Yr Hafan / Home Page

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg


....................y tudalen hwn0003j_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Tafodieithoedd Cymraeg
Testunau yn y wefan hon ag enghreifftiau or tafodieithoedd

(delwedd 2209b)

 

 

0080j_cylch_baner_cataloniaxxxx Aquesta pgina en catal


0093j_cylch_baner_udaxxxx This page in English

 

 

7266_cymru_tafodieithoedd_051127

(delwedd 7266)

 

Yn draddodiadol y mae pedair prif dafodiaith yng Nghymru - dwy yn y Gogledd

 

(Y Wyndodeg yng Ngwynedd, ar Bowyseg yn rhan isaf y Gogledd-dir, neu Y Canolbarth; rhan or hen Bowys oedd ardaloedd gorllewinol y Canolbarth);

 

a dwy yn y De

 

(Y Ddyfedeg yn Nyfed, yn y de-orllewin, ar Wenhwyseg yng Ngwent ar hen Forgannwg).

 

Mae dosraniad y tafodieithoedd yn fater dadl o hyd, ond y maer rhaniad hwn yn dal yn ddefnyddiol fel syniad go fras or prif fathau o Gymraeg llafar.

 

 

 

2353_cymru_tafodieithoedd_cymraeg_060530

(delwedd 2353)

Mwy manwl ywr dosraniad hwn; map yw hwn wedii addasu o un a geir yn The Linguistic Geography of Wales, Alan R. Thomas, Gwasg Prifysgol Cymru, Caer-dydd, 1973. Gwelir yma chwech ardal. 

 

 

 

Yn y wefan hon y mae testunau sydd yn rhannol neu yn gyfangwbl mewn Cymraeg llafar, yn hytrach nar iaith safonol.

 

Dyma restr or ardaloedd y maer testunau yn ymwneud hwynt, ac y mae blas Cymraeg yr ardaloedd hyn iw gael yn rhannau or testun neu yn y testun yn ei grynswth.

 

 

 

 

None

(delwedd 4317)

www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodiaith_gogledd-orllewin_0028k.htm

 

 

 

 

 

 

None

(delwedd 4318)

www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodiaith_gogledd-ddwyrain_0031k.htm

 

 
 

 

 

 

 

None

(delwedd 4319)

www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodiaith_gorllewin-y-canolbarth_0039k.htm

 

 

 

 

 

 

None

(delwedd 4320)

www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodiaith_dwyrain-y-canolbarth_0034k.htm

 

 

 

 

 

 

(delwedd 4321)

www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodiaith_de-orllewin_0041k.htm

 

 

 

 

 

 

(delwedd 4322)

www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodiaith_de-ddwyrain_0055k.htm

 

 

 

 

 

 

 

.. .. .. ..

Y mae enghreifftiau o iaith y De-ddwyrain yn y llyfrau canlynol yn y wefan hon:


________________________________

www.kimkat.org/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodiaith_testunau_2401k.htm

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA

 

Fi de pgina / Diwedd y dudalen