kimkat0387k Cyfarwyddyd I Gymmro Ddysgu Yr Iaith Seisnig: At Yr Hwn, Trwy Annogiad Y Beirniaid, Y Chwanegwyd Gramadeg Seisnig yn Gymmraeg. 1849. Robert John Pryse (Gweirydd ap Rhys) (4 Gorffennaf 1807 Llanbadrig, Mn - 3 Hydref 1889 Bethesda, Arfon).

13-01-2018

● kimkat0001 Yr Hafan
www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ●
kimkat00387k Y tudalen hwn
...

 

0003g_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
(delw 0003)

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We
 
Cyfarwyddyd I Gymmro Ddysgu Yr Iaith Seisnig: At Yr Hwn, Trwy Annogiad Y Beirniaid, Y Chwanegwyd Gramadeg Seisnig yn Gymmraeg. 1849.

Robert John Pryse (Gweirydd ap Rhys) (4 Gorffennaf 1807 Llanbadrig, Mn - 3 Hydref 1889 Bethesda, Arfon).

Y Gyfeirddalen


Y Llyfr Ymwelwyr / El Llibre de Visitants / The Guestbook:

http://pub5.bravenet.com/guestbook/391211408/


a-7000_kimkat1356k

Beth syn newydd yn y wefan hon?

6665_map_cymru_catalonia_llanffynhonwen_chirbury_070404

(delwedd 6665)

...

(delwedd B3070)

.....

(delwedd B4579)


Rhan 1 allan o 3 (tudalennau 0-99)
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_180_cyfarwyddyd-i-gymmro_r-j-pryse_1_1849_0388k.htm
.....
Rhan 2 allan o 2 (tudalennau 100-199):
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_180_cyfarwyddyd-i-gymmro_r-j-pryse_2_1849_0389k.htm
.....
Rhan 3 allan o 3 (tudalennau 200-274):
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_180_cyfarwyddyd-i-gymmro_r-j-pryse_3_1849_0390k.htm
.....

Sumbolau:

a A / / e E / ɛ Ɛ / i I / o O / u U / w W / y Y /
ā
Ā / ǣ Ǣ / ē Ē / ɛ̄ Ɛ̄ / ī Ī / ō Ō / ū Ū / w̄ W̄ / ȳ Ȳ /
ă Ă / ĕ Ĕ / ĭ Ĭ / ŏ Ŏ / ŭ Ŭ /
ˡ ɑ ɑˑ aˑ a: / : / e eˑe: / ɛ ɛ: / ɪ iˑ i: / ɔ oˑ o: / ʊ uˑ u: / ə /
ʌ /
ẅ Ẅ / ẃ Ẃ / ẁ Ẁ / ŵ Ŵ /
ŷ Ŷ / ỳ Ỳ / /
ɥ
ˡ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ
wikipedia, scriptsource. org

Y TUDALEN HWN /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:

www.kimkat.org/amryw/1_
testunau/sion_prys_180_cyfarwyddyd-i-gymmro_r-j-pryse_1849_0387k.htm

Ffynhonnell / Font / Source: archive.org
Creuwyd / Creada/ Created: 13-01-2018
Adolygiadau diweddaraf / Darreres actualitzacions / Latest updates: 13-01-2018
Delweddau / Imatges / Images:


Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait