kimkat0411k Shropshire Word-Book, A Glossary Of Archaic And Provincial Words, Etc., Used In The County. 1879.Georgina F. Jackson (Miss Georgina Frederica Jackson). (1824-1895).

03-02-2018

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg
www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ● kimkat0997e Mynegai ir holl destunau yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_llyfrgell/testunau_i_gyd_cyfeirddalen_4000k.htm
● ● ● ● kimkat0411k Y tudalen hwn

 

 

 

0003g_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
(delwedd 0003)

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website


Shropshire Word-Book, A Glossary Of Archaic And Provincial Words, Etc., Used In The County. 1879.

Georgina F. Jackson (Miss Georgina Frederica Jackson). (1824-1895).

Y Gyfeirddalen


Y Llyfr Ymwelwyr / El Llibre de Visitants / The Guestbook:

http://pub5.bravenet.com/guestbook/391211408/

 

 


a-7000_kimkat1356k

Beth syn newydd yn y wefan hon?---

(delwedd 0277g)

...

 

 

(delwedd B3676) (tudalen 001)

 

SHROPSHIRE WORD-BOOK.

 

A Glossary of ARCHAIC AND PROVINCIAL WORDS, ETC., USED IN THE COUNTY;

 

By GEORGINA F. JACKSON.

 

Polonius: . Wht do you read, my Lord? Hamlet. Words, words, words.

Hamlet, II. ii. 193.

 

London: TRBNER & CO., 57 & 59 LUDGATE HILL.

 

SHREWSBURY: ADNITT & NAUNTON. CHESTER: MINSHULL & HUGHES.

1879.

 

[All Rights reserved.]

.....

RHAN 1 o 7: Tudalennau
www.kimkat.org/amryw/1_lloegr/tafodieithoedd_007_shropshire-wordbook_1_i-civ_1879_0412k.htm
...

RHAN 2 o 7: Tudalennau
www.kimkat.org/amryw/1_lloegr/tafodieithoedd_007_shropshire-wordbook_2_001-099_1879_0413k.htm

...
RHAN 3 o 7: Tudalennau
www.kimkat.org/amryw/1_lloegr/tafodieithoedd_007_shropshire-wordbook_3_100-199_1879_0414k.htm

...
RHAN 4 o 7: Tudalennau
www.kimkat.org/amryw/1_lloegr/tafodieithoedd_007_shropshire-wordbook_4_200-299_1879_0415k.htm

...
RHAN 5 o 7: Tudalennau
www.kimkat.org/amryw/1_lloegr/tafodieithoedd_007_shropshire-wordbook_5_300-399_1879_0416k.htm

...
RHAN 6 o 7: Tudalennau
www.kimkat.org/amryw/1_lloegr/tafodieithoedd_007_shropshire-wordbook_6_400-499_1879_0418k.htm

...
RHAN 7 o 7: Tudalennau
www.kimkat.org/amryw/1_lloegr/tafodieithoedd_007_shropshire-wordbook_7_500-524_1879_0419k.htm


....

 

Sumbolau:

a A / / e E / ɛ Ɛ / i I / o O / u U / w W / y Y /
MACRON: ā Ā / ǣ Ǣ / ē Ē / ɛ̄ Ɛ̄ / ī Ī / ō Ō / ū Ū / w̄ W̄ / ȳ Ȳ /
BREF: ă Ă / ĕ Ĕ / ĭ Ĭ / ŏ Ŏ / ŭ Ŭ / B5236: NoneB5237: B5237_ash-a-bref
ˡ ɑ ɑˑ aˑ a: / : / e eˑe: / ɛ ɛ: / ɪ iˑ i: / ɔ oˑ o: / ʊ uˑ u: / ə / ʌ /
ẅ Ẅ / ẃ Ẃ / ẁ Ẁ / ŵ Ŵ /
ŷ Ŷ / ỳ Ỳ / / ɥ
ˡ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ
wikipedia, scriptsource. org

https://en.wiktionary.org/wiki/ǣ


Y TUDALEN HW
N /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:

www.kimkat.org/amryw/1_
lloegr/tafodieithoedd_007_shropshire-wordbook_0_1879_0411k.htm

Ffynhonnell / Font / Source: archive.org
Creuwyd / Creada/ Created:
03-02-2018

Adolygiadau diweddaraf / Darreres actualitzacions / Latest updates:
03-02-2018

Delweddau / Imatges / Images:

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait