1866k Cymru-Catalonia - Cymru (tudalen fynegeiol)

http://www.kimkat.org/amryw/1_cymru/07_cymru_mynegai_1866k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Barthlen  


....................................y tudalen hwn

 


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Gal·les
 
 

Cymru - Mynegai
 

 


 

 1028e This page in English: Wales- Main Page

 0044c Aquesta pàgina en català. Gal·les - Pàgina principal

 

DOLENNAU MEWNOL

 

0378 Siopau

                         xxxx Un topònim ridícul de 58 lletres

2515k Lleoliad yr Eisteddfod Genedlaethol ers 1861

0043 Yr iaith Gymráeg 

0560  Ieithoedd mewn perygl

xxxx Map o Gymru [map o GØM-ri] 

xxxx Dinasoedd, trefi a phentrefi Cymru [di-NA-sodh, TRE-vi a fen-TRE-vi KØM-ri]

0041 Newyddion a thoriadau o'r wasg [neu-IDH-yon a thor-YA-de or WASK]

xxxx Papurau Bro 

xxxx Cymdeithas yr Iaith Gymráeg (CYIG) [køm-DEI-thas ør YAITH gøm-RAIG]

 

Gweler y wikipedia, Vegeu la Viquipèdia  http://ca.wikipedia.org/wiki/Gal%C2%B7les

 

DOLENNAU ALLANOL (heb eu trefnu)
ENLLAÇOS EXTERIORS (sense ordenar)

01
http://www.aber.ac.uk/~spk/tourwales/
Tour of
Wales
Rhestr o ddolennau â thudalennau eraill. Popeth yn Saesneg, gwaetha'r modd
enllaços amb webs d'interés gal·lès. Desafortunadament tot és en anglès
········
02
http://www.geocities.com/WestHollywood/3922/history.html THIS IS OUR HISTORY!
Tudalen cynhwÿsfawr o ddolennau gan Americanwr o dras Gymréig / pàgina amb molts enllaços d'un americà de procedència gal·lesa
········
03
?
http://www2.llgc.org.uk/rescym.htm
Ymwelwch â'r tudalen hwn yng ngwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru / Visiteu aquesta pàgina a la Web de la Biblioteca nacional de Gal·les:
········
04
http://www.io.com/~acroyear/cymru.html TEITL / TÍTOL: "DC Area Welsh Resources"
Adnoddau Cymráeg yn ardal Washington DC (UDA)
CYMRÁEG A SAESNEG / EN GAL·LÈS I ANGLÈS
Recursos gal·lesos a la zona de Washington DC (Estats Units)
········
05
Y Bwrdd / la Comissió
Bwrdd yr Iaith Gymraeg - Comissió de la Llengua Gal·lesa
ein tudalen ninnau (CYMRÁEG / CATALONEG) â dolen gyswllt â gwefan y Bwrdd (CYMRÁEG / SAESNEG)
la nostre pàgina (GAL·LÈS / CATALÀ) sobre la Comissió amb un enllaç amb la web (GAL·LÈS / SAESNEG) de la comissió Comissió de la Llengua Gal·lesa (organització governmental per promoure la llengua gal·lesa i protegir els drets de la comunitat gal·lesoparlant)
········
06
http://www.celtica.wales.com/links/index.cymraeg.html
Celtica
Tudalen â rhestr o ddolennau yng ngwefan Celtica (amgueddfa Geltaidd ym Machynlleth, Powÿs)
Pàgina amb una llista de links a la web de Celtica (Museu celta de Machynlleth, Powÿs)
········
07
http://www2.bc.edu/~ellisjg/naaswch.html TEITL / TÍTOL "Cymdeithas Madog, the Welsh Studies Institute of North America, Inc."
LLENGUA / IAITH: SAESNEG / EN ANGLÈS
Cymdeithas Madog (Sefydliad Astudiaethau Cymreig yng Ngogledd America)
La Societat d'en Madog (Institut d'Estudis gal·lesos d'Amèrica del Nord)
http://www.madog.org/
O RAGYMADRODD Y GWEFAN: "Cymdeithas Madog, the Welsh Studies Institute of North America, Inc., is a tax-exempt, non-profit organization dedicated to helping North Americans learn, use and enjoy the Welsh language. It takes its name from Madog ab Owain Gwynedd, a Welsh prince who sailed (according to legend) to
America in the 12th century."
Mae Cymdeithas Madog, Sefydliad Astudiaethau Cymreig yng Ngogledd
America, Ymgorfforedig, yn gymdeithas dd-dreth ddi-elw ar gyfer cynorthwÿo Gogledd-Americanwÿr i ddysgy, defnyddio a mwÿnháu'r iaith Gymráeg. Daw'r enw o Madog ab Owain Gwynedd, tywysog Cymréig a hwÿliodd (yn ôl y chwedl) i América yn y ddeuddegfed ganrif...
La Societat d'en Madog - Cymdeithas Madog, l'Insitut d'Estudis gal·lesos d'Amèrica del Nord, Incorporada...
········
08
http://www.cyndislist.com/wales.htm
Cyndi's List of Genealogy Sites - "Wales / Cymru"
Tudalen o ddolennau Cymréig o bob math yn Rhestr Cyndi o Wefannau Achau'r Rhyngrwÿd
Llista de Webs gal·leses de tota mena a la "Llista de la Cyndi de Webs genealògiques de la Net"
········
09
Cyngor Prydeinig (Cymru), Y -
El Consell Britànic (Gal·les)
http://www.britcoun.org//wales/index.htm "The British Council (Wales)"·
UNIAITH SAESNEG / TAN SOLS EN ANGLÈS
Y Cyngor Prydeinig - Sefydliad ar gyfer hyrwÿddo Lloegr a'r iaith Saesneg ym mhedwar ban bÿd. Gellir profi ei frwdfrydedd dros bopeth Saesneg trwÿ ymwéld â'i wefan uniaith Saesneg. Os oes gennÿt amser i golli.
El Consell britànic ("The British Council") - organització del govern anglès per promocionar la llengua anglesa i Anglaterra arreu del món. Tant és el seu afany per la llengua d'Anglaterra que la Web de la sucursal gal·lesa tan sols és en la llengua de l'Imperi. No perdis el teu temps - hi ha lligams més interessants aquí!
········
10
Cynulliad Cenedlaethol Cymru -
l'Assemblea Nacional de Gal·lès
http://www.cymru.gov.uk/ "Cynulliad Cenedlaethol Cymru"
CYMRÁEG A SAESNEG / EN GAL·LÈS I ANGLÈS
L'Assemblea Nacional - el 'parlament' que s'inaugura al maig 1999) (el primer pas cap a l'independència?) (d'aquí dos cents anys?)
········
11
Grup Newyddion Cymru
CYMRÁEG A SAESNEG - EN GAL·LÈS I ANGLÈS
grwp newyddion soc.culture.welsh / grup de notícies soc.culture.welsh
Grwp Newyddion Cymru
- Gwefan llawn gwÿbodaeth am Gymru a'r iaith Gymráeg
Grup de Notícies sobre Gal·les
- Una Web plena d'informació sobre Gal·les i la llengua gal·lesa - mireu la nostra traducció de l'índex d'aquesta Web
········
12
········
13
http://seis.natsci.csulb.edu/JJF/john.html John Francis - "John's Site for Geology, Celtic, Cherokee, Native American, Genealogy, Images"
········
14
http://seis.natsci.csulb.edu/JJF/johncelticz.html
WELSH LINKS - rhestr hir o ddolennau
una llista llarga d'enllaços sobre Gal·les
········
15
Indogermanistik - Kymrisch

GWEFAN YN ALMAENEG A SAESNEG - WEB EN ALEMANY I ANGLÈS
"Kontakt für weitere Informationen: Dr. Werner P. Sohnle"
http://www.wlb-stuttgart.de/~www/referate/sprachen/idgkym.htm
Indogermanistig - Cymráeg / Indogermanística - Gal·lès / Indogermanistic - Welsh
ADRANNAU / APARTATS / SECTIONS
01 Mynegai'r iaith Gymráeg / Índex de la llengua gal·lesa / Welsh language index
02 Hanes a status yr iaith Gymráeg / Història i estatus de la llengua gal·lesa / History and status of the Welsh language
03 Arweiniad i Ynganu'r Gymráeg (gan Peter Williams) / Guia de la pronunciació del gal·lès (d'en Peter Williams) / Guide to Welsh pronunciation (by Peter Williams)
04 Cwrs Cymráeg / Curs de gal·lès / A Welsh Course
05 Darllediadau ar yr iaith Gymráeg / Lectures sobre la llengua gal·lesa / Readings on the Welsh language
06 Elektronisches Wörterbuch Walisisch <=> Deutsch: Geiriadur Electronig Cymráeg-Almaeneg / Diccionari electrònic de gal·lès i alemany / Welsh-German Electronic Dictionary
07 Geiriaduron a llyfrau ymadroddion Cymráeg / diccionaris i guies de conversa gal·lesos / Welsh dictionaries and phrasebooks
08 Awduron Cymru / autors de Gal·les / Welsh authors
········
16
Internet Relay Chat Wales
UNIAITH SAESNEG / NOMÉS EN ANGLÈS
http://www.fydd.org/irc-wales/welcome.html
Internet Relay Chat Wales - ond yn Saesneg mae popeth
tot és en anglès
········
17
Kymrin kielesta ja kulttuurista
GWEFAN AR GYMRU YN FFINEG (CYMRAEG, ESPERANTO, SAESNEG)
WEB SOBRE GAL·LES EN FINLANDÈS (GAL·LÈS, ESPERANTO, ANGLÈS)
http://www.sci.fi/~pob41/cymraeg0.htm
"Kymrin kieli (omakielinen nimi Cymraeg) on Walesin (Cymru) on Walesin kelttiläisen alkuperäisväestön kieli, jota nykyään puhuu noin 20% väestöstä eli n. 500.000 puhujaa. Useimmat ovat käytännössä kaksikielisiä englannin kielen voimakkaan painostuksen takia, mutta maaseudulla asuu vielä vanhuksia, jotka puhuvat vain kymriä...."
········
18
The Corris Railway Society
http://www.corris.co.uk/corris.htm
(tipÿn bach yn Gymráeg) (gwallus!)
········
19
Languages on the Web
http://www.languages-on-the-web.com/links/
ieithoedd ar y rhyngrwÿd - mynegai i'r ffeiliau
llengües a la xarxa - índex de fitxers
········
20
Llyfryddiaeth
http://jade.ccccd.edu/grooms/llgri.htm
Llyfryddiaeth Chris Grooms (Gwefan Cymráeg a Saeseng)
Bibliografia d'en Chris Grooms (Web gal·lesa i anglesa)
········
21
Loturak
http://www.geocities.com/Athens/9479/lotu.html
LOTURAK (Basgeg = 'dolennau')
LOTURAK (basc = 'lligams')
········
22
Network Cymru

GWEFAN YN GYMRÁEG AC YN SAESNEG - WEB EN GAL·LÈS I ANGLÈS http://www.network.wales.org.uk/index.cymraeg.html
Rhwÿdwaith Cymru - "wedi ei ddatblygu i ddarparu 'porth' cÿdwladol yn y rhyngrhwÿd y gellir dod o hÿd i bob math o wÿbodaeth am Gymru trwÿddo..."
Xarxa Gal·les - web desenvolupada per tal de crear una porta per la qual s'hi pot accedir a tota l'informació sobre Gal·les...
"Network Wales has been developed to provide an international internet 'gateway' for Wales, through which all information relating to Wales can be accessed size 5259KB - 15-Nov-98"
········
23
Pàgina d'en Llorenç Comajoan (Calldetenes, Osona)
Professor de català a la Universitat d'Indiana. Informació sobre la nostra llengua als
USA.
Pàgina del Llorenc Comajoan,
Dÿw'r ddolen ddim y gweithio ar hÿn o brÿd
no funciona l'enllaç en aquest moment
(01 05 1999)
········
24
Plaid Cymru
CYMRÁEG CARBWL A SAESNEG - EN GAL·LÈS MOLT DEFICIENT I ANGLÈS
http://www.plaidcymru.org/
(gwefan sÿ'n rhoi blaenoriaeth weledol i'r Saesneg - mwÿa'r gwarth arnÿnt!)
(Gofalwch rhag Cymraeg carbwl Gwe Plaid Cymru!) (22 Mehefin 2000 - Mae'r Blaid wrthi yn aildrefnu ei gwefan. Gwobr i'r sawl a all ddod o hÿd i fymrÿn o Gymraeg yng The Pary of Wales Website)
Plaid Cymru - el Partit de Gal·les.
Partit polític independentista amb 10%-15% del vot al País de Gal·les (tots els altres partits són sucursals angleses)
Desafortunadament el partit s'està fent més anglicitzat - fa poc (1998) ha cambiat el nom oficial tot afegint la traducció anglesa - Plaid Cymru - The Party of Wales; no fa tot allò que pugui per la llengua del país. De fet l'estàndard de la versió gal·lesa de la Web és una vergonya (errors sintàctics, lèxics, ortogràfics - de fet, pitjor que el meu català). Ho els he dit - a veure si faran alguna cosa.
ENGHRAIFFT O GYMRAEG DIFFYGIOL GWEFAN Y BLAID - mostra del gal·lès deficient de la Web de Plaid Cymru
"Cyflwyniad i Blaid Cymru. Yn gweithio dros ddemocratiaeth. Mae Plaid Cymru yn blaid wleidyddol yn ymgyrchu dros bobl Cymru i gymryd cyfrifoldeb dros eu cymunedau - yn lleol ac yn genedlaethol. Rydym am weld, cyn gynted a phosib, Senedd ddemocratic, ddeddfwreithiol i Gymru, ac mewn amser i weld Cymru yn ymaelodi â'r Undeb Ewropïaidd a'r Cenhedloedd Unedig. Yn gweithio dros bawb. Mae Plaid Cymru wedi'i sylfaenu yng Nghymru ac yn bodoli i wasanaethu Cymru. Rydym yn chwilio am gefnogaeth gan bawb sy'n byw yng Nghymru - pe bynnag eu hiaith, gwreiddiau neu'u lliw. Yn gweithio dros Gymru. Mae Plaid Cymru yn ymgyrchu i wella sefyllfa economig Cymru, i ehangu cyfiawnder cymdeithasol, diogelu'r amgylchedd, social, magu bywyd diwylliannol amrywieithol Cymru a datblygu deallisrwydd a gwerthfawrogrwydd ein treftadaeth."
········
25
Prifysgol Cymru
CYMRÁEG A SAESNEG - EN GAL·LÈS I ANGLÈS
http://www.aber.ac.uk/~cymwww/index.html
Prifysgol Cymru - Adran y Gymráeg
Universitat de Gal·les - Campus d'Aberystwÿth - Facultat de gal·lès
········
26
Saint David's Welsh Society of Greater Kansas City, The
UNIAITH SAESNEG / NOMÉS EN ANGLÈS
http://home.swbell.net/celizwh/sdws.htm
"Contents: Upcoming Events / Welsh Wisdom / Welsh Links"
(Ychydig iawn yn y Gwefan yma hÿd yn hÿn yn ôl a welaf - 01 05 99)
Contingut: Agenda / sabiesa gal·lesa / enllaços gal·lesos
········
27
········
28
Urdd Gobaith Cymru - Lliga de la Joventut de Gal·les
(literalment: 'ordre de l'esperança de Gal·les')
http://www.urdd.org/ TEITL / TÍTOL "Urdd Gobaith Cymru"
CYMRÁEG A SAESNEG / EN GAL·LÈS I ANGLÈS
O RAGYMADRODD Y GWEFAN: "Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 gan Syr Ifan ab Owen Edwards trwy ei apêl yn y Cylchgrawn Cymru'r Plant -'Cymru i gadw'r iaith yn fyw?'... "Fe sefydlwn Urdd newydd, a cheisiwn gael pob Cymro a Chymraes o dan ddeunaw i ymuno â hi". Erbyn diwedd 1922 roedd 720 o aelodau wedi cofrestru. Erbyn heddiw mae bron i 50,000 o aelodau gan Urdd Gobaith Cymru rhwng 8 - 25 oed a thros 1,500 o ganghennau'r Urdd ledled Cymru..."
TRADUCCIÓ DE L'INTRODUCCIÓ DE LA WEB: Es va fundar Urdd Gobaith Cymru [IRDH GO-baith KØM-ri] yn 1922 gan Syr Ifan ab Owen Edwards a consequència de la seva crida a la revista Cymru'r Plant [KØM-rir PLANT] ('Gal·les dels Nens'), amb el títol 'Cymru i gadw'r iaith yn fÿw?' ('Conserverà Gal·lès la llengua viva?') "Establirem un nou ordre, i intentarem que tot gal·lès i gal·lesa menor de divuit anys en faci soci". Ja al final de l'any 1922 hi havia 720 persones s'havien fet soci. Avui en dia hi ha 50,000 socis de l'Urdd Gobaith Cymru entre els 8 - 25 anys, i més de 1,500 sucursals arreu de Gal·les...
········
29
Wales - Welsh Links
GWEFAN YN SAESNEG - WEB EN ANGLÈS
http://www.britannia.com/wales/wlinks.html
Ymwelwch â'r tudalen hwn yn y 'Britannia Internet Magazine' i ddarllen am hanes Cymru; cyfeiriad tudalen y dolennau Cymréig yn y gwefan hwn ÿw'r un uchod
Visiteu aquesta aquesta pàgina de la revista 'Britannia Internet Magazine' per saber-ne més de la història de Gal·les; l'adreça és de la pàgina d'enllaços gal·leses
········
30
Wales Domain Names
CYMRAEG A SAESNEG / EN GAL·LÈS I ANGLÈS
http://www.wales.com/index.htm#walesorg
"Os ydych yn gwmni Cymreig neu'n gwmni wedi sefydlu yng Nghymru gellir gwenud cais am enw rhyngrwyd Cymreig...
Esiamplau o gyfeiriadau xxx.wales.com sy'n bodoli'n barod :
barcud.wales.com / bbc.wales.com / sain.wales.com / ylolfa.wales.com
Esiamplau o gyfeiriadau xxx.wales.org sy'n bodoli'n barod names:
amnesty.wales.org
Esiamplau o gyfeiriadau xxx.cymru.org sy'n bodoli'n barod
ebost.cymru.org / gwead.cymru.org
Esiamplau o gyfeiriadau xxx.cymru.co.uk sy'n bodoli'n barod:
cymnicimwch.cymru.co.uk
········
31
Welsh American Society of Northern California, The

YN SAESNEG - EN ANGLÈS
http://www.draiggoch.com/WASNC.html#Us
Cymdeithas Gymréig Americanaidd Gogledd Califfornia
La Societat gal·lesa americana de la Califòrnia Septentrional
"The Welsh American Society of Northern California preserves and nourishes the national heritage and culture of the Welsh people...
WELSH IN THE BAY AREA: American history nurtured such Welsh descendants as Norman Thomas, the eloquent Socialist; Frank Lloyd Wright, noted architect; fiery labor leader John Llewellyn Lewis; and Sinclair Lewis, the unrelenting satirist. We also claim several signers of the Declaration of Independence.
In our area, the first Welsh Church west of the Rocky Mountains was built in 1849 on DuPont Street (now called Grant Avenue) in the heart of San Francisco's Chinatown..."
········
32
Welsh Society of Central Ohio
UNIAITH SAESNEG / NOMÉS EN ANGLÈS
http://zeus.ligtel.com/~wales/
Welsh Society of Central Ohio, PO Box 12023, Columbus, OH 43212
Phone (614)486-2627
········
33
Welsh-L
http://www.smo.uhi.ac.uk/liosta/welsh-l/
CYMRÁEG A SAESNEG / GAL·LÈS I ANGLÈS
Llista de Gal.les ( en gal.lès ).
Fòrum de l'actualitat del País de Gal.les, de la seva llengua, amb nombrosos missatges de la diàspora als USA i a les altres parts del món.
Per subscriure't-hi, envia un missatge amb el text :"SUBSCRIBE WELSH-L el teu nom" a:
listserv@irlearn.ucd.ie.,
i rebreu la confirmació de la vostra subscripció.
········
34
Cÿd-Bwÿllgor Addÿsg Cymru
CYMRÁEG A SAESNEG / GAL·LÈS I ANGLÈS
 http://www.cbac.co.uk/introc.html
35
http://www.wow-cymru.com/events/index.htm
WOW - What's On in Wales
Yn iaith y Sais
 36
Pàgina principal de Sabhal Mor Ostaig.
Pàgina sobre les llengües minoritzades d'Europa de SMO

Infopista dels Països Catalans.
Pàgina d'Intercat.Adreces d'e-mail.
Lliga Cèltica/Celtic League a Catalunya, un grup de persones que volen treure una publicació sobre els Països Celtes, en català. Si hi estàs interessat, o bé hi vols col.laborar, envia'ls un missatge!
Deixa'm la teva adreça, si tens interès a compartir informació sobre els països celtes, i t'inclouré en aquesta llista. ( Al subject, posa-hi: CORREU ).Llistes de News.
Llista de gaèlic escocès i d'irlandès ( en escocès i irlandès, encara que, de tant en tant, alguns se salten la norma i escriuen en anglès ). Fòrum sobre les tres llengües celtes-Q: irlandès, escocès i manx. Articles sobre política, amb nombrosos missatges de la diàspora als USA, Canadà, Quebec i Austràlia.
Per subscriure't-hi, envia un missatge amb el text :"SUBSCRIBE GAELIC-L el teu nom" a:
listserv@irlearn.ucd.ie., i rebreu la confirmació de la vostra subscripció.
·····

Adolygiadau diweddaraf:  10 10 2000

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ 


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website