kimkat0398k Almanac Am 1882. Baner Ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

14-01-201
8

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat0960k Mynegai i’r testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ●  kimkat0398k Y tudalen hwn

.....

 

0003g_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
 (delwedd 0003)

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Cywaith Siôn Prys - Testunau Cymraeg ar y We
 

Almanac Am 1882.

Baner Ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.


Y Llyfr Ymwelwyr / El Llibre de Visitants / The Guestbook:

http://pub5.bravenet.com/guestbook/391211408/

 

 


a-7000_kimkat1356k

Beth sy’n newydd yn y wefan hon?


 
---

6665_map_cymru_catalonia_llanffynhonwen_chirbury_070404

(delwedd 6665)

...

llythrennau cochion = testun heb ei gywiro

llythrennau duon = testun wedi ei gywiro

 
 (delwedd B3300-00)

BANER AC AMSERAU CYMRU.

Almanac am 1882.

LONDON, LIVERPOOL, AND NORTH AND SOUTH WALES GENERAL ADVERTIZER.

Newyddiadur Cenedlaethol y Cymry, yr hwn a gyhoeddir bob dydd MERCHER a dydd SADWRN.

Cyfrwng rhagorol i Hysbysiadau.

PUBLISHED ON WEDNESDAYS AND SATURDAYS]


[BY T. GEE & SON DENBIGH 

 

None

(delwedd B3300-01)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

IONAWR.

Y LLEUAD.

4. Lawn. 10a. 8m. boreu.

13. Chwarter diweddaf. 3a. 47m. pryd.

19.Newydd. 4a. 35m. pryd.

26. Chwarter cyntaf. 7a. 45m. boreu.

1  Sul 13 Terfysgoedd yn yr lwerddon,  1880.

2 Llu 14 Ffrwydr. ar fwrdd y Thunderer, 1879.

3 Ma 15 Agoryd ymchwiliad Pont y Tay, 1880.

4 Me Ll Marw Stephens, Merthyr. 1875.

5 lau 17 Braw Ffeniaidd yn Mhrydain, 188I.

6 Gw 18 Adferu Siarter y Bala, 1859.

7 Sad 19 Hyd y dydd, 8a. 

8 Sul 20 marw Alfardd, 1875.

 

9 Llu 21 M. Arg. Amberley, mab hynaf Iarll Russell, 1876.

10 Ma 22 Marw Serjeant Parry, 1880.

 

11 Me 23 Llosgi Llyfrgell Rydd Birming., 1879.

 

12 Iau 24 Ystorm fawr o eira yn Llundain, 1876.

 

13 Gw 25 Mil. Pryd. yn myned i Candahar, 1879.

 

14 Sul 26 Ma. y Parch. W. Wms., Hirwaen, 1877.

 

15 Sul 27 Cynnyg. olaf y Gynnadledd

i’r Porte, 1877.

 

16 Llu 28 Haul yn codi. 8a. 1m.

 

17 Ma 29 Ystorm fawr o eira yn Llundain, 1876.

 

18 Me 30 Twrci yn gwrthod cyn. y Gyn., 1877.

 

19 lau N Marwolaeth Dr. Parry Bala, 1874.

 

20 Gw 1 Ymgyf. y Senedd Bryd. gyntaf, 1269.

 

21 Sad 2 Hyd y dydd 8a. 31m.

 

22 Sul 3 Dychweliad Stanley o Africa,  1878.

 

23 Llu 4 Pr. Bren. Ysb. a'r Dyw.Mercedes. '78.

24 yr. yr Home Rulersyn Sublin, 18St».

251 Me 6 T. C. yo cyrh. i Agra o Lahore. 1876.

26' lau 7 Brett. Hutiibert yu i'r orsedd,78.

't Gvr! S MarwSed wick, 1873.

'S Sati, Paris yn rioddi ei hun i fyny, 1871.

29 sul teo.

SO Liu .11 Ardalydd Mon. 100.

31 Ma '12 ( •adurn.eadoediadynNghaereyst..'7S.

PRI}' FretRIAV LLOEGR.

Pan y digteyddant y Say-eth, hu•ynt yn gyrredifi y

FfAir Leiptie—nwyddau gvneuth. Flair Melton blowbray, Liun a Maw.

urediz, pbJeser 'bydd y gor-

ar 01 Ionawr 17—cetryI. g«arth.

ebu•ylion yu dcchreu 26. Brunsgick—gwab.nol betb.u. yn

t*dwarrngvnoancb. cynnwys nwyddau •gwneuthur.

Sottingham—ceTyIiuaWartheg. edig,

B3300-01

 

 

 

None

(delwedd B3300-02)


Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

Y LLEUAD.

3. Llawo

Cbwarter

IS. Newydd

Chvarter cyntaf

-1 131Diwedd Term Hilary.

2 lau •14 Diluw mawr. 1852.

3 'LliTerfysg Gwyddelig yo y Senet'.d, '81

4S•d 161Serna yn rhoddi i tynyymladd, 1878.

5 Sul 17 'Murw Tbomas Cilrlyle, 1881.

6 Liu 18iMicbaeI I)avitt cael ei dd{bl, 1881

7 Ma 10 Dar. peir. utTcr»01 yn Llundain, 1881.

Me 20!L1awnodi Cyte rhwng RVS. aTwr.,'79.

9, lau 21 Brwvar dan SyrG. Colley.'81

101Gw 22 Prioåas Bren. Victoria, 1840.

Il,Sad 23 Dad! ynNhSCyff.ar gostrhyf.Affgh.,

12 sul 24 Cyboeddiad over. Yspaen, 1873.

13 Llu 25 Allymgyfarfyddiad y Senedd, 1879.

14 Ma 20 N. VQentiuc.

15 Me 27 Agor.Sen.Y ran Alfonso ei hun,'7G.

10 lau 28' Yrnddiswydctaå Mr. Gladstone, 1874.

17 Gw 29 moliad Mr. Jacob Bright (110s Man-

118 Sad N chester, 1876.

19 Bui Ffrwydrad Lundhill, 1857

20 2 Mynediad y Rwssiaid i Khokaud, '76.

21 Ma

22 Me

23' lau 5 Marw Teuan Gwynedd, 1852.

24 G. 61Geni Handel, ItiS4.

25'Sad 7

261SuI 8' IBrwydr i',ryn Majuba, 1881.

27' LIU 9 Llawnodi Cyt. Hedd.$anBismarc,'71.

28 Ma 10 Heddwclu rhwng Servua'l'wrei, 1877.

5'. 5Sm. borøu.

S.. 34m. boreu.

28. 50m. boreu,

9B. 31m. pryd.

CODIAD NACHLVDIAD Y

LLEVAD. A SOSWEITULW

GOLEVON.

4 di*ruod oed, a oleua hyd 10 y neg.

12

*YEor.

15 yn Dawn, cyfyd tua y 008.

— 715

s 30

— 12.

Difygiadau yr Haul.

Nai 17; Diffyg llawn ar yr haul,

yn weleatg yma fel diffyg mewn rhan,

tua Go, 10m. yn y boreu.

Tuch. 10, Diffyg modrwyol ar yr

haul, ond yn anweledig yma.

Rltaafyr G. Bydd trawsfynediad

dransit) Gwener, yn weledig mewn

than yn Greenwich.

83300-02 

 


None
(delwedd B3300-03)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1832.

MAWRTE.

Y LLWAD.

Llawn

12. mtwarter diweddaf

19. Newydd

•26. Chwarter cyntaf

Me Dydd Dewi.

2 12.

3 Gw 113 Saethu at Melikoff yn f{wssia, 1881.

41Sad 14 Argraphuyrhif. cynt. O'r FANERyn'57

5 Sul LI Gwrt,hodiad venderfyniad Syr W.

Llu IG: Lawson yn tfafr devisiad Ileol, 'SO.

7 Ma 17 Bren. Humbert yn avg. Sen. Italy, '78.

Me 18 Hys. dadgor. y Sen. yny ddau

9 Jau 19 Dador.cofad.T.Cyd. yn Hyde Pare, '76

10 Gw 20\Priodi Tywysog Cyrnru. 1803•

Il sad

12 Sul 22! Vstorm fawr yn Lloegr, IS7G•

13 Liu 12.3 Llofruddio Rwssia, '*1.

14 Ma 24 Y Llyng, lh•ydein. yn q :allipoli, 1881.

15 Me 25 Gwrthyyfel yn Yspaen, 1870'

16 lau 26 Caradog yn myned i Rufain, 50•

17 Gw 27 Badrit,.

18 Sad i28 Geni y L)ywysogex Louise.

19 Sul N 'Agor Sen. gynt.Twrci gan ysttlt., 1877

1 'Glaniad L. Napoleon Lloegr, 1871.

20 Liu

2 y dydd, 12a. 10m.

21 Ma

31

22 Me

4 Marwolaeth Calcdfryn, 1869•

23 lau

{i I)adgorphoriad y Senedd, ISSO•

24 Gw

G. Yrnad. y Frenhines i Germani, 18S0.

25 Sad

7 Cyhoe. o Roumania ytt fren.,'SI.

26 sul

8' Haul yn machludo, Ga. 22m,

27 Liu

9

28 Ma

29 Me

30 lau 11

12T)echret1 term Pasc Rhydych:tin.

31 Gw

PRIF FFEIRTAU LLOEGR,

O'. 40m. boreu.

9b. 28m. pryd.

O', 17m. pryd.

la, 33m. pryd.

1, 2. Bristol, am ddeng niwrnod—t 17. Leek—ceffyl., ychain, defaid, Cc.

25. Durham. am ddau ddiwrnod —

gwahanol nwyddau.

gwurthcg, defald,

2. Leicester—gwartheg.

5 a'r 26. Stockport unifeiliaid, 29. Wellington—ceffylau a gwartheg.

(i. Bury (Lanc. gwartheg. 29. Nottingham—ceffylaungwnrtheg.

Newcastle-on-Tyne—Merch. O1af,

S. Tewkesbury—anifeiliaid.

gwartheg a cheffylau.

S. Nottingham—ceffylau a gwartheg


 

 


None
(delwedd B3300-04)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru_ 7 Ionawr 1882

BRILL.

Y LLEVAD.

3. Llam

11. (hwarter diwedlt.r

17. Nerydd

23. Chwarter cyutaf

I Sad *'fytiaid. Galw yr 01-fyddiu

2 sul 14 m,üau.

(allan, 1878.

3:L1u

4 Ma 16 Protocol i'r Porte, 1877.

5 Me •17 Gariblddi i Rurain, 1879,

6 lau 181)ne Argyll yn ymddiswyd(lo. t•ssl.

7 GW 19 g

8 sad 20!

9 sul 21!Sur. Y PASC.

10 Llu y Ranciau.

11 .23! Haul 47111.

12 NIC 24 DarganfyddiadaurynAwstraIia,1851.

13 lau 25

14 Gw 26 Marw I h'. Punclleon, ISSI.

15 Sad 27 Haul codi 571.

sul 2SlMarw Dr. Kenealy, 1880.

17 Llu N 'Marw y I:renin loan Abyssinia, ISSI.

18 Ma y dydd, 13a.

19

Marw larll Beaconsfield, ISSt,

20 lau

: J. Foulkcs,

21 Gw 4 Ynwld. ( ;wein. Argl Beaconsfield, '*0.

22 !sad 5 Hyd y (lyd•l, 14a.14m. lanudon, 1873.

23 Sul fill)ecllreuad Prawf yr Ilawlyclcl am

24 Liu

25 Ma .

26 Me , 9 y Fren. Viet. 0 Italy, 1879.

27 lau 10 1)yeh. byd(lin yr Aipht o Abyg., 1876,

28 Gw Il Y Weil'. new. dan Mr. Gladstone. '80.

29 sad 12 Marw Mr. Miall, 1/+1.

30 sul Haul codi4a..31hn—mnch. 7a. 19m.

FFEIRIAU LLOEGR,

47m. pry•d.

ea. mm. boreu.

98. SStn. pryd.

fiGtn. boreu.

4.

3.

5.

Lntterworth, Frankfort-on-Maine.

12. Ruyton—ceffyl., gwarth., defaid.

East Ilsley, Mawrth 24, a phob yn 15,

16, 17. Ilowden—ceffylau; gwar•

ail dydd Mercher hyd fls Gor-

theg, y diwrnod diwedduf.

phenaf—defaid.

26, 27. Louth—defaid,

Gloucester—caws.

ylau,

Melton-Mowbray —ail Mawrth yn 20.

Wellington.

07.

Bromsgrove.

83300-04 

 


None
(delwedd B3300-05)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru_ 7 Ionawr 1882

MAI.

r LLEVAD.

10. mawarter dlwedd*f

17. Ne„dd

cyntaf

I Liu •14' Agoriacl ArddangosfL Paris, 1878,

2 Ma Mr. Dillon. A.s., 1881.

3 Me 'Ll Ytnher, Germ. yncyrh. Cast. Windsor,

4 lau 17 i Itarw. Dr. Livingstone, 1873. lt87G.

5 Gw 18' I)iwedd Pnoef Cyfarw. Ariandy Gor.

6 Sad 19, Lloegr. ISSD.

Stil •2<1 Cyb. IIyth.Mr.Glad.atCount yn.'

S Liu 21 Dyf.Yakoob Khan i'rgver. Pryd.fi9.

9 Ma .22 Erlid luddewon yn Rwsgia, 1881.

10 Me 23 Mr. Bradlnughynmethumyo.i'rTy.'SI

Il lau 24' Ymgais i lof, Ymher. Germany, IS.'S.

12 Gw 25iHau1yn codi la. It.

13 sad •26}

14 Sul 27 Owen Glyndwryn din. Eglw•ys Bangor,

15 Llu 28 Marw leuan Gwyllt, 1877.

16 Ma 29 Marw Dr. Humphrey Sandwith, 'SSI.

17' Me 'N Cyhoe. Cyf. diwyg.y Test. New. Sacs. ,

So. Mm. boreu.

Sim. pryd-

7.. boreu.

i)a. 41m. boreu,

18 rau

19 Gw

20 Sad

21 sul

22 Lin

23

24 Me

25: lau

26,Gw

27Sad

28 sul

29 Liu

30 Ma

31 Me

1 lau Dyrchafae!.

21Marw y Parch. E. Powell. Caer, 1876.

3 Lloegr yn gwrthod Cofeb Berlin, 1S7G.

4 1)adl yn Nh.e y Cyff. ar liradl;tugh a'r

llw, 1880.

I Lundain, 1357.

7 Geni Victoria, 1819. GIO gyntaf i

8

9 Haul yn codi 5Gm—maeh.7a.57m.

10 Dwyn Mes. Claddu i I)! yr Argl.,'SO.

Il SULGWYN.

12 GWyI y Banciau.

13 | Syr G. Wolscley yn eyeh. i'Penrhyn. • 79

14 Sudd. y GrosscrKurfur:d ger Deal,'7S.

PRIF cc.

2.

3,

4.

4.

7.

Reading—coffylau a gwartheg.

IS. Leek. —gwartheg„moch, a defaid.

Coventry, a Bury — ceffylau, a

Melton-Mowbray—bydd Mawrth

gwartheg,

Boston—defaid a gwartheg.

Northampton—ceffylau.

Lewes—anifethaid.

Y Sttlgwyn.

10. Hereford—gwartheg.

Wellington. gwartheg,

Lutterworth. a Reverley Ddydd

Bourne—coff y Ian, gwartb.a defaid.

lau Dyrchafael.

83300-05 

 


None
(delwedd B3300-06)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

MEHEFIN.

Y LLEVAD.

. Llawn

S. Chwarter diwedd•t

IA. Xerydd

(Ilwarter cyntaf

I lau Ll 1,1addT.LouisNap.gany Zuluiaid.'79.

5'. 9m. pryd.

64. 33m. pryd.

Ga. 1m. pryd.

g Stul 17 Ltoegrynderbyny gwahoddiad i Gyd•i

4 Sul IS, gynghorfa Berlin, 187.8.

5 Llu 19 Haul cod 38.48m -njaeli. Sa. 9m.

6 Ma 20,

[1880.

7 Me •21 J)yg.Cyll.chwan.itnewngAi'

8 lau 22 Arg. Beaconsfieldynmyn.

9,Gv .23 Marw Charles Dickens. 1870.

10 Sad 24 Caisi dditl. neuadd drefol

11 sul 25 Sior r., 1727.

12 Liu Rhys ab Metedydd, 1292.'

Ma 27 Haul codi 41m.

14 Me 2S Geni Thomas Pennant, i723.

15 lau N PasioMes.Claddu ynNh$yrArgI.,'80.

Haul yn codi, .'fa. (4m.

17 Sad 2 Marw Syr Stephen Glynne, i 874.

IS Sul ; Waterloo. 1.815.

19 1,111 iTaul yn codi 3a.44m mach. So. ISm.

20

.7 Esgyniad Victoria, 1837.

21 'I'ynu WesttrCladdny I,lyw.yn 01.1877

22 [aa 7 Marv Edwatvl Llwyl. 17!).

23 Gwi S yn codi3a. 13m -Inaeh.

21 9Canol Haf.

•25 Sul 10 Ih•wydr Solferino, 1859.

2GiLlti Il V Sult.yn diswydd. Rhag.yrAipht. j.

27 Ma 12 Milwyr yn croesi y Danube, • 77.

25 Me 13 L!a.l'l Concha mewn brwylr, 1874.

29!ratt Marw Parch. D. .rones. 1868.

30 Gw 15 ydyd,l, Ida. 30m.

Lt."' THVR-GLCDWYR.—Y maent. i werthn llythyr.nodAn am y prrs ey-

tt•re.lin. Os n." bydd gan.ldynt rai, rltaid idd.nat dderbyn y mown arian

heb dilitn eu trntrerth.

v LIN til a godir i bob than O'r deyrnas ydyw

Is. am yr ugain gair cyntuf. .'fi•. bob pum gair, neu ran o bum gait•,

yn chwnneg»l.

21'.—Y vr orersecrs i roddi V rljestr o etholssyr.v ar

y eupeli n'rorlwysydd; rltybud'l i etholwyr y anfO"

eu claims i oes anecnrheidrwydd i neb syd'l ar y

i wneyd hyn, os nad ydyw wedi nemd ei breswylfod, na'i z."

mhwysder wedi ru•wid.

B3300-06


 

 

None

(delwedd B3300-07)

Sad

2 sul

to Liu

12 Me

15Sad

sul

17 Liu

18

19

20 rau

21 Gw

Liu

27

Gw

•29 Sad

30 sul

.31 Liu

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru_ 7 Ionawr 1882

GORPHENAF.

Y LLEVAD.

. C bwartet iliwed(lat

cyuta!

Lia m:

Ll Ih•iodi Alice. 1862.

l'; yr •rlyw. Ganield, ISSI.

Brw•€ilr y Tyrc.

l.lwyr y Zulu.yuClundi.V79.

19 of 1873.

nya y Ida. 23m.

Ell. Butke, 1797.

S Sad .22 erlyuiad Mr.

Marw I)afyd'l Cadwa.lbdr IS34.

2/ Geni John Calvin, 1509.

23 1.loegr yn eyrn. ruedd. o e.tprus, IS7S.

Cladd. T. yn C'höelhurst 79

27 A i. Wo!seley yo Gal. Q.'yp.. '78.

•28 din. y.•t Sgwaith GIO Risea, 'SO.

N Sun! Sc:i'hin.

I Hyd y ciyd'l, 160.

2 Geni Dr. -tv-atts,

g Marw IS,SI.

Ffr.i. cvl:oeddi vhyfel Prwssia, 1870.

5 Westbuw 1873.

Eiy•l y 53m.

7 Marw Gwen Evans. l'enybout, I)ytf

S' yn 101 oed. 1S79.

9 Mat w Ar:lvvydd Wolverton, 1873.

10 Coleridge.

sm. boreu-

pryd.

1m. boreu

Ism. boreu.

pryd.

Il v:: Ia. -mach. 7a.5Gtn.

12 gosod i lawrBeII. yrAtl. 1SG6

allu .veaa. vowsynAti., 'SO

183-3.

Lt Marw Penn. 17 IS.

IG -Mr. Gladstone, ISSO.

tm•thi tlodion gael eu tutu gan etholwvr yn y

yn Ion:.wr 5ed, ur neu cyn y diwrnod

i bleidleisio.

20.—lWtntCr J clatms i mewn mu bawl i

siroedd.

.ai yr ore•r€eers. ar cyn y wne.vd rhestr ilawn

o r heb tretbi S tlodion Ionttwr yr

r tae v v riucstran h.vu i tOd yn agored i'w gweled

v tn•dw..t• t•nori ar ddeg nesaf—heb y

i allnn rhestruu o y Slr.

83300-07 

 


None
(delwedd B3300-08)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar ugain a Dau)

AWST.

Y LLEUAD.

{a. 13m. boreu.

G. diweddai

9a. 10m. prvd

Xerydd

ea. 55m. horeu.

('hwarter cyutat

98. 19m. pryd.

Llawn

1 Ma 17 codi la. -mach. 7a. 47m.

21h1e 18

8 lau 19 M. Argi.. Willoughbyde Broke. vSO.

4 Gw 20

5 Sad 21 Teriysgoedd yn Paris, IS70.

B„vydr Wuerth, 1Sä0.

7. Liu y Banciau,

S Ma 24 Tin mawr yn Sern vo, IS79.

Marguerite, 1874.

9 Me 25

10 lau 26 Bazaino yn diangc• o garchar St.

27 0•h. tryd.cylchlyth. y Caeth.tffo., '76.

12 Rad 28 Antryw o lofrudd. yn yr lweitldon,

18 Sul N Gwies mawr yn Llundain, IS7$.

I •Yrnddiswydd. Count Audrassy, 1870.

Ma 2 Hyd y dYdd. 14a. 31m. Gohiriad y

3 Senedd.

17 lau 4 Dwyn eyll, India i D' yCyffredin. 'SO.

18;Gw 51

19 Sad 6, Marw Cynddelw, 1875.

20 Sul Br.yTyrc.a'rServ. yn Alexinatz, '7G.

21 Llu ÅHaulyn codi4a. 57m.—macb. 7a. 9m.

22 Ma 9 Mestu 'fir yr lwerdd. yngyfraith, 'SIS

23 Mer 10 lh•wydr fawryn Mwleh Shipka, JS77.

2 lau 11 Ymneillduady " Ddwy Fil," 1662.

25 Gw 12iY Gym. Bryd. yn Abertawe, ISSO.

26 Sad 13 Pasio Mesur Rhwym. Meistriaid. 'SO.

27 Sul 114!PasioMesur cau Taf. Gyrnru arSab. 'SI

28 Llu Ll'cym. Cetewayo, '79. Gohir. Sen. 'SI.

29 Ma 16 GorchfygiadDe Felly, 1870.

30 Me 17

31 lau 118 Jubili y Gym. Bryd. yn York. 1881.

Atcstl.—h' lodgers mewn bwrdeisdreli i anfon cu elaiiNs i mewn

O'r dydd hwu hyd y 25aiu.

Ar y Sabbotb eyntaf a'r ail, mae rhestrau O'r etholwvr mewn bwrdeis•

dren i fod nt• ddrysuu y capelydd a'r eglwysydd diwt•uod.

diwrnod diweddaf i roddi objections i etholwyr yn y siroedd.

25.—Y diwrnod diweddafi roddi objections i ethoiwyr yo y invrdelsdrefi,

ac i roddi claims i mewn hefyd. 

 


None
(delwedd B3300-09)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau)

Baner ac Arnserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

MEDI,

Y LLEÜAD.

4. Chwarter diweddaf

12. Newydd

20. Chwarter cyntaf

27. Llawn

Ia. 26m. pryd.

59m. pryd.

Ia. 28m. pryd.

10m. horeu.

I Gw 19 Yr eth. bwr. cyntaf yn Calcutta, '76.

['79.

2 Sad 20 Tin mawr Llundain, 1666.

3 Sul 2] Gwrthryfel catr. Herataidd Cabul,

4 Llu 22 Llof.Cavagnoria'i gymdeith,yneabul.

5 Ma 23 Gohiriad y Senedd, 18SO.

61 Me 24' Haul yn codi,5a. 22111—-rnach. Ga.

7 la " Captain," 1870

8 Gw2bFfr. ofn. yn Ngwaith GIO 'SO.

9' Sad 27 'Geni Dr. Johnson, 1709.

10 sul 28tGeni Mungo Park, 1771.

Il Llu •XhFfrwydrad mewn gwaith glo yn Aber-

12.Ma NI carn, 1878.

13 MC I IAgor Neuadd new. Manchester. 1877.

[au 2 Dedfryd Llys Cy1af. Geneva, 1872.

3 Cyhoeddi Eisteddfod I)inbych, 1 ss2.

162 Sad 4 Haul yncodi, 5a.38m—mach. Ga. 12m,

17 Sul Agoriad Tynel Mynydd Cenis, 1871.

18,L1u

19 Ma 7 'Marw yr Arlywydd Garfield, IS's:.

20 Me S Ynkoob Khan yn cyr. gwer. I)rytl, '79

21 latt 9 Y milwyr yn gadael Zululand. 1S7'.i.

22 Gw 110 Victor Emmanuel yn Berlin, 1873.

23 Sad Il Marw Argl. G. Cavendish, A.s., 1880,

24 sul 12;

25 Llu Saethu Argl. Mountmorres, 1880.

26 Ma 14 Hydy dydd. Ita. 54m.

27 Me 'LI Geni Syr William Jones, 1746.

28 lau 'IG Y Serv. yn ail dde. ymos. ary Tyr.T6

29 Gw 17 Mihangd.

30 Sad IS Haul yn codi 5a. 39m.

Jfcdi I.—Overseers mewn plws•frdd perthynol i fwt'deisdrefi i anfon en

rhestrau O'r etholwyr, a rhest.ran O'r obierfinns d(lerbyniasuut, l'r

town clerk: fellv yn y siroedd i'r the ptuet.

l.—Ar neu cyn y diwrnod hwm, y mae'r rhestrau O'r s,vdd wedi

buwlio pleidleisintl, gydn man.vlion am eu haw), i gavi eyiroeddi.

3.—Am y d(luu Snbboth cyn y 15fed o Fedi, y i Otholw.vr

yn y bwrdeisdrefi_i'w gosod ur ddr.vsnn v cupeli a'r eu•iwvsydli.

B3300-09 

 


None
(delwedd B3300-10)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

HYDREF.

Y LLEUAD.

4. Cllwarter diweddaf

12. Newydd

19. Chwarter cyntaf

26. Llawn

17m. boreu.

Ga. 1m. bnreu,

. 55m. pryd.

•2a. 34m.

I Sul 29 Methd:thad Ariandy Glasgow, 1878,

3 Ma 21/ Marw O. Williamg, Waunfawr, 1871.

4 Me 22 Cyn. yr Eglwys ytL Newcastle, ISSI.

6 lau 23 Syrlß. Frere yncyr Southampton, •80.

6 Gw 24 Haul yn machlud, 5a. 26m. [1870. i

7 Sad 25' My-u. Cambetta mewn atvyren oParis,

8 Sul,2ti Tan mawr yn Chicago, 1871.

9} Liu 27' Mar. Parch.'.J. Phillips, Bangor, 1867

10' Ma 28' Marw Rowland.s, Llangeitho, 1790.

11!Me 291

12 lau N Y mil. Pryql. yn meddian. Cabul,1879.

13 Gw I Mr. Parnell, 1881.

14Sad y '.V1"'ian arlanau Lleyn,'S1

15 Sul: 3 Vmwel, Mr. Gladstone Leeds, ISSI.

16 Llu 4 Ffrwydrnd .yn Cabul, 1879.

17. Ma 5, Haul yn codi Ga. 29m. —mach. 5a.2m.

18, Me G 'I'ywysog •.vmru yn y Deheudir, 1881.

19i lau 7 Tyrnmestl fawr yn Xghymru, 1862.

20 Gw *'Marw Arg]. Farnwr Thesiger,

21 Sad 9 Brwvdr Trafalgnr, a mar. Nelson, i 805.

22Sul 10 Vstorm (Illyeln•yn. yn America. 'IS7S.

2% 1,1uAI Crogi Mr. Gordon vn J',unaica, 18/65.

24' Ma Marw Hognrth, 17i;I.

25 Me Ynagais i lof. Ih•enill Vspaen. IS7S.

26' Hyd y dydd, 9a. 5.8m.

27 Metz. IS70.

2S'Sad Ifi,Cyhoeddi July•w. India. yn ( 'abul, 1±79.

29 sul 17

riaid, ISSI.

31 19 Y yrt cym. Alexiuat?.,

PRI}' FFF,rr.1AU LLOEGR,

3. Nottingham—IO niwrn.) ceffylav, hyd I I, defaid,

gwmtheg,

escc.

3, d. Jlnw,ten —celfylan. gwartheg.Se. Il. M.'lton — cetfy:mt, gwartheg,

tryüYlt•I Mercie•n•

myheryn.

27, 21. Melton. .%iowbray -gwartheg.

gwartheg,

83300-10


 

 


None
(delwedd B3300-11)


Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

TACHWEDD.

V LLEUAD.

•2. Chwarter diweddaf

10. Newydd

IS Cliwarter cyntaf

•25. Llawn

I MO 20 Y Tyrciaid yn cynt. Deligrad, 1876.

2 lau 21 Llestri yr Hynt Ogleddol yn cyr•'

3 Gw 22

haedd i Portsmouth, 1876.

Sad 2.3 Glaniaci William nt., 1688. [ISN).

Sul 24 Al'. Mr. W'itkin Willimns, yn Farnwr, '

G Liu 23 Hyd y dydd. 9a. 18m.

•26 Arg. Derbyynymwrtb.i

ptyd.

Ma. 20m. pryd

Loren.

so. 42m.

2:1. 3m.

9 lau

11 sati!

12:su1

13 Liu

Ma

16 lau

18 Sad

19:sul

27 Cytrro nntwr yn Ulster. ISSO.

Geni Tywysog Cymru, ISM.

N Geni Luther, 1483.

1 larll Russell yn gsvrth011 .ymuno

•w gyda Ffraingc i ymyraeth Rhy-

fel America, ISG2.

•l Haul yncodi. 7a.19m. Llosgind

patrü•k -473 0 fyw. we•li colli. 1871.

6 Dyfodiad y C'adfridog Syr F.

7 i Dover, 1880.

8 Marw Mathetes, 1878.

9 Haul yn codi, 7a. 28m.

20' 10 Marw *yr Hugh ()wen, ISSI.

21 ' Ma Il Marw Rowlands [Mona Anti.. i,

22. 12 Ethol Louis Napoleon yn yrn rerawd

23 lau 13 wr yn Ffraingc, 1852.

24'Gw 14 Stephensyn diangc o garchar, 183.3.

25 Sad 1.1 Pryniant eyfran. Suez gan I.oegr, i

26 Sul IG Marw loan Vrfon, ISSI. [Lloegr, 'SO.

27 Llu 17 AP. Argl.( 'oleridgeyu BrifArgl.I•'arn.

28. Ma IS Cynnadletld Ryddfry.lig ar Adrlysg

29 Me 19 yn Aberystwyth, 1871.

30, lau 20 Ail Etholi:ul Sir Gaernarfon. ISSO.

PRI? FFEIRIAU LLOEC,R,

. Cirencester — gwartheg, ceffy:an, 13. Loughboroueli —

ceffylau. gwar-

defaid,

theg, defold.

Beverley—gwartheg, ceffylau, def• 29. Glotteester—gwartheg, ceffylatt, a

moch, rec.

aid,

Newcastle-under-Lyne—gwnrtheg. 30. Warrinrton, naw niwrnod—

cetfvlau

Warwiek—ceffyl. , gwarth.. defaid.

S, 9. L'.•eds — gwartheg, ceffylau, Newcastle . on • Merclu•r O1af,

gwartheg a chef!ylau.

man nwyddau.

33300-11

S.


 

 

None

(delwedd B3300-12)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1832.

RHAGFYR.

Y LLEUAD

•2. Cltwarter diweiIdAf .

to. Newyd(t

17. Chwarter cyntaf

l,lawn

I iGw 21 Geni Tywysoges Cymru, 1S44.

2 Sad 22 Coroni Buonaparte, ISO}. 13a. 51m.

3 ,SuI 23 Haul yn codi 7a. 49m. —yn tnnchltulo

4 Liu

5 25 Marw- Tarll C':wrlisle.

6 Yie 26 Hyd y dydd. 57m. [medd, 1,375.

7 lau 27 Marv. Parch. E. Davies, Llanerchy-

8 Gw 28 Lloggi Chwnreudy yn Vienna, ISSI.

9 sad 29

10 Sul N Cwaith Glopenygraig, ISSO.

11 Liu 1

12 Ma 21Ma. Parch. Davies. New Inn. 1875.

Me 3, Marw Dr. Charles. Aberdyti, 1878.

14 I y Dywysoges Aliee, 1878.

15 Gw ; Haul yncodi, 2m —mach, 3a.491ü,

16 Sad! G Marw Svr William Jones. 1783.

Sul' Marw GIO Morganwg,

18 Liu

19 y nugoq o Wostrninqter,

20 MG 10 Y

21 Ian

22 'Gw 12' Dechreu Chwarter y Gauaf.

23!.Sad 13'Marw "George Elliot," &e,. 1880.

24

25 Liu 115: NADOLTG.

26 Ma IGGWyI y P,anciau.

27 Lush.

28 lau 18 Cwymp Pont y 'I'ay, 1.970.

29 Gw 19 Marw y Mneslywydtl Prim, 1870,

30 Sad Llosgi Exchange Caerlteon, 1S6!.

31 Sul 21 Haulyn eodi SR. 9m.—maeli, 58m,

PRU.' FFEUUAU LLOEGR,

pryd

28.

pryd.

pryd.

48. :ntn.

41m. pry.'

Dursley — gwartheg, defaid,

moch.

• Atherstono— ceffylau gwartheg

tewion.

nndmin—gwarthpg a dpfaid.

G. 'ligham Ferrers —ceffylau, gwor•

theg, defaid.

S. Hereford a

9, 10. York— tnueb.

man

13. Welli.,gton

Kettering defti'l.

16.

IS. Ilornseß—cgffynn

83300-12

 

 (delwedd B3300-13)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

DEHEVDIR CYMRU.

SIR ABERTEIFI.

Aberaeron, u, Ebrill 10,

16, •21, Tach. 13,

(oytl Mer. Gov.

Aberarth, Gov. Rljog.

rporth. 4,

th. Gwar, Che. Llun

cyntaf o bob mis. Ffeiyiau

ar y dilau Llun wrdi

TaeLwe.i•1 Fiair ble"-sr ar

ddyd(l Liun y Sulgwyr.

Aberteifi, Ch. Fib. 6,Meh. 13,

Aw.±i, Rhag. 19.

Bwlchgwyn, Jo:nwr 31.

Capel Cynun. I)yrcbafagl, 2il

lau wedi Hydref 10.

Capel •t. Siliu, C,'bweiror 7.

Cemewydd, uai7,

Cilcvnin, Iou. 13, L'b. 10.

Mehefin 24.

Ion. 12. Maw. 12, Neb.

17, 22, Hyd. 27.

Llanbadarnfawr, y dydd t!'

cyutaf yn mis Mawrth, Mai 14,

Meh. 24. Awst G, Medi

u €1. IS, Tacb. O.

Llaxedr Pont Stephan, Ion. Il,

6, Maw. I Sad. y Pasg,

Met. sul., Nteh. 16, Gov.

If', *'d. 1af wedi Awst 13, Sad.

wedi Medi 13, Hyd. 19, sad.

1af wedi Tach. 12. Marchnad.

oedd wytltuoscd, dyad Gwener,

Lid dydd Sadwrn. March-

na loedd Gwener O1af.

•'yssul. Ion o, Chwef. Il, lau

n Blodan. 3ydd lau arol

.11 BIO au, Medi 19. Hyd. 31,

Tach. i I, Ffeir. Mis. ar 3ydd

Maw•ti' o bob mis drwy'r dwy.

Llanddewi Aberarth, Gor. It}.

Llanddewibtefi. Gor. 14.

LJanfihangel Ystrad. Llun vase,

Awst IS', Hydref 9.

Llanrhystud lau cyn y Pasc (dim

anifed.iaid), Hyd. G (anifeihaid).

Toch (cyfl.), laucyn ben Nad

Llanwnen, Maw. •..?3, Rhag, 13 a

(yr i foci' yn unig).

Llanwenog, ronawr 14

Llanwydd.'du.é, Mai Tach. ll.

Lle.lrod, 'iYdref 7, ail Sad. wedi

Hydref 10.

Llechryd, Mehefin 26.

N ew Inn, Ljwynrhydowen,lon. 10.

New Inn. L!angranog, Ion. Il.

Maw. 13 Tach. 9.

rennwcb, Hydref S, 2i1

Gwener wedi Hydref 10.

PenrLiwpal, Mer. cyn Ion. 31.

Ponterw •d Awst4 a Zö, Medi 24,

Pontrhydfendigaid Mai 7, Awst

5 a 26, Medi "5, Hyd. 13.

Tal y bon t Merc Sul Blod.,

Awst t}, iPydref 19.

y sarn, Medi 8, Tachwedd 7.

Trebedw, lau O1af yn loraawr,

Trefijedyn Emlyn. Chwefror 10,

,Maw. 22, Mai 10, Meh. 14, Awst

•20, Medi 2", dranoeth ail

lau ar 01 Hydref 10.

Tregaron, Maw. o ilaeu y Mer. 1af

yn mhob mis (gwarth. a moch).

Ffair Caron, Maw. 15 (fowls), IG

a 17 (ceff., moch., &c.). Maw.

1af yn Mai, a'r pum Maw. can.

1 01, a Nawrth Sulg. (defaid).

etri Mawrth canlyuol i'r heu

Galangauaf (cyflogl).

Ystrad Neurig. Gorpheuaf 2.

SIR FORGANWO.

Aberarnan, ail I-Jun yo Awst.

Abertawe, ail Sad. o Fai, Gor. 2,

Aw. 15, Hy.8,2iISad wedi Hy.8.

Aberdar, Ebrill 1 a 16, Tach. 13.

Aberllychwr, Llun Jaf yn Neb.,

Hydref 10.

Alltwen, Chw. Tach. 9.

Aubrey Arms, Llun 1af o Faw.,

•.'il J,lun yn Hyd.

Banc y felili, Gorphenaf 27.

Bcttws. Cljwefror Il, Mai 3.

Brynhyfryd, Mawrth 18 a 19.

2il Mer. o raw. , Eb., a

Mai, Meh. 29. Medi 19, Tach. 30.

Caerphili, Brill 5, lau Drin., Gor.

19, Awst 25, Hid. 9, 'Tach. 16,

lau cyn Rhagfyr 25.

Cantwn, Chwef. 9, nun Sulg.

CasteUnedd, Mer. O1af yn Mawrth.

lau Drindod, Gorphenaf 82,

bl«li 12, Mer. yn Hydref.

Corseinion, Taohwedd 30, Llun

yn RhaMyr.

cross Inn, r Abertawe, Ebrill

14, Rhhgfyr 26.

83300-13 

 (delwedd B3300-14)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau)

Baner ac Arnserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

Cwmnedd, Ebrill 15 a 29.

Eglwysfair, Me•hcfiu 15.

Gelligaer, 24.

Gelli wen, Me. 16 a 17,ffyd.20a21.

Gower Inn, Cilfro. Maw. 29, Gor.

Gwter Fawr, Ebrill 30.

Heol v felin, Ch. 7, Me. 17,Aw.23.

Liandilo, Llun wedl hen Galangauaf

Llaudaf. 1.1un y Sulgwyn.

Llauilltyd, ,Meheiin 22.

L'angyfelncli. Maw. Mer. cyntaf

yu mis Mawrth, Tachi l.

Llangynwyd, Mai 3.

Llanridan, Llun y Blodau.

Llantrisant, Chwefror 13, Mai 12,

Awst 12, Hydref 29.

Llanwiuo Y nys Pwl, Zil Llun yn

Nawrth.

M 'Lenchwyf, 8.

Maesteg, G w. cyn y Sulg. , Ilyd. 24.

Melin Ifan Ddu, Gwe. yn Maw.

Merthyr Tydfil, 1Sfed o Tachwedd.

Mynydd bach, 12, Tach. 12.

Nynwent y Crynwyr, Yawrth 12

uw. y Sulgwyn, Tachwedd 7.

Pencoed, Llun 1af o Fehefin.

Pemnarc, Ebrill 15.

Penrhvn, Mer. wedi Maw. 8, Mai

12, uor. 7, gyd. S, Rhag. 21.

Rynallstone, lieg o Fai, Gor.,

a Medi, Mehefin 20, Rhagfyr ll.

Penybout, Eb. I ,IauDyr., Tach. 27.

Pontardawe, Mawrth 3,

Pontfaen (Cowbridge), Maw. 1af

n Ion. , Chwef., Gor., Hyd., a

Yracb., Maw. cyn Maw. 25, Maw.

1af yn Eb., 4, Meh. 24,

edi 29, i!awrth 1af yn Rhag.

Pont v pridd, Hydref 14.

Pontyl:n, Gorphenaf 22.

Sant Nicho•as. Mai 19, Awst 21,

Trebefred, Awst 12.

Treforus, Slaw. 29, Rhag. 17.

Trelaias, Oun cyn yr ail Femo Faw.

Waun, Mai 13, Llun Drin., Medi 2

a 24, wedi Hyd. 10,Tach.20.

Wig, Mehefin 20, Gor. 17, Medi

17, Hydref 10, Rhagfyr 1.

SIR GAERFYRDDIN.

Abercynan Mai 5, Tachwedd 22,

Abergwili, 0

[a 28.

Alltywalis, Medi 17.

Brechfa, Maw. cyn Mai 13, Hyd. 3,

Cuerfyrddin, marchnadfawr, Mer.

1af bob mis, Eb. 15 a 16, Meh.

3 a 4, Cor. 10, Awst 12 a 13,

Medi 9, Hyd. 9, Tacit. 14 a 15.

Ca.stellnewydd Emlyn, Chwef. 10,

Mawrth 22, Mai 10, Meh. 13,

Gov. 17, Awst to, Medi 20, ffair

Hydref y Gwener ar 01 ffair

Capel Cynon, Tachwedd I flair

[11, 12.

peuwaig, Tach. 22.

Cil y cwm, Meh. 17, Awst 20,Tach.

Goss Inn, Mawrth 23 a 24, Gor.

iHyd. 10.

2, Medi 7.

Cross Inn, gerLIandebie, Ebrill 30,

Cwmaman, Ebrill 19, Tach. G.

Cwmtwrch, Llun y Sulgwyn, Zil

Llun ar 01 Hyd. Ileg.

Cynwilgaio, Mai 6, Awst 21 a 22,

Hyd. C, Tach. 10. FfairMoch

Tach. Il, yn flynyddol.

Cydweli, Awst 3, Hyd. 29.

Dryslwyn, Gorphenaf Medi 6.

Ffuldybrenin, Rhagfyr i.

Llacharn, Mai 6, 'I'ach. Il.

Llanarthne, Mehefin 24, Maw

wedi Gorphenaf 12.

Llanboidy, Chwef. 6, Mai 21 a 22,

Awstd, Medi 18 a 19, 10.

Llanddarog, Llun wedi Mar 20,

Medi 27, a'r Sadyrnuu dilynol.

Llanddeusant, Hyd. 10.

Llandebie, MercherSulg. , Rhag.26.

Llandeilo fechan, Llun we. Tach. 12

Llandilo, Chw€f. 20, Llun cyn y

Paso. bob dydd Mawrtb o Fai 14

hyd Gor. 21, Mai 6 14, Meh.

Awst 23, Medi2S, Tach. 12

(cyflogi), Llun cyn Rhag. 25.

Llanedi, Meh. IS, Tach. 8.

Llanel.i, lau Dyrch., Gor. 29 a 30.

Llanfihangolar Arth, Ion. I, Mai

11.

12, Hyd. 10.

Llanfynydd, Gor. 5, Awst Tach.

Llangadog, Farch. fawr y tryd.

maw. yn mbob mis. if

eiriau :

Maw. 12 lau Gwen. O1af

Gor. 9 a .10. lau Gwen.

1af wodi Medi 11, 2a.Iau a Gw.

vedi.Hyd. u, Bhag 5 a G (os

disgynant ar y Sul cyn. y

Llun canlyn(i.) Y dydd cyntaf

i dda a •cheff., an foch.

a 17. [24.

16, 17, Hya 28,

33300-14 

 (delwedd B3300-15)

Almanac am "882 (Mil Wyth Gant pedwar l_lgain a Dau)

Saner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

Llangyudeyrn, Awst 5 a 6, Tach. 1.

