1226k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Rhestr o awduron erthyglau a llyfrau wedi eu cynnwys yn y gwefan hwn. Pelidros, Cadrawd, Glanffrwd, Siencyn ap Tydfil, Daniel Owen (Yr Wddgrug), William Davies (-) Evans, Cymro, Ieuan Ddu, Twnog, Jenkin Howell, Spinther, Dai Shinkin, ayyb

..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website

http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/sion_prys_rhestr_awduron_1226k.htm

Llenyddiaeth Gymraeg: Rhestr o Awduron
y mae eu herthyglau neu eu llyfrau wediu cynnwys yn y gwefan hwn

28 10 2001 adolygiad diweddaraf - latest update.

 

ap Iwan, Emrys
ap Tydfil, Siencyn
Bachan Ifanc (= William Williams, 'Myfyr Wyn', 1849-1900)
Cadrawd (= Thomas Christopher Evans 1846-1918)./

Cofnodwr
Cymro
Davies (-) Evans, William
Emr Llydaw
Dienw
Dyfed (= Evan Rees)
Evans, Thomas Christopher
1846-1918 > Cadrawd
Glanffrwd (William Thomas)
Glynfab
Griffiths, John (Horeb, Ceredigion)
Gwernyfed
Howell, Jenkin
Ieuan Ddu
Jeffreys, T. Twynog
Jones, T.
Jones, W. R > Pelidros
Morgan, Thomas
Morgan, Owen > Morien
Morien (= Owen Morgan) Morris, A.
Owen, Daniel (yr Wddgrug)
Parri, Rhisiart
Pelidros (= W. R. Jones)
Prys, Robert Ioan
Rees, Evan > Dyfed
Shinkin, Dai
Spinther
Thomas, William > Glanffrwd
Williams, Richard (Penbedw, Lloegr)

Gweler y rhestr isod am fwy o fanylion:
1001k
ap Iwan, Emrys
Prif ddinas i Gymru
Erthgl gan Emrs ap Iwan a gyhoeddwd yn y Geninen (
1895)
"Fe ddyler brif ddinas fod yn agos i gyffinia De a Gogledd, sef o fewn y dalayth a elwid gynt yn Bowys,- dyweder, y wlad rhwng yr afon Mawddach ar afon Ystwyth, ac oddi rhyngddyn hwy tuar dwyrain, gan gynnwys Croysoswallt, Pengwern (Shrewsbury), a Llwydlo (Ludlow), trefi oydd yn perthyn unwaith i dalayth Powys, ac a ddylen fod yn perthyn iddi etto."
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)0940k
ap Tydfil, Siencyn
Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wthnos gadw
Beirniadaeth yn Seren Gomer (1820) ar duedd y glowr i godir bs bach
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)
Bachan Ifanc > Williams, William (1849-1900)
Cadrawd (= Evans, Thomas Christopher 1846-1918).0967k
Cofnodwr
Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus
Dadl ar ddirwestiaeth or Athraw, 1842, yn Nghwmowen, y Bont-faen, Bro Morgannwg.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)
0953k
Cymro
Enwau Cymreig
Dw ysgrif fer o Seren Gomer (1823) gan Cymro a Ieuan Ddu o Lan Taw, yn galw am i rieni roi enwau Cymraeg ar eu plant.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)
1208k
Davies (-) Evans, William
Dros Gyfanfor a Chyfandir: Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Mr Tawelog ac yn l, Trw brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd
Blwddn 1883. Argraffwyd gan J. Gibson, Swyddfar "Cambrian News, Aberystwth.

(LLYFR)
(CYMRAEG)1059k
Emr Llydaw
At y Werin Weithyddawl Gymreig
(
Seren Gomer Ebrill 1845)
Os ymchwiliwn pw ydnt elynion mwaf yr iaith Gymraeg yn Nghymru, yn yr oes hon, a phaham ei difodir, ymddengs i ni mai y Cymr eu hunain ydnt yn gweithredu yn benaf yn erbn ei llwddiant, a'r ymarferiad o honi.

(ERTHYGL)
(CYMRAEG)0971
Dienw
Caneuon ac emynau Cymraeg
(MYNEGAI)
(CYMRAEG)
0950k
Dienw
Tros y Tonnau
Pigion am Gymr Amrica, or cylchgrawn Y Teulu 1896, 1897 (yn wreiddiol or Drch)
(PIGION)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)
Dyfed (=Rees, Evan)
0939k
Evans, Thomas Christopher (Cadrawd 1846-1918).
Tavodiaith Morganwg.
Ymgom rhwng dau farmwr {sic} (Shencn Domos a Shon Matho) yn Nhghanolbarth Morganwg, ar dddd marchnad. Cyvaill {sic} yr Aelwd, Cyfrol 8 (1888). Tudalennau 61-2
(ERTHYGL AR FFURF SGWRS)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)

0212kc
Glanffrwd (William Thomas)
Llanwynno - Yr Hen Amser, yr Hen Bobl ar Hen Droeon.
Blwddn 1888. (Dim ond ambell dudalen gennm).
(Bu farw Glanffrwd yn 46-47 oed. Ganwyd 1843 (Yns-y-bw^l), bu farw
1890 (Llanelw, Gogledd Cymru).
(LLYFR)
(CYMRAEG; TROSIAD CATALANEG)
0928k
Glynfab
Nin Doi. Dicn o Anas Dai a Finna ar Ryfal.
(= "Ni ein Dau. Tipn o Hanes Dai a Finnau ar Rhyfel").
Blwddn: 1918
Isdeitl: I gatwr n dafottiath yn fw - "I gadwr hen dafodiaith yn fw".)
Pwnc: Helyntion Dai a Shoni, dou fachan o Gwm Rhondda.
(LLYFR - HANESION BYR DIGRIF)
(CYMRAEG)

