kimkat3000k Y Wladfa. Adroddiad bach gan Michael D. Jones yn newyddiadur Tarian y Gweithiwr 24-11-1887 yn sn am gyflwr presennol y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia

● Y TUDALEN HWN kimkat3000k

< PRIF DUDALEN ADRAN Y WLADFA kimkat1356k kimkat1356k www.kimkat.org/amryw/1_gwladfa_patagonia/y-wladfa_cyfeirddalen-cymraeg_1356k.htm

< MYNEGAI CYMRAEG kimkat2001k kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm

< HAFAN kimkat.org/index.htm

.....

Tarian y Gweithiwr 24 Tachwedd 1887

Y WLADFA.

Yr wyf newydd glywed o'r Wladfa. Nid yw y rheilffordd wedi ei chwbl orphen, o eisiau ychwaneg o reiliau. Mae llongaid newydd fyned, ac wedi cyraedd fe ddichon erbyn hyn. Dyddiad y newyddiadur diweddaf oedd diwedd Awst. Cofier fod llong eto yn myned yn SYTH y 15fed o'r mis hwn.

Yr oedd yr afon wedi codi yn uwch nag arferol, ac nid oedd y bobl heb ofn gorlifiad. Yr oedd yr argae yn dal, er ei bod unwaith wedi derbyn niwed, a phryderid yn ei chylch. Yr oedd yno brysurdeb mawr gyda'r hau, a dysgwylid y byddai yr holl diroedd eleni dan had, ac y codid deng mil o dynelli (10,000) o wenith.

Cofier nad yw yr agerlong sydd yn myned yn awr yn ymdroi yn Buenos Ayres. Mae parotoi at wneud sefydliad arall, yn nhroed yr Andes, neu rywle yn uwch i fyny ar yr afon. Ceir tiroedd rhad yno. Mae haner y fintai fawr wedi ymadael, er nad oes gwas na gweithiwr i'w gael am arian. Cymeriad gwael oedd i'r rhan fwyaf o'r bobl hyn.

M. D. JONES.

 

None

(delwedd 4281)

 

Crwyd y tudalen hwn: 24-02-2017

Adolygiad diweddaraf: 24-02-2017

Delweddau: 0176k, 4281

gwladfa_patagonia_tarian-y-gweithiwr_24-11-1887_y-wladfa_3000k

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA

On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)

Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

Weə-r m ai? Yu a vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait