http://www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_nebraska-gwalia-deg_2860k.htm

Latest update / Adolygiad diweddaraf: 20-09-2011 (11.19), 12-01-2011 (22.30)

This page in English / Tudalen Saesneg

 

 

 

PONT

 

END / DIWEDD

 0001 Home Page / Yr Hafan kimkat0001
1050e
The Welsh in America / Y Cymry yn Amrica kimkat1050e
this page / y tudalen hwn


(delwedd 7375)

Aquesta pgina en catal: no disponible encara

http://kimkat.org/amryw/gwefan_gwegynllun_0010e_archivos/image018.jpg
 2781k Y tudalen hwn yn Gymraeg kimkat2781k


If a link to another page in this website doesnt work for some reason

Pe buasai dolen gyswllt ar gyfer tudalen arall yn y wefan hon yn methu am ryw reswm,

 

the page can be found via Google

gellir dod o hyd ir tudalen trwy gyfrwng Google.

 

Type kimkat followed by the page number

Teipiwch kimkat ac wedyn rif y tudalen

 

for example, to follow link 1276k

er enghraifft, i ddilyn y ddolen gyswllt 1276k,

search for kimkat1276k

chwiliwch am kimkat1276k


Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wbsait (ngglish)


Search this website Archwiliwch y wefan hon
---
Structure of the website
Adeiladwaith y wefan
---
Maintenance of the website
Gwaith cynnal a chadw

Cysylltwch ni trwyr llyfr ymwelwyr: YMWELFA

CYMRU-CATALONIA

Free counter and web stats