Free counter and web stats A Welsh to English Dictionary in page format 01-03-2017 Dygwyl Ddewi

http://www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_cymraeg_saesneg_BAEDD_mi_1677e.htm  

● kimkat0001 Home Page / Yr Hafan www.kimkat.org

● ● kimkat1864e Gateway to this Website in English / Y Fynedfa Saesneg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm

● ● ● kimkat0417e Dictionaries / Geiriaduron www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriaduron_yn_ol_y_seiliaith_0417e.htm

● ● ● ● kimkat1927e Dictionaries in English / Geiraduron yn Saesneg www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriaduron_yn_saesneg_mynegai_1813e.htm

● ● ● ● ● kimkat1818e Index to this online dictionary / Y mynegai i'r geiriadur arlein hwn www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_cymraeg_saesneg_BAEDD_mynegai_1818e.htm

● ● ● ● ● ● this page / y tudalen hwn
 

 

0003g_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
(delw 0003)

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website


Y Gwe-eiriadur
An Internet dictionary of Welsh for speakers of English


MAREN - MYSWYNOG

1853e Ein llyfr ymwelwyr / OUR GUESTBOOK

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
---
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
---
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?

6665_map_cymru_catalonia_llanffynhonwen_chirbury_070404

(delw 4665)
TUDALENNAU ERAILL Y GEIRIADUR HWN

OTHER PAGES IN THIS DICTIONARY


... ...

 

7000_kimkat1580e.jpgA

 

7000_kimkat2709e.jpgAR

7000_kimkat1039e.jpgBA

7000_kimkat1735e.jpgBR

7000_kimkat1018e.jpgCA

7000_kimkat1071e.jpgCE

7000_kimkat1675e.jpgCI

 

7000_kimkat1040e.jpgCR

 

7000_kimkat1075e.jpgCY

7000_kimkat1020e.jpgDA

7000_kimkat1674e.jpgDI

7000_kimkat1072e.jpgE

7000_kimkat1077e.jpgF

7000_kimkat1021e.jpgGA

 

7000_kimkat1042e.jpgGWA

 

7000_kimkat2902e.jpgGWI

7000_kimkat1038e.jpgH

7000_kimkat1676e.jpgI, J, K

7000_kimkat1865e.jpgL

7000_kimkat1022e.jpgMA

MI

 

7000_kimkat1047e.jpgN

 

7000_kimkat1600e.jpgO

7000_kimkat1023e.jpgPA

7000_kimkat1073e.jpgPL, Q

7000_kimkat1026e.jpgR

7000_kimkat1070e.jpgS

7000_kimkat1024e.jpgTA

 

7000_kimkat1076e.jpgTR

 

7000_kimkat1025e.jpgU, V

7000_kimkat1731e.jpgW, X

7000_kimkat1586e.jpgY, Z

 

 

 

 

 miaren, mieri <mi-AA-ren, mi-EE-ri> [mɪˡɑˑrɛn,mɪˡeˑrɪ] (feminine noun)
1
bramble bush, blackberry bush, briar (Rubus fruticosis: common blackberry)

y fiaren the bramble bush

Y Fiaren
(the bramble bush) name of a house in Rhaeadr-gwy (Powys)


(delw 7045)

2 Heol Miaren

..a/ street in Treforus / Morriston. The name is not correct Welsh it is a poor translation of an English name Bramble Street. It would have to be Heol y Fiaren (the) street (of) the bramble bush (heol = street) + (y definite article = the) + (miaren = bramble bush)

..b/ Also the name of a street in Y Barri (Bro Morgannwg)

Llys Miaren A street in Y Rhyl. The name is not correct Welsh it is a poor translation of an English name Bramble Court. It would have to be Llys y Fiaren (the) court (of) the bramble bush (llys = court) + (y definite article = the) + (miaren = bramble bush)

See INCORRECT STREET NAMES AND HOUSE NAMES, an entry in the i section of this dictionary

3 Ln Mieri

..a/ street in Bangor (Gwynedd

ln y mieri (the) lane (of) the bramble bushes, bramble lane

(ln = lane) + (y definite article = the) + (mieri = bramble bushes, singular form miaren = bramble bush)

:_______________________________.

mieri
<mi-EE-ri> [mɪˡeˑrɪ]
1
bramble bushes, blackberry bushes, briars

See miaren


:_______________________________.

mign, mignoedd / mignedd
<MII-gin, MIG-noidh, -oidh, MIG-nedh> [ˡmiˑgɪn, ˡmɪgnɔɪ, ˡmɪgnɔ, ˡmɪgnɛ] (feminine noun)

 

Diminutive: mignen (= mign + -en)

 

This word is written as a monosyllable, but the pronunciation of this word is now bisyllabic an epenthentic vowel, reproducing the original vowel, has broken the consonant cluster gn. This is seen in the informal spelling migin. A less correct spelling is mign. This seems to have found favour after appearing in A Dictionary of the Welsh Language. William Owen(-Pughe) 1803.

 

None

(delwedd 4288)

 

Mign, s.c. pl. mignox (mig) A bog, a quag.

Lle ni byz migyn e vyz maen.

Where there shall not be a quag there will be a stone. Llywarch Hen.

 

None

(delwedd 4287)

 

though it is mign in the 1832 edition of the dictionary.

 

None

 

(delwedd 4286)


1 bog, boggy ground, marsh, mire
y fign the boggy ground

y figin the boggy ground (informal spelling)

y fign the boggy ground (incorrect spelling)

 

-----------------------------------------------
CEREDIGION

Fign Blaenbrefi (occurs with the spelling Fign Blaenbrefi) SN7154, east above Llanddewi Brefi, Ceredigion http://www.geograph.org.uk/gridref/SN7154

......................


Lln y Fign
(occurs with the spelling Lln y Fign) SN8170, Cwmystwyth, Ceredigion, http://www.geograph.org.uk/gridref/SN8170

 

......................

Rhos Fign (= Rhos y Fign, with loss of the linking definite article, a common feature of place names), SN8171, Cwm Ystwyth, Ceredigion, Great Britain (heathland of the bog) http://www.geograph.org.uk/photo/2343972 ...... http://www.geograph.org.uk/photo/824898

 

......................

 

Y Figin, local name for Cors Fochno

......................

Mynydd Fign (occurs with the spelling Mynydd Fign) SN5930, north-east of Llanfyndd (Caerfyrddin / Carmarthen) http://www.geograph.org.uk/gridref/SN5930

-----------------------------------------------
GWNEDD

Llechwedd y Fign (occurs as Llechwedd Fign) SH9144, in Gwynedd; near Gellioedd and Cerrigydrudion, Conw http://www.geograph.org.uk/gridref/SH9144
......................

Y Fign, SH8329 Gwynedd, near Rhd-y-main http://www.geograph.org.uk/photo/475202 Y Fign

......................


Llyn y Fign, SH8319 Gwynedd, near Rhd-y-main (lln = lake) http://www.geograph.org.uk/gridref/SH8319

......................


Bwlch y Fign SH8218 (bwlch = gap, pass) http://www.geograph.org.uk/photo/422185 Bwlch y Fign

 

......................

Nant y Fign SH8329 Gwynedd (nant = valley; stream)

 

......................

Y Fign Oer, SH5907 Gwynedd, near Llwyngwril (the cold bog) http://www.geograph.org.uk/gridref/SH5907

-----------------------------------------------

POWS


Fawnog y Fign (occurs with the spelling Fawnog Fign) SJ0718, Llanfihangel yng Ngwynfa, Pows http://www.geograph.org.uk/gridref/SJ0718

 

......................

Name of a farm - Penyfigin, in the parish of Llanfihangel yng Ngwynfa, the birthplace of a Calvanistic Methodist minister, the Reverend John Hughes, of Pontrobert (1775-1854). Mentioned in Montgomeryshire Worthies by Richard Williams, Montgomeryshire Collections. Vol. XI. 1878

(the) end / edge (of) the bog (pen = end) + (y definite article) + soft mutation + (mign = bog)

......................

Y Fign (occurs with the spelling Y Fign) SJ1608, Pows, west of Y Trallwng / Welshpool http://www.geograph.org.uk/gridref/SJ1608 ..... http://www.geograph.org.uk/photo/501154 (fferm / farm) ..... http://www.geograph.org.uk/photo/501098

 

......................

Fign Wood SJ1708 probably an Englished form of Coed y Fign (rather than a name created independently in English) http://www.geograph.org.uk/photo/501098

......................

Fign Aberbiga, SN8790 Pows near Pen-y-ffordd-las / Staylittle http://www.geograph.org.uk/gridref/SN8790

 

 

2 bog moss . See migwn

 

3 In compound names

Migneint (= bog streams) (SH7742) (near Blaenauffestiniog) http://www.geograph.org.uk/photo/4077765

 

Talymignedd (= end of the bogs) (SH5252) (by Nantlle)

http://www.geograph.org.uk/photo/3645719


ETYMOLOGY: British *mkin--, Indoeuropean meuk- (= slime) < *meu (= wet)
Cf Latin mcus (= mucus)

 

NOTE: William Owen(-Pughe) has migen = a boggy place, a bad ulcer. This is not in GPC (Geiriadur Prifysgol Cymru), though the south-eastern word mican is noted in GPC, the base form of which would be migen.

:_______________________________.++mignen, mignennau, mignenni, mignenndd <MIG-nen, mig-NE-nai -e, mig-NE-ni, mig-NE-nidh> &&[ˡmɪgnɛn, mɪgˡnɛnaɪ, -ɛ, mɪgˡnɛnɪ, mɪgˡnɛnɪ]&&&

(feminine noun)
1
bog (see mign)

 

Lln y Fignen Felen (SN7118), Capelgwynfe, Sir Gaerfyrddin (pool of the yellow bog)

http://www.geograph.org.uk/photo/727061

 

Waun Fignen Felen (SN8217) Glyntawe, Pows (= Waun y Fignen Felen, moorland of the yellow bog) http://www.geograph.org.uk/photo/171375
:_______________________________.

++migwrn, migyrnau <MII-gurn, mi-GƏR-nai, -e> [ˡmiˑgʊrn,mɪˡgərnaɪ, -ɛ] (masculine noun)
1
(south-west) ankle(delwedd 7398)
:_______________________________.

++migwn <MIG-win> [ˡmɪgwɪn] masculine noun
PLURAL: migwynnau <mig--nai, -e> [mɪgˡwənaɪ, -ɛ]
(North Wales)
1 bog moss

ETYMOLOGY: bog-white
(mign = bog) + soft mutation + ( gwn = white) > mgn-wn > migwn / migwn (loss of the n)

:_______________________________.

++Mihangel <mi-HA-ngel> [mɪˡhaŋɛl] (masculine noun)
1
Michael the Archangel
Llanfihangel Saint Michaels Church (place name)

Eglws Fihangel Saint Michaels Church

Eglws Fihangel ar Holl Angylion Church of Saint Michael and All Angels, Efenechtyd, Sir Ddinbch
:_______________________________.

mi'i <MII> [miː]
1 preverbal particle mi + third-person direct object determiner ei.
There is no mutaci
Mii lladda i e! Ill kill him!
See fei

:_______________________________.

1 mil
<MIIL> [miːl] (feminine noun)
1
thousand
2
un o fil one in a thousand

3
mil o flynyddoedd a thousand years
y mil o flynyddoedd (Christianity) the milennium, the period of one thousand years when Christ will reign the Earth

Datguddiad 20:3 Ac a'i bwriodd ef i'r pydew diwaelod, ac a gaeodd arno, ac a seliodd arno ef, fel na thwyllai efe'r cenhedloedd mwyach, nes cyflawni'r mil o flynyddoedd: ac ar l hynny rhaid yw ei ollwng ef yn rhydd dros ychydig amser. (20:4) Ac mi a welais orseddfeinciau, a hwy a eisteddasant amynt, a barn a roed iddynt hwy: ac mi a welais eneidiau'r rhai a dorrwyd eu pennau am dystiolaeth Iesu, ac am air Duw, a'r rhai nid addolasent y bwystfil na'i ddelw ef, ac ni dderbyniasent ei nod ef ar eu talcennau, neu ar eu dwylo; a hwy a fuant fyw ac a deyrnasasant gyda Christ fil o flynyddoedd.
Revelation 20:3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season. (20:4) And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.

:_______________________________.

2
mil <MIIL> [miːl] masculine noun
PLURAL: milod
<MII-lod> [ˡmiˑlɔd]
1
(obsolete) animal

2
Found in compound words
..1/ bwystfil = beast (beast-animal)

..2/ carfil = drayhorse (sled-animal)

..3/ cilfilyn ruminant (cud-animal),

..4/ cnofil rodent (gnaw-animal),

..5/ gwylltfil (Bible 1620) wild beast

Yr Efengyl yn l Sant Marc 1:13 Ac efe a fu yno yn y diffeithwch ddeugain niwrnod yn ei demtio gan Satan: ac yr oedd efe gydar gwylltfilod: ar angylion a weiniasant iddo.

Saint Marks Gospel 1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.

..6/ helfil plural helfilod game animal any type of animal hunted as game (that is, for food or sport), mn helfilod small game

..7/ milfeddyg (American: veterinarian, Englandic: vet, veterinary surgeon) ("animal-doctor")

..8/ milgi (greyhound = 'animal-dog', (i.e. dog for hunting animals)

..9/ morfil (whale = 'sea-animal')

3
the final syllable of anghenfil (= monster) is possibly from mil
(angen = giant) + soft mutation + (mil = animal);

If not, it is a reformation of the word anghenedl with mil incorporated to give it sense, a change which would have happened once speakers no longer recognised the original elements in the word:

(an- = negative prefix ) + nasal mutation + (cenedl = tribe, clan; sort, kind)

A possible development is

anghenedl > angheneddl > anghenel / anghenel
This development is typical of the south; compare
..a/ anadl (= breath) anaddl > anal / anal;
..b/ boddlon (= content) > bolon / bolon
..c/ banadl (= broom) > banaddl > banal / banal

anghenel > anghyngel (n > ng through the influence of the previous ng)

anghyngel > anghyngyl (final e > y)

Cornish has enknethel (= monster)

ETYMOLOGY: Welsh < British *ml- < Celtic *ml-
From the same British root: Cornish mil (= animal), Breton mil (= animal)
From the same Celtic root: Irish mol (= animal)
Cf Greek milon

:_______________________________.

milain
<MIIL-ain, -en> [ˡmɪlaɪn, -ɛn] masculine noun
PLURAL mileiniaid
<mi-LEIN-yaid. -yed> [mɪˡləɪnjaɪd, -ɛd]

1 scoundrel, rogue
mileines PLURAL mileinesau scoundrel (woman)
milanes PLURAL milanesau scoundrel (woman)

2 carn-filain complete rogue

3 bilain
<BIIL-ain, -en> [ˡbɪlaɪn, -ɛn] PLURAL bileiniaid <bi-LEIN-yaid. -yed> [bɪˡləɪnjaɪd, -ɛd] villein, serf, peasant

ETYMOLOGY: milain < milein < filein < French vilein (possibly a direct loan; if not, then via English).

First example in Welsh of both milein and bilein 1200-1300;

Since initial
<v> [v] is usually a soft-mutated form of <b> [b] or <m> [m] foreign words in Welsh of this type usually take a radical form with <b> [b] or <m> [m]

In modern Welsh bilain is used in the literary language for villein, serf; and milain is the colloquial form, with the meaning rogue, scoundrel this sense development of serf > scoundrel is the same as has occurred with English villain.

French vilein < Latin vlnus (= worker on a country estate) < Latin villa, related to vcus = village)

Modern French

..a/ vilain (= naughty boy),

..b/ vilaine (= naughty girl);

..c/ du vilain (= trouble);

..d/ vilain (= villein, serf);

..e/ vilain (adjective) (= nasty, unpleasant; ugly, shabby).

:_______________________________.

milain
<MIIL-ain, -en> [ˡmɪlaɪn, -ɛn] adjective
1
brutish, rough, cruel, vicious, nasty

Creadur milain a ffyrnig ydy'r ffwlbart The polecat is a vicious and fierce creature
Yn groes i'r gred gyffredinol, dydy ysbaddu ci milain ddim yn ei wneud yn llai milain - dim ond ei atal rhag crwydro Contrary to common belief, castrating a vicious dog doesnt make it less vicious it just stops it wandering

2
(district of Meirionnydd, in the county of Gwynedd) energetic
gweithio yn filain (gweithion filen) = work hard, work furiously

3
furious, fierce

Rodd on edrach yn reit filain pan agorodd or drws He looked really furious when he opened the door

Rodd yr olwg mwya milan arna fo, fel y basa fo'n berig bywyd i ddyn... ond rodd yr hen Shoni y criadur mwyaf dinewid dan haul (under the sun)
He looked really fierce (there was the most fierce look on him), as if he was a danger to all and sundry (as if he was a danger of life to a person) but old Shoni was the most gentle creature on earth

ETYMOLOGY: See the preceding entry milain (masculine noun)

NOTE: northeast:milen, northwest: milan

:_______________________________.

milfeddyg, milfeddygon
<mil-VEE-dhig, mil-ve-DHƏ-gon> [mɪlˡveˑɪg,mɪlvɛˡəgɔn] (masculine noun)
1
veterinarian (Englandic: veterinary surgeon; vet) (literally 'animal-doctor, mil + meddyg)

:_______________________________.

milgi, milgwn
<MIL-gi, MIL-gun> [ˡmɪlgɪ, ˡmɪlgʊn] (masculine noun)
1
greyhound

:_______________________________.

miliast, milieist
MIL-yast, MIL-yeist [ˡmɪljast, ˡmɪljəɪst] (feminine noun)
1
greyhound bitch

2 In the names of burial chambers, standing stones

Twlc y Filiast (qv)
TULK ə VIL-yast [tʊlk ə ˡvɪljast] the greyhound bitchs lair / den / kennel; SN3316 burial chamber in Llangynog, Caerfyrddin

(twlc = lair / den / kennel) + (y = definite article, the) + soft mutation + (miliast = female greyhound)

http://www.geograph.org.uk/gridref/SN3316

Gwl y Filiast (qv) the greyhound bitchs lair
<GWAAL ə VIL-yast> [gwɑːl ə ˡvɪljast]
1
SN1725 Burial Chamber in Llanboidy, county of Caerfyrddin

http://www.geograph.org.uk/gridref/SN1725

2
ST2484 standing stone by Llanfihangel y Fedw (county of Casnewydd).

(A letter in the Western Mail 23 August 1933 from Bromley Edmunds, Pen-rhos, Nantgarw states that this was the original name of Druidstone on todays maps of this area there is a Druidstone Road ST2484 and a Druidstone House ST2484)

The Welsh names would be Heol Gwl ў Filiast (Druidstone Road), and Gwlўfiliast (Druidstone House)

Carnedd y Filiast SH6262

peak between Ysbyty-ifan
SH8448 and Y Bala

http://www.geograph.org.uk/photo/543172 y gopa / the peak(delw 7100)

ETYMOLOGY: the greyhound bitchs lair / den / kennel (gwl = lair / kennel) + (y = definite article, the) + soft mutation + (miliast = female greyhound)


:_______________________________.

miliwnydd, miliwnwyr
<mil-YUU-nidh, mil-YUN-wir> [mɪlˡjuˑnɪ, mɪlˡjʊnwɪr] (masculine noun)
1
millionaire

:_______________________________.

milltir, milltiroedd
<MILH-tir, milh-TII-rodh> [ˡmɪɬtɪr,mɪɬˡtiˑrɔɪ, -ɔ] (feminine noun)
1
mile

:_______________________________.

milwr
<MII-lur> [ˡmiˑlʊr] masculine noun
PLURAL: milwyr
<MIL-wir> [ˡmɪlwɪr]
1
soldier = member of an army; serviceman
cyn-filwr
(American: veteran, vet) (Englandic: ex-serviceman)

2 types of soldier:
awyrfilwr
paratrooper (sky-soldier)
herwfilwr
guerilla (outlaw-soldier)
llengfilwr
legionnaire (legion-soldier)
marchfilwr
cavalryman (horse soldier)
mr-filwr
marine (sea-soldier)

3 Rhagom Filwyr Iesu Onward Christian Soldiers (before us, soldiers (of) Christ)

4 (cards) cerdyn milwr knave, jack (card (of) soldier)

5 In place names
.....(1) Nant y Milwr (the) stream (of) the soldier; stream in Craig-cefn-parc (county of Castell-nedd ac Aberafan)

.....(2) Nantymilwr a farm at this place (settlement names are written as one word)

.....(3) Cwm Rhyd y Milwyr ((the) valley (of) stream (of) the soldiers); place north of Rhiwceiliog SS9784 (county of Pen-y-bont ar Ogwr)

.....(4) (lost name?) Coed y Milwr wood in Caer-dydd, according to John Hobson Matthews (Mab Cernyw) in 'Cardiff Records' (1889-1911)

COED-Y-MILWR (the soldiers wood). North-east of Pen-y-lan.

ETYMOLOGY: mil- < British < Latin mles (= soldier); + (-wr suffix = 'man')

:_______________________________.

milwrol
<mi-LUU-rol> [mɪˡluˑrɔl] (adjective)
1 military
2
awyren filwrol military plane

:_______________________________.

min, minion
<MIIN, MIN-yon> [miːn, ˡmɪnjɔn] (masculine noun)
1
lip

2 edge

3 bod ar fin (North Wales) (penis) be erect

4 deufin two-edged (deu = two) + soft mutation + ( min = edge)
bwyell ddeufin double-headed axe
cleddyf deufin two-edged sword

5 (river) bank; (sea) shore, brink
min yr afon the river bank, the bank of the river
min y mr the seashore
Also in house names and street names:
Minmenai / Min Menai
street name in Bangor ((the) bank (of the) Menai (strait))
Minogwen / Min Ogwen
street name in Bangor ((the) bank (of the river) Ogwen)

6 (North Wales) refers to the erection of the penis;
bod ar fin = (penis) be erect
cael min get an erection, have an erection
codi min get an erection, have an erection (raise (a) sharpness / erection)
pidyn min arno an erect penis ((a) penis with (a) sharpness on it )

:_______________________________.

min afon
<miin AA-von> [ˡmiːn ˡɑˑvɔn] adjective
1 riverside
caffi min afon a riverside caf
ffatri fin afon a riverside factory
rhodfa fin afon a riverside walk
tafarn min afon a riverside pub

tŷ min afon a riverside house

ETYMOLOGY: (min = side) + (afon = river)

:_______________________________.

Minafon
<min-AA-von> [mɪnˡɑˑvɔn]
1 house name
(name of a pair of houses at Llanystumdwy, county of Gwynedd)

ETYMOLOGY: riverside; min yr afon ((the) side (of) the river) > min afon with loss of the linking definite article

NOTE: cf the house name Minyrafon ((the) side (of) the river), where the definite article is retained

:_______________________________.

min ffordd
<miin FORDH> [ˡmiːn ˡfɔr] adjective
1 roadside
ffos fin ffordd roadside ditch

atgyweiriadau min ffordd roadside repairs (repairng of a broken-down car at the place it has broken down rather than removing it to a garage)

tafarn min ffordd roadside tavern

ETYMOLOGY: (min = side) + (ffordd = road )

:_______________________________.

Min-ffrwd
<miin-FRUUD> [ˡmiːn ˡfruːd]
1 house name

Heol Min-ffrwd (Minffrwd Road), a street in Pen-coed (Pen-y-bont ar Ogwr)

ETYMOLOGY: streamside; min y ffrwd ((the) side (of) the river) > min ffrwd with loss of the linking definite article

:_______________________________.

mingul
<MIN-gil> [ˡmɪngɪl] adjective
1
(obsolete) narrow-mouthed; narrow-edged

2 Maen fingul, maen fongam, maen wargul, maen wyrgam description of a bridge by Edward Richard, Ystradmeuirg 1803 (Geiriadur Prifysgol Cymru / University of Wales Dictionary t300)

It is narrow-edged, it is bandy-leggd (= one of the bases is out of position), it is narrow-humped, it is leaning to one side

ETYMOLOGY: (min = lip, mouth) + soft mutation + (cul = narrow)

:_______________________________.

minnau, minne
<MI-nai, -e> [ˡmɪnaɪ, -ɛ] (pronoun)
1
I myself

2 Mae hi yr un fath i minnau Its the same with me, Im in the same situation

:_______________________________.

Minorca
<mi-NOR-ka> [mɪnˡɔrka] (pronoun)
1
Name of a farm by Llanfihangel y Fedw, Casnewydd

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=167770 map

ETYMOLOGY: Is this Minorca (Catalan = Menorca), the Catalan island at present part of the Castilian state? It was English garrison in the 1700s, being restored to English control under the terms of the Treaty of Paris (1763) after being occupied by the French during the Seven Years War

:_______________________________.

mintai, minteioedd
<MIN-tai, -te, min-TEI-oidh, odh> [ˡmɪntaɪ, -ɛ, mɪnˡtəɪɔɪ, - ɔ] (feminine noun)
1
squad, gang, group

2
mintai saethu
<MIN-tai SEI-thi> [ˡmɪntaɪ ˡsəɪθɪ] firing squad

:_______________________________.

mintan
<MIN-tan> [ˡmɪntan] verb
1
(South-east Wales) argue

Pwy fintan ch gilydd ych chi? What are you both arguing about? (What arguing with your fellow are you?)

ETYMOLOGY: probably from English maintain

:_______________________________.

Minyrafon
<MIIN ər AA-von> [ˡmiːn ər ˡɑˑvɔn]
1 house name and street name

2 SN7608 street in Ystalyfera (Powys)

http://www.geograph.org.uk/photo/918799 Minyrafon

ETYMOLOGY: riverside; min yr afon ((the) side (of) the river) (min = edge, brink) + (ўr definite article) + (afon = river)

NOTE: See also Minafon, where the definite article is omitted

:_______________________________.

miragl
<MII-ragl> [ˡmiˑragl] masculine noun
PLURAL: miraglau
<mi-RA-glai, -e> [mɪˡraglaɪ, -ɛ]
1
(literary word) miracle = a marvellous event which is the result of a supernatural act of God. (Normally gwyrth = miracle)

2 miracle = wonder, marvel; an amazing occurrence

3 miracle play = religious play based on a Biblical story of the life of a saint
Also: drama firagl plural dramu miragl

ETYMOLOGY: (if not directly from French miracle) Welsh < English miracle < French miracle < Latin mrculum < mrri (= to wonder at)

:_______________________________.

mirain
<MII-rain> [ˡmiˑraɪn] adjective
1
(literary) fair, lovely, splendid

Giatiau mirain Castell y Waun, Plas Coed-llai ac eglwys Cilcain
The splendid gates of the castle of Y Waun (Chirk Castle), the mansion of Coed-llai, and the church at Cilcain

The adjective occurs in a line of poetry by Casnodyn (name of one of the Gogynfeirdd - Welsh poet of the 12th to the 14th centuries). In an awdl (alliterative poem combining different metres) to Gwenllian, wife of Sir Gruffudd Llwyd, he describes her as
Main firain riain gain Gymraeg
(slender lovely maiden (with) elegant Welsh speech)

ETYMOLOGY: ??

:_______________________________.

Mirain
<MII-rain> [ˡmiˑraɪn] feminine noun
1
woman's name (1900s)

ETYMOLOGY: See the previous entry

:_______________________________.

mireinder
<mi-REIN-der> [mɪˡrəɪndɛr] masculine noun
1
(literary) beauty, splendour

ETYMOLOGY: (mirein- penult form of mirain = beautiful) + (-der suffix for forming abstract nouns)

:_______________________________.

mis, misoedd
<MIIS, MI-soidh, -odh> [miːs, ˡmɪsɔɪ, -ɔ] (masculine noun)
1
month

2 mor hir mish pump (South Wales) long in coming as long as a month of five (Saturdays) the last Saturday of the month was payday, but some months have five Saturdays if the first Saturday falls on the first, second or third day of the month
(mor = as) + (hir = long) + ( = as) + (mish, southern form of mis = month) + (pump = five)

3 rai misoedd yn hwyrach some months later

:_______________________________.

misglwyf
<MIS-gluiv> [ˡmɪsglʊɪv] masculine noun
PLURAL: misglwyfau
<mis-GLUI-vai, -e> [mɪsˡglʊɪvaɪ, -ɛ]

1 menstruation. Also: mislif
bod r misglwyf arni menstruate (be with the menstruation on her)
cael misglwyf
menstruate (have a menstruation)

ETYMOLOGY: (mis = month) + soft mutation + (clwyf = wound)

:_______________________________.

misglwyfo
<mis-GLUI-vo> [mɪsˡglʊɪvɔ] (v)
1
menstruate. Also: mislifo

ETYMOLOGY: (misglwyf = menstruation) + (-o suffix for forming verbs)

:_______________________________.

misglwyfol
<mis-GLUI-vol> [mɪsˡglʊɪvɔl] adjective
1
menstrual. Also: mislifol

Eseciel 18:5 Canўs os bўdd gŵr ўn gўfiawn, ac ўn gwneuthur barn a chўfiawnder, (18:6) Heb fwўta ar ў mўnўddoedd, na cgўfodi ei lўgaid at eilunod tŷ Israel, ac heb halogi gwraig ei gўmўdog, na nesu at wraig fisglwўfus...
Ezequiel 18:5 But if a man be just, and do that which is lawful and right,
(18:6) And hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, neither hath defiled his neighbour's wife, neither hath come near to a menstruous woman...,

ETYMOLOGY: (misglwyf = menstruation) + (-ol = suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

mislif
<MIS-liv> [ˡmɪslɪv] masculine noun
PLURAL: mislifau
<mis-LII-vai, -e> [mɪsˡliˑvaɪ, -ɛ]
1
Mae'r mislif arni She's having her period (the period is on her, the menstruation is on her).
Also: misglwyf

bod r mislif arni
menstruate (be with the menstruation on her)

cael mislif
menstruate (have a menstruation)

ETYMOLOGY: (mis = month) + soft mutation + (llif = flow)

:_______________________________.

mislifo
<mis-LII-vo> [mɪsˡliˑvɔ] adjective
1
menstrual. Also: misglwyfo

ETYMOLOGY: (mislif = menstruation) + (-o = suffix for forming verbs)

:_______________________________.

mislifol
<mis-LII-vol> [mɪsˡliˑvɔl] adjective
1
menstrual. Also: misglwyfol
cylchred fislifol menstrual cycle
y gylchred fislifol the menstrual cycle

ETYMOLOGY: (mislif = menstruation) + (-ol = suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

mis ml
miis MEELl [miːs ˡmeːl]
1
honeymoon

ETYMOLOGY: (month (of) honey)

:_______________________________.

Misspellings

1 On English-language maps (some of these misspellings may be from the erroneous spelling practice in Welsh texts of nineteenth-century Welsh literati)

..a/ Doubling a consonant needlessly

casseg / gasseg instead of caseg / gaseg (= mare)

coppa / goppa instead of copa / gopa (= hilltop)

Criccieth
instead of Cricieth

Ebbw instead of Ebw, the local pronunciation of the river name Ebwy

Hafotty
instead of Hafoty

issa instead of isa, the colloquial form of isaf (= lowest)

..b/ Using a single consonant instead of a double consonant

cerig instead of cerrig (= stones)

llanerch instead of llanerch (= clearing, glade) (though the single n in the plural form llanerchau is correct)

2 In Welsh texts (though these misspellings were considered correct at the time)

Y Beibl Cyssegr-Lan
instead of Y Beibl Cysegr-Ln

:_______________________________.

mister
<MI-ster> [ˡmɪstɛr] (masculine noun)
1
mister

:_______________________________.

mitsho
<MI-cho> [ˡmɪʧɔ] verb
1
(South Wales) (Cambrian English, south-eastern: mitch school) (Englandic: skive off, play truant, skip school) (USA: play hooky / hookey) (Scotland: kip)

Also: mitsho or ўsgol, mitsho ysgol

Byddai plant y pentre yn mitsho ysgol i ddod ir caffi

The children of the village would mitch school to come into the cafe

ETYMOLOGY: (English mitch = to play truant) + (-io suffix for forming verbs)
:_______________________________.

miwn
<MIUN> [mɪʊn]
southern Welsh

1 (adv) mewn < i mewn inside, in (come in, etc)

2 (preposition) mewn in a

3 (preposition) i miwn i / miwn i = i mewn i into

dodir arian miwn ir bocs
put the money in the box

:_______________________________.

miwsig
<MIU-sig> [ˡmɪʊsɪg] (masculine noun)
1
music

:_______________________________.

ml.
1
(abbreviation) meddal
soft

:_______________________________.

mlaan
<MLAAN> [mlɑˑn]
1 southern form of ymlen (= forward) (see: blaan)
Usually spelt mln / mlan
See aa

:_______________________________.

mln
MLN [mlːn]
1 south-eastern form of ymlen (= forward) (see: bln)
Usually spelt mln / mln
See aa / mlaan

:_______________________________.

mlan
<MLAAN> [mlɑˑn]
1 southern form of ymlen (= forward) (see: blaan)
Usually spelt (less correctly) mln
See aa / mlaan

:_______________________________.

mo = ddim o
<MOO, MO> [moː, mɔ] (adv + prep)
1
nothing of; not anything of

2 Alla i moi ddeall I cant figure it out, I just dont get it

..a/ ni allaf ei ddeall (literary) not I-can its understanding >

..b/ ni allaf fi ddim oi ddeall (base of colloquial form addition of pronoun tag fi and ddim o) not I-can I anything of its understanding >

..c/ alla i moi ddeall (colloquial form)

Ni allwn moi godi I couldnt lift it

3
After the two verbs of being able to (medru = be able to, gallu = be able to)

4 especially with cael (= get, receive)

Chewch chi moch afal i chwarae ac iw fwyta You cant have your cake and eat it
(you will not have / you may not have anything of your apple to play and to its eating)

5 See: moi, mo hyn

:_______________________________.

Moc
<MOK> [mɔk] masculine noun
1
man's name - pet form of Morgan

ETYMOLOGY: Also Mocyn (qv)

:_______________________________.

moch
<MOOKH> [ˡmoːx] (plural noun)
1
pigs; see mochyn

:_______________________________.

Mochnant
<MOKH-nant> [ˡmɔxnant]
1
kantrev (cantref) in Powys Wenwynwyn (North-east Wales)

Llanrhaeadr ym Mochnant (the) Llanrhaeadr (which is) in (the kntrev of) Mochnant

There is another Llanrhaeadr in the kmmud of Cinmeirch


(delw 7232)

:_______________________________.

mochyn, moch
<MOO-khin, MOOKH> [ˡmoˑxɪn, moːx] (masculine noun)
1
pig

2 pig, hog = dirty person
Mochyn o ddyn yw e Hes a pig, hes dirty

3 cysgu fel mochyn sleep like a log (sleep like a pig)

4 Place-name: Pen-bryn-moch Pen-bryn y moch (The Pen-bryn of the pigs)

Pen-bryn is pen y bryn (the) top (of) the hill, hilltop)

Yn Llanllyfni yr arferid cadw moch tewion dros nos ar eu taith o Eifionydd i farchnad Caernarfon, mewn lle or enw Penbryn Moch.

In Llanllyfni fatted pigs would be kept overnight on their journey from Eifionydd to Caernarfon market, in a place called Penbryn Moch.
(Pentrefi Dyffryn Nantlle /
http://www.nantlle.com/llanllyfni-cymraeg.htm ) (Dyfyniad a godwyd / quote retrieved 2008-10-18)

5 Moch Sir Benfro ((the) pigs (of) (the) county (of) Penfro, the pigs of Pembrokeshire)

Celtic Folklore Welsh And Manx John Rhys (1901): Perhaps it is also worth mentioning that the people of the southern portion of Dyfed are nicknamed by the men of Glamorgan to this day Moch Sir Benfro, 'the Pigs of Pembrokeshire.

:_______________________________.

Mocyn <MO-kin> [ˡmɔkɪn] masculine noun
1
man's name - pet form of Morgan

ETYMOLOGY: (Moc diminutive form of the forename Morgan) + (-yn diminutive suffix)
NOTE: Also Moc

:_______________________________.

mod
<MOOD> [moːd]
1
nasal mutation of bod (== being, to be)
fy mod i... that I am...
(fy = my) + nasal mutation + (bod = being, to be) + (i = (of) me)
Paid sn fy mod i... Dont let on that I.., Dont tell anyone that I...

Colloquially mod i < y mod i < fy mod i

:_______________________________.

modd, moddion
<MOODH, MODH-yon> [moː, ˡmɔjɔn] (masculine noun)
1
manner, means, mode

2 Maer diben yn cyfiawnhur modd The end justifies the means

3 wedi cael modd i fyw be delighted, be cock a hoop, be pleased as Punch (to have received (a) means to live)

4 mewn sawl modd in many respects

5 yn y fath fodd fel... in such a way that...

:_______________________________.

model, modelau
<MOO-del, mo-DEE-lai, -e> [ˡmoˑdɛl,mɔˡdeˑlaɪ, -ɛ] (masculine noun)
1
model = small-scale construction

:_______________________________.

modfedd
<MOD-vedh> [ˡmɔdvɛ] feminine noun
PLURAL modfeddi
<mod-VEE-dhi> [mɔdˡveˑɪ]
1
inch

dwy fodfedd two inches

dwy fodfedd a hanner two and a half inches

tair modfedd three inches

pedair modfedd four inches

pum modfedd five inches

chwe modfedd six inches

chwe modfedd a chwarter six and a quarter inches

ar raddfa chwe modfedd i'r filltir at a scale of six inches to the mile

2
bob yn fodfedd inch by inch
(pob = each) + (yn = in / linkword) + soft mutation + (modfedd = inch).
Soft mutation of the initial consonant in an adverbial phrase p > b

ETYMOLOGY:
modfedd (= inch) < mwd-fedd < bwd-fedd (bawd = thumb) + soft mutation + (medd = measure)

:_______________________________.

modrwy, modrwyau
<MO-drui, mo-DRUI-ai, -e> [ˡmɔdrʊɪ, mɔˡdrʊɪaɪ, -ɛ] (feminine noun)
1
ring
modrwy ddyweddo
PLURAL modrwyau dyweddo engagement ring
modrwy briodas PLURAL modrwyau priodas wedding ring
bys modrwy
ring finger (finger (of) ring)

:_______________________________.

modryb
<MO-drib> [ˡmɔdrɪb] feminine noun
PLURAL modrybedd
<mo-DRƏ-bedh> [mɔˡdrəbɛ]
1
aunt = sister of a persons father or mother

Familar forms, from infants language, are

(1) boba (bopa in South-east Wales, where the consonants b-d-g at the head of the final syllable are devoiced to p-t-c)

..a/ bo- (infant imitation of the first syllable of modryb = aunt)

..b/ redupiclated syllable *bobo, with -a replacing the final o

This
a is a diminutive suffix a diminutive suffix in fond titles for relatives, as in

ewa < ewythr / ewyrth (= uncle),

neina < nain (= grandmother)

teida < taid (= grandfather)

..c/ boba in the south-east becomes bopa ( )

(2) bodo

1 bod- < mod-, first syllable of modryb, with confusion of m and b.

2 -do repetition of the first syllable, with o, a diminutive suffix generally in forenames

Compare the diminutive form Bedo of the name Maredudd

(3) dodo

Probably a re-formation of bodo, with the second syllable do replacing bo-

2 hen fodryb great-aunt = aunt of a person's mother or father

3
fathers cousin

4 mynd i edrych am modryb (= am fy modryb) go to the toilet (go to visit (my) aunt)

ETYMOLOGY: Welsh < British ga *maatrp-
From the same British root: Cornish modreb (= aunt), Breton moereb (= aunt) < mozreb
cf

(1) Latin mter (= mother);

(2) English mother (= mother) < Middle English moder < Old English mder; German die Mutter (= mother);

(3) Greek mter (= mother),

(4) Sanskrit mtar- (= mother)

NOTE: There is also a plural form modrabedd
<mo-DRAA-bedh> [mɔˡdrɑˑbɛ]

:_______________________________.

modur, moduron
<MOO-dir, mo-DII-ron> [ˡmoˑdɪr, mɔˡdiˑrɔn] (masculine noun)
1
motor

:_______________________________.

moel 1
<MOIL> [mɔɪl] (adjective)
1
bald, hairless

2
helўgen foel (helyg moelion)
(Salix glabra) hairless willow

3 bare, barren

4 having no land attached (or at least this is the sense in Ynys Mn)

In place names:
Tyddyn-moel (Tyddyn Moel), occurs in the 1851 Census for Abergwyngregin (Gwynedd)

Tŷ-moel (Tŷ Moel) House in Malltraeth (Ynys Mn)

Tŷ-moel (Tŷ Moel) House in Marian-glas (Ynys Mn)

Tŷ-moel (Ty Moel) House in 1851 Census for Llaneilian (Ynys Mn)

Tŷ-moel (Ty Moel) 1793 document referring to a property lease mentions such a place in Trefdraeth (Ynys Mn)

Tŷ-moel (Ty Moel) house in Llanallgo, Moelfre (Ynys Mn)

Tŷ-moel (Ty Moel) house in Rhyd-y-foel, Abergele (county of Conwy)

tai moel houses with no land attached

Tŷ-moel
(Ty Moel) (Ynys Mn) Will of Thomas David, Yeoman of Ty Moel in the parish of Llanrhyddlad, Anglesey. Proved in the Court of Bangor. July 20 1797 (National Archives Website) www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline

Tŷ-moel (Ty Moel) house in Rhuddlan (county of Dinbych)

Felin-foel village in the county of Caerfyrddin (?the mill with no attached land; delapidated mill?)

5
arfoel

Arfoel <AR-voil> arvɔɪl] house name in Ochr-y-foel, Diserth / Dyserth (county of Dinbych / Denbigh) (ar = on) + soft mutation + (moel = (bare) hill)

6
clawdd moel hedgebank made of sods (literally bare wall)

:_______________________________.

moel
<MOIL> [mɔɪl] masculine noun
PLURAL moeliaid
<MOIL-yaid, -yed> [ˡmɔɪljaɪd, -ɛd]
Diminutive form: moelyn

1 bald man

2 man with a shaved head, tonsured head
Cf Irish Maol Choilm devotee of Colm, etc

3 place name:
Nant-y-moel
Possibly
nant y moel the valley of the monk
(nant = valley) + (ў = definite article) + (moel = bald man; tonsured man; from the adjective moel = bald, tonsured)

..a/ Nant-ў-moel (SS9392) locality in the county of Pen-y-bont ar Ogwr

..b/ Nant-moel This is the same name without the linking definite article. It occurs as the name of a farm south of Mynydd y Glog, north-east of Hirwaun. (county of Rhondda Cynon Taf). (Though it could also be nant moel, bare valley):

Nant-moel Uchaf (uchaf = highest, upper)
Cronlyn Nant-moel (name of a reservoir) cronlyn = reservoir


ETYMOLOGY: Moel (f) is bare hill but in Nant-y-moel it is a masculine noun, and so probably refers to a person rather than the topography.

(Unless moel = hill was exceptionally a masculine noun in this area, condition by other height names which are generally masculine bryn, tyle, mynydd, bryn)

Cf Irish maol (= devotee of a saint). It occurs in this sense in some Irish surnames.
Maoilchire O Mulcair grandson / descendant of Maoilchire, devotee of saint Ciar
Maoilearca O Mullarky grandson / descendant of Maoilearca, devotee of saint Earc
Maolchathaigh O Mulcahy grandson / descendant of Maolchathaigh, devotee of saint Cathach
Maolchathail O Mulgeehy grandson / descendant of Maolchathail, devotee of saint Cathal

See the adjective moel

:_______________________________.

moel, moelydd
<MOIL, MOI-lidh> [mɔɪl, ˡmɔɪlɪ] (feminine noun)
1
bare hill
y foel = the bare hill
Various place names: Y Foel

2
Moel Breiddin
<moil BREI-dhin> [mɔɪl ˡbrəɪɪn] (feminine noun) hill in the north-east

3 Moel y Golfa
<moil ə GOL-va> [mɔɪl ə ˡgɔlva] (feminine noun) hill in the north-east

:_______________________________.

moelallt
<MOIL-alht> [ˡmɔɪlaɬt] feminine noun
1
bare hill

There is a Pen Moelallt SO0009 (Penmoelallt) north-west of Cefncoedycymer

(the) peak (of) (the hill called) Moelallt

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=188494 Pen Moelallt

ETYMOLOGY: (moel = bare, treeless) + (allt = hill)

:_______________________________.

Moelfre
<MOIL-vre> [ˡmɔɪlvrɛ] feminine noun(delw 7078)

NOTE: the pronunciation in the north-west is Moelfra

.


YNYS MN:

1 SH5186 village on the east coast of Ynys Mn, 10km south-east of Amlwch (local pronunciation: Moelfra)

http://www.geograph.org.uk/gridref/SH5186 map

Ynys Moelfre SH5286 An island off Moelfre, over a sound called Y Swnt

http://www.geograph.org.uk/photo/8360
Ynys Moelfre

Bae Moelfre SH5286 the bay here

http://www.geograph.org.uk/photo/753592
Bae Moelfre

.
GWYNEDD

2 SH6224 hill in Gwynedd. Height: 589 metres peak, 4 km south-west of Llanbedr, by Harlech (county of Gwynedd)

http://www.geograph.org.uk/photo/504611
y mynydd o hirbell / the hill from afar

http://www.geograph.org.uk/photo/754642 carn ar ben y mynydd / a cairn on the summit

3 SH3944 hill, Llanaelhaearn, Gwynedd

http://www.geograph.org.uk/photo/248706 map

.

CONWY

4 SH9574 village 4km south of Abergele (Conwy)
The postal address is Moelfre, ABERGELE, Clwyd;

http://www.geograph.org.uk/photo/127716
Top-y-glol

Two peaks here - Moelfre Uchaf (= upper) to the west and Moelfre Isaf (= lower) to the east (SSE of Abergele, 317 metres, 1038 feet)

SH8971 Moelfre Uchaf, Hill, 2km south-west of Betws yn Rhos, and 8km south-west of Baecolwyn. Height: 396 metres (1298 feet)

http://www.geograph.org.uk/photo/553798 piler triongli / trig point


5 SH9547
Moelfre Newydd Farm by Cerrigydrudion
Pont Moelfre A bridge here
http://www.geograph.org.uk/gridref/SH9547 map

6 SH7174 peak by Penmaen-mawr (Conwy)

http://www.geograph.org.uk/photo/232879

Here also
Bwlch Moelfre bwlch y Moelfre (the) pass (of) Y Moelfre
http://www.geograph.org.uk/photo/232049


.

POWYS

7
SJ1828 hamlet near the border with England, 3km west of Llansilin (county of Powys)
Llyn Moelfre name of a lake here llyn y Moelfre (the) lake (of) Y Moelfre
Gurn Moelfre (spelt on the map Gyrn Moelfre) name of a peak gurn y Moelfre = curn y Moelfre (the) small mounds (of) Y Moelfre

Although in Wales, the postal address is Moelfre, CROESOSWALLT, Swydd Amwythig / Moelfre, OSWESTRY, Shropshire
http://www.geograph.org.uk/photo/38909

http://www.geograph.org.uk/photo/234271

8 SN8498 hill in Powys Height: 469 metres, 1537 feet, 10 km WSW of Machynlleth (county of Powys)
http://www.geograph.org.uk/photo/809887

Here also Bwlch Moelfre bwlch y Moelfre (the) pass (of) Y Moelfre

9 SO1275 Hill by Llanbister, 475 metres, marked on the map as a tautological Anglicism Moelfre Hill

http://www.geograph.org.uk/photo/154455

10 SN9982 hill in Powys, near Tylwch. Height: 428 metres

http://www.geograph.org.uk/gridref/SN9982 map

11 SN9974 Hill in Powys Height: 355 metres, near Pant-y-dŵr

http://www.geograph.org.uk/photo/413451

http://www.geograph.org.uk/gridref/SN9974 map

12 SO0148 hill above Nant Cneiddion, by Maesmynis, Powys Height: 441 metres

http://www.geograph.org.uk/photo/815780

http://www.geograph.org.uk/photo/815788

.

CEREDIGION

13 SN5056 peak in Ceredigion. Height: 294 metres

14 SN2146 farm, Llangoedmoor, Ceredigion

http://www.geograph.org.uk/photo/707094

15
SN5350. Banc y Moelfre Hill in Ceredigion, by Capel-y-groes

Y Moelfre SN5348 A farm here

Blaenmoelfre SN5349 A farm here

http://www.geograph.org.uk/photo/735640

.

CAERFYRDDIN

16 SN 3235 peak, 1000 feet, between Capeliwan and Felindre (county of Caerfyrddin)

http://www.geograph.org.uk/photo/564132

17 SN 6234 peak (county of Caerfyrddin)
http://www.geograph.org.uk/photo/404639

18 SN7840 farm, near Cynghordy, Caerfyrddin


19 SN4116 Moelfre Uchaf farm by Croesyceiliog, SN4017 Moelfre Isaf farm by Croesyceiliog
http://www.geograph.org.uk/gridref/SN4116

20 SN3415 farm (county of Caerfyrddin)

ETYMOLOGY: bare hill (moel = bare, treeless) + soft mutation + (bre = hill)

:_______________________________.

Moelfryn
<MOIL-vrin> [ˡmɔɪlvrɪn]

1 hill SN9372 in Glyn Gwy / the Wye valley near Sant Harmon

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=245201 map

ETYMOLOGY:
bare hill (moel = bare, treeless) + soft mutation + (bryn = hill)

:_______________________________.

Moel Hebog
<moil HEE-bog> [mɔɪl ˡheˑbɔg]
1
(SH5646), mountain near Beddgelert (SH5948) in the county of Gwynedd.

http://www.geograph.org.uk/gridref/SH5646
map, ffotos

At first sight this is hill (of the) hawk.

But earlier it was Moel Hedog, from Moel Ehedog = hill (of the) bird.

Since the word aderyn
<a-DEE-rin> [aˡdeˑrɪn] is the usual word for bird, ehedog gradually passed out of use, and the clipped form of the name (hedog) was confused with hebog.

(The two are completely unrelated - in fact, hebog is from an earlier form of the English word hawk - which in Old English was hafoc
<HAha-vok> [ˡhahavɔk].)

ETYMOLOGY: Moel Hebog < Moel 'Hedog < Moel Ehedog (= hill (of the) bird)

:_______________________________.

moeli
<MOI-li> [ˡmɔɪlɪ] (verb)
1
bare = make bare

2 moeli clustiau / moeli eich clustiau prick up your ears

3 go bald
moeli ar eich talcen go bald at the front
Mae en dechrau moeli Hes beginning to go bald

:_______________________________.

Moelwen
<MOIL-wen> [ˡmɔɪlwɛn] (f)
1
female forename (infreqent)

ETYMOLOGY:

..a/ Possibly after the mountain name Y Foel Wen SH0933 the white (bare) hilltop in the Berwyn mountain range, west of Llangollen (county of Dinbych);

..b/ or more likely a feminine counterpart to the male name Moelwyn, with the feminine suffix wen taking the place of the masculine suffix -wyn

(y definite article the) + soft mutation + (moel = bare hill) + soft mutation + (gwen, feminine form of gwyn = white)

http://www.geograph.org.uk/photo/648587

:_______________________________.

moelwyn
<MOIL-win> [ˡmɔɪlwɪn] (adj)

Feminine form: moelwen
<MOIL-wen> [ˡmɔɪlwɛn]
1
bare and white; bald and white

ETYMOLOGY: (moel = bare; bald) + soft mutation + (gwen, feminine form of gwyn = white)

:_______________________________.

Moelwyn
<MOIL-win> [ˡmɔɪlwɪn] (m)
1
name of two hills in North Wales near Blaenau Ffestiniog: Moelwyn Mawr and Moelwyn Bach (great Moelwyn and lesser Moelwyn) = bare and white

2 (1900s) Male name, probably from the mountain name.

3 Male name in medieval times (Geiriadur Prifysgol Cymru notes in 1292 Yuan ab Moylwyne, i.e. Ieuan ab Moelwyn, Ieuan / John, the son of Moelwyn) Here it would be from the adjective referring to a person - bald and white

; bald and white

ETYMOLOGY: (moel = bare; bald) + soft mutation + (gwen, feminine form of gwyn = white)

:_______________________________.

Moel y Don <MOIL ə DON> [mɔɪl ə ˡdɔn]

1 hill on Ynys Mn SH5167

http://www.geograph.org.uk/gridref/SH5167 map / ffotos

ETYMOLOGY: ((the) hill (overlooking) the sea)

(moel = hill) + (ў definite article) + soft mutation + (ton = wave; sea)

A Topographical Dictionary of Wales / Samuel Lewis / 1849:

Opposite to Moel-y-Don, or "the hill of the wave," in the parish, the English suffered a signal defeat in the reign of Edward I. Having landed in the island in 1282, under the command of Luke de Tany, a Gascon, after reducing to obedience such of the inhabitants as had not previously sworn allegiance to that monarch, they constructed a bridge of boats across the Menai strait, near the spot where Agricola had landed, in order to effect an entrance into the country on the opposite shore. The Welsh, hastily throwing up an intrenchment to defend the pass into the mountains, placed themselves in ambush, and quietly awaited the result. De Tany having, with a detachment of his troops, rashly ventured at low water to pass the bridge before it was completed, his retreat was intercepted by the return of the tide; and the Welsh at this moment rushing from their ambuscade, and impetuously assaulting his detachment, killed the greater number, and drove the rest into the strait. Of this force, which consisted of more than 200 soldiers, seventeen gentlemen, and thirteen knights, only one escaped, whose horse swam with him to the bridge.

http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=47848#s2:_______________________________.

Moelydd Clwyd
<MOI-lidh KLUID> [ˡmɔɪlɪ ˡklʊɪd]
1
Clwydian Range, line of hills in the north-east of Wales, to the east of the Clwyd valley, opposite Rhuthun, Dinbych and Llanelwy. They begin at Llandegla yn Il at their southern end and to extend to Prestatyn in the north, on the coast. The highest peak is Moel Famau SJ1662 (554 metres)
An alternative name for Moelydd Clwyd is Bryniau Clwyd.


(delwedd 7212)
ETYMOLOGY: hills (of) Clwyd (moelydd = (bare) hills) + (Clwyd name of a river)

:_______________________________.

moes <MOIS> [mɔɪs] (v)
1
give; literally let there be to me, that is, let me have

moes i mi (rywbeth) give me (something)

Melys; moes mwy (saying) [It is] sweet; give me more

If this were a regular second person singular imperative, one might expect the soft mutation of the initial consonant of the following word, the object of the action; but since it is in fact (see below) a combination of *moi (= to me) + ys (= is / let there be)

arwerthiant moes a phryn bring and buy sale; an event where people donate unwanted objects to raise money for a charity or cause, and buy the objects donated by other people

stondin moes a phryn bring and buy stall / bring and buy stand

bwrdd moes a phryn bring and buy table

noson moes a phryn bring and buy evening

ffair moes a phryn bring and buy fair

moeswch give (second-person plural imperative, or formal singular imperative)(delw 7457)

Diarhebion 23:26
Fy mab, moes i mi dy galon; dalied dy lygaid ar fy ffyrdd i.
Proverbs 23:26 My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways.

Diarhebion 30:15 I'r gele y mae dwy ferch, yn llefain, Moes, moes. Tri pheth ni ddiwellir: ie, pedwar peth ni ddywedant byth, Digon:
Proverbs 30:15 The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:

Barnwyr 20:7 Wele, meibion Israel ydych chwi oll; moeswch rhyngoch air a chyngor yma.

Judges 20:7
Behold, ye are all children of Israel; give here your advice and counsel.

:_______________________________.

Moeseg <MOI-seg> [ˡmɔɪsɛg] (f)
1
ethics

Abbreviation: Moes.

ETYMOLOGY: (moes = moral principles) + (-eg suffix indicating a science, discipline)

:_______________________________.

moesgar
<MOIS-gar> [ˡmɔɪsgar] (adjective)
1
courteous

ETYMOLOGY: (moes = moral principles) + (-gar suffix indicating propensity)

:_______________________________.

moesgarwch
<mois-GAA-rukh> [mɔɪsgɑˑrʊx] (masculine noun)
1
courtesy

ETYMOLOGY: (moesgar = courteous) + (-wch noun suffix)
:_______________________________.

mofyn
<MOO-vin> [ˡmoˑvɪn] (verb)
1
to want, to fetch; = ymofyn

:_______________________________.

mohoynt
<mo-HOO-nint> [mɔˡhoˑnɪnt] (prep)

1 not + of them

(Apocrypha) Ecclesiasticus 38:4 Yr Arglwydd a greodd feddyginiaethau a'r ddaear; ac ni bydd ffiaidd gan ŵr call mohonynt.

(Apocrypha) Ecclesiasticus 38:4 The Lord hath created medicines out of the earth; and he that is wise will not abhor them.

Wedyn y mae gennych y math pobl na welir mohonynt yn tywyllu na chapel nac eglwys ond y maent yn ddigon parod i esploetio cymanfa garolau a chodi'n hallt am docyn i fynd iddi er budd rhyw sefydliad seciwlar

Cymro 12 12 1996

Then you have the kind of people that are never seen (that it is not seen anything of them) attending (darkening [the door of]) neither chapel nor church and they are ready enough to exploit a carol service and to charge a high price for a ticket to go to it for the benefit of some secular institution


ETYMOLOGY: mohonynt < ddim ohonynt not of them

(ddim = not) + (ohonynt = of them)

:_______________________________.

mo hyn
<mo HIN> [mɔ ˡhɪn]
1
nd... mo hyn this is not...
Nd testun sbort mo hyn This is no laughing matter

ETYMOLOGY: mo hyn < ddim o hyn not of this

(ddim = not) + (o = from, of) + (hyn = this)

:_______________________________.

moi
<MOI> [mɔɪ]
1
in colloquial Welsh, introduces a direct object of a verb, literally nothing of his...

Roddai moi faw i gi (said of someone lacking in generosity)
He wouldnt give his shit to a dog

Chewch mo'i well
It takes some beating (you wont get anything of its better, youll get nothing better than it)

2
with gallu (= to be able), medru(= to be able); ddim is used as a negative particle rather than a direct object

Allaf moi ddisgrifio I cant begin to describe it (I cannot of its describing)

ETYMOLOGY: moi < ddim oi (soft mutation of dim = nothing) + (o) + (ei, i = his / her) (his followed by soft mutation, her followed by aspirate mutation)

:_______________________________.

Moi
<MOI> [mɔɪ] (masculine noun)
1
(North) diminutive of Morris / Morus

ETYMOLOGY: Mo (first syllable of Morus) + (-i diminutive suffix)

:_______________________________.

moli
<MOO-li> [ˡmoˑlɪ] (verb)
1
to praise

:_______________________________.

Mn
<MOON> [moːn] feminine noun
1
island in north-west Wales

Population (1981) 67,000
Area: 714 square kilometres / 276 square miles
Percentage of Welsh-speakers: (1981) 61.63%

2
Sir Fn county created in 1284 in the Statute of Rhuddlan after the English victory in the Second War of Independence (1282-83) in which the native administrative system of the lands west of the river Conwy was abolished and a system based on the pattern of English counties was imposed. The county lasted almost seven hundred years, being abolished in 1974 and the island becoming part of the new county of Gwynedd After a loss of administrative independence for 22 years, it was recreated in 1996.

3
Mona Latin name for the island

4
Mona woman's name (if not the Latin name, it is Mn + suffix -a for forming female names)

5
dawn Mn (qv) '(the) talent (of) Mn' - the island was once famed for the ability of its preachers

6
Mam Mn Cymru (Mn (the) mother (of) Wales) historically the provider of grain for the mountainous mainland

7
moch Mn nickname for the people of the island ((the) pigs (of) Mn)

8
o Fn i Fynwy from one end of Wales to another = from (the county of) Mn (in the north-west) to (the county of) Mynwy (in the south-west)

9
Monwys the people of Mn
Monwysyn inhabitant of Mn
Monwyson the people of Mn (double plural)
Monwysion the people of Mn (double plural)
Monwysiaid the people of Mn (double plural)
Monyn inhabitant of Mn

ETYMOLOGY: probably the name of a Celtic goddess

:_______________________________.

Mona <MOO-na> [ˡmoˑna] m
1
The Latin name for Ynys Mn / Anglesey

Ffordd Mona Mona road, name of a street in Porthaethwy SH5571, Ynys Mn

http://www.geograph.org.uk/photo/380597 Ffordd Mona

2 locality SH4274 on the A5 road near Heneglwys

http://www.geograph.org.uk/photo/877509
Mona

:_______________________________.

monach <MOO-nach> [ˡmoˑnax] m
1
A variant (though probably no longer current) of mynach (= monk)

:_______________________________.

monachdy <mo-NACH-di> [mɔˡnaxdi] m
1
A variant of mynachdy <mə-NACH-di> [məˡnaxdi] (= monastery)

Monachdy place in Llanfechell in 1813 appears in the Ninth Report of the British and Foreign Bible Society M.DCCC.XIII with an Appendix, and a List of Subscribers and Benefactors and notes a donation of one pound from Mr. Griffith Hughes of Monachdy

http://books.google.com/books

:_______________________________.

moni
<MOO-ni> [ˡmoˑnɪ] preposition
1
moni < mohoni < ddim ohoni nothing + of her

Chlywais i erioed moni'n dweud gair bach am neb
I never heard her say an ill word about anybody

:_______________________________.

mono
<MOO-no> [ˡmoˑnɔ] preposition
1
mono < mohono < ddim ohono nothing + of him

'Nos Dawch,' medda fo drachefn, yn uwch, rhag ofn na chlywodd y dyn mono
Goodnight, he said again, louder, in case the man hadn't heard him

:_______________________________.

monwent
<MON-went> [ˡmɔnwɛnt] f
1
variant of mўnwent <MƏN-went> [ˡmənwɛnt] (= graveyard, churchyard, cemetery)

A quillet called Llain tan ў fonwent, bordering on the church yard on the east side.
(Amlwch 1780)

From http://www.amlwchhistory.co.uk/descriptions.html

(Oxford English Dictionary: quillet =
A small plot or narrow strip of land. Of obscure origin).
y llain tan y fonwent = (the) strip (of land) below the churchyard

:_______________________________.

monwes
<MON-wes> [ˡmɔnwɛs] f
1
variant of mўnwes <MƏN-wes> [ˡmənwɛs] (bosom = breasts; bosom = seat of feeling)
:_______________________________.

Monwysyn <mo-NUI-sin> [mɔˡnʊɪsɪn] masculine noun
PLURAL Monwys
<MOO-nuis> [ˡmoˑnʊɪs]
1
Monwys the people of Mn

Monwysyn inhabitant of Mn

Monwyson the people of Mn (double plural)

Monwysion the people of Mn (double plural)

Monwysiaid the people of Mn (double plural)

Trefonwys street name in Bangor (apparently tre + Monwys, (the) town / district (of) (the) people-from-Mn)

ETYMOLOGY: (Monwys = inhabitants of Mn) + (-yn diminutive suffix added to nouns to make a singular form out of a collective noun or plural noun)

(Mn name of an island) + (-wys suffix to indicate the inhabitants of a district, from the Latin suffix ses < -nses)

:_______________________________.

Monyn
<MOO-nin> [ˡmoˑnɪn] masculine noun
1
inhabitant of Mn

ETYMOLOGY: (Mn name of an island) + (-yn suffix added to a place name to make a noun indicating an inhabitant)

:_______________________________.

mop, mopiau
<MOP, MOP-yai, -e> [ˡmɔp, ˡmɔpjaɪ, -ɛ] (masculine noun)
1
mop (for cleaning a floor)

:_______________________________.

mopio
<MOP-yo> [ˡmɔpjɔ] (verb)
1
to mop (a floor)

:_______________________________.

mor
<MOR> [mɔr] (determiner)
(causes soft mutation of c / p / t / g / b / d / m, but not ll / rh)

1
equative comparisons asas

mor ddistaw 'r bedd as silent as the grave

mor denau sguthan
<mor DEE-nai, -e, a SKII-than> [mɔr ˡdeˑnaɪ, -ɛ, a ˡskiˑθan] as thin as a rake (as thin as a wood pigeon)

mor fywiog 'sgwarnog as lively as a hare

mor wyn r eira
as white as snow

2 so
mor galed so hard

3
pa mor...? how...
pa mor llydan...? how wide..? (how so wide is it?)
Pa mor fawr yw e? What size is it? (how so big is it?)
(pa = how) + (mor = so)

:_______________________________.

mor
<MOR> [mɔr]
1 in compound words, tonic-vowel form of mawr (= big, great)
Morial (obsolete forename) (great boldness / strength)

:_______________________________.

-mor
<MOR> [mɔr]
1 in compound words, an unstressed final-syllable form of mawr (= great, large, big)

Brynmor BRƏN-mor [ˡbrənmɔr] bryn mawr big hill
Nanmor
<NAN-mor> nanmɔr] nant mawr great valley

After feminine nouns in is for

Dolfor
<DOL-vor> [ˡdɔlvɔr] dl fawr great meadow
Trefor
<TREE-vor> treˑvɔr] tref fawr great trv / farm
Ynysfor
ə NƏS-vor [əˡnəsvɔr] ynys fawr great island

:_______________________________.

mr, moroedd
<MOOR, MOO-roidh, -odh> [ˡmoːr, ˡmɔrɔɪ, -ɔ] (masculine noun)
1
sea

2
fel tywod y mr as the sand of the sea, as numerous as the grains of sand in the sea

Genesis 41:49 A Joseff a gynullodd ŷd fel tywod y mr, yn dra lluosog, hyd oni pheidiodd a'i rifo: oblegid yr ydoedd heb rifedi.
Genesis 41:49 And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering; for it was without number.

3
mentro ir mr set out to sea (venture to the sea)
cychwyn ir mr set out to sea (begin to the sea)

4
culfor
<KIL-vor> [ˡkɪlvɔr] strait = narrow stretch of water joining two areas of sea
(cul = narrow) + soft mutation + ( mr = sea)

5
llyffant y mr (Cottus bubakis) fatherlasher - short-spined sea scorpion (sea toad)

6
in house names / street names / village names:

..a/ Bryn-y-mr name of a farm overlooking the Gwendraeth estuary, Cydweli
((the) house (of) the sea (bryn = hill) + (y definite article) + (mr = sea)

..b/ Gwelfor sea view (house name)
(gwl = view) + soft mutation + (mr = sea)


..c/ Sŵn-y-mr ((the) sound (of) the sea)
Street name:
......a/ Y Barri (county of Bro Morgannwg) (Swn y Mor)
......b/ Aberafan (county of Castell-nedd ac Aberafan) (Swn y Mor)

..d/
Trem-y-mr view of the sea, sea view; house name, and also a street name in a number of places

7 in names of seas and oceans:

..a/ Mr Iwerydd the Atlantic, the Atlantic Ocean

..b/ Y Canolfor the Mediterranean Sea
(canol = middle) + soft mutation + (mr = sea)
Also: Mr y Canoldir
(canol = middle) + soft mutation + (tir = land)

8 in names of birds:

..a/
gwennol y mr (Sterna hirundo) common tern
Standard name: mr-wennol gyffredin
((the) swallow (of) the sea, sea swallow)
(gwennol = swallow) + (y = definite article) + (mr = sea)
Gwennol y Mr street name in Y Barri (county of Bro Morgannwg)

9 moryn PLURAL morynnau, morynnod (North Wales) large wave, breaker
(mor- < mr = sea) + (-yn diminutive suffix added to nouns)

10 bwrw heli i'r mr do something which is completely pointless (throw brine into the sea)

11 eigionfor
<eig-YON-vor> [əɪgˡjɔnvɔr] (poetry) ocean
(eigion = ocean) + soft mutation + (mr = sea)

12
fish names (to distinguish freshwater fish from similar saltwater ones)
..a/ merfog mr (Pagellus centrodontus) sea bream

13 morio travel by sea
mewnforio import = bring goods in from another country
(mr = sea) + (-io suffix for forming verbs)

14 ar y mr
at sea (on the sea), on the seas
boddi ar y mr
drown at sea (drown on the sea)
trychinebau ar y mr disasters at sea (disasters on the sea)
achub (rhywun) ar y mr rescue somebody at sea
diogelwch ar y mr safety at sea

yr oedd pob math o ladron a dihirod yn weithgar ar y mr
there were all sorts of thieves and rogues active on the seas

:_______________________________.

morannedd <mor-A-nedh> [mɔrˡanɛ] masculine noun

1 dwelling by the sea.
Occurs as a house name.

Morannedd Isaf (lower Morannedd) street in Cricieth (Gwynedd)

:_______________________________.

Y Mr Celtaidd <ə moor KEL-taidh, -tedh> [ə moːr ˡkɛltaɪ, -ɛ] masculine noun
1 the Celtic Sea, the sea between Wales and Ireland

pobl y ddwy ochr i'r Mr Celtaidd
the people on both sides of the Celtic Sea (= the Welsh and the Irish people)


ETYM
OLOGY: (y = the) + (mr = sea) + (Celtaidd adjective = Celtic)

:_______________________________.

Y Mr Coch
<ə moor KOOKH> [ə moːr ˡkoːx] (masculine noun)
1
Red Sea

:_______________________________.

mordaith, mordeithiau
<MOR-daith, mor-DEITH-yai, -e> [ˡmɔrdaɪθ, mɔrˡdəɪθjaɪ, -ɛ] (feminine noun)
1
voyage

:_______________________________.

Morddal <MOR-dhal> [ˡmɔral] (masculine noun)
1
Morddal Gŵr Gweilgi Together with Corfinwr and Coel, one of the three beneficial artisans of the Isle of Britain

The three beneficial artisans of the Isle of Britain: Corvinwr the bard of Ceri of the long white lake, who first made a ship with sail and rudder for the Cambrian nation; Morddal the man of the white torrent, the artist of Ceraint son of Greidiawl, who first taught the Cambrians to work with stone and lime (at the time the emperor Alexander was subduing the world); and Coel son of Cyllin, grandson of Caradog, and great grandson of Bran, who first made a mill of round and wheel for the Cambrians; and these three were bards.
Translation of Triad 91 in the Myvyrian Archaiology of 1807. http://en.wikisource.org/wiki/Triads_of_Britain

Morddal Gŵr Gweilgi is also mentioned in an entry in Owen-Pughes Dictionary of the Welsh Language (early 1800s) under the entry for saer (a wright, an artificer, an artisan).

2 saints name?
A Topographical Dictionary of Wales / Samuel Lewis / 1849
LLANWRTHWL:
The church, dedicated to St. Wrthwl, or Morddal, is an ancient edifice, situated near the Wye...

3 second forename
Evans, Morddal E. / Oriau Hamddenol "Gabintwr"; sef, Detholion Rhyddiaithol a barddonol / .
Utica, N.Y., T. J. Griffiths, 1873 125 p.
E. Morddal Evans, author of Gabintwrs (?) Leisurely Hours, namely poetry and prose selsctions, published in Utica, New York, by T. J. Griffithd, 1873, 125 pages.

:_______________________________.

mor ddi-les mes i eifr
<mor dhi-LEES a MEES i EI-vir> [mɔr ɪˡleːs a ˡmes i ˡəɪvɪr]
1
(saying) (of something inappropriate) (as useless as acorns for goats (i.e. acorns are fine for feeding pigs, but less than useless for goats)

ETYMOLOGY: (mor = as) + soft mutation + (ddi-les = useless) + ( = as) + (mes = acorns) + (i = for) + soft mutation + (geifr = goats)

:_______________________________.

mor ddistaw 'r bedd
<mor DHI-stau ar BEEDH> [mɔr ˡɪstaʊ ar ˡbeː]
1
as quiet as the grave

ETYMOLOGY: ( as silent as the grave) (mor = as) + soft mutation + (distaw = silent) + ( = with, as) + (definite article y, after a vowel r) + (bedd = tomb, grave)

:_______________________________.

mordir, mordiroedd
<MOR-dir, mor-DII-roidh, -rodh> [ˡmɔrdɪr, mɔrˡdiˑrɔɪ, -ɔ] (masculine noun)
1
sealand, land on the coast

:_______________________________.

morddwyd
<MOR-dhuid> [ˡmɔrʊɪd] (fm)
PLURAL:
morddwydydd <mor-DHUI-didh> [mɔrˡʊɪdɪ]

Usually y forddwyd (f), but also y morddwyd (m)
1 thigh
2
asgwrn morddwyd <A-skurn MOR-dhuid> [ˡaskʊrn ˡmɔrʊɪd] (m),

PLURAL: esgyrn morddwydydd
<E-skirn mor-DHUI-didh> [ˡɛskɪrn mɔrˡʊɪdɪ] femur, thigh bone ENG-Z
3
(South Wales) cesail y morddwyd crotch, groin ("(arm)pit (of) thigh")

4 Y Maen Morddwyd the thigh stone

Attached to. this church [Llanidan, Ynys Mn] is the ridiculous legend of a curious stone, called Maen Morddwyd, or the stone of the thigh, now well secured in its walls. In former times, it was said to be so attached to one place, that, let it be carried ever so far, it would be sure of returning at ftight. Hugh Lupus, Earl of Chester, determined to subdue its locomotive faculties, fastened it with iron chains to a far greater stone, and flung it into the sea; but, to the astonishment of all beholders, it was found the next morning in its usual place.f

Beaumaris Bay: The Shores of the Menai, and the Interior of Snowdonia; Scenery Unrivalled in its Comprehensive Variety, The Interesting Objects which it includes, and the Sublime Prominence of its Features. Richard Llwyd. 1832

ETYMOLOGY: Welsh < British
From the same British root: Breton
morzhed

:_______________________________.

morfa
<MOR-va> [ˡmɔrva] masculine noun
PLURAL: morfydd
<mor-VEIDH> [mɔrˡveɪ]
1 sea marsh, sea fen; marshy ground by the sea, maresma
English maresma is from Italian maresma (= seaside marshland) < Latin maritima (= seaside)

Seaa Morfa Gwent,

2 river marsh
Morfa Llangrallo ((the) marsh (of) Llangrallo) at Llangrallo (county of Pen-y-bont ar Ogwr), by the river Ewenni

3 Pen ў morfa (qv) / Pen Morfa (qv) (non-habitative names)
Penўmorfa (qv) / Penmorfa (qv) (habitative names)

pen y morfa (the) end / edge / headland (of) the sea marsh
(pen = end / head / edge) + (y definite article) + (morfa = sea marsh).

The linking definite article is often omitted in place names: pen y morfa > pen morfa

..1/ Pen y Morfa / Pen Morfa Non-settlement name (the elements are written apart)
.a/ Pen Morfa (SM8634) headland in the county of Penfro, South-west Wales

..2/ Penymorfa / Penmorfa (Settlement name names of villages and houses, and street names with the form of village names, should be written as a single word)

....a/ Penmorfa (SH5440) locality in the county of Gwynedd, near Porthmadog; name of one of five electoral wards in Dolbenmaen

....b/ Penmorfa locality in Llandudno (English name: West Shore)

....c/ Penmorfa, name of a primary shcool in Llandysul, Ceredigion

....d/ Penmorfa street name, Tywyn, (county of Gwynedd ) (written as two words Pen Morfa)

....e/ Penymorfa street name, Llanelli (county of Caerfyrddin) (written as three words Pen y Morfa)

....f/ Penymorfa street name, Llangynnwr (SN4320) (county of Caerfyrddin) (written Penymorfa)

....g/ Penymorfa street name, Pen-clawdd (county of Abertawe)
Also Penymorfa Lane, Caerfyrddin (this would be Ln Penymorfa / Heol Penymorfa in Welsh)

4 Cae Morfa
Cae Morfa Road a street name in Aberafan (county of Castell-nedd ac Aberafan) (in Welsh it would be Heol Cae Morfa)
caer morfa (the) field (of) the sea-fen
(cae = field) + (r definite article) + (morfa = sea-fen)
The linking definite article is often omitted in place names caer > cae

5 Tremorfa district in Caer-dydd
A twentieth-century coining: trer morfa (the) town (of) the sea-fen
(tre = town) + (r definite article) + (morfa = sea-fen)
The linking definite article is often omitted in place names trer > tre

ETYMOLOGY: (mr = sea) + (-fa = place).

Unusually it is not a feminine noun, as the suffix -fa would suppose; it seems to have taken on the masculine gender of mr (= sea)

:_______________________________.

Morfa Gwent
<MOR-va GWENT> [ˡmɔrva ˡgwɛnt] feminine noun
1
ST3884 sea fen in Casnewydd (English name: Caldicot Level)

ETYMOLOGY: (the) sea fen (of) (the territory called) Gwent

:_______________________________.

Morfa Rhuddlan
MOR-va HRIDH-lan [ˡmɔrva ˡhrɪlan] feminine noun
1
a plain north of Rhuddlan which was formerly a sea marsh, now drained.

At the mouth of the river Clwyd.

2 It was the site of a battle in 796 when Welsh defenders were defeated by the invading English (Mercians) under the Mercian leader Offa.

Morfa Rhuddlan is a Welsh folk air which is a lament for this defeat

The full name is Cyflafan Morfa Rhuddlan (the) slaughter / carnage / massacre (at) Morfa Rhuddlan, with words by
Ieuan Glan Geirionydd / Evan Evans (1795 Trefriw 1855 Y Rhyl)

ETYMOLOGY: (the) sea fen (of) (Rhuddlan)

:_______________________________.

Y Morfa Swnd
<MOR-va SUND> [ˡmɔrva ˡsʊnd] masculine noun

1 a place in Aberystwyth

The town is built on a gentle eminence declining towards the river on one side, and towards the shore of Cardigan bay on the side opposite ; upon the land side again declining towards a plain called Morfa Swnd, or the Sand Marsh, which entirely detaches it from the surrounding heights : the western extremity is elevated into a hill terminating abruptly over the sea, whereon stand the picturesque remains of its ancient castle


New Guide to Aberystwith and its Environs; Third edition, 1858. Thomas Owen Morgan, Esq.

In 1790, at the end of the present Morfa-mawr / Queens Road, the first house outside the town walls was built, and was called (in English) Sandmarsh Cottage.

ETYMOLOGY: (the) marsh (of) sand, the sand marsh

(morfa = marsh) + (swnd = sand)

:_______________________________.

Mrffws
<MOR-fee-us> [ˡmɔrfeˑʊs] (masculine noun)
1
Morpheus

:_______________________________.

morfil
<MOR-vil> [ˡmɔrvɪl] masculine noun
PLURAL morfilod
<mor-VII-lod> [mɔrˡviˑlɔd]
1
whale = larger marine animal of the order Cetacea

2 llong forfilod whaler

3 (Astronomy), the Whale = the constellation Cetus

ETYMOLOGY: (mr = sea ) + soft mutation + (mil = animal)
From the same British root: Breton morvil (= whale)

:_______________________________.

mr-filwr
<moor VII-lur> [moˑr ˡviˑlʊr] masculine noun
PLURAL mr-filwyr
<moor VIL-wir> [moˑr ˡvɪlwɪr]
1
marine

ETYMOLOGY: sea-soldier (mr = sea) + soft mutation + (milwr = soldier)

:_______________________________.

mr-forwyn
<moor VOR-win> [moˑr ˡvɔrwɪn] feminine noun
PLURAL mr-forwynion
<moor vor-WƏN-yon> [moˑr vɔrˡwənjɔn]
1 mermaid

ETYMOLOGY: sea maiden (mr = sea) + soft mutation + (morwyn = maid, maiden)

:_______________________________.

Morfudd <MOR-vidh> [ˡmɔrvɪ] feminine noun
1
woman's name

2 Morfudd = the foremost of the two main sweethearts of Dafydd ap Gwilym (fl. 1320-1370) in the works of this poet (Dyddgu being the other main sweetheart)

ETYMOLOGY: great wealth (mor-, form of mawr = great) + soft mutation + (budd = wealth)
NOTE: Sometimes found misspelt as Morfydd

:_______________________________.

Morg.
1
abbreviation = Morgannwg (name of a region in the south-east; a county until 1974)


:_______________________________.

morgais, morgeisiau
<MOR-gais, -ges, mor-GEIS-yai, -e> [ˡmɔrgaɪs, -ɛs, mɔrˡgəɪsjaɪ, -ɛ] (masculine noun)
1
mortgage

:_______________________________.

Morgan
<MOR-gan> [ˡmɔrgan] masculine noun
1
man's name. Pet forms: Moc <MOK> [mɔk] , Mocyn <MO-kin> [ˡmɔkɪn]

2
patronymic = the son of Morgan, Morgan's son.

Originally ap Morgan, but from around 1500 onwards the element ap (= son) began to be dropped from patronymics

Sin ap Morgan John son (of) Morgan > Sin Morgan - John (son) (of )Morgan

3
surname = descendant of someone who had the patronymic Morgan or ap Morgan.
English form: Morgan, Morgans (this second one is rare)

4
personification of a kettle
Morgan = the kettle
Mae Morgan yn berwi The kettle's boiling (Morgan is boiling)

Also:
hen Forgan y Tegell old Morgan the kettle
yr hen Forgan old Morgan
(the kettle)

5
Morgannwg a region in the south-east corner of Wales
(Morgan) + (suffix wg, probably a variant of og, which indicates a territory).

An alternative name for the region was Gwlad Forgan
<gwlaad VOR-gan> [gwlɑːd ˡvɔrgan] country (of) Morgan (gwlad = country) + soft mutation + (Morgan), perpetuated in the form English name Glamorgan

6
other place names: Ynysforgan (= Morgan's meadow), Bodorgan (anciently Bodforgan) (= house of Morgan)

ETYMOLOGY: Morgan < Morgant (mor- form of mawr = big) + soft mutation + (cant = circle) great circle, probabably meaning 'person with a great influence'. The compound is from the British period (pre 400 AD)

:_______________________________.

Morgan, William
<wil-yam MOR-gan> [ˡwɪljam ˡmɔrgan] (masculine noun)
1
(1545-1604) translator of the Bible

:_______________________________.

Morgannwg
<mor-GA-nug> [mɔrˡganʊg] (feminine noun)
1
(until 1972) old territory in the south-east; later a county 1536-1972; the name survives in the county Bro Morgannwg (formed 1996), the lowland part of this ancient territory


2 Abbreviation: Morg.

:_______________________________.

Morganwg
<mor-GA-nug> [mɔrˡganʊg] feminine noun
1
a former spelling of Morgannwg a south-eastern kingdom, and the name of a county until 1973

Iolo Morganwg pseudonym of Edward Williams (1757-1826), from Llancarfan in the old county of Morgannwg (Llancarfan is in the modern county of Bro Morgannwg)

NOTE: The double n is the historical form, and in the spelling rules set out in the late 1800s it was recommended where tradition and modern pronunciation showed it to be the more correct form

:_______________________________.

morgeisio
<mor-GEIS-yo> [mɔrˡgəɪsjɔ] (verb)
1
to mortgage

:_______________________________.

morgi, morgwn
<MOR-gi, MOR-gun> [ˡmɔrgɪ, ˡmɔrgʊn] (masculine noun)
1
dogfish

:_______________________________.

morglawdd
<MOR-glaudh> [ˡmɔrglaʊ] masculine noun
PLURAL morgloddiau
<mor-GLODH-yai, -e> [mɔrˡglɔjaɪ, -ɛ]
1 breakwater, mole = a wall extending into the sea which protects a shore or harbour from the action of waves

2 Breakwater View a street in Caergybi (county of Ynys Mn) would be Tremymorglawdd in Welsh (if no other more genuine Welsh name exists)

3 barrage in a river estuary
Morglawdd Bae Caerdydd Cardiff Bay Barrage
adeiladu morglawdd ar draws aber yr afon build a barrage across the mouth of the river

ETYMOLOGY: (mr = sea) + soft mutation + (clawdd = barrage)

:_______________________________.

morgrugyn, morgrug
<mor-GRII-gin, MOR-grig> [mɔrˡgriˑgɪn, ˡmɔrgrɪg] (masculine noun)
1
ant
= insect of the order Formicida (English dialect: pissmire, emmet)
mor ddiwyd morgrug as industrious as an ant

tocyn morgrug ant-hill

ETYMOLOGY: apparently the word referred originally to an anthill (*mor = ant) + soft mutation + (crug = mound)

In South Wales, myrionen (= ant), myrion (= ants)

Breton has merienenn (= ant), merie (= ants), krugell verien (= anthill)


:_______________________________.

Mr Hafren
<moor HA-vren> [moːr ˡhavrɛn] (masculine noun)
1 Severn Sea, Bristol Channel

:_______________________________.

mor hen Methwsela
<mor HEEN a me-THU-se-la> [mɔr ˡheːn a mɛˡθʊsɛla]
1
(usually used in a derogatory sense) as old as Methuselah, as old as the hills

Genesis 5:25 Methwsela hefўd a fu fўw saith mlўnedd a phedwar ugain a chant, ac a genhedlodd Lamech. (5:26) A Methwsela a fu fўw wedi iddo genhedlu Lamech, ddwў flўneddd a phedwar ugain a saith gan mlўnedd, ac a genhedlodd feibion a merched. (5:27) A holl ddўddiau Methwsela oedd, naw mlўnedd a thrigain a naw can mlўnedd, ac efe a fu farw.
Genesis 5:25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech:(5:26) And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters: (5:27) And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.


ETYMOLOGY: (mor = as) + (hen = old) + ( = with, as) + (Methuselah = (Genesis 5:27) one of the patriarchs, said to have lived 969 years)

:_______________________________.

mor hir mish pump
<mor HIIR a miish PIMP> [mɔr ˡhiːr a miʃ ˡpɪmp]
1
(South Wales) long in coming

ETYMOLOGY: as long as a month of five (Saturdays) Saturday was payday, but some months have five Saturdays if a Saturday is the first, second or third day of the month
(mor = as) + (hir = long) + ( = as) + (mish, southern form of mis = month) + (pump = five)

:_______________________________.

morhwch
<MOR-hukh> [ˡmɔrhʊx] feminine noun
PLURAL morhychod
<mor-HƏ-khod> [mɔrˡhəxɔd]

1 porpoise (the standard form is llamhidydd)

ETYMOLOGY: sow (of) sea (mr = sea) + (hwch = sow; formerly pig)
In Latin, the name was similar in meaning: porcus marnus (= sea pig, marine pig).

Cf English porpoise < French porpois < Medieval Latin porcopiscus (porcus = pig) + (piscus = fish); this replaced the original Latin name porcus marnus

:_______________________________.

mr-hwyaden, mr-hwyad
<moor hui-AA-den, moor HUI-ad> [moːr hʊɪˡɑˑdɛn,moːr ˡhʊɪad] (feminine noun)
1
scoter (bird)

:_______________________________.

Morial
<MOR-yal> [ˡmɔrjal] masculine noun
1
(obsolete) man's name

ETYMOLOGY: great boldness (mor, reduced form of mawr = big) + soft mutation + (gl = bravery; hatred). Mor-ghal > Mor-ial / Morial.

The element gl occurs as an element in other compound words

anial (= desert, desolate place) < British (*ande-gal-)

arial (= passion, courage) < British (ar = in front of) + (gl = strength)

dial (= to get revenge; (noun) revenge),

galanas (= hatred; massacre; destruction)

gelyn (= enemy)

Gwrial (obsolete forename) (manly strength) (= man + strength; equivalent to the Irish name Feargal),

:_______________________________.

morio
<MOR-yo> [ˡmɔrjɔ] verb
1
travel by sea
2 mewnforio import = bring goods in from another country
(mewn-, prefix = inside) + soft mutation + (morio = travel by sea)

:_______________________________.

moriog
<MOR-yog> [ˡmɔrjɔg] adjective
1
(sea) choppy
Roedd hin foriog yn y swnt
The sea was choppy in the strait

Dymar llif yn codi yn foriog
The sea began to get choppy

ETYMOLOGY: (mr = sea) + (-iog suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

Mr Iwerydd
<moor i-WEE-ridh> [moːr ɪˡweˑrɪ] (masculine noun)
1
Atlantic Ocean

:_______________________________.

morlan <MOR-lan> [ˡmɔrlan] feminine noun
PLURAL morlannau
<mor-LA-nai, -e> [mɔrˡlanaɪ, -ɛ]
1
sea's edge, seashore

2 Morlan

(1) name of a guesthouse in Aber-porth, county of Ceredigion

(2) name of a house in Ffordd Bangor, Caernarfon, county of Gwynedd

(3) Canolfan Ffydd a Diwylliant Morlan; Canolfan fodern sy'n bont rhwng y ffydd Gristnogol a diwylliant cyfoes, ac yn estyn croeso i bawb - dyna yw Morlan, Aberystwyth
Morlan Faith and Culture Centre. A modern centre which is a bridge between the Christian faith and contemporary culture, and which extends a welcome to everybody - that's Morlan, in Aberystwyth.
(Gwefan Capel y Morfa, Aberystwyth. Website of Y Morfa chapel, Aberystwyth. http://www.capelymorfa.org/morlan.html )

(4) Parcmorlan street in Y Rhyl SJ0181, county of Dinbych (Morlan Park)

ETYMOLOGY: seas edge / seaside (mr = sea) + soft mutation + (llan = bank, shore, edge)
NOTE: Morlan is the same (with elements reversed) as the much more common names Glan-y-mr, Glan-mr

:_______________________________.

mor llithrig thalcen ir
<mor LHI-thrig a THAL-ken YAAR> [mɔr ˡɬɪθrɪg a ˡθalkɛn ˡjɑːr]
1
as slippery as an eel

ETYMOLOGY: as slippery as the forehead of a hen (mor = as) + (llithrig = slippery) + ( = as) + aspirant mutation + (talcen ir = brow of hen)

:_______________________________.

morlo, morloi <MOR-lo, MOR-loi> [ˡmɔrlɔ, ˡmɔrlɔɪ] (masculine noun)
1
seal

ETYMOLOGY: sea calf (mr = sea) + soft mutation + (llo = calf)
:_______________________________.

morlyn
<MOR-lin> [ˡmɔrlɪn] masculine noun
PLURAL morlўnnoedd
<mor--noidh, -nodh> [mɔrˡlənɔɪ, -ɔ]
1 lagoon, albufera

morlyn llanw tidal lagoon

ETYMOLOGY: sea lake (mr = sea ) + soft mutation + ( llyn = lake)


:_______________________________.

morlys <MOR-lis> [ˡmɔrlɪs]
feminine noun
PLURAL morlysoedd
<mor-LƏS-oidh, -odh> [mɔrˡləsɔɪ, -ɔ]
1
Y Morlys The Admiralty = the part of the English government which controls the English navy
Prif Arglwydd y Morlys First Lord of the Admiralty
Llys y Morlys the Admiralty Court

2 Y Morlys The Admiralty = the building where Admiralty officials work

ETYMOLOGY: (mr = sea) + soft mutation + (llys = court)

:_______________________________.

Y Mr Marw
<ə moor MAA-ru> [ə moːr ˡmɑˑrʊ] (masculine noun)
1
Dead Sea

:_______________________________.

mornant
<MOR-nant> [ˡmɔrnant] feminine noun
PLURAL mornentydd
<mor-NEN-tidh> [mɔrˡnɛntɪ]
1
(coastline) inlet , creek

ETYMOLOGY: (mr = sea) + (nant = valley)

:_______________________________.

Morolwg
<mor-OO-lug> [mɔrˡoˑlʊg] feminine noun
1
house name = sea view

ETYMOLOGY: (mr = sea) + soft mutation + (golwg = view)

:_______________________________.

moron
<MOO-ron> [ˡmoˑrɔn] (plural noun)
1
carrots; see moron

:_______________________________.

moronen, moron
<mo-ROO-nen> [mɔˡroˑnɛn] <MOO-ron> [ˡmoˑrɔn] (feminine noun)
1
carrot

:_______________________________.

mor syth ffon
<mor SIITH a FON> [mɔr ˡsiːθ a ˡfɔn]
1
as straight as a dye, as straight as an arrow, as straight as a ramrod (as straight as a stick)

ETYMOLOGY: (mor = as) + (syth = straight) + ( = with, as) + (ffon = stick)

:_______________________________.

Y Mr Tawel <ə moor TAU-el> [ə moːr ˡtaʊɛl] (masculine noun)
1
Pacific Ocean

ETYMOLOGY: (the quiet / tranquil / pacific sea)

(y definite article) + (mr = sea) + (tawel = quiet / tranquil / pacific)
:_______________________________.

morthwyl, morthwylion <MOR-thuil, mor-THUIL-yon> [ˡmɔrθʊɪl, mɔrˡθʊɪljɔn] (masculine noun)
1
hammer = tool, a handle with a steel crosspiece, used to drive nails into wood, beating metal, etc

morthwyl hollt clawhammer (split hammer)
morthwyl crafanc clawhammer (hammer (of) claw)NOTE: Colloquially morthwl
<MOR-thul> [ˡmɔrθʊl] , with the reduction in the final syllable of the diphthong to a simple vowel wy > w, a typical feature of spoken Welsh (especially southern Welsh)

:_______________________________.

Mr Udd
<moor IIDH> [moːr ˡiː] (masculine noun)
1
English Channel

:_______________________________.

mor union saeth
<mor -IN-yon a SAITH> [mɔr ˡɪnjɔn a ˡsaɪθ]
1
as straight as an arrow, as straight as a ramrod, straight as a die

ETYMOLOGY: (as straight as an arrow) (mor = as) + (union = straight) + ( = with, as) + (saeth = arrow)

:_______________________________.

Morus
<MOO-ris> [ˡmoˑrɪs] (masculine noun)
1
Morris (man's name)
Pet form: Moi (first syllable of Mo|rus) + (-i diminutive suffix)
:_______________________________.

Morwen
<MOR-wen> [ˡmɔrwɛn] (feminine noun)
1
woman's name

:_______________________________.

morwennol, morwenoliaid
<mor-WE-nol, mor-we-NOL-yiad, -yedd> [mɔrˡwɛnɔl, mɔrwɛˡnɔljaɪd, -ɛd] (feminine noun)
1
tern (bird) 'sea swallow'

:_______________________________.

morwr, morwyr
<MOO-rur, MOR-wir> [ˡmɔrʊr, ˡmɔrwɪr] (masculine noun)
1
seaman, sailor

:_______________________________.

morwydden, morwydd
<mor-WƏ-dhen, MOR-widh,> [mɔrˡwəɛn, ˡmɔrwɪ] (feminine noun)
1
mulberry

:_______________________________.

morwyn, mowrwynion / morynion
<MO-ruin, mo-RUIN-yon, mo-RƏN-yon> [mɔrʊɪn, mɔˡrʊɪnjɔn, mɔˡrənjɔn] (feminine noun)
1
maid, maidservant

2 virgin

3 y Forwyn = the Virgin Mary, the Madonna
y Forwyn Fair = the Virgin Mary, the Madonna
cerflun or Forwyn a Madonna (a staue of the Virgin Mary)
delw or Forwyn a Madonna (a staue of the Virgin Mary)
llun or Forwyn a Madonna (a picture of the Virgin Mary)

In certain plant names:
lilir Forwyn madonna lily (Lilium candidum)
llysiaur Forwyn (Filipendia ulmaria) meadowsweet (plants (of) the Virgin) (standard name: erwain)
geulin y Forwyn (Thesium humifusum) bastard toadflax (false flax of the Virgin)

4 diforwyno deflower (a virgin)
(di- prefix = without) + soft mutation + ( morwyn = virgin, maiden) + (-o suffix for forming verbs)

5 morwyn fferm, morwynion ffermydd
<MO-ruin FERM, mo-RUIN-yon FERM-idh, mo-RƏN-yon FERM-idh [mɔrʊɪn ˡfɛrm, mɔˡrʊɪnjɔn ˡfɛrmɪ, mɔˡrənjɔn ˡfɛrmɪ] (feminine noun)
1
maid, maidservant farm servant, maidservant (woman)

6 (mrynion / mrynion) < morynion < morwynion (= maids, maidens), plural of morwyn
In Carnarvon... the plural of morwyn is still mrynion, except when we want to be correct and say morwynion
T Hudson Williams (1873-1961), University College, Bangor / Vox Populi - A Plea for the Vulgar Tongue

7 mr-forwyn mermaid
(mr = sea) + soft mutation + (morwyn = maid)


NOTE:
Page 46 / A Welsh Grammar - Historical and Comparative / John Morris-Jones (1864-1929) / 1913: The following words may be mentioned as those most commonly mispronounced: is the falling diphthong in cern vat, disgl, look, expect, Gnedd Venedotia, Gndid, id., morn maiden, tern fervent; it is the rising diphthong in oherdd because of, cychn, rise, start, erchn protector, [bed]-side, deddd happy

:_______________________________.

morwyndod
<mo-RUIN-dod> [mɔˡrʊɪndɔd] masculine noun
1
virginity, maidenhood

ETYMOLOGY: (morwyn = virgin) + (-dod suffix for forming abstract nouns)

:_______________________________.

morwynol
<mo-RUI-nol> [mɔˡrʊɪnɔl] adjective
1
virginal

2 maiden = (name) before marriage
enw morwynol maiden name

ETYMOLOGY: (morwyn = virgin) + (-ol suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

moryd
<MOO-rid> [ˡmoˑrɪd] feminine noun
PLURAL morydiau
<mor-RƏD-yai, -e> [mɔrˡrədjaɪ, -ɛ]
1
river mouth, estuary; sea inlet (Scotland: firth)

..1/ Y Foryd (SH4459) bay in the district of Arfon (county of Gwynedd, North Wales). It is an area of marsh and mudflats which leads into Afon Menai opposite the south-west tip of the island of Mn.
On maps with a very unlikely half-Welsh half-English name Foryd Bay)

Also Y Foryd is the name of a farm here, near Llanwnda SH4559

http://www.geograph.org.uk/gridref/SH4459

Hen Foryd SH4559 A place on the southern side of the river Gwyrfai, west of Y Foryd (old Y Foryd (farm)

http://www.geograph.org.uk/photo/150651

..2/ Y Foryd SH9980 A place between Abergele (county of Conwy) and Y Rhyl (county of Dinbych) where the river Clwyd flows into the sea

http://www.geograph.org.uk/gridref/SH9980
..a) Tremyforyd view (of) Y Foryd Street name in Baecinmel (county of Dinbych); this place overlooks the estuary of the Clwyd

http://www.geograph.org.uk/gridref/SH9880 Baecinmel


..3/ Afon Foryd SH4456 stream which rises by Dinas Dinlle and flows north into Y Foryd

http://www.geograph.org.uk/gridref/SH4456

ETYMOLOGY: sea-ford (mr = sea ) + soft mutation + ( rhyd = ford)

:_______________________________.

moryn
<MOO-rin> [ˡmoˑrɪn] masculine noun
PLURAL morynnau, morynnod
<mo--nai, -ne, -nod> [mɔˡrənaɪ, -ɛ, -nɔd]
1
(North Wales) large wave, breaker

2 (Aberystwyth) heavy sea, swell

ETYMOLOGY: (mor- < mr = sea) + (-yn diminutive suffix added to nouns)

:_______________________________.

mosgito
<mo-SKI-to> [mɔˡskɪtɔ] masculine noun
PLURAL mosgitos
<mo-SKI-toz> [mɔˡskɪtɔz]
1 mosquito
rhywd fosgitos mosquito net (plural: rhwydau mosgitos / rhwydi mosgitos)
cysgu o dan rwyd fosgitos sleep under a mosquito net

ETYMOLOGY: English mosquito < Castilian < (mosca = fly) + (diminuitive prefix -ito); < Latin musca (= fly)

:_______________________________.

mownt
<MOUNT> [ˡmɔʊnt] (m)
1
mount (in place names)

2 Nant-y-mownt house name in Bangor (Gwynedd)

(the) stream (of) Y Mownt

(nant = stream) + (Y Mownt)

Y Mownt
(y definite article = the ) + (mownt = mount)

3 Y Mownt A building in the centre of Caerfyrddin / Carmarthen demolished in 2006

4 Pen-y-mownt Calvinistic Methodist church in Pwllheli (Gwynedd)

(the) top (of) the mount

5 Y Mownt Locality in Aberdaugleddau / Milford Haven (county of Penfro)

6 Y Mownt building in Dinas Llanwnda, south of Caernarfon (?now demolished)

7 Ffordd y Mownt street in Llanfair Caereinion (Powys)

:_______________________________.

Ў Mownt <ə MOUNT> [ə ˡmɔʊnt]
1
a colloquial Welsh name of the village of Aberpennar

ETYMOLOGY: From the first syllable of Mowntin-ash, the Welsh pronunciation of Mountain Ash. Possibly via an English form The Mount.

The English name Mountain Ash was in fact the original name of the village of Aberpennar, and was the name of a public house, in English from the vogue of giving English names to public houses

:_______________________________.

moyn
<MOIN> [mɔɪn] (verb)
1
(South Wales) to want, to fetch; = ymofyn

:_______________________________.

mrynion
<MRƏN-yon> [ˡmrənjɔn]
1 mrynion = mrynion < morynion < morwynion (= maids, maidens), plural of morwyn
In Carnarvon... the plural of morwyn is still mrynion, except when we want to be correct and say morwynion
T Hudson Williams (1873-1961), University College, Bangor / Vox Populi - A Plea for the Vulgar Tongue

:_______________________________.

mu-
1
words beginning with mu- could be a form with spirant mutation of intial b
buwch (= cow) > fy muwch (= my cow)

Buellt (= territory name) > Llanfair ym Muellt > Llanfair ym Muallt (= the parish of Llanfair in the territory called Buellt)

:_______________________________.

mud
<MIID> [miːd] (adjective)
1
dumb, mute

:_______________________________.

mudandod
<mi-DAN-dod> [mɪˡdandɔd] masculine noun
1
dumbness, speechlessness, silence
torrich mudandod break your silence

ETYMOLOGY: (mudan = mute, person who is mute) + (-dod suffix for forming abstract nouns)

:_______________________________.

mudo
<MII-do> [ˡmiˑdɔ] verb
1
move
2
(North Wales) move = move house
cwmni mudo removals firm
fan fudo removal van

Erbyn 1830, yr oedd wedi symud o Dreffynnon i Ddinbych, ac ym mis Chwefror 1832, mudodd i Lanelwy, i fod yn glerc mewn swyddfa cyfreithiwr (Y Faner 25 05 1990) By 1830, he had moved from Treffynnon to Dinbych, and in the month of February 1832 he moved to Llanelwy to be a clerk in a solicitors office

3
allfudo emigrate
cymudo to commute

ETYMOLOGY: move, change places (mud-) + (-o = suffix for forming verbs); mud- < British < Latin mtri = change places, change)

:_______________________________.

mul, mulod
<MIIL, MII-lod> [miːl, ˡmiˑlɔd] (masculine noun)
1
mule

:_______________________________.

mulfran, mulfrain
<MIL-vran, MIL-vrain, -vren> [ˡmɪlvran, ˡmɪlvraɪn, - ɛn] (feminine noun)
1
cormorant

:_______________________________.

mulfran werdd, mulfrain gwyrdd
<MIL-vran WERDH, MIL-vrain GWIRDH> [mɪlvran ˡwɛr, mɪlvraɪn, - ɛn, ˡgwɪr] (feminine noun)
1 green cormorant

:_______________________________.

munud, munudau
<MII-nid, mi-NII-dai, -e> [ˡmiˑnɪd,mɪˡniˑdaɪ, -ɛ] (masculine or feminine noun) (North: masculine noun, South: feminine noun)
1
minute

2 bys munud minute hand (minute finger)

3 pum munud a five-minute break, a rest from working
cymryd pum munud have a break, have a rest, take a breather
Mi gawn ni bum munud Well have a rest, Lets have a break

:_______________________________.

mur, muriau
<MIIR, MIR-yai, -e> [ˡmiːr, ˡmɪrjaɪ, -ɛ] (masculine noun)
1
wall

:_______________________________.

murddun
MIR-dhin [ˡmɪrɪn] masculine noun
PLURAL murddunod
<mir-DHII-nod> [mɪrˡiˑnɔd]
1
ruin
Tўddyn oedd Tŷ-nant, murddun heddiw, ar lan nant dienw
Tŷ-nant was a smallholding, today a ruin, at the side of a stream without a name

2
(Place Names) common as a minor place name element in the North

3
merddyn In the district of Penllyn in the county of Gwynedd, a form of murddun (= ruin)

ETIMOLOGY: murddun (= ruin) < murddyn < older Welsh murddin (= fortification) (mur = wall) + soft mutation + (din = fort)

Cf the following words with din as a final element
..a/ Caerfўrddin (town name) < Mўrddin (from a British place name = fort by the sea)
..b/ creuddyn (place name) (= fort),
..c/ tўddyn (= smallholding),
..d/ treuddyn (= fortified trv)

See also dinas (= fort; city), dinan (= little fort), and place names with Din- as a first element (Dinbych, etc)

:_______________________________.

murlun
<MIR-lin> [ˡmɪrlɪn] masculine noun
PLURAL murluniau
<mir-LIN-yai, -e> [mɪrˡlɪnjaɪ, -ɛ]
1
mural

Mae llun Kate Roberts ar furlun yn yr ysgol yn Rhostryfan
There is a picture of Kate Roberts in a mural in the school at Rhostryfan

ETYMOLOGY: (mur = wall) + soft mutation + (llun = picture)

:_______________________________.

mwclen
<MU-klen> [ˡmʊklɛn] feminine noun
PLURAL mwclis <MU-klis> [ˡmʊklɪs]
1
bead

Pethau tebyg i fwclis gwydr ydynt
They are things similar to glass beads

Odd wedi roi i miwglis obiti i gwddwg She had put her beads on (round her neck)

ETYMOLOGY: mwclis < English bugles (= beads), possibly connected with Dutch beugel (= ring), Latin bugulus (= hair pad)

NOTE: (1) mwclis
<MU-klis> [ˡmʊklɪs] (North Wales)

(2) mwnclis
<MUN-klis> [ˡmʊnklɪs] (North Wales)

(3) myclis
<-klis> [ˡməklɪs] (North Wales)

(4) mwn|glis
<MUN-glis> [ˡmʊnglɪs] (Northern Ceredigion)

(5) miwglis
<MIU-glis> [ˡmɪʊglɪs] (Southern Ceredigion)

:_______________________________.

mwclis
<MU-klis> [ˡmʊklɪs]
1
beads; see mwclen (= bead)

:_______________________________.

mwfid
<MUU-vid> [ˡmuˑvɪd] (verb)
1 (colloquial) to move

:_______________________________.

mwg
<MUUG> [muːg] (masculine noun)
1
smoke
larwm mwg smoke alarm

2
Lle bydd mwg bydd tn (qv) theres no smoke without fire = however unlikely a rumour may seem, there is often some basis for a rumour starting
Also: Ni fu eried fwg heb beth tn There was never smoke without some fire

3
bod yng nghwt y mwg be in the doghouse, in disgrace (in the smoke hut)

4
mwy o fwg nag o dn more noise than substance, a lot of talk and little action (more of smoke than of fire)

5
cario mwg mewn hwilber (carry smoke in a wheelbarrow) try to do the impossible
Also: cario mwg mewn berfa (carry smoke in a wheelbarrow)

:_______________________________.

mwgwd, mygydau
<MUU-gud, mə-GƏ-dai, -e> [ˡmuˑgʊd, məˡgədaɪ, -ɛ] (masculine noun)
1
mask

2 mwgwd yr ieir play blind mans buff ((the) blindfold (of) the hens)
chwarae mwgwd yr ieir
play blind mans buff (play (the) blindfold (of) the hens)
chwarae mwgwd y dall play blind mans buff (play (the) blindfold (of) the blnd man)

:_______________________________.

mwgwd tebot
<MUU-gud TEE-bot> [ˡmuˑgʊd ˡteˑbɔt] (masculine noun)
1
tea cosy (mask (of) teapot)

:_______________________________.

mwgyn
<MUU-gin> [ˡmuˑgɪn] (masculine noun)
1 wisp of smoke, column of smoke

ETYMOLOGY: (mwg = smoke) + (-yn singulative or dimuntive suffix)

:_______________________________.

Mwgyn syth, tywydd sych; mwgyn cam, glaw ym mhob man
<MUU-gin SIIITH, TƏ-widd SIIIKH, MUU-gin KAM, GLAU əm HOB-man> [ˡmuˑgɪn ˡsiːθ, ˡtəwɪdd ˡsiːx, ˡmuˑgɪn ˡkam, ˡglaʊ ə ˡmhɔbman] (phrase)
1
straight smoke, dry weather; crooked smoke, rain everywhere (weather saying, referring to smoke from a chimney as an indicator of the weather)

:_______________________________.

mwjid
<MU-jid> [ˡmʊʤɪd] (verb) (colloquial)
1
to move

:_______________________________.

mwll
<MULH> [mʊɬ] (adjective)
1
(weather) stifling, sultry

:_______________________________.

mwlsyn
<MUL-sin> [ˡmʊlsɪn] (masculine noun)
1
(= mul, mulod) mule

:_______________________________.

Mwmbwll
<MUM-bulh> [ˡmʊmbʊɬ] (masculine noun)
1
locality in the county of Y Fflint. See mwynbwll (= ore pit, mine shaft)

:_______________________________.

mŵn
<MUUN> [muːn] masculine noun
1 ore. See mwyn

:_______________________________.

mwmi
<MU-mi> [ˡmʊmɪ] masculine noun
PLURAL mwmau
<mu-MII-ai, -e> [mʊˡmiˑaɪ, -ɛ]
1
mummy; See mymi

:_______________________________.

mwnai
<MUU-nai> [ˡmuˑnaɪ, -ɛ] masculine noun
1
(obsolete) money

Gau ac ofer, gwag hefyd / Mewn barn a fydd mwnai byd
(Yr Adgyfodiad / Nicander / Y Traethodydd / 1851 t.157)
False and to no avail, empty also / in a (final) judgement worldly money will be

ETYMOLOGY: (if not a direct borrowing from French) English < Old French moneie (= money) (in modern French this is monnaie) < Latin monta (= money, mint), from a mint in Rome, in the temple of Juno Monta

:_______________________________.

mwnbwll
<MUN-bulh> [ˡmʊnbʊɬ] (masculine noun)
1
mine shaft. See mwynbwll

:_______________________________.

mwnci, mwncod
<MUNG-ki, mung-KII-od> [ˡmʊŋkɪ, mʊŋˡkiˑɔd] ɑˑ (masculine noun)
1
monkey

Y mae rhai yn gallu gwibio i ben y sgaffald cystal 'r un mwnci

Some can climb rapidly (dash, flit) to the top of the scaffold as well as any monkey can:_______________________________.

mwng, myngau
<MUNG, MƏ-ngai, -e> [mʊŋ, ˡməŋaɪ, -ɛ] (masculine noun)
1
mane (horse, lion, etc)

:_______________________________.

mwngrel, mwngreliaid
<MUNG-grel, mung-GREL-yaid, -yd> [ˡmʊŋgrɛl, mʊŋˡgrɛljaɪd, -ɛd] (masculine noun)
1
mongrel

:_______________________________.

mwnwgl, mynyglau
<MUU-nugl, mə-NƏ-glai, -e> [ˡmuˑnʊgl, məˡnəglaɪ, -ɛ] (masculine noun)
1
(obsolete, but found in place names and some fixed expressions) neck

:_______________________________.

mwnwgl y troed
<MUU-nugl ə TROID> [ˡmuˑnʊgl, ə ˡtrɔɪd] (masculine noun)
1
instep

:_______________________________.

mwrning
MUR-ning masculine noun
1
mourning

Cofiant Matthews, Ewenni, John James Morgan, 1922, p398

Maer lle fel pe bai mewn mwrning i gyd

The place is like its all in mourning

ETYMOLOGY: English mourning

NOTE: Also mwrnin
MUR-nin
:_______________________________.

mwsel
<MU-sel> [ˡmʊsɛl] masculine noun
PLURAL mwseli
<mu-SEE-li> [mʊˡseˑlɪ]
1
muzzle = device placed on dog's snout to prevent it from biting

2 muzzle = dog's snout

ETYMOLOGY: English muzzle < French musel (modern French museau) < Latin msellum, diminutive form of msum (or msus) (= beak)

:_______________________________.

mwselu
<mu-SEE-li> [mʊˡseˑlɪ] verb
1
muzzle

2 mwslio, myslio, mwslo district of Mn (dog) thrust out snout

ETYMOLOGY: (mwsel = muzzle, snout) + (-u suffix for forming verbs)

:_______________________________.

mwsogl, mwsog
<MU-sogl, MU-sog> [ˡmʊsɔgl, ˡmʊsɔg] masculine noun
PLURAL mwsoglau
<mu-SO-glai, -e> [mʊˡsɔglaɪ, -ɛ]
1
moss = tiny flowerless plants

2 Dywr garreg syn twmlon tyfu dim mwsog A rolling stone gathers no moss (the stone that tumbles grows no moss)

ETYMOLOGY: unknown
NOTE colloquial forms: (mwsog')
<MU-sog> [ˡmʊsɔg], (mwswg') <MU-sug> [ˡmʊsʊg] (a final l after certain consonants is dropped in colloquial Welsh)

:_______________________________.

mwsogla
<mu-SO-gla> [mʊˡsɔgla] (verb)
1
become mossy

Carreg a dreigla ni fwsogla
A rolling stone gathers no moss, somebody who moves from place to plce will have few possessions or responsibilities
("(it is) (a) stone which rolls, (it) does not gather moss")

:_______________________________.

mwsoglyd
<mu-SO-glid> [mʊˡsɔglɪd] (adjective)
1
mossy

:_______________________________.

mwstard
<MU-stard> [ˡmʊstard] (masculine noun)
1
mustard

2 mwstard a berwr
<MU-stard a BEE-rur> [mʊstard a ˡbeˑrʊr] mustard and cress

3 mwstard ffrengig
<MU-stard FRENG-ig> [ˡmʊstard ˡfrɛŋɪg] French mustard

:_______________________________.

mwstash, mwstashus
<mu-STASH, mu-STA-shis> [mʊˡstaʃ, mʊˡstaʃɪs] (masculine noun)
1
moustache

mwstash handlen beic
<mu-STASH HAND-len BEIK> [mʊˡstaʃ ˡhandlɛn ˡbəɪk] handlebar moustache

:_______________________________.

mwy
<MUI> [mʊɪ] (adjective)
1
(also: mwy o faint) bigger
2
more (in comparative adjectives - more interesting = mwy diddorol)

:_______________________________.

mwy
<MUI> [mʊɪ] (pronoun)
1
more
mwy nag sydd ei eisiau more than enough, more than sufficient

Mae mwy yn ei boced nag yn ei ben
Hes got more money than sense (theres more in his pocket than in his head)

2 mwy o... more...
mwy o fwg nag o dn more noise than substance, a lot of talk and little action (more of smoke than of fire)

3 Am faint mwy bydd y ffilm yn para? How much longer does the film last?

:_______________________________.

mwyach
<MUI-akh> [ˡmʊɪax] (adverb)
1
any more

2 ni + fyth mwyach never again / not .. ever again
Soft-mutated form of byth mwyach (byth = never / ever) + (mwyach = any more)

Wela i mohoni fyth mwyach Ill never see her again
< (literary Welsh) Nis gwelaf (hi) i fyth mwyach

:_______________________________.

mwya
<MUI-a> [ˡmʊɪa] (adjective)
1
colloquial form of mwyaf = most

:_______________________________.

mwyaf (mwya)
<MUI-av, MUI-a> [ˡmʊɪav, ˡmʊɪa] (adjective)
1
most

2 bird names = great
cnocell fraith fwyaf (Dendrocopos major) lesser spotted woodpecker

3 or mwyaf at the most

Apocrypha: Ecclesiasticus
18:9 Rhifedi dyddiau dyn ydynt gan mlynedd o'r mwyaf.

Apocrypha: Ecclesiasticus
18:9 The number of a man's days at the most are an hundred years.

:_______________________________.

mwyafrif
<mui-AV-rif> [mʊɪˡavrɪf] masculine noun
PLURAL mwyafrifau <mui-av-RII-vai, -e> [mʊɪavˡriˑvaɪ, -ɛ]

1 majority = the greater part, more than half
y mwyafrif o bobl Cymru the majority of the people of Wales
y mwyafrif ohonom most of us
Mae diwrnod gwaith mwyafrif athrawon yn un hir a blinderus The working day of the majority of teachers is long and wearying

2 majority = the amount by which a greater part exceeds a smaller part, difference between two amounts

3 majority = (in an election) more than half of the votes
mwyafrif bychan a tiny majority
mwyafrif cymharol a relative majority
mwyafrif llethol an overwhelming majority
mwyafrif llwyr an absolute majority
trwch blewyn o fwyafrif a shoe-string majority

ETYMOLOGY: (mwyaf superlative form = most) + soft mutation + (rhif = number, quantity)

:_______________________________.

mwyafswm
<mui-AV-sum> [mʊɪˡavsʊm] masculine noun
PLURAL mwyafsymiau
<mui-av-SƏM-yai, -e> [mʊɪavˡsəmjaɪ, -ɛ]
1
maximum amount

ETYMOLOGY: greatest sum (mwyaf = most, biggest, greatest; superlative form of mawr = big) + (swm = sum)

:_______________________________.

mwya gewch chi, mwya fynnwch chi
<MUI-a GEUKH khi, MUI-a -nukh khi> [ˡmʊɪa ˡgɛʊx xɪ, ˡmʊɪa ˡvənʊx xɪ]
1
The more you get / have, the more you want

ETYMOLOGY: < mwyaf a gewch chi, mwyaf a fynnwch chi (mwyaf = the more) + (a = that) + soft mutation + (cewch chi = you get); (mynnwch chi = you want)

:_______________________________.

mwyalch
<MUI-alkh> [ˡmʊɪalx] (feminine noun)
1
blackbird

2
mwyalch Cilgwri
<MUI-alkh kil-GU-ri> [ˡmʊɪalx kɪlˡguˑrɪ]
1 (Welsh mythology) the blackbird of Cilgwri (the Wirral peninsula, now part of England)

:_______________________________.

mwyalchen, mwyalchod
<mui-AL-khen, mui-AL-khod> [mʊɪˡalxɛn, mʊɪˡalxɔd] (feminine noun)
1
blackbird

:_______________________________.

mwyara
<mui-AA-ra> [mʊɪˡɑˑra] verb
1
to blackberry, to gather backberries, to go blackberrying

ETYMOLOGY: (mwyar = blackberries) + (-a suffix for forming verbs)
NOTE: South-east Wales mwera
<mu-EE-ra> [mʊˡeˑra]

:_______________________________.

mwyaren ddu, mwyar duon
<mui-AA-ren DHII, MUI-ar DII-on> [mʊɪ ˡɑˑrɛn ˡiː, ˡmʊɪar ˡdiˑɔn] (feminine noun)
1
blackberry

:_______________________________.

mwya'r tebyg
<MUI-ar TEE-big> [ˡmʊɪar ˡteˑbɪg] adverb
1 most likely, more than likely

ETYMOLOGY: ((the) greatest (of) the likelihood) (mwya colloquial froma of mwyaf = biggest, greatest, most) + (r < yr definite article) + (tebyg = probability, likelihood)

:_______________________________.

mwydo
<MUI-do> [ˡmʊɪdɔ] (verb)
1
to soak

:_______________________________.

mwydyn, mwydod
<MUI-din, MUI-dod> [ˡmʊɪdɪn, ˡmʊɪdɔd] (masculine noun)
1
worm

:_______________________________.

mwyhaol
<mui-HAA-ol> [mʊɪˡhɑˑɔl] adj
1 augmentative

ETYMOLOGY: (mwyha- = stem of mwyhu to augment) + (-ol = suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

mwyhu
<mui-HAA-i> [mʊɪˡhɑˑɪ]
(verb with an object)
1 increase, augment = make greater in size

2 increase = make greater in number

3 increase = make more intense; intensify

4 (Electricity) amplify

5 (Physics) magnify

ETYMOLOGY: (mwy = more < mawr = big, great) + (-hau suffix for forming verbs from adjectives)

:_______________________________.

mwyhawr
<mui-HAA-ur> [mʊɪˡhɑˑʊr] (masculine noun)
PLURAL mwyhawyr
<mui-HAA-wir> [mʊɪˡhɑˑwɪr]
1 amplifier

ETYMOLOGY: (mwyha-) = stem of mwyhu = increase) + (-wr = agent suffix)

:_______________________________.

mwyn <MUIN> [mʊɪn] (adjective)
1
(person) gentle, amiable;
2
(weather) mild

:_______________________________.

mwyn
<MUIN> [mʊɪn] (masculine noun)
PLURAL mwynau
<MUI-nai, -e> [ˡmʊɪnaɪ, -ɛ] 1 (obsolet) mine

2 ore
lefel fwyn (lefel fŵn) = iron-ore level
Pant-y-mwyn (place name) ((the) hollow (of) the ore)
Rhandir-mwyn (place name) ((the) land (of) the ore)

ETYMOLOGY: Welsh mwyn < British < Celtic

From the same Celtic root: Irish mianach (= ore, mine)
English mine < French mine < Gaulish < Celtic

Possibly the same word as mwyn (= wealth, treasure; benefit, profit, good) See below.

NOTE: A variant of mwyn [muin] is mŵn [muun]

:_______________________________.

mwyn
<MUIN> [mʊɪn] (masculine noun)
1 sake, benefit, advantage, value

2 (Godre Ceredigion) sake
Does dim mwyn ynto fe Its not very useful

3 er mwyn for the sake of
er mwyn (rhywun) for the sake (of something)
er mwyn popeth for Gods sake
er eich mwyn chi for your sake

ETYMOLOGY: Unknown. This is possibly mwyn (= metal) with a metaphoric meaning.

Old Irish had a word main (= gift; treasure) which could be a cognate.

:_______________________________.

mwynaidd
<MUI-naidh, -nedh> [ˡmʊɪnaɪ, -ɛ] adjective
1
gentle, mild, tender
bod mor fwynaidd r oen be as gentle as a lamb

ETYMOLOGY: (mwyn = gentle) + (-aidd suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

mwynbwll, mwynbyllau
<MUIN-bulh, muin-bə-lhai, lhe> [ˡmʊɪnbʊɬ, mʊɪnˡbəɬaɪ, -ɛ] (masculine noun)
1 mine shaft

ETYMOLOGY: (mwyn = gentle) + soft mutation + (pwll = mine, shaft)

NOTE: Also a variant mwnbwll, with the element mŵn (= ore) used instead of mwyn (= ore)
Occurs as a place name
on a death certificate for Kendrick Jones, died 7 Sep 1855 at Mwmbwll, Cilcen, aged 65, a lead miner, mentioned in a genealogy forum
http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/CLWYD/2004-04/1083121964

Mwmbwll would be a normal colloquial development of Mwnbwll (n > m before b)

:_______________________________.

mwynen <MUIN-en> mʊɪnɛn]
1 pleasant thing; pleasant melody

F
olk tune names mentioned in The Cambrian Quarterly Magazine and Celtic Repertory (1830), with English names appended (the Welsh names quoted here have been altered where necessary to give the correct modern spelling):

Mwynen Cўnwyd The Melody of Cynwyd
Mwynen Edeirnion The Melody of Edeirnion (spelt as Edeyrnion in both cases)
Mwynen Glan Teifi The Melody of the banks of Teivi
Mwynen Gwynedd The Melody of Gwynedd (North Wales)
Mwynen Llangwili The Melody of the banks of Llangwili
Mwynen Machno The Melody of Machno
Mwynen Mai The Melody of (the month of) May

Mwynen Meirionydd The Melody of Merioneth

2 gentle young woman, sweet young girl

3 Mwynen
a name given to a cow


ETYMOLOGY: (mwyn = amiable, loving; pleasant; sweet-sounding) + (-en diminutive suffix)

NOTE: Cf hўfrўden pleasant thing, used similarly in the name of an air (hўfryd = pleasant);
Hўfrўden (the) Pleasing Strain

:_______________________________.

mwynglawdd, mwyngloddiau
<MUIN-glaudh, muin-GLODH-yai, -e> [ˡmʊɪnglaʊ, mʊɪnˡglɔjaɪ, -ɛ] (masculine noun)

1 mine
mwynglawdd alcam tin mine
mwynglawdd tn tin mine

Mwynglawdd Aur Gwynfynydd Gwynfynydd Gold Mine

ETYMOLOGY: (mwyn = mineral, ore) + soft mutation (clawdd = ditch, mine, excavation; hedgebank)

:_______________________________.

mwynhau
<muin-HAI> [mʊɪnˡhaɪ] (verb)
1
to enjoy oneself

:_______________________________.

mwyniant
<MUIN-yant> [ˡmʊɪnjant] masculine noun
1
enjoyment

2 mwyniant pechod the pleasures of sin

Hebreaid 11:25 Gan ddewis yn hytrach oddef adfyd gyda phobl Dduw, na chael mwyniant pechod dros amser
Hebrews 11:25 Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season

ETYMOLOGY: (mwyn = pleasant) + (-iant = suffix for forming nouns)

:_______________________________.

mwynlong
<MUIN-long> [ˡmʊɪnlɔŋ] f
PLURAL mwynlongau
<muin-LO-ngai, -e> [mʊɪnˡlɔŋaɪ, -ɛ]
1
ore carrier

ETYMOLOGY: (mwyn = mineral) + soft mutation + (llong = vaixell)

:_______________________________.

mwys
<MUIS> [mʊɪs] adjective
1
ambiguous
gair mwys pun (ambiguous word)
Also: mwysair

2
amwys ambiguous
< *amfwys (am- intensifying prefix) + soft mutation + (mwys = ambiguous, < Latin mnsa (= table)
diamwys = unambiguous

ETYMOLOGY: Welsh < British < < Latin mnsa (= table)

:_______________________________.

mydgard
<MƏD-gard> [ˡmədgard] masculine noun
PLURAL mydgards
<MƏD-gardz> [ˡmədgardz]
1
(colloquial) mudguard; standard term: gard olwyn

ETYMOLOGY: English mudguard (= mudguard)

:_______________________________.

Myf (Mf)
<MƏV> [məv] (feminine noun)
1
short form of the woman's name Myfanwy

:_______________________________.

Myfanwy
<mə-VAA-nui> [məˡvɑˑnʊɪ] (feminine noun)
1
woman's name

:_______________________________.

myffin, myffins
<MƏ-fin, MƏ-finz> [ˡməfɪn, ˡməfɪnz] (masculine noun)
1
muffin

:_______________________________.

myffler, myfflers
<MƏF-ler, MƏF-lerz> [ˡməflɛr, ˡməflɛrz] (masculine or feminine noun)
1
muffler

:_______________________________.

myfi (myf) <mə-VII> [məˡviː] (pronoun)

1 I, myself

Bu farw fy nhad ym mis Awst a ninnau, myfi am brawd, ymhell o gartref yn gwybod dim am y peth

My father died in August and we, myself and my brother, (were) far from home unaware of this (knowing nothing about the thing)
:_______________________________.

myfyr
<MƏ-vir> [ˡməvɪr] (masculine noun)
1
meditation, consideration, thought

2
byrfyfyr impromptu, improvised , off-hand
short consideration
(byr-
<ə> [ə], penult-syllable form of byr <i> [ɪ] = short) + soft mutation + (myfyr = consideration, thought)

yn fyrfyfyr (adverb) off-hand

ateb yn fyrfyfyr to answer off-hand, answer off the top of your head

:_______________________________.

Myfyr
<MƏ-vir> [ˡməvɪr] (masculine noun)
1
man's name (< pseudonym of a poet < place name < (myfyr = gravestone) < Latin (memoria = memory)

:_______________________________.

myfyriwr, myfyrwyr
<mə-VƏR-yur, mə-VƏR-wir> [məˡvərjʊr, məˡvərwɪr] (masculine noun)
1
student

:_______________________________.

Myfyr Morganwg
<-vir mor-GA-nug> [ˡməvɪr mɔrˡganʊg]
1
Myfyr Morganwg (Evan Davies, 1801-1888), a member of Clic y Bont ((the) clique / crowd (of) Y Bont, that is, of Pont-y-pridd) a group of poets and musicians from the town and the surrounding area in the second half of the 1800s.

Cyfansoddwyd y llinellau tyner a ganlyn yn haf y flwyddyn 1837 gan Ieuan Myfyr a alwyd ar ol hyny Myfyr Morganwg (Archdderwydd, Pontypridd). Yr oedd yn byw ar y pryd yn Ngwern Tarw, Pencoed. Ganwyd ef Dydd Hen Nadolig, 1800. Bu farw Chwefror 23, 1888, yn Heol y Felin, Pontypridd. Mae ei fedd ar y llaw dde wrth y fynedfa i gladdfa Eglwys Glyntaf, Morganwg. (Hanes Tonyrefail - Atgofion am y Lle ar Hen Bobl.
Thomas Morgan. 1899. Tudalen 97)
The following tender lines were composed in the summer of the year 1837 by Ieuan Myfyr who was called after that Myfyr Morganwg (Archdruid, Pont-ty-pridd). He lived at the time at Gwerntarw, Pen-coed. He was born on Old Christmas Day, 1800. He died 23 February 1888, in Heol y Felin, Pont-ty-pridd. His grave is on the right-hand side by the entrance to the cemetery of Glyn-taf church, Morgannwg (Glamorgan).
See Clic y Bont (a group of poets and musicians from Pont-y-pridd)

ETYMOLOGY: Myfyr is found in place names, being an obsolete forename (though since revived and now in use, though not common).

It seems to have been first used in a pen name by Owen Jones (1741-1814) who called himself Owain Myfyr, in allusion to his birthplace, Llanfihangel Glyn Myfyr. With William Owen Pughe, between 1801 and 1807 he produced three volumes of the works of Welsh medieval poets with the English title The Myvyrian Archaiology Of Wales. Glyn Myfyr is literally the valley of the tombstone.

Because of the connection with this collection of poetry the name Myfyr was thus particularly apt for later poets devising pen names.

In addition, as a common noun myfyr, as well as the obsolete meaning of memorial stone, gravestone also means memory, meditation, contemplation and as an adjective it is mindful, contemplating.

Possibly Ieuan Myfyr was used in the additional sense Ieuan (of) contemplation, and that the later bardic name Myfyr Morganwg had a secondary meaning the contemplator from (the region of) Morgannwg.

:_______________________________.

mygedol
<mə-GEE-dol> [məˡgeˑdɔl] adjective
1
(secretary, treasurer) honorary = not paid
Ysgrifennydd Mygedol Honorary Secetary
Trysorydd Mygedol Honorary Treasurer

2 (academic qualification) given as an honour, and not awarded for passing an examination following a specific course of study
gradd fygedol honorary degree

ETYMOLOGY: (myged = respect, honour) + (-ol = suffix per formar adjectives)

:_______________________________.

mygu
<MƏ-gi> [ˡməgɪ] verb
(verb without an object)
1
smoke = produce smoke give off smoke

Roedd shimneiaur tai yn mygu The houses chimneys were smoking

Roedd y lamp olew yn mygu The oil lamp was giving off smoke

2 mygu i farwolaeth suffocate = be suffocated, die through suffocation
(verb with an object)

3 (South-east Wales) to smoke (tobacco)
mycu pib to smoke a pipe < mўgu pib
(in the south-east, initial g in a final consonant regularly devoiced to c)

(verb without an object and also verb with an object)

4 smother, suffocate, stifle, asphyxiate, choke
Roeddwn i bron mygu I almost suffocated, I was almost suffocating

Fedrwn i ddim cael fy ngwynt, ron i'n pesychu ac yn mygu
I couldnt get my breath, I was coughing and choking

Mygodd ei hun mewn mwg car He killed himself with car exhaust fumes

(verb with an object)

5 smother, muffle (a noise)
ond roedd y gwaedd wedi ei fygu gan y cadach yn ei geg
but the shout was muffled by the cloth in his mouth

mygu pob sn am rywbeth hush something up (stifle all mention about something)

6 suppress an attempt

7 (verb with an object) (food) smoke, preserve or add flavour to food by placing it in smoke

8 (verb with an object) smoke out (a wasps nest)

ETYMOLOGY: (myg- forma penltima de mwg = fum) + (-u suffix for forming verbs)

:_______________________________.

mygydau
<mə-GƏ-dai, -e> [məˡgədaɪ, -ɛ] (plural noun)

1 masks; plural of mwgwd <MUU-gud> [ˡmuˑgʊd]

:_______________________________.

mymbo-jymbo
<MƏM-bo JƏM-bo> [ˡməmbɔ ˡʤəmbɔ] masculine noun
1
mumbo-jumbo = language used in such a complicated way that it doesn't make sense; something spoken or written which appears meaningless

ETYMOLOGY: English mumbo-jumbo, from an African language, possibly of the Mande branch (formerly called Mandingo) of the Niger-Congo family, spoken in Mali, Guinea, Sierra Leone

:_______________________________.

mymi
<-mi> [ˡməmɪ] masculine noun
PLURAL mwmaid, mymod
<mu-MII-aid, -ed, mu-MII-od> [mʊˡmiˑaɪd, -ɛd, mʊˡmiˑɔd]
1
mummy = embalmed body, especially as in ancient Egypt

ETYMOLOGY: English mummy < French momie < Latin mumia < Arabic mmiyah (= asphalt) < Persian mm (= wax)
NOTE: (1) Also mwmi. Colloquially: plural: mymis

:_______________________________.

mymryn
<MƏM-rin> [ˡməmrɪn] masculine noun
PLURAL mymrynnau
<məm--nai, -e> [məmˡrənaɪ, -ɛ]
1
bit

2 small object
Yr oedd y car i'w weld ymhell bell ar heol y cwm, yn fymryn bach gwyn
The car was visible far off on the valley road, a tiny white dot

3 North Wales (disrespectfully of a person, to indicate that someone is insignificant) y mymryn! the little squirt!

4 y mymryn bach lleiaf a fu erioed the tiniest little thing that ever was

Cododd y babi bach yn ei breichiau, ac yntau'r mymryn bach lleiaf a fu erioed
She took the baby in her arms, the the tiniest little thing that ever was

5 (y mymryn + noun) = the tiny bit of (something), the small amount (of)
Nid oes gobaith o'i ddwyn o flaen ei well gyda'r mymryn tystiolaeth yn ei erbyn sydd ar gael
There's no hope of bringing him to justice with the small amount of evidence there is against him

6 mymryn o a bit of, a minimum of
Rhowch fymryn o haul a thywydd braf i'r dynion ac maent i gyd am y gorau i ddangos eu boliau cwrw ar y traeth
Give men a bit of sun and fine weather and they're all eager to show off their beer bellies on the beach

7 i'r mymryn exactly (to the fragment)
taro i'r mymryn suit down to the ground
Mae'i le newydd yn ei daro i'r mymryn His new place suits him down to the ground, is perfect for him

8 y mymryn lleiaf o not a spark, not an ounce, not a grain, etc = not even a minimum amount of
Nid oes y mymryn lleiaf o dosturi ynddo He hasn't an ounce of compassion in him

ETYMOLOGY: (mymr-) + (-yn, diminutive suffix); the element mymr < British < Latin membrum (= portion, piece, member)
Also from Latin membrum: Irish: meamar (= member), English member

:_______________________________.

myn, mynnod
<MIN, MƏ-nod> [miːn, ˡmənɔd] (masculine noun)
1
kid (young goat)


2 myn gafr
<MIIN GAA-var> [miːn gɑˑvar] kid

:_______________________________.

myn
<MIN> [mɪn]
1
he-she-it wills, wishes, insists

A fyn Duw a fydd (motto) What God wills shall be

See mynnu (= to will, to want, to wish, to insist)

NOTE: Sometimes spelt as mynn

:_______________________________.

mynach <-nakh> [ˡmənax] masculine noun
PLURAL mynachod
<mə-NAA-khod> [məˡnɑˑxɔd]
1
monk

2 bod mor ddifrifol mўnach be deadly serious (be as serious as a monk)
Tўbiai ei frawd ar gweinidog mai cellwair oedd, ond ўr oedd Ifan mor ddifrifol mўnach His brother and the minister thought that he was joking, but Ifan was deadly serious (as serious as a monk)

3 There is an obsolete plural form mynaich which occurs in the place name Llanymynaich ((the) church (of) the monks); the official spelling in Welsh is Llanymynech, representing the local spoken form (along the south-west to north-east axis of Wales a final ai diphthong is simplified and becomes the vowel e)

4 A variant (though probably no longer current) is monach
<MOO-nakh> [ˡmoˑnax]

ETYMOLOGY: Welsh < British < Latin monachus < Greek monachos = solitary man < monos = one, alone
From the same British root: Cornish managh (= monk), Breton manac'h (= monk)

NOTES: A variant found is monach (qv)
:_______________________________.

Mynach
<-nakh> [ˡmənax] feminine noun
1
SN7576 Afon Mynach river in Ceredigion, formed by the junction of Myherin and Rhuddnant, and flowing west to join Rheidol north of Pontarfynach (Ceredigion)

....(a) Pontarfynach SN7376 hamlet 16km east of Aberystwyth (the bridge over the Mynach river) (pont = bridge) + (ar = on, over) + soft mutation + (Mynach, river name)

....(b) Rhaeadrau Mynach SN7477 a series of waterfalls on Mynach near its confluence with the river Rheidol at Pontarfynach; English name Mynach Falls

2
SH9041 Afon Mynach river in the district of Meirionnydd which flows south into the river Tryweryn, 4km north-west of the town of Y Bala

ETYMOLOGY: Afon Mynach (the) river (of the) monk, river in land belonging to a monastery; (afon = river) + (mynach = monk)

:_______________________________.

mynachdy
<-NAKH-di> [məˡnaxdɪ] m

PLURAL: mynachdai <-NAKH-dai> [məˡnaxdaɪ]
1
monastery

ETYMOLOGY: (mynach = monk) + soft mutation + (ty^= house)

NOTE: A variant found in place names is monachdy (qv)

:_______________________________.

Y Mynachdy-poeth
<ə mə-NAKH-di POITH> [ə məˡnaxdɪ ˡpɔɪθ]

1 place in Shropshire (England), opposite Cnwclas in Wales(delw 7414)

:_______________________________.

mynachlog, mynachlogydd
<mo-NAKH-log, mo-nakh-LOO-gidh> [mɔˡnaxlɔg,mɔnaxˡloˑgɪ] (feminine noun)

1 monastery

2 Diddymiad y Mynachlogydd Dissolution of the Monasteries (1536-1540 by Henry VIII of England)

:_______________________________.

mynawyd
<mə-NAU-id> [məˡnaʊɪd] masculine noun
PLURAL mynawydau
<mə-na-UI-dai, -e> [mənaˡʊɪdaɪ, -ɛ]
1
awl

mynawydau crydd a shoemakers / bootmakers awls
(delw 7080)

2 bwyta uwd myniawyd try to do the impossible (eat porridge with an awl)

ETYMOLOGY: Celtic
Cf the other British languages Cornish menowes (= awl), Breton minaoued (= awl)
In Hibernian Celtic: Irish meana (= awl, bradawl)

NOTE: Also with
<i> [ɪ] myniawyd <mən-YAU-id> [mənˡjaʊɪd]

Other plurals are mynawydydd, mynwydydd, mynewydau

:_______________________________.

mynd
<MIND> [mɪnd] (verb)
1
to go

2
Dyna fynd y maer amser How time passes / flies! (theres going that the time is)

3 mynd i gwrdd rhywun go to meet someone;
also colloquially:

mynd i gwrdda rhywun

mynd i gwrddyd rhywun

mynd i gwr rhywun

mynd i gŵr rhywun

4 mynd ich cragen withdraw into yourself, go into your shell (go to your shell)

5 taranu mynd go along at a cracking pace, go at a good pace of knots (thunder go)

6
mynd ўn... rhwng in expressions denoting conflict

mynd ўn ўmladd rhwng begin to fight
.