Llannon, Gorphenaf 6, Rhag. 12.

Llansadwrn, ail tranoeth i ffair

Awst Caerfyrddin, Hyd. 29

Llansawel, Gwener wedi Mai 13,

Gor. 15 a 16, Hydref 23 a 24,

Gwener wedi Tach. 13.

Llauybyther, march. iisol, y Llun

1af o bob mis•, 110b Llun yn Mai

Meh. (defaid), Got'. 17 (gwlan),

Gov. 21 (avif.), Ilid. 31 (defaid),

Taeh. I (anif. a c IYf.). 'l'ach. 20

(defaid), Tach. 21 (anif.)

Llanymddyfii, march. fawryr 2iI

Sad. yn mhob mis, Ion. 16', Maw.

24; Eb. 17, Mai 15 Neil. 19,

Awst 2, Hyd. 22; Tach. 16.

Mai 3, Awst

Meidrim, Maw.

e, a'r Sadyruau dilynol.

Myddfai, Nehefin IS.

New Inn, Awst 19.

Pen y bont, Ionawr 2.

Pontyberern, y Mawrth O1af

yu Mai Tachwedd.

st. Claiw 14 a 15, Neil.

, Hyd. 13.

Talley, Awst $.

Tafarn spite. lich. 1.3, Cor. 19,

Medi (Sad.), Hyd. 19 (Sad.)

'I) gwyn ar J)af, Chwef. 13, Eb.

3, Awst 28, Medi 19, Rhag. 19.

SIR FAESYFED.

Castell y Paen, Mai 22 (cyfl.);

Medi 22, Rhag. 15 (gwart»eg a

moch).

Hywi, Sad. cyn Chwef. 11, Mai 11,

Awst Il, a 'l'ach. Il.

Llanbadarn Fynydd, Gwe. O1af yn

Eb., Awst 4, Sad. cyn Medi 29.

Maesyfed. Mawrth Drin., Awst

14, Hydref 2S a 29.

Newbridge, Hyd. 17—os ar y Sul,

cynnelir bi ddydd Sad. , stoc a

chyflogi; Gwe. ar 01 Tach. 17.

Pen y bout, 3ydd Gwe. yn Maw.,

Mai 13, Awst 5 a 26, Medi 25,

Hyd. 26.

Presteign, Llun 1af yn Ebr., Awst

13, sad. cyn Claw. 13, .Nleh. 20,

Rhagfyr Il (gwartheg), Mai 9

(gwartheg a chyflogi), Hydr. 12

a 13; gwartheg n defaid.

Ithaiadr, Mer. o flacn Maw. O1afyn

Maw., Mai 12, Awst G a 27,

Medi 26, Hydr. 14, Rhag. 3.

Tref y Clawdd (Knighton), 3ydd

lau vn Ion. , Gwc. ar 01 Maw. 4,

3yd(i lau yn Ebrill, Mai 17 a IS,

lau ar 01 Gorph. 10, Awst 18,

Medi 13 a14, Hyd. 1 a 2, lau cyn

Tach. 12, ac lau cyn y Nadohg.

SIR FRYCHEINIOG.

Aberhonddu, march. fawr y Maw.

1af yn mhob mis. 14Teir., Maw.

1af yn Maw. , Mai, Medi, a Tach.

ca Äoch, sedi 28.

Cellcoed Cyrner, Llun y Pasc.

Crughywel, Mpi 12.

Dyfynog, Eb 16, Mai 1, Medi

6, Tach

Gelli, o flaen Chwef. 2, Llun o

flaeny Pasc Mai 17, 2iI Llunyn

, Awst 12, Hyd, 108 u.

Cwmdu Tal y llyclmu, Gor. 26, er

gwertbu moch a defaid.

Llanfair yn Muallt, 3ydd Llunyn

Chwefror, Llun cyn Mai 12,

Meh. 27, Hyd. 2, Rhag. 6.

Llangnmnrch, Hyd. 15, Tach. 15.

Garth, Tacb. 12.

Llanwrtyd, Eb. 15,Meb. 26, Hyd 1

(os gyrth y ffeiriau hyn ar y Sul,

cynnelir hwy ar y Sudwrn blaen•

orol), •ruch. 20, ffair gyflogi (os

syrtb hon ar y Sul, cynnelir y

nun canlynol).

Penden Il, Ebrill 5, Tach. 12a 13.

Pontuedd fechan, Sad. cyn Awst

.1, Tach. 14.

Tafaru Bach nhymni, blun wedi

sad afoFai, Cor., a Medi.

Tdygmth, Chwef. 2, Maurth n,

Ebril 18, Mai 31, Gor. 10,

Medi 23, Tachwodd 2, Rhag. 2.

Precute I yn Llywel, lanawr 17,

TOLLAU AR GYMNVNRODDION O

P .20, AC VCHOD. cant.

a gwragedd

Tadnu a

I blhlit, neu eu biliogueth

Brawd neu chwger, neu eu

3p.

h'liogueth

Ewvti.r neu fodryb, neu eu

5p.

biliogaeth

Hen ew ythr neu fodryb etto Op.

lop.

Pewb naill

33300-15 

 


(delwedd B3300-16)

 

 

Almanac am "882 (Mil Wyth Gant Pedwar l_lgain a Dau)

Saner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

Ebiill 5, 21, 14, Hya.

14, Tachwedd 13, Rhagfyr 14.

Ystradgynlais, Maw. 28, Ebrill 15,

Medi 11.

SIR BENFRO.

Tachwedd 1.

A berbach y

hos,

Abergwaen, Clnvefror 5, Llun y

Pasg, a Llun a Mawrth y Sul-

gwyn, Hyd. 8, 9, Tach. 17.

Boncath, Gorphenaf 19.

Carew, Chwefror 8, Mai 1, Awst

9, Tach. 8.

Casmal, 2iI Llun wedi Tachi 22 (sef

Rhagfyr G.)

Castell Gwys, Tnchwedd 8.

Castell Newydd bach, Mai 6b

Gorphenaf 10, Rhag. 19.

Cilgeran, Melt, 13, Awst 19 a'r 20,

Tach. 8.

Dinbych y Pysgod, Mai 4, Maw.

y Sulg., Gor. 31, Hyd. 2, Bhag. 4.

Eglwys erw yn Nghemaes, Ebrill

12, Mai 21, Awst 4, Tach, 29.

Renfeddau, Medi 27, Hydref 30.

i-lwlffordd, Ion. 12, Chwef. 9,

Maw. 10, Ebrill 13, Mai 11,

Neb. S (gwlan ac anifeiliaid),

Gor. 13, Awst 10, Medi G a'r 21,

Hyd. 5 (cytlogi) a 19, Tach. 9,

Rhag. 14.

Llandilo, Mai I, Nich. 25, Awst24.

Tach. 1.

Maenclochog, Maw. 10, 20,

Mai 22, Gor. 5 (gwlån ac anif.),

Awst 5, Medi IG, Llun cyn

Hyd. 29, Tach. 29, Ring. 22.

Moch ar y dydd ar 01 y gwarth-

eg, ond yn Mawrth a Rhagfyr.

Mathri, Hydref 10.

Mwncton, Mai 11.

Narberth, Chwef. 10, Maw. 17,

Eblill 14, Mai 12, Neb. 2 u 29,

Awst 11, Medi 22, Hydref 7

(cyfl.), a'r 20, Rhag. 15.

Penfro, Ebrill 12, Mai 10, Meh.

14, Gor. 12, Medi 20, llyd. 11

(cyfl.). Rhngfyr 13.

Tredeml, Gor. 21, Tachwedd 12.

Trefdraeth, Meh. 27, Awst 3,

Hyd, IS.

Trefin, Tachwedd 22.

Ddewi, Maw. 2, Meh. l, Awst

9, Hydref 5, Rhagfyr 7.

Waterston, Medi 26.

SIB FYNWY.

Abercarn, 3ydd Llun yn mis Mai,

a'r Mawrth 1af yn Hydref.

Hyd. 7.

Brynb ga, Llun Drin., Ebrill 20,

Hyd 29, Llun cyn y Nadolig.

Caerlleonar Wysg, Mai I, Cor. 20,

Medi 21 (moch).

Caerwent, marchnad fawr y Mer.

O1af o bob mis, Mer. cyn Maw.

1, Gwener Sulg., Meh. 22, Awst

21, Gwener cyn neu arHyd. 29.

Castell Brychan, Mai 6, Gor. 25,

Tachoedd 26.

Castell Gwent, Gwener a Sadwrn

1af wedi y Sulgwyn, Awst I,

Gwener cyn Hydref 22.

Casnewydd, 14 diwrnod cyn lau

Dyrohafael, ac lau Dyrchafael,

Awst 15, 6

Castell bychnn, Mch. 24.

Christchurch, Tachwodd 29.

Grosmount, nun Pasc, AW8t 10,

Hydref 18.

Magur, pob 1.1un O'r Grawys.

Mayor, marchnad fawr y 3ydd

Llun o bob mis, Mamth cyn

Ebrill 18, Maw cyn Hydref 16.

Mynwy, march. fawr Mer. 1af o

bob mis, Mer. wedi Cbwaf. 15,

Maw. Sulü., Meh. 18 (gwlån);

Mer. IHf yn Medi, Tach. 22.

Pont y pool, Ebrill 2 a 22, Gor. 5,

Hyd. .0.

Raglan, V awrth 31.

Stow, [aucyntaf wedi•r Sulgwyn,

Mawrth Jaf ar 01 Hydref 10,

Trefcastell enllwg, Mai d, Awst

5. Tachwedd 6.

Y Fenni. 3 dd Maw. o Fawrth,

Mai 14, Meh. 24, Maw. cyn Gor.

20, Medi 25, Taob.

BILIAU NEU NODAU ARIANOL.

Os nad dros 6p.

08 dros 6p. a thon lop.

25p. .

lop. „

bop

25P. „

751).

10 P.

76P „

loop. „

goop.

200P.

goop.

Am Bb IOOp. neu ran wed hyn

1

2

6

9

o

o 83300-16


 

 (delwedd B3300-17)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

FFEIRIAU GOGLEDD CYMRU.

SIR FEIRIONYDD.

Aberdyfi. Awst 6, Hydref20.

Abergynolgwyn, Mai 31, Medi 15,
Hyd. 16.

Bala, Sad. o flaen Mawrth Ynyd, Iau cablyd, Mai 14, Meh. - dranoeth ar ol ffair Dinas, Gor. 10. Awst 11, Medi - dranoeth ar ol Hyd. 24, Tach. 8, 
Rhagfyr 19.

Bettws. Meh. 22, Awst 12, Medi 16.

Cross Foxes, ger Dolgellau, Medi 26  (defaid).

Corwen, lau cyn y Gw. olaf yn Ion.,
Maw. 12, Eb. 16, Mai 21, Meh. 30, Awst 19, Hyd. 6, Rhag. 20.

Cynwyd, Awst 6, Hydref 21.

Dinas Mawddwy, Gwener cyn Sul y Blodau, Mehefin 2, Medi 10, Hyd. 18, ffair defaid ac anifeiliaid ereill, ar yr 22, Tach. 13.

l)olzellnu, Chwef. 2D, Mawrth I.

Ebrill 21, Mai n, Mel). 1 a 27,

Awst 8, Medi 20, Hyaref 9,

Tach. 22, Rhag. 16.

Drws y Nant. Awst 9, Medi 13.

Ffestiniog, Mawrth 7, Mai 24,

Gwener y I)lindod, Mehefin 30,

15, Medi 26, Hydref 23,

Tach. 13.

Harlech, Yawrth 4, Ehrill 14, Mai

13, Jau y Drindod, Awst 12,

22. Tach 10, Rhagfyr 11.

Llanbedr, Chwef•or 18. Medi 13.

Llandrillo Edevrnion, Chwef. 25,

Mai 3, ail lau yn Gor. (gwlan),

Awst 28, Tach. 14.

Llaufachraeth, Awst 15 (Gyn).

Llan y Mawddwy, Tlylref IS

Llanuwchlyn. Ebrill 25, Mehcfin

20, Medi 21, 'l achwedd 23.

Maentwrog, Eb. Il (iliwa•nod o flaen

fair Mai 15

(drnnneth ar 01 ffair Penrnorfa).

Maw. 5. Mai 2,

Awst 10. Medi 19, Tach. 2.

Trawsfvnydd, Eb. 20, Awst 7 (fair

Wynn Medi 19.

Tywyn, •taw 1af o Faw., Ebrill

19, Mai u, \ledi t, Tach. 18.

SIR DDINBYCH.

Abergele, Chwef. 12. Eb. 2, Nos•

wyl Dyrchafael, eh. 18, Awst

20, Hytlref 9, Rhagfyr 6.

Bettws, Chwefror 20, Tach 20.

Brymbo, Llnn cynt"f yn

Maw., Meh.. Merli. Rhagfyr.

Bryn Eglwys Iål, Mai 5, Awst 3,

Hydref 25.

Ceryg y druidion, Mer. cyn y Gw.

O1af yn Ionawr, Maw. 10, Eb. 15

a27, Meh. 19, yn Gor.,

Awst 11, Meäi 18, Hyd. 20,

mag. 7.

Clawdd Newydd, Eb. 19, Gor. 'l,

Hyd. 8.

Co]wyn, Ebrill 24, Hydr f

Derwen, Chwefror 1. Mai 8,

Awst I, Tachw (Id 20.

Dinbych, yr ail ddydd Mawrth a

dydd Mercher yn mhob mis

drwy y flwycldyn. Gwartheg,

Ceffylau, a Deiaid, ar ddydd

Maw. ; a Moch a Thrafni(liaeth

yn gyffredinol ar ddydd Mer.

Ffair ail Mer. .vn Meh.

Eglwysfach, Chwefror Mai Il,

Awst 2}, Tachwedd 24

Gresford, 2iI Llun yn Ebrill, Llun

O1af Awst, Ll•xn Pasc, Meh.4,

Awst 21, Hydref 22.

Gwrecsam, lau ar 01 Mer. 1af yn

mhob mis i geffylau, gwartheg,

defaid, moch (y ffair fydd ar

01 y Mer. •taf yn Ebrill yn para

t deg niwrnod). Y trydyd(l

lau yn mhob mis i wartheg,

defnid,a moch yn unig. Had..

Maw. 18. Ffair fél, Hyd. 7.

Holt, Mehefin 12, Hydref 29.

Llanarmon yn Ial, Mawrth 3 ;

Mai 3; Gor. 30; Hyd. 19.

Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llun

1afwedi Fib. Il, Aw. 13,Hyd..9.

Llandegla Iål, Mawrth 10, Mai (i.

Mehefin 23, Awst I, Hydref 20,

Llanfmrtalhaiarn, Mai 10, Medi 23.

Llangernyw. awrth Mai

Mehefin 29, Medi Tach. 29.

Llangollen, Mawrth o flaen y

Mercher cyntaf o bob mis trwy

Y flwyddyn.

Llangwm, Ebrill It, Awst Il.

Llannefydd, Mawrth 18, Mai 12,

Awst ) 4, Tachwedd 2().

Llanrwst, Maw. cyntaf o Chwcf.,

33300-17 

 (delwedd B3300-18)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant pedwar l_lgain a Dau)

Saner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

21, Awst

Maw. lib. •2.3,

10, Medi 17, Hyd. Rhag. Il,

ail Maw. •ar g.

Llanrhaiadr I)ytr. (.'lwyd, Hyd.17.

Llanrhaiadr yn Ion. 1.

Maw., (Swe.

Gwe. cyt.taf

cyut.-•f •.•n ewe.

yn •-'il Maw. ya Cor.,

. a •24, .1!edi 28,

(gwl.•in); Cor.

Hyd. 1.8, Taeh. 7. S.

Llansgnnan, 'blai IS, Awst 17 a

27. 30.

Glan Con wy, Chw.

14, Mai l, 1. Tach. 1.

Llansantfft%iid Glyn Ceiriog, Maw.

cyn y .€.'.cr. Inf o Fai. Mawrtb

cyn y Mercher 1af o Hydref.

Llansilin, L'b. 5. Gor. 10. Medi •21.

Mai 20, Medi 23.

Nantglyn, Hydref 27.

Pentreforlas, Mawrth ll. Mai 1-3,

Corphenaf 2, Hydref 26.

Rlliwa%on. Gwener O1af o Chwef.

Mai •22, Tachwcdd •20.

tr.ytly,ltl Mawrth

Rhuthvu,

l"'f, yn lhh:t fisoe y

ytnenyn, caw.•, bacwn,

•xytfredinol, a chyf-

luasnach

flozi, ar y Llun bluenorol.

Rhosllanerehrug€'-', 1.1un cyn '!ai

- af o Dachwedd.

Waun, Chwefror '0. Mehefin 10,

Awst 12, Tachwcdgl 12.

Ysbytty Ifan, ' •awrth 17, Mai 25,

Gor Awst S. Medi 15, Hyd.

23. Rha.gfyr 2.

SIR FFLINT.

Caergwrle, Nos Ynyd, liai '.0

Awst 12, Hydt•ef 27.

('aerwys, y 'lydd rth O1af

yn mhoh mi*.

Cileon, Mai

l•'thnt, y d.ydli Sa•lwrn cyutai yn

mhob mis 'Irwy y Ilwy•ldyn.

Llanelwy, 'd aw, Maw. 21,

Cor. Il, •Yv,'. 'R, Il yd. Rhag. 16.

Llaneurg.tin. Mawrth 14, Mai 10,

Gorpltenaf 7, Hydref 12.

New Market, Llun

diw l!) Tach. 4,

(os disgyna t ar y Sabbath fe•u

cynnelir y •atlwrn blaenorol).

Overton. T,lnn cyn lau I)yrchaf ,

Mehefin 1. Awst 9. Ilydref S.

Ebrill •S, llyd.

edi

Rhyl talog, Llun 1afyu

Rhyl, Mawrth 1af yn Chwefr•tl' a

Mai, Yaw Oln'yn Gor. a flyd.,

Mawrth cyn Rhagfvr 25

Rhttddlan, Chwef. 2, i. 25, MO. s.

Treffynnon, y Gwener l.tf

o bob rnis.

Treutl'lyn, t, Llun cyntaf yn

Hydref, Rhagfyr 22.

WydAgrug, y Mercher cyntaf

mhob tnis.

SIR FOX.

Aberffl aw, Mawrth O1af yn Ebrill,

3 iawrth

Hydref 21

A w st

O1af yn Tachwed(l

Amlwch, M;cwrth. 9 (ceffylau a

gwarti,eg), Ebrill 15 (ceti'ylau

a gwat Medi 12 (defaill,

achetfylnu), Tach. 12

(defaid, a chetfvlau).

Maw. 1 3, Eb. 16. Mai:3,

Meh. 9, Maw. Sulgwyn (gyflogi),

Awst 14. Hvd. la'r22.

Bort!). ai 1 G orphenaf 27,

.\wst 26, Hydref 24,

'l'acnwedd

Bryngwran, Chwcf. 2.3, Maw. 14.

Mai 21, Awst 13, Medi

13, 12.

Brynsiencs r,brill 3, Mai 14,

Awst F}.

Chwef. 27,

Llanercb

g, Meh. 23.

Mnw, o, Eh.

y r. 7, Awst

, Tach. 13,

13. Hv,

a'r MI r 'lilyrol.

lanfechell Dyrchafael, Awst

15. .

2. ('hwef, 28, Maw.

Llangefni, Inn

Meh l", Av.

Mai 7.

10, Eh. r,

Medi 15. Hyd •23. phob

lati rhwng 'I'achwedd 13 a

Rhagfyr 25.

Pentraetb, Mai

Pont alltraeth, Llun Pasc, Llan

Sulgwyn.

Trefilra,.th, Mai 1.

33300-18


 

 


None
(delwedd B3300-19)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau)

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

Valley, Ebiill 3, Mehefin 22, Tachwedd 11.

SIR CAERNARFON.

Abergwyngregin. Hydref 1.

Aberdaron, Awst 12.

Bangor, Ebrill 1. Mehefin 25, Medi 16, Hydref 25.

Beddgelett, Ebrill 10, Awst 10, Medi 21 a 27, Hyd. 13.

Bettws y coed, Mai 18, Tach. 29.

Bettws Garmon, Medi 17.

Bontnewydd, ger Caernarfon, Mai 9. Tachwedd 7 (cyflogi).

Bethesda. Sadwrn cyfrif, Ion. 1, Ion. 29, Chwef. 26, Maw. 26, Eb. 23. Mai 21, Meh. 18. Gor. 16, Awst 13, Medi 10, Hydref 8, Tach. 5, Rhag 3 a 31.

Caernarfon, Sadwrn 1af yn Ion., 2iI  Sad. yn Chwef., Maw. 4. Eb. 10, Sad. 1af yn Mai, Mai 15, Meh. 26, Awst 12, Medi 23, (yn ol yr hen gynllun), Tach. 9, Gwener a’r Sad. 1af yn Rhag. Pan ddisgyn ffair ar Sul, cynnelir hi Sadwrn blaenorol.

Capel Curig, Medi 22.

Clynog, Mai 8 Tach. 6 (cyflogi).

Conwy, Mawrth 26, Mehefin 20,   Medi 13, Hydref 21, Tachwedd 15, a'r Gwener dilynol.

Criccieth, Mai 23, Meh. 29, Hyd. 22.

Dinorwig, Sadwrn cyfrif — Ion. 6,
Chwef . 3, Maw. 3 a 31, Ebrill 28,  Mai 26, Mehefin 23. Gorphen. 21,
Awst 18, Medi 15, Hydref 13,
Tachwedd 10, Rhagfyr 8.

Dolbenmaen, Awst 8, Hyd. 26.

Dolyddelen, Medi 18.

Llanbedr, Hydref 3.

Llanberis. Meh. 28 (gwlân), Medi 18.

Llandudno, Awst 19, Medi 22.

Llanllechid, Hydref 29.

Llanllyfni. Ebrill 11, Gor. 6, Awst 11, Medi 19, Hydref 20.

Nefin, Maw. 4, Ebrill 10, Mai 22,  Awst 12, Hydref 20.

Pedair Croesffordd, Chwef. 20. Eb.  12, Medi 12. Hyd. 21, Iau o flaen y Gwener cyntat yn Rhagfyr.

Pen y groes. Mai 21, a Medi 22.

Penmachno, Eb. 17 Aw. 14, Me. 21.

Penmorfa. Mawrth 16 Mai 14,  Awst 14, Medi25, Tach. 12.

Porthmadoc, Mawrth 14, Mai 20,
Meh. 27, Medi 20, Tach. 14.

Pwllheli, Maw. 15, Mai 1, 13, a 22,
Mehefin 28, Awst 13, Medi 24, Tach. 1, 11 (Mai 13 a Tach. 11 at gyflogi yn unig). Os syrth. ar y Sul, cynnelir ar y Llun.

Roewen, Medi i1

Sarnmeyllteyrn. Ebrill 11, Mai 15, Meh. 27, Hyd. 20, Tach. 13.

Tal y bont, ger Bangor, Mai 7, Awst 11, Hyd. 1, Tach. 12 (gwarth.)

Trefriw Mai 12, Medi 12. Tach. 7.

Tremadog, Chwefror 19, Ebrill 13, yr ail Gwener yn Rhagfyr.

SIB DREFALDWYN.

Cemmaes, Sad. cyn y tryd Llun yn

Ebrill, 1, Hydref 1, a'r 17.

Ceri, Gwener cyntaf o Fawrth,

Medi (moch).

Llanbrynmair, Llnn cyn y Maw.

O1af trawrthc y

$yd(l Intl yn Ebrill, MaP31.

30 Tach. 11.

33300-19


 

 

None

(delwedd B3300-20)

Almanac am "882 (Mil Wyth Gant Pedwar IJgain a Dau)

Saner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

Llanoifyl, M'!i 7.

ner eyntat yn

y fly. Id lat' blaenoro'.

Llanfyllin, y yn

tnhnb 'nig ilrwy y flwy•lilyn.

Llangurig•, Ebrill Iiy,lr" 3.

Llangvt.og, Gwt•ner yo Uedi.

Llani.iloes. S:tdwrn evn v 'lawrttl

O1af o bob mig

Llanfihangel yn N

1af yn Ebrill.

21, Gwener o Iiyd.

Llansantffrai•i yn Aechain, Ebrill

23, Mehefin G, Medi •2.

Llanwddvn. Mai

Machynlietb. V etcher e_vn y Pa•c

(cydogi), Mai 16,

chefin

Gor. 9, Awst 7, '•tedi S. ilvd.

21. 'l'achwed,i Mai

5, Medi •!5, Hydref 2t;

Moifod. Ionawr I l), I af o

C.wefror, Slaw o Ebrill.

Mawrth 1af Medi

Pen y bont fawr, try•lv.l'l Gwen.

yn Eb., a'r Gwen. yn ily.t.

yr ail Llnn o hob mis.

Trefaldwyn, Mawrtl' Vehefin

7. Me,ii 12.

Trefnewydd, y Llun Maw. O1af

I,tun. defai'l a

yu ruhoh mi..

inoch. Mawrth, gwar, a cheff.

Amwythig. Fiair fasvr ceffvlau, y

7fed Sfe•l o Fawr•ti.. Ffeiiiau

i amfeiliaid. bob .'.tawrth

—ona i geifylau y dy.i•l

Mawrth cyntaf o bob mis yo

benaf. Yr ail Merrher yo

mhob mis i yrnenvn a chaws.

Caerlleon, (ffeiriau ee.'f. gwarth.,

def., a moch) Ion. 26. Chwef. 23,

Maw. 30, Eb. 27, Mai 25. Gor.

5. Awst 3, Me,li 7.

Tach. q.

Chwef. 22, 20. 4,

ilyl. a TAVh. S.

Croesoswnllt, ifeir. •:w.rth., dei.,

a moch bob .SI.grcion• 'Irwy

y flwyldyn. Fieiri;.u cetfylati

ymenyn, caws, a baewn, dylå

Merchor •ryutaf yn mhob mis.

Gwlan, Govphte•rtat• 7 fed.

Macclegfield. G,

22, Cor. 11, 12, Hyd.

Tacb. 11. Ac yo Sutton. ger

Macclestie'.l, 4. Medi 4.

Prestbury, Ebrill llvllref •22.

Warrington, Gor. 17 IS. Tach. 29

a 30—gwartheg y eyn.

taf, a chetfytau yr ail.

Llun lat

yn mhob mig. Ar y 19ego Feeli

y fair flynyddol). Rhng. IG

tfair y Clelwy yo

Ile y 3yd41 1,1un yn y misoe•i'l

syrthiant ar y Sad.

neu y Sul. y I,luniau canlynol.

Hereford, Mer. Inf •.vetii C'hwef. 2.

Mer. yn wythnos Pase, Mer. taf

we.li Mai •2. Mer. 1af yn Cor.,

3yd.I Mer. AW8t, gydfl Mer.

yn Ily•l., ail Mercher yn Rhag.

Ffair Cetf., Mer. 1af hob mis.

Leicester, Maw. 2, Sa•lwrn o tlaen

Sul y Blodeu, Sad. yn vyth.

Pasc, Mai 12, Gorphenaf 5,

hid. 9 chetr.); Hy,l.

10. a Ithag. S. Ail lau yo Mai

a Hydref, tfair gaws. 

 

None

(delwedd B3300-21)

Almanac am "882 (Mil Wyth Gant pedwar l_lgain a Dau)

Saner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

AELODAU SENEDDOL CYMRÜ.

ABERTAWE.

L. L. Dillwyn.

J, P Pugh. Ysw.—sir

David Davies. Y sw.—bu.'?.

W. Fuller Maitland. Ysw., ieu.—sir.

Cyril Flower,

CAERFVRODts.

Is•iarll Emlyn.—8ir

W. R. 11. Howell. Ysw.—etto.

J. Jones-Jenkins,

CA EKSARFON.

W Rathbone Ysw.—sir.

W. Bulkeley ilughes, Ysw.—btcr.

CAEROVDD.

syr E. J.

Svr W. W. Wynn. Barwnig.—sir.

G. Osborne Morgan. Ysw.—etto.

Syr R. A. cunlitre, Bgrwnig.—bur.

FFLtST.

Arglwydd Richard Grosvenor.—sir.

John Roberts, Ysw.—bwr.

H. u. Vivian, Ysw.—8ir.

C. R. M. Talbot Ysw.—ctto.

MERTUYR TYbYIL.

Henry Richard.

C. James„ Ysw.—ette.

Samuel ilotland,

MON.

Richard Davies, Ysw.—8ir.

Morgan Lloyd.

MVSWV.

Yr Anrh. Col. F. C. Morggn.—8ir.

J. A. Rolls, Ysw.—etto.

Edward Carbutt,

Syr R. Green Price Barwnig

S. C. E. Williams, 'Ysw.—bLt.

William Davies, Ysw.—siv•.

H. G. Alien. Ysw —bier.

THEFALOWVN.

Stuart Rendel. Ysw.--sir.

Anr. F.S. A.

HWLYPORDD, —Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Kensington.

HEspF0RDD.—Jogepli Pulley. Ysw. R. T. Reid, Ysw.—bmr.

Syr J. R. Bailey, Bar.; M. Biddulph. Ysw. T. Duckbam, Ysw.—8ir.

svp PLEMENT TO "BANÄ AMSERAV CYMRV.'

33300-21

 

 

None

 

(delwedd B3300-22)

TELERAU BANER AC

Cyhoeddir hi ddu,yteailh yn yr wythnos;

sefar ddydd Mercher a dydd Sudtrrn.

pris argraphiad dydd Mercher 2g.

Ei phris am os eynunerir 2,

neu unrhyw 'lifer mwy, dan yr un amlen

75

ytg 2s. 29'. yr ond talu yn mlaen;

neu 2s, Cc. os na unteir hyny. Ei phris

am un copi, yn rlittd drwy y post, ytv

24m; neu 28. 9c. y chwarter, ond talu

yu mlaenu 38. Or. os na wneir hyny.

AMSERATJ

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Ligain a Dau).

Pr;s urgruphiad d!/dd lg. yr

un. Ei phris ehu•wter pest

pa.' Is. Sc. ond mlaen ;

neu '2s.

os n•neir 12,

yn ddidrttul post b' cyhoeöld•

ter ant lg. yr un.

Lle ell;c ei chue( tru•y ddosbarthu•r,

T. GEE hi 'Iteo/aidd dru•y

y post 01 telertttt //!uenoro/.

T)OSBARTIIWYR TN EISIEV.

83300-23

 

 

 

None

 

(delwedd B3300-23)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau).

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

LLYFRAU

NEWYDDION.

Y GWYDDONIADUR CYMREIG:

set',

GYLCEI GWYBODAETH GVFFREDINOL.

Dan OQm;ad PARCH. J. PARRY, D.b.

Gyda€r yn cynnwys amryw Erthygl:ut nas gallesid eu

eyhoeddt ar y pryd yn eu priodol. Dan olygiad y Parch.

J. OGWEN J0NE$, B.A., Rhyl,

HANES Y ar ddechreu y Ilwyddyn 1S79, yn

cynnwys y prif ffeithiau diweddaf a berthynent iddynt.

Y RHAGYMAI)RODI), gyda Hanes Bywyd Dr. parry, a Sylwadau

ar ei Ysgrifeniadau, gan y Parch. OWEN Il'110M.xs, 1).1)., Liverpool.

Y mae y Gwaith hwn yn awr wedi ei orphen mewn deg o gyfrol-

au wythplyg mawr, ac yn cynuwys Darlun rhagorol o Dr. PA :an•,

Pedu;ctr cant u dot,' o Ddarluniau i C!/luro (t

arHugain ol"apict't, yn mha rai y mae y Darganfyddiadau diwedd•

araf a wnaed gan Dr. LIVINGSTONE a Mr. STANLEY, &e.,

V y C.vhoeddwr hyshysu sydd sve•di

deehren cymmeryd y Gwaith hwn yn fll@rolau, y gellir c:rel y cyfrolnu

yn Ip. 28. 00, Y n banner rhwyn), y mne y eyfroiau 15s. C,eh. vr ttn—

ond y ddiwcddaf 11). 'IS. Oc Mewn Iluwn, p015 cyfrol

ydyw 178. f',ch. yr un—ond y ddiwetldnf yn Ip. 58.00.

COPIAU CVFLAWN O'R GwAIT1r.—FeI y y Gwnitli wedi ei wq•.vmo

uchod. bu raid rhoddi DARLUN DR. PARRY,

THOMAS, yn y gyfrol diliweddaf. gydn niter F APIAU a berthyn-

ent i Gyfrolnu blnenorol. Ond y y fydd encl

on hnnfon o hyn allan O'r gwyddfn yn rttwvmo trem wu-

hanol i'r uehod, chan y byd(l éyfrol yehydi:: yn fwy

eosttts. l).ydd pris y hyny iel y Ilitill,

pris

7p. IOS. Oc.; yn rhwym. pris sp. 88. rhwyllli:td (lawn, pris

9p. 9s. oc.; n rhwytnind Ilawtl extra, pris 102). IOS'

Esboniad Barnes ar y Testament Newydd.

Gydtl Rhagymadrodd gan y Parch. H. REES, Liverpool. Wedi ci

gyfieithu gan y Parch. T. REES, Cendl, D. D. Heb el rwymo, pris

21). Mewn Ihan hardd, pris 21). IIS. ()c,; yn banner rhwym, pris

3p.; a rhwymind cyflawn, pris 31). (is .0c. rob cyfrol, mewn Ihan,

pris 8s. Cc. ; yn hanner rhwym, pris I(k; yn rhwym, pris IIS.

Testament yr Ysgol Sabbothol.

Y mae ei faintioli yn gymmhwys i'r Ilogell; :t'r Elbonind gan am.

ryw o Weinidogion y Methodistiaid Calfinni(ld. Mewn byrddau,

pris Ip.; banner rhwym, 11). 3B. Oc.; rhwym, 11). 53. Oc.; gydag

ymylau goreuredig, 11). 9s. Oc.

Tho Myvyrian Archaiology Of Wales :

Sef, Casgliad o Gotion Hancsyddol allan o hen Lawysgrifau. Ail

argrnphiad O'r gwaith mawr Cenedlaethol, gan OWEN JONES (Owain

Myfvr), EDWARD WILLIAMS (1010 a WILLIAM OWES

(Idrison—y Dr. W. O. Pughe) : yr hwn g gyhoeddwyd mewn tair

cyfrol fawr wythplyg, yn 18)1, am IDs. Oc. Gyda Ilawer

o chwanegiadau—pns '21). mewn byrddau,

Pregethau y Parch. John Jones, Tal.y-sarn.

-Dan olygiad y Parch. G. PARRY, Aberystwyth. Y mao Darlun

O'r Awdwr yn y Rhifyn Olaf, ynghyd Thraethawd Arweiniol.

Mown byrdduu, 88 ; hanner rhwym, rbwymiad llawn, IIS. lic.

Pregethau y Parch. William Morris, o Gilgeran.

Dan olygiad y Parch. GEORGE WILLIAMS, Tj Ddewi:—gyda

darlun. Mewn bddau., 8s.;han. rhwym, IOS. ; rhwym. Ilawn, IIS. (ie.

Caniadau y Cyssegr a'r Teulu.

Yn y ddau Nodiant. Detholiad new-ydd o hen Dönau, gan

mwyaf, at wasanneth Cynnulleidfaoedd a Theuluocdd, gyda geiriau

Saesoneg Chymrneg, Gan amryw o Gerddorion perthynoli wa-

hanol Enwadau Crefyddol. Pris 48. mown Ilian hardd, yn yr Hen

Nodiant ; a 3s.yn y Tonic Sol-fa.

Eanesiaeth a Gwyddoniaeth y Beibl,

YN WIR A CHYWIR. Gan y Parch. J. OGWEN JONES, B.A.

Mewn byrddau, prig 2s. Cc.

B3300-24

 

 

 

None

 

(delwedd B3300-24)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau).

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882

Gwaith y Parch William Gurnal.

Y Cristion mewn Cyflawn Arfogaeth, neu Draethawd am Ryf

y Saint yn erbyn y Diafol. C&iieithedig gan y Parch. THOM,'

JONF.*. Yn mcwn rhanatt. IOS. : mew•n hyrddnu, IIS,

banner rhwym, Cc.'.;

rhsvym. 153.

Hanes y Merthyron.

Argraphiftd cyflnwn yd.vw hwn O'r gwaith rhagorol hw•nw n

grifenwyd gnny 'iiweddar Barch. THOMAS JONES, o Ddinbych, Mai

y caniynol vnddo—sef. Tyndal. Pnrrar, Cranmer, Calvin,

Luther, n Svmson. Mewn un gyfrol, Ei bris yn rhanau. 15s.

mewn byrdåau, de. ; banner rhwym. ISg. Cc. : rhwym, '208.

Corph o Dduwinyddineth ;

Scf, T)arlithiau nr Ddnwinyd'liaell. Gan CHRIS'I'Lts•

KNAPP, . atbraw duwinydtlol yn Athrofa ris IIS. Ge.

mewn byrd(ltitt ; yn hauuer rhwym, Cc. : yn rhwym, 148. Cc.

Twr Dafydd.

Gan y Parch. IIF.E*, D. I). Cynnwysa Arweiniad i

Jhl'iltlnnol newydil O'r Salm-

mewn i Lyfr y Salman.

au—y cwbl wedi cu gosod yn gyfochrog rhai gwreiddiol, ynghyd

Nodiadau ar bob Mewn byrtl'!au, -IS,

Banau Duwinyddiaoth.

Gan y Parch. A. A. Iloncp, America. Newn byrddau, pris

8s.; hanncr rhwym, 98. Gc.•, rhwym, 108. Ge.

An English and Welsh Dictionary.

2 vols. In boards half calf,

By the Rev. D. Silvan Evans.

js. full calf, Gd.

A Welsh-English Dictionary.

By W. Owen Pughe, D. CL. F.A.S. The third edition, edited

and enlarged hy R. J. Pryse. 2 vols.. in boards, €1 IOS. Od.; half

calf, 155. oil.; full calf, 17s. Gil.

Llyfr y Gyfraith.

Crynodeb byr o Pdarpariaethau pwysicaf Deddfau Prydnin Fawr

ar nmryw O'r acbosion Plwyfol, Masnaehol, a Phersonol mwyaf

cyfredin. Pris '23. mewn byrddau.

Gras a Gwirionedd.

Can y Parch. W. P. MACKAY, M.A., Gweinidog yr Efengyl.

Hull. Cyfieithwyd. trwy ganiatåd yr Awdwr, O'r argraphi:ul

Sacsncg diwcddaf. Y mae drog GAN O'r qwaith rhugorol hwn

wedi eu gwerthu yn Lloegr. Pris '2s. Ge. mewn byrddau.

Anerchiadau Mr. Moody.

DAV AR HVCAI.V O'r AXERCHIAD.W, gyda DARLüxr.w O MR.

Moony, a MR. SANKEY; a HANES Y I)DAU EFENGYLYDJ) F.,VWOG,

gyda llawer o ffeithiau'dyddorol am danynt. Mewn byrddnu, 'Is.

Y Testament Newydd Diwygiedig,

Yn cynnwys y Cyfnewidiadau a gynnwysir yn yr Adolygiad .o'r

restament Newydd Saesneg, yr hwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

'Vedi ei gyfieithu Gymraeg, gan yrarch. J, C)CW'EN JONES, B.A..

ulyl. Pris Is. Gc. mewn byrddau.

Camrau mewn Grammadog Gymraeg,

Gan EMRYS Al' IWAN. Pris mewn byrddau.

Gemau Duwinyddol.

Can y Parch. ROBERT JONES, Llanllyfni. Cyhoeddir ym mis

lehefin.

Glanmor's Outlines of Welsh Grammar:

By the Rev. J. EbbwVa1e. In theP"S8.

Llyfrau yr Ysgol Sabbothol,

}ellir cael amrywiaeth O'r llyfrau hyn at wasanaeth yr Ysgolion

'bothol ond anfon at y Cyhoeddwyr.

B3300-25

 

 

 

 

None

(delwedd B3300-25)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau).

Baner ac Amserau Cymru. 7 Ionawr 1882.

be sent by T. GEE & SON on application. Denfyn T, Geøa'i Fab gwahanol Lyfraua gyhoeddir ganddynt

atynt ; a phan nad ellir eu cael drwy y Llyrrwerthwyr, dantonlr unrhyw lyfr BYdd ar y Rhestr yn ddidraul ar dderbyniad arian am dano•

83300-26

 

 

 

None

 

(delwedd B3300-26)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau).

Baner ac Amserau Cymru_ 7 Ionawr 1882.

Trefniadau y Llythyrfa.

AM Iythyrau heb fod dros I wns, telir Ic. ; 1 WD', heb fod dros 2

wns, ; a lc. mwy am bob 2 was, hyd 12eg Bydd unrhyw lytbyr

dros 12 wns o bwysuu yn agore•i i postage o am bob wns, gan dde-

ar yr wns cyntaf Ceir cardinu yn y Ll„tbyrdai y gellir eu hanton

am ddim.i. Os na bydd Uythyr teedi ei ragdatg, rhaid tatu vn ddwbl.

Post O.tnce Orders.—Gellir anfon symiau o dan 108• trwyPOd

Order am 2g ; dros 108. a than 2p., 3c.; ac lg. am bob punt cbwanegol.

Ni chnniHteir i un archeb gynnwys rhan o geibi

Postal Orders.—Y mne math arnll o mewn arferind yn

awr, sef Postal Order am tymiau neitlduol tm swllt hyd un bunt, rel

y canlyn Is., a is. Uc., åc. yr un 5s., a 78. Cc., lg.

a 10s., 128. cc. 1öS„ 178. ft., 208., am 2g.

Neteyddiadttron.—GellIr anfon un newyddfadur, heb fod drog O wns o

bwysau, am ddimai. Os bydd dau, ac ychwaneg, yo caeleu Won yn yr

un •mlen, y tal dimai yr um

CLVDIAD LLYFRAV, doll ragdAledlg bob gypyn O lyfrau, papyrt

mater •rgraphedig, llawysgrifau, cylcb.lythyrau arlunian, yv dimn

am bob 2 wng, neu ran o byny. Gellir rhagåalu drwy 080d' stampi•u

arnynt. Rh.ld iddynt fod yn agored yu eu penau, neu yn eu hocbrau.

Troth ar Dai.

Ar d' •nnedd, gwerth 20p. LC uchod, y mae tretb i gsel ei thalu ano o

9c. yn y bunt.

Ond 08 bydd yn cael el ddal fel ffermd9 gan denant, nett gan was germ,

neu at unrbyw fasn•ch, Cc. yn y bunt ydyw y dreth.

CYHOEDDIR GAN T. GEE A'l FRB.

B3300-27

 

 

 

 

(delwedd B3300-27)

Almanac am 1882 (Mil Wyth Gant Pedwar Ugain a Dau).

Cynnwysa hanes prif Ffeiriau a Marchnadoedd y Dywysogaeth, a phrif drefydd Lloegr, a New) (Idion Cartrefol a Thramor.

B3300-22

 

 

 

 


...

Sumbolau:

a A / æ Æ / e E / ɛ Ɛ / i I / o O / u U / w W / y Y /
MACRON: ā Ā / ǣ Ǣ / ē Ē / ɛ̄ Ɛ̄ / ī Ī / ō Ō / ū Ū / w̄ W̄ / ȳ Ȳ /
BREF: ă Ă / ĕ Ĕ / ĭ Ĭ / ŏ Ŏ / ŭ Ŭ / B5236: None B5237: B5237_ash-a-bref
ˡ ɑ ɑˑ aˑ a: / æ æ: / e eˑe: / ɛ ɛ: / ɪ iˑ i: / ɔ oˑ o: / ʊ uˑ u: / ə / ʌ /
ẅ Ẅ / ẃ Ẃ / ẁ Ẁ / ŵ Ŵ /
ŷ Ŷ / ỳ Ỳ / ý Ý / ɥ
ˡ ð ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ
wikipedia, scriptsource. org

https://en.wiktionary.org/wiki/ǣ


Y TUDALEN HWN
/THIS PAGE / AQUESTA PÀGINA:

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_182_almanac_baner-ac-amserau-cymru_07-01-1882_0398k.htm


Ffynhonnell / Font / Source:  arLlyfrgell Genedlaethol Cymru. Papurau Newydd Cymru Arlein.
Creuwyd / Creada/ Created: 24-01-2018
Adolygiadau diweddaraf / Darreres actualitzacions / Latest updates: 24-01-2018
Delweddau / Imatges / Images:

 

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHAT’S NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Gal·les-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r äm ai? Yüu äa-r víziting ə peij fröm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait

Free counter and web stats Statistics for Welsh Texts Section / Ystadegau’r Adran Destunau Cymraeg