1051e Gwefan Cymru-Catalonia. Index page to texts in Welsh with English translations.

http://www.kimkat.org/amryw/sion_prys_testunau_a_throsiad_saesneg_mynegai_1051e.htm

Yr Hafan / Home Page


..........
1864e Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Gateway in English to this website

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

...................................
0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Siôn Prys (Testunau yn Gymraeg) / Texts in Welsh - Main Page

.............................................y tudalen hwn



baneri
.. 




Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Texts in Welsh with an English translation
 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

Adolygiad diweddaraf / Darrera actualització  16 06 2000

 

  

·····

1003ke
Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr w˙thnos gadw,
("The life of Guto Gelli-deg in the 'kept week'"). A criticism of the tendency of coal miners to be over-fond of beer by Sienc˙n ap Tydfil in Seren Gomer, 1820.
(CYMRAEG SAFONOL / STANDARD WELSH)

8053ke
Anaml y clywid gair o Gymraeg ar yr heol yno - ymweliad â Merth˙rtudful yn y flw˙dd˙n 1908
 'rarely was heard a word of Welsh on the street there' - a visit to Merth˙rtudful in the year 1908
(CYMRAEG SAFONOL / STANDARD WELSH)

0865e
Erth˙gl yn Saesneg ar yr w˙ddor Gymraeg - cynnw˙s ddau destun dw˙eithog ar bwnc yr w˙ddor o gylchgrawn "Y Faner"
an article in English on the Welsh alphabet - includes two Welsh texts from the Welsh-language magazine "Y Faner" with an English translation
(CYMRAEG SAFONOL / STANDARD WELSH)

0976ke
Mari Lw˙d (2)
The Christmastime ceremony with a horse's head in south-east Wales
Tarian y Gweithiwr (1896? 1897?)


0380e
Caneuon Gwerin ac Emynau
Folk songs and hymns - with English translations

1052ke
Dechrau B˙w Mewn Gwlad New˙dd
Beginning Life in a New Country - translation of an article written in 1896 by a Welsh pioneer who arrived in Wisconsin in 1849


0954ke
Enwau Cymreig, 1823 ("Welsh Names")
Two short articles from Seren Gomer by 'Cymro' and 'Ieuan Ddu o Lan Taw˙', calling on parents to give Welsh names to their children.


0925ke
Gwareiddiad y Rhondda
("Civilisation in the
Rhondda") - an article from 1897 deploring English criticisms of the Welsh people, and in particular the people of the Rhondda valley. Written in a mixture of standard Welsh and south-eastern Welsh.

1288ke
Hanes Tonyrefail / The History of Tonyrefail (1899). Thomas Morgan
gyda rhagymadrodd ag atodiad ar enwau lleol o amgylch Tonyrefail gan Owen Morgan (Morien)

The original Welsh text is split into segments followed by the English translation for learners of Welsh. The original title is “Hanes Tonyrefail. Atgofion am y Lle a’r Hen Bobl” – The History of Tonyrefail, Remeniscences of the Place and the Old People”, gan y Diweddar Thomas Morgan (Ystus Heddwch), (by the late Thomas Morgan, Justice of the Peace), Y Fron, Pontypridd. Yn Nghyda Rhagarweiniad, Ystoriau, ac Enwau Lleol. (Along with an Introduction, Stories, and Place Names). Gan Morien. Caerdydd.
Argraffwyd gan y Western Mail, Limited.  (Printed by the Western Mail, Limited.)

The history of Tonyrefail before it became an industrial community
(WELSH; ENGLISH TRANSLATION)


1314ke
Canlyniad y Ffrae / The consequences of the argument
From “Isaac Lewis y Crwydr˙n Digri” = Isaac Lewis the Humorous Tramp

1055ke
I Godi'r Hen Iaith yn ei Hôl
("To Restore the Old Language")
Article from May 1910 in Welsh with an English translation calling for a change of attitude on the part of Welsh-speaking parents in Brycheiniog (Breconshire) and other parts of Wales who are raising children as monoglot English-speakers. It is pointed out that they are doing both their children and Wales a disservice by abandoning the indigenous language of the country. In the Honddu valley above Aberhonddu in 1910 Welsh is still in general use (Capelisaf, Pwllglo˙w, etc)
Cymru (= '
Wales' magazine), Volume 38, May 1910, page 245).

0976ke
Mari Lw˙d (2)
The Christmastime ceremony with a horse's head in south-east
Wales
Tarian y Gweithiwr (1896? 1897?)


0872ke
Nodweddion Cymráeg llafar Aber-dâr yn y flw˙dd˙n 1902
("Features of the spoken Welsh of Aber-dâr in the year 1902.") Written in standard Welsh, explaining the dialect of Aber-dâr, which is typical of south-eastern Welsh.

(CYMRAEG SAFONOL / STANDARD WELSH)

1270e
Tafodieithoedd Morgannwg ("The Dialects of Morgannwg")
T. Jones, Ysgol y Cyngor, Dunraven, Treherbert
Y Grail, Volume 4, No. 13  (1911).
Description of Gwentian and of where it is spoken


1269e
Taith Americanaidd. ("An American Journey")
Y Diwygiwr 1843, Cyfrol 8, tudalennau 370-371.
A letter from America (Cincinnati, Gorff. 26, 1843) by John Griffiths, son of the Rev. S Griffiths, Horeb, Ceredigion.


1268e
Tavodiaith Morganwg.
Ymgom rhwng dau farmwr {sic} (Shencyn Domos a Shon Matho) yn Nhghanolbarth Morganwg, ar dd˙dd marchnad.

("A conversation between two farmers (Shencyn Domos and Shon Matho) in central Morgannwg / Glamorgan")
Awdur ("author"): Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918). Cyvaill {sic} yr Aelw˙d (name of magazine: "the friend of the hearth"), Cyfrol ("volume") 8, 1888. Tudalennau ("Pages") 61-2.
(Y WENHWYSEG /  GWENTIAN DIALECT OF WELSH)

0990ke
Tros y Tonnau ("Over the Waves")
Selections about the Welsh in
America, from the magazine 'Y Teulu' ("the family") 1896, 1897. They originally appeared in 'Y Dr˙ch' (the family).
(WELSH; ENGLISH TRANSLATION)



 

 ····

 

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc?
Esteu visitant una pŕgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weř(r) ŕm ai? Yůu ŕa(r) vízďting ř peij frňm dhř “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katřlóuniř) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA
 
21 12 2000 - adolygiad diweddaraf - latest update

diwedd / fi

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats