2012-06-17 Beth ywr wefan hon?

 

 


(delwedd 7898b)

 (delwedd 0322)

 

Aquesta pgina en catal - qu s aquest web?

This page in English - what is this website?

 

 

BWRIAD

Cychwynnwyd y wefan hon yn y flwyddyn 1995 (ar y chweched ar hugain of is Tachwedd) er mwyn rhoi deunydd yn y Gymraeg am y sefyllfa yn y gwledydd lle y siaredir yr iaith Gatalaneg (yn arbennig y sefyllfa ieithyddol), ac hefyd er mwyn rhoi gwybodaeth am Gymeu ac yn anad dim ei hiaith o fewn cyrraedd y Catalaniaid sydd am wybod rhagor am ein gwlad ni.

 

Y Gymraeg ar Gatalaneg yw prif ieithoedd y wefan. Serch hynny y mae fersiwn Saesneg o lawer or tudalennau am i lawer o wledydd Saesneg ei haith (yn enwedig yr Unol Daleithau) neu o rai sydd gwybodaeth or Saesneg o wledydd eraill (megis yr Almaen) ofn a ellid trosi peth or cynnwys ir Saesneg.

 

Mae map ar bob tudalaen o Ewrop orllewinol sydd yn dangos Cymru ar Gwledydd Catalaneg eu hiaith (Y Gwleddd Catalaneg).

 

Heddiw y mae gwefannau eraill deunydd am Gymru yn Gatalaneg - megis wikipedia. Ac hefyd y mae deunydd am Gatalonia yn Gymraeg mewn gwenfannau eraill. Felly ar hyn o bryd yr ŷm yn canolbwyntio ar yr ageddau hyn or wefan:

a) ein geiriadur Cymraeg a Chatalaneg ar gyfer y Catalaniaid

b) ein geiriadur Cymraeg a Chatalaneg ar gyfer y Cymry

c) ein geiriadur Cymraeg a Saesneg ar gyfer yn yr iaith Saesneg

d) deunydd yn y Gymraeg, yn anad dim testunau sydd erbyn hyn o eiddor cyhoedd o achos iw hawlfraint ddarfu.

 

RHEOLAETH

Ar hyn o bryd maer wefan yn nwylo

Iain hAnnaidh

Gŵr gradd (B.A.) mewn Ieithoedd Celtaidd, Aberystwyth (1979), sydd yn byw yn Barcelonaq, CataloniaNEGESEUON

Cysylltwch ni trwyr llyfr ymwelwyr. Gwesgwch y botwm hwn.

 

YMGARTREFIAD Y WEFAN

Diolch ir cyrff hyn sydd wedi rhoi lle i ni am ddim dros y blynyddoedd:

1) Sabhal Mr Ostaig (Prifysgol Ucheldir ac Ynysoedd yr Alban) 1995-1996

2) estelnet, Catalonia 1996-2004
3) racocatala, Catalonia 2004-2005
4) the-university-of-joan-de-serrallonga, Catalonia / UDA (Gorffennaf 2005 - Gorffennaf 2007)

(Gwefan fu prifysgol joan de serrallonga a fwriadwyd fel prosiect i roi o fewn cyrraedd y Catalaniaid deunydd ar gyfer dysgu ieithoedd am ddim, yn anad dim y Saesneg ar ieithoedd Celtaidd.)

 

At present we rent from hostgator

Erbyn hyn yr ym yn rhentu lle gan gwmni hostgator.

 

For contents of the website go to the page via the link.

Yn y tudalen hwn ceir gweld cynnwys y wefan hon

.

 

_______________________________________________________________________________

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_beth_1805k.htm

-------------------------------------------------------------------------------
sumbolau ŵŷ

Adolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci 2012-06-16, 2005-02-03, 2004-03-29

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait


CATALUNYA-CYMRU