Latest Update. Adolygiad diweddaraf: 02-03-2017

 

This page is in English.

 

If a link is broken, the page can be found by typing the page code number (kimkat...) into the Google search box

 

 

6998_kimkat0001.jpg .saeth-draffig_120607_ir-dde_BACH.jpg .7000_kimkat2003e.jpg

7000_kimkat0001_home-page.jpg saeth-draffig_120607_GWAG.jpg  7000_THIS-PAGE.jpg

 

0003f_delw_baneri_cymru_catalonia_teitl_110922

 

6001b_siteplan-arweinlen_120608.jpg


6998_CYMRAEG.jpg 6998_kimkat2001k.jpg  

 

6999_CATALA.jpg 6999_kimkat2002c.jpg  

 

=====

1 ABOUT THIS WEBSITE Gwybodaeth am y wefan hon

 

..........1.1 WHO WE ARE Pwy ŷm

.......... 7000_kimkat1869e

 

..........1.2 WHAT’S NEW Newyddbethau
..........
7000_kimkat0170e

 

..........1.3 PONT - WALES-CATALONIA SOCIETY Pont - Cymdeithas Cymru a Chatalonia

........... 7000_kimkat2871e

 

=====

2 THE WELSH LANGUAGE Yr Iaith Gymraeg
 

..........WELSH-ENGLISH DICTIONARY FOR ENGLISH-SPEAKERS Geiriadur Cymraeg-Saesneg (yn Saesneg)

.......... 7000_kimkat1818e

 

..........CATALAN-WELSH DICTIONARY FOR WELSH-SPEAKERS

..........Geiriadur Catalaneg-Cymraeg (yn Gymraeg) 
.......... 6998_kimkat0397k.jpg www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_mynegai_0397k.htm


..........OTHER DICTIONARIES Geiriaduron Eraill

..........Various Welsh dictionaries in other languages

..........Amrÿw eiriaduron Cymraeg mewn ieithoedd eraill

.......... 7000_kimkat1807e

 

2.2 WELSH GRAMMAR Gramadeg Cymraeg
.......... 7000_kimkat1274e

 

2.3 ONLINE WELSH COURSE Cwrs Cymraeg Arlein

.......... 7000_kimkat0824e


2.4 NAMES Enwau

..........Welsh forenames, surnames, place names, etc

..........Enwau bedydd, cyfenwau, enwau lleoedd, ayyb
.......... 7000_kimkat1929e


2.5 PROVERBS Diarhebion
.......... 7000_kimkat1257e

 

2.6 SONGS Caneuon
.......... 7000_kimkat0380e

 

2.7 WELSH POETRY IN THIS WEBSITE Barddoniaeth Gymraeg yn y wefan hon

.......... 7000_kimkat2161e


2.8 WELSH TEXTS IN THIS WEBSITE (BOOKS, ARTICLES)

Testunau Cymraeg yn y wefan hon (llyfrau, erthyglau)
.......... 7000_kimkat0997e
 
2.9 THE WELSH BIBLE (1620) Beibl Cymraeg Mil Chwe Chant ac Ugain
.......... 7000_kimkat1284e.jpg

 

2.10 WELSH DIALECTS Tafodieithoedd y Gymraeg

.......... 7000_kimkat1385e

 

=====

3 THE WELSH PEOPLE

3.1 THE WELSH DIASPORA Y Cymry ar Wasgar
.......... 7000_kimkat1804e

3.2 CEMETERIES Mynwenta

Welsh gravestones Cerrig Beddau’r Cymry
..........
7000_kimkat2558e

 

=====

4 WALES

4.1 PLACES MENTIONED IN THE WEBSITE Lleoedd a gyfeiriwyd atynt yn y wefan

.......... 7000_kimkat1958e

 

4.2 WALES IN ENGLAND Cymru yn Lloegr

.......... 7000_kimkat1998e.jpg

 

=====

5 CATALONIA


..........
7000_kimkat1260e.jpg

 

=====

6 MISCELLANEOUS

6.1 OTHER CELTIC COUNTRIES Y Gwledydd Celtaidd Eraill

.......... 7000_kimkat0552e

 

6.2 LANGUAGES IN THIS WEBSITE Ieithoedd yn y wefan hon
.......... 7000_kimkat2766e
 
6.3 NEWS Newyddion
.......... 7000_kimkat2164e

6.4 PHOTOS Lluniau
.......... 7000_kimkat2497e

6.5 RUNNING Rhedeg

.......... 7000_kimkat2906e.jpg

http://www.kimkat.org/amryw/1_rasys/rasys_cyfeirddalen_2906e.htm

 

6.6 ACHAU IANTO Ianto’s Family Tree

.......... 7000_kimkat2586e.jpg


6.7 WEBSITE MAINTENANCE Gwaith Cynnal a Chadw ar y Wefan
 
SITE STRUCTURE
Adeiladaeth y wefan
 
LIST OF NEW OR REVISED PAGES
Rhestr o dudalennau newydd a rhai ddiwydiedig
=====
 


 
7310_map_cymru_catalonia_coed-poeth_090125
 (delwedd 7310)

 


SEARCH THIS SITE
Chwiliwch y wefan hon
 
 
If a link to another page in this website doesn’t work for some reason
Pe buasai dolen gyswllt ar gyfer tudalen arall yn y wefan hon yn methu am ryw reswm, the page can be found via Google gellir dod o hyd i’r tudalen trwy gyfrwng Google. Type kimkat followed by the page number Teipiwch kimkat ac wedyn rif y tudalen – for example, to follow link 1276k er enghraifft, i ddilyn y ddolen gyswllt 1276k, search for kimkat1276k chwiliwch am kimkat1276k

 

ADDRESS OF THIS PAGE / CYFEIRIAD Y TUDALEN HWN:

http://www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm
 
 
Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA”
(= Gal·les-Catalunya)
Weə(r) äm ai? Yüu äa(r) vízïting ə peij fröm dhə “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website
 
This website serves as a link between Wales and the Catalan Countries,
providing information on the Welsh language and Welsh-language culture for Catalans,
nd information on the Catalan language and the Catalan-speaking countries for Welsh-speakers.

The main languages of the site are Welsh and Catalan.
There are however many pages in English and other languages
.

Diweddariad diwethaf / darrera actualització / latest update:

2012-06-07 15.52 

01-11-2010 13.47

27-05-2010 21-54

Contact us via the Guest Book / Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr:
7000_kimkat1853e.jpg


CYMRU-CATALUNYA

Free counter and web stats

 

Visitors since to the Site Plan in English since 12 June 2012

Ymwelwyr i’r Arweinlen yn Saesneg oddi ar 12 Mehefin 2012