb o bedwar ban byd.
(Mae enwr cywaith yn coffu Johan Gutenberg [YO-han GUU-tən-berk], ffugenw fabwysiadwyd gan Johannes Gensfleisch (1398?-1468), printiwr Almeinig a dyfeisydd y sustem o brintio theip symudol)
Ond beth am ein llenyddiaeth ninnau sydd yn eiddo ir cyhoedd erbyn hyn? Am a wn i, nid oes neb wedi rhoi cais ar wneud cywaith tebyg yn y Gymraeg eto (01 03 1998).
Dyma ni yn dechrau felly, ac yn cyflwyno i chi Gywaith Sin-Prys-Aberhonddu!
Pwy ywr Sin Prys hwn? Brodor o Aberhonddu oedd John Price (1502-55, bu farw yn 52-53 oed), Un o deulu o uchelwyr - Cymry Cymraeg, wrth gwrs - a aeth yn ei dro i Brifysgol Rhydychen, lle graddiodd yn y Gyfraith. Yn ystod ei oes bu yn ddiwyd yn gwasanaethu gwladwriaeth Lloegr i ddiraddio Pabyddiaeth yn Ynys Prydain, ac aeth o fynachlog i fynachlog i drefnu eu diddymu. Cafodd elwa hefyd ar ei swydd - fe roddwyd iddo brydles Priordy Aberhonddu, ac fe brynodd briordy Sant Guthlac yn ninas Henffordd, lle y bun byw wedyn.
Ond ar wahn i hyn oll, y fe a brintiodd y llyfr cyntaf yn yr iaith Gymraeg Yn y lhyvyr hwnn yn 1546 (yn 43-44 oed), dair blynedd ar l yr ail ddeddf gyfeddiannu Cymru Lloegr. Bu diddordeb mawr ganddo mewn hanes a lln ei famwlad gydol ei oes, er gwaethaf ei yrfa y tu draw i Glawdd Offa. Ac felly yr ym ni wedi penderfynu rhoi enwr Cymro teilwng hwn, tad y wasg Gymraeg, ar ein cywaith arfaethedig, ryw 450 mlynedd ar l iddo gynhyrchur llyfr printiedig cyntaf yn y Gymraeg!
Daw teitl y llyfr hwnnw or geiriau agoriadol (Yn y lhyvyr hwnn = Yn y llyfr hwn). Fe anelid y llyfr at y bobl gyffredin, i gyflwyno iddynt seiliaur ffydd Gristnogol yn bennaf. Gwelir ynddo yr wyddor, calendr, y Credo, y Pader, y Deg Gorchymyn, Saith Rhinwedd yr Eglwys, ar Saith Pechod Marwol. Cynhwysa hefyd sylwadau ar sut mae darllen Cymraeg, a chyngorion i ffermwyr ynglyn thasgiau addas at bob mis or flwyddyn.
(Gwybodaeth or gyfrol Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru / Meic Stephens / 1986 / Gwasg Prifygol Cymru, Caerdydd)
Y llyfr printiedig Cymraeg cyntaf : Yny lhyvyr hwnn (1546)
Cewch weld y llyfr ar y dudalen hon (Llyfrgell Genedlaethol Cymru).
http://www.llgc.org.uk/drych/drych_c032.htmY CYHOEDDIADAU HYN YN L Y FLWYDDYN YU CYHOEDDWYD:
1620 Y Beibl
1820 - Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr Wythnos Gadw (Merthyrtudful)
1823 - Enwau Cymreig
1842 - Cyfarfod Dirwestol, a Dadl Cyhoeddus (Ystradowen, Y Bont-faen)
1843 - Taith Americanaidd
1845 - At y Werin Weithyddawl Gymreig
1847 - Amrywieithoedd Y Gymraeg.
1850 Siencyn Penhydd
1851 California
1851 Pont-ar-Fynach ai hamgylchoedd
1851 Yr Adgyfodiad. Awdl gan Nicander
1851 Yr Adgyfodiad. Awdl gan Eben Fardd
1856 - Y Gymydogaeth Gymreig Yn Tennessee
1856  Geirlyfraeth Gymreig
1857 Geiriadur Saesneg
1860 - Randibws Cendl
1868 Hanes Tredegar

1880 - Dechreuad a Chynnydd Achos Crefydd yn Soar, Sir Fn
1883 - Dros Gyfanfor a Chyfandir
1885 Rhys Lewis (Daniel Owen yr Wyddgrug)
1888 - Llanwynno - Yr Hen Amser, yr Hen Bobl a'r Hen Droeon
1888 - Tavodiaith Morgannwg (Llangynwyd)
1893 - Cofiant y Tri Brawd o Lanbrynmair a Conwy.
1895 - Prif Ddinas i Gymru
1896 Cofiant a Phregethau y Diweddar Barchedig David James Llaneurwg
1896 Enwau Lleoedd
1896 - Tros y Tonnau
1897 - Diarhebion Lleol Merthyrtudful
1897 - Gwareiddiad y Rhondda
1897? - Mari Lwyd (Tarian y Gweithiwr)

1897 - Seisnigo Enwau Cymru Enwau Lloedd
1898 - Hela Hen Eiriau
1898 - Dafydd Dafis, sef Hunangofiant Ymgeisydd Seneddol (Beriah Gwynfe Evans)
1899 - Hanes Tonyrefail
1902 - Nodweddion Cymreg Llafar Aber-dr
1904 Dyffryn Cynon
1908 Telynegion Maes a Mr
1905 Mynydau Hamddenol (Nathan Wyn)
1906 - Mwyar Duon

1910? - Isaac Lewis, y Crwydryn Digri
1911 - Tafodieithoedd Morgannwg
1912 - Deg o Ddadleuon Buddugol at Wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &c.
1912 - Twynog
1913 Ble M Fa?
1915 - Eirinwg
1918 - Ni'n Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna a'r Ryfal
1918? - Ewyllys Sin Morgan....
image006

Sumbolau: ā ǣ ē ī ō ū / ˡ ɑ ɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː /

ɥ / ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ŵ ŷ ẃ ŵŷ ẃỳ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẁ ẃ ẅ Ẁ

---------------------------------------

Y TUDALEN HWN /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_glynfab_mynegai_0192k.htm

---------------------------------------

Creuwyd / Created / Creada: 31-05-2017

Adolygiadau diweddaraf / Latest updates / Darreres actualitzacions: 31-05-2017

Delweddau / Imatges / Images:

---------------------------------------

6998_kimkat0860k Cysylltwch ni trwyr llyfr ymwelwyr

Freefind.

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
---
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE

Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait


Free counter and web stats  Ystadegaur Adran Destunau Cymraeg