kimkat2797e The Welsh in the United States: Illinois / Y Cymry yn yr Unol Daleithau: Illinois.

Latest Update / Adolygiad diweddaraf: 26-02-2017

None

 

œ kimkat0001 Home Page / Yr Hafan www.kimkat.org

œ œ kimkat1864e Gateway to this website in English / Y Fynedfa Saesneg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm

œ œ œ kimkat1804e The Welsh in exile / Y Cymry Alltud www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/alltudiaeth_cyfeirddalen_1804e.htm

œ œ œ œ kimkat USA / Unol Daleithau América www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_y_cymry_yn_america_mynegai_1050e.htm

œ œ œ œ œ This page / Y tudalen hwn

 

(delwedd 0285)


 Aquesta pàgina en català kimkat2796k (no disponible encara)

http://kimkat.org/amryw/gwefan_gwegynllun_0010e_archivos/image018.jpg Y tudalen hwn yn Gymraeg kimkat2795k (heb ei baratói hyd yn hyn)

 

 

1/ ILLINOIS IN THE USA / ILLINOIS YN UDA(delwedd 7865)

 

.....

2 Illinois Counties / Swyddi Illinois

 

(delwedd 7854a)

 

 

Places listed in Iorthryn Gwyneddfs book[1] 1872

Lloedd wedi eu rhestru yn llyfr Iorthryn Gwynedd 1872

1 Chicago (Cook Co.),

2 Bridgeport Union Rolling Mill, Chicago, Illinois

3 Big Rock (Cane Co.),

4 Coal Valley (Rock Island Co.),

5 Braceville (Grundy Co.),

6a Keeversville (Clinton Co.),

6b Paradise (Coles Co.),

6c Chenoa (McLean Co.),

6d Gardner (Grundy Co.),

6e Streator (Putnam Co.),

6f Murphysboro (Jackson Co.),

6g East St Louis (St Clair Co.) /

 

3/ Video / Fideo
08 January 2011 / Yr wythfed o fis Ionawr dwy fil un-ar-ddeg
https://www.youtube.com/watch?v=sSPaIvYFelc
From Joliet through Montgomery to Sugar Grove, towards the old Welsh area of Big Rock
O Joliet trwy Montgomery i Sugar Grove, tuag at
hen ardal Gymreig Big Rock

4/ Video / Fideo
08 January 2011 / Yr wythfed o fis Ionawr dwy fil un-ar-ddeg
https://www.youtube.com/watch?v=fNNWvZdPooE

 Big Rock (Illinois) – Welsh Cemetery
Big Rock (Illinois) – Mynwent y Cymry

5/ Video / Fideo
08 January 2011 / Yr wythfed o fis Ionawr dwy fil un-ar-ddeg
https://www.youtube.com/watch?v=pZRL2Tp3LDc
Big Rock (Illinois) to Chicago – journey from the former Welsh district of Big Rock to Chicago Airport
O Big Rock (Illinois) i Chicago – taith o hen ardal Gymreig Big Rock i Faes Awyr Chicago

 

---------------------------------------

THIS PAGE / Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_illinois_2797e

 

---------------------------------------

Created / Creuwyd:  19-02-2012

Latest Update / Adolygiad diweddaraf: 26-02-2017 15.51, 01 08 2011

Icons / Delweddau: 0004j (cylch Catalaneg), 0007g (cylch Cymraeg)

---------------------------------------

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA

On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Gal·les-Catalunya)

Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

Weə-r äm ai? Yüu äa víziting ə peij fröm dhə CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait

---------------------------------------

CYMRU-CATALONIA

 

End / Diwedd

 

 [1] Hanes Cymry America afu sefydliadau, eu heglwysi, afu gweinidogion, eu cerddorion, ei beirdd, afu llenorion, yn nghyda thiroedd rhad y llywodraeth afr reilffyrdd, gyda phob cyfarwyddiadau rheidiol i ymfudwyr i sicrhau cartrefi rhad a dedwyddol. Gan y Parch. R. D. Thomas (Iorthryn Gwynedd). Utica N.Y. T.J. Griffiths, Argraffydd, Exchange Buildings. 1872 (= The History of the Welsh in America)