0961k
Griffiths, John (Horeb, Ceredigion)
Taith Americanaidd.
Y Diwygiwr, Cyfrol 8, 1843, tudalennau 370-371. Llythr o America (Cincinnati, Gorff. 26, 1843) gan John Griffiths, mab y Parch. S Griffiths, Horeb, Ceredigion.
(LLYTHYR)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)0851
Gwernyfed
Diarhebion Lleol Merthrtudful, 1894-7
Casgliad Gwernyfed wedi ei gyhoeddi gyntaf yn "Y Geninen" rhwng 1894 a 1897.
(RHESTR O DDIARHEBION HEB ESBONIAD ARNYNT)
(CYMRAEG)
0849k
Howell, Jenkin
Nodweddion Cymreg llafar Aber-dr
Y Geninen 1902
Disgrifiad o dafodiaith y rhan hon o Gwm Cynon
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)

0953
Ieuan Ddu
Enwau Cymreig
Dw ysgrif fer o Seren Gomer (1823) gan Cymro a Ieuan Ddu o Lan Taw, yn galw am i rieni roi enwau Cymraeg ar eu plant.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)

0994k
Jeffreys, T. Twynog
Twnog - Cyfrol Goffa y diweddar T. Twnog Jeffreys, Rhymni. Dan Olygiaeth Dyfed.

Barddoniaeth. (1912)

(LLYFR)
(CYMRAEG)0951k
Jones, T.
Tafodieithoedd Morgannwg
T. Jones, Ysgol y Cyngor, Dunraven, Treherbert / Y Grail, Volume 4, No. 13.

BlwYddn 1913.

Beth wr Wenhwseg ac ym mha le y siaredir.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)
Jones, W. R > Pelidros.
1223k
Morgan, Thomas
Hanes Tonyrefail

Gyda rhagymadrodd ag atodiad ar enwau lleol o amgylch Tonyrefail gan Owen Morgan (Morien)

(LLYFR)
(CYMRAEG)

1223k
Mogan, Owen (= Morien)
Hanes Tonyrefail

Rhagymadrodd ag atodiad ar enwau lleol o amgylch Tonyrefail yn y llfr hwn gab Morgan Thomas.

(LLYFR)
(CYMRAEG)Morien (= Morgan, Owen)0979k
Morris, A.
Eirinwg
Cantref Cymraeg a unwd Swdd Henfford yn sgl Deddf Uno Cymru Lloegr (1536 i 1542)
Cyhoeddwd yn y cylchgrawn Cymru (1915).

(LLYFR)
(CYMRAEG)
Morris-Jones, John (1864-1929)


2186k
Yr Iaith Gymraeg. 1891. (Erthygl yn y Gwyddoniadur Cymreig) (CYMRAEG) (ar ffurf PDF: 2407k )

2414e A Welsh Grammar - Historical and Comparative. 1913. (SAESNEG)


1273e An Elementary Welsh Grammar.
1921. (SAESNEG)1221k
Owen, Daniel (yr Wddgrug)
Rhs Lewis (Hunangofiant Rhs Lewis, Gweinidog Bethel)
Nofel, 1885

(LLYFR)
(CYMRAEG)1281k
Parri, Rhisiart
Y Beibl Cysegr-Ln (1620).

Ambell lfr or Beibl.
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)1225k
Pelidros (= W. R. Jones)
Isaac Lewis, Y Crwdrn Digri
Blwddn 1910 (?). Storau o rw ganrif yn l yn adrodd hnt a helnt y cymeriad ysmala hwn.

(LLYFR)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)
1205k
Prys, Robert Ioan
Geiriadur cynaniadol Saesneg a Chymraeg:
Yn yr hwn y silliadir y geiriau Saesneg a llythrenau Cymraeg.
Dinbych MDCCCLVII (
1857)
Cyhoeddwyd gan Thomas Gee.

(CYMRAEG)0994k
Rees, Evan (= Dyfed)
Twnog - Cyfrol Goffa y diweddar T. Twnog Jeffreys, Rhymni.
Dan Olygiaeth Dyfed.
(1912).

Barddoniaeth.
(LLYFR)
(CYMRAEG)


0936k
Shinkin, Dai
Randibws Cendl
Erthgl or Punch Cymraeg (1860). (Cendl, Blaenau Gwent). Cymysgfa o Gymraeg y de-ddwrain a Chymraeg safonol.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)

0936k
Spinther
Hela Hen Eiriau
Seren Gomer 1898, tudalennau 238-245
Geiriau a ddefnyddid yn Y Winllan, Tal-y-bont, Ceredigion ar gyfer pethaur fferm ar ffermd

(ERTHYGL)

(CYMRAEG)Thomas, Willam > Glanffrwd0988k
Williams, Richard (Penbedw, Lloegr)
Dechreuad a Chynndd Achos Crefdd yn Soar, Sir Fn
Y Drysorfa 1880.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)


0924k
Williams, William (1849-1900) (Bachan Ifanc, Myfyr Wyn)
Gwareiddiad y Rhondda
Un o lithiaur Bachan Ifanc yn Nharian y Gweithiwr (1897).
Beirniadar Cymr sdd yn collfarnu ei gd-genedl ar Saeson sdd yn difror Cymr; yn enwedig yn yr ysgrif hon . Cymysgfa ryfedd o Gymraeg safonol ar Wenhwseg.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Werr m ai? Yuu rr vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wbsait

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats