kimkat0373k Lectures on Welsh Philology. 1877. John Rhys (1840-1915).

30-01-2018

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat2194ke Cyfeirddalen yr Adran Ramadeg http://kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_cyfeirddalen_2194k.htm
● ● ● ● kimkat0373k
Y tudalen hwn

...

 

0003g_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
(delw 0003)

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

 

Lectures on Welsh Philology. 1877.
John Rhys (1840-1915).Y Llyfr Ymwelwyr / El Llibre de Visitants / The Guestbook:

http://pub5.bravenet.com/guestbook/391211408/

 


a-7000_kimkat1356k

Beth syn newydd yn y wefan hon?---

6665_map_cymru_catalonia_llanffynhonwen_chirbury_070404

(delw 6665)

...

 

 

 

(delwedd B5991)

LECTURES ON WELSH PHILOLOGY.

 

 

BY JOHN RHYS, M.A.,

LATE FELLOW OF MERTON COLL., OXFORD,

PERPETUAL MEMBER OF THE PARIS PHILOLOGICAL SOCIETY.

 

LONDON: TBNER & CO., LUDGATE HILL.

1877. [All rights reserved.]Rhan 1 Tudalennau 0-99
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/testunau-saesneg_welsh-philology_john-rhys_1_1877_0369k.htm


Rhan 2 Tudalennau 100-299
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/testunau-saesneg_welsh-philology_john-rhys_2_1877_0372k.htm


Rhan 3 Tudalennau 300-458
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/testunau-saesneg_welsh-philology_john-rhys_3_1877_0374k.htm


Sumbolau:

a A / / e E / ɛ Ɛ / i I / o O / u U / w W / y Y /
ā
Ā / ǣ Ǣ / ē Ē / ɛ̄ Ɛ̄ / ī Ī / ō Ō / ū Ū / w̄ W̄ / ȳ Ȳ /
ă Ă / ĕ Ĕ / ĭ Ĭ / ŏ Ŏ / ŭ Ŭ /
ˡ ɑ ɑˑ aˑ a: / : / e eˑe: / ɛ ɛ: / ɪ iˑ i: / ɔ oˑ o: / ʊ uˑ u: / ə /
ʌ /
ẅ Ẅ / ẃ Ẃ / ẁ Ẁ / ŵ Ŵ /
ŷ Ŷ / ỳ Ỳ / /
ɥ
ˡ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ

gw_gytseiniol_050908yn 0399j_i_gytseiniol_050908aaith δ δ
wikipedia, scriptsource. org


Y TUDALEN HWN /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:
www.kimkat.org/amryw/1_
testunau/testunau-saesneg_welsh-philology_john-rhys_1877_0373k.htm

Ffynhonnell / Font / Source: archive.org
Creuwyd / Creada/ Created: 11-01-2018

Adolygiadau diweddaraf / Darreres actualitzacions / Latest updates: 30-11-2018, 11-01-2018

Delweddau / Imatges / Images:

 

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait