Tros y Tonau, pigion or Drych am y Cymry yn America, 1896, 1897 wedi eu cyhoeddi yng nghylchgrawn Y Teulu. Yn Glouster, Athens Co., Ohio, bu farw Mr. Thomas James, tua 74 mlwydd oed. Ganwyd ef yn Merthyr Tydfil. Priododd Betsi, merch Evan William, fferm Pen yr Heol, Merthyr, tua 47 mlynedd yn l. Bu yn daniwr yn y Werfa, Aberdar, am lawer o flynyddoedd; wedi hyny yn Sgubor Wen, Aberdar, a thrachefn yn Blaenllechau, Rhondda Fach. 0950k Gwefan Cymru-Catalonia.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_026_tros_y_tonnau_0950k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

........................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Dyma ran o Adran 11 yn y wefan hon, sef
Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

TROS Y TONNAU - newyddion am Gymry Amrica, 1896, 1897

 

(delw 7309)

Adolygiadau diweddaraf: 19 06 2000

 

0990ke This page in English (Over the sea - news of the Welsh in America, 1896, 1897)(Y Teulu - Rhagfyr 12 1896)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Mae y Parch. D. Baran Jones wedu dychwelyd gartref i Thurman, O., ar l treulio deng wythnos yn ardal Rhyd-y-fro, Pontardawe


(Y Teulu - Rhagfyr 12 1896)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Mae Pwyllgor y Cymreigyddion yn Utica i drefnu program Eisteddfod y Calan wedi cwblhau eu gwaith. Yn l y rhagolygon presennol bydd gwell cystadleuaeth gerddorol nag a gafwyd ers blynyddau.


(Y Teulu - Rhagfyr 12 1896)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Ergyd drom i Mrs. Apmadoc, Chicago, oedd derbyn bryseb o Gymru yn hysbysu am farwolaeth ei thad, Morris Jones, Ebenezer, Arfon.
Yr oedd hi ai merch Olwen i gychwyn yno yn y Majestic.


(Y Teulu - Rhagfyr 12 1896)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Yn Columbus, bu farw Mr. O. Edward Jones, yn 75 oed. Ganwyd ef yn Llangollen, Sir Ddinbych. Ychydig cyn gadael Cymru yn 1848 ymunodd mewn priodas Miss Catherine Davies, yr hon a fu yn ymgeledd gymhwys iddo yn holl ystyr y gair. Treuliodd 48 o flynyddoedd yn Columbus, a dilynai yr alwedigaeth o blastrwr. Yr oedd yn gwmnwr diddan. Ymhyfrydai mewn llenyddiaeth Gymreig.
.

(Y Teulu - Rhagfyr 12 1896)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Da iawn fydd gan gannoedd cyfeillion Mr. David Rosser, gynt o Aberdr a Phontypridd, ddeall ei fod wedi ei ddewis allan o liaws o ymgeiswyr yn arweinydd cr eglwys Immanual, ar heol Michigan, yn agos i 24th Street, Chicago. Rhifa y cr dros gant o bobl yr eglwys. Gwyddai y rhai sydd yn adwaen Mr. David Rosser am ei allu corawl arweiniol. Pan yr ymaflodd Dafydd yn yr awenau cafodd y cr adgyfodiad cerddorol, ac y mae newydd wedd y canu yn dra boddhaol ir eglwys ar gynnulleidfa {sic}


(Y Teulu - Rhagfyr 12 1896)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Mae ysgrifenydd yn y Drych yn dweyd fel hyn: Gallaf ddyweyd yn ddibetrus y gall dynion da wneud bywoliaeth gysurus yn California ond iddynt gadw o ddyled. Anfona amryw i ymofyn am ddeuheudir California. Atebaf y rhai hyn - fel yr ysgrifenais or blaen - fod y tiroedd yn rhatach yng nghanolbarth California, a bod y ffrwythau yn tyfu yn well yno. Yr unig ffrwythau a hawlir genym yn fwy rhagorol ydyw yr oranges ar lemons. Ond tybia llawer yn awr y gellir tyfu y ffrwythau yn gystal yn y San Joaquin ar Sacramento Valleys ag a ellir yma.
.

(Y Teulu - Rhagfyr 12 1896)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Yn Glouster, Athens Co., Ohio, bu farw Mr. Thomas James, tua 74 mlwydd oed. Ganwyd ef yn Merthyr Tydfil. Priododd Betsi, merch Evan William, fferm Pen yr Heol, Merthyr, tua 47 mlynedd yn l. Bu yn daniwr yn y Werfa, Aberdar, am lawer o flynyddoedd; wedi hyny yn Sgubor Wen, Aberdar, a thrachefn yn Blaenllechau, Rhondda Fach. Yr oedd yn daniwr yno yn ystod y ddwy danchwa anffodus, pryd y collodd ddau fachgen. Dangosodd lawr iawn o wroldeb yn y danchwa gyntaf, am yr hyn yr anrhegodd y gweithwyr ef g oriawr a chadwen aur, a rhoddodd Mr. Davies, Blaengwawr, hefyd bumpunt iddo. Symudodd i Gwmaman, Aberdar, tua 1870, lle y collodd ei briod trwy farwolaeth yn fuan wedi symud yno. Aeth i Clydach Vale tua 1885, lle bu yn arolygydd. Daeth ir wlad hon dair blynedd yn l, gan ymsefydlu yn Zaleski, Vinton Co., Ohio, gydai blant ai fab yn nhgyfraith, sef Wm. H. Williams, priod ei ferch henaf, yr hon fu farw tua blwyddyn cyn dyfodiad ei thad ir wlad hon. Daeth i Glouster tua dwy flynedd yn l.
.

(Y Teulu - Ionawr 30 1897)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Bu farw yr Hybarch John R. Williams, Scranton, Pa., mewn canlyniad i gael ergyd or parlys ychydig yn l. Gwnaeth laer o waith da yn ei dydd. Yr oedd yn frawd ir Parch. S. Williams (Gwentydd Fardd).


(Y Teulu - Ionawr 30 1897)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Mae eglwys y Bedyddwyr yn Youngstown, O., yn parhau i lwyddo dan weinidogaeth y Parch. R. C. Morgan. Derbyniwyd 15 o aelodau ar y 15fed o Ragfyr, a daeth 12 ir gyfeillach ar ol hyny, oll yn Gymry gln gloew. Mae y capel hardd yn orlawn bob nos Sul.


(Y Teulu - Ionawr 30 1897)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Bu farw yn Reading, Cal., Mr. Edward W. Jones, o San Francisco, yn 66 oed.
Genedigol oedd o Dreffynnon. Ymfudodd ef ai deulu o Llundain 23 mlynedd yn ol. Gadawodd briod, Mrs. Jemima Jones, a thri o blant, Mrs. T. Longworth, Robert W. Jones, a J. Price Jones, ar ol i hiraethu am dano, oll o San Francisco.


(Y Teulu - Ionawr 30 1897)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Yn St. Marys Chapel, East Boston, y cafwyd y bregeth Gymraeg ddiweddaraf. Daeth cynulliad da or Cymry ynghyd, a phregethodd Mr. J. Chris Williams yn effeithiol fel arferol. Mae yn hyfrydwch gweled yr Ysgol Sul Gymreig yn parhau i ddal ei thir yn East Boston, o dan arolygaeth y brawd Mr. Hugh Jones, Cottage Street.


(Y Teulu - Ionawr 30 1897)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Dau feddyg Cymreig sydd yn dringo i enwogrwydd yn eu gwaith yn Chicago ydyw Dr. T. J. Watkins, un o Watkinsiaid Steuben, N.Y., ar Dr. J. T. Lave, neu Levi - cefnder y Parch. Thomas Levi, Aberystwyth. Mae y blaenaf yn un o law-feddygon pwysicaf rhai or hospitals; ar olaf yn enwog gyda rhyfeddodau darganfyddol yr X Rays. Edrycha yn aml trwy ddynion; ond nid yw efe wedi darganfod pechod-fan yr un o honynt.


(Y Teulu - Ionawr 30 1897)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Bu y canwr nodedig, Mr. B. Ffrancgon Davies, yn ninas St. Louis Dydd Diolchgarwch, a rhoddai y newyddiaduron glod uchel iddo. Gydag ef yr oedd Miss Helen Buckley yn canu nes tynu y ty^ i lawr. Y darn a ddatgenid oedd yr Elijah, dan nawdd y Choral Symphony Society. Nos Sadwrn drachefn canodd Mr. Davies yn y Messiah. Mae Cymraes or enw Miss Sarah J. Jones, merch Mr. E. C. Jones, yn aleod or Gymdeithas, ac fe allai ragor o Gymry. Yr arweinydd yw Mr. Alfred Ernst. Bydd Mr. Ben Davies yma yn Ebrill, a Mr. H. Evan Williams yn Chwefror.


(Y Teulu - Ionawr 30 1897)
TROS Y TONAU (OR DRYCH)
Bu farw yn Spanish Forks, Utah, y cerddor galluog Mr. William H. Davies, yr hwn a anwyd yn Merthyr Tydfil, Gorph. 4, 1842; ac yr oedd ei angladd yn un anrhydeddus iawn, llawer wedi dyfod o bellder mawr. Yr oedd Mr. Davies yn ddyn gonest, ac yn zelog dros bob peth da. Gwnaeth wasanaeth mawr fel athraw, mewn dysgu corau a seindyrf, a theimlir colled ar ei ol. Pan oedd Apmadoc yma bu y ddau yn cydganu, ac nis gellir gor-brisio ei wasanaeth gyda cherddoriaeth. Ennillodd fuddugoliaeth mewn Eisteddfod fu yma, a bydd ei ddylanwad yn hir ar gantorion. Bu am flwyddyn yn gofnodydd ir Young Mens Co-operative Store yma, ac mewn masnachdai eraill yn yr ardal; ac yr oedd iddo air uchel gan ei holl gwsmeriaid. Ond methodd ei iechyd, a bu yn gweithio fel saer celfydd. Efe oedd un a gododd y pafilion yma, sef ty ir bobl gynnal eu cyfarfodydd, yr hwn gostiodd o $3000 i $4000 ac efe oedd cofnodydd y Cambrian Society. Pregethwyd yn ei angladd ar y 27ain gan yr enwog W. Crier, cyfreithiwr, a John Moore; ac yn Gymraeg gan yr enwog W. B. Jones, gynt o Scranton, Pa. Hefyd canodd y cr mawr yr oedd yr ymadawedig yn aelod o hono o dan arweiniad W. T. James, yr hwn a gollodd lawer o ddagrau ar l ei anwyl frawd, yr hwn adawodd ar ei l weddw a merch gariadus, yn gystal a brodyr a chwiorydd.

 

 

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN / LINKS TO THE REST OF THE WEBSITE

1343k

Gogledd Amrica

0043c
Yr iaith Gymraeg

0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor ir hyn a geir yn y gwefan; or tudalen hwn gellir hefyd
chwilior gwefan hwn r archwiliwr mewnol

1051e
Testunau Cymraeg throsiad Saesneg yn y gwefan hwn

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats