http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/01_enwau/enwau_heolydd_cymru_mynegai_1058c.htm


0001z Yr Hafan / Home Page

..........
1864e Y Fynedfa yn  Saesneg / English Gateway

...................0010e Y Gwegynllun / Siteplan

..............................1872e Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Names - Orientation Page


..............................

........................................y tudalen hwn / aquesta pāgina
ˇˇˇ


baneri
.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
ˇles i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Aran 16: Enwau
Section 16: Names

xxx
xxx
 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)


ˇˇˇˇˇ 

1058 An expanding list of street names in Welsh. Such names may contain an element meaning 'street' or 'road' (heol, ffordd, str˙d), orfor suburban roads other words indicating types of streets as in English (coedlan = avenue, cilgant = crescent). Many though are simply transferred farmhouse names or house names, or names imitating these (Pen-y-br˙n = hilltop, Dan-y-coed = below the wood)

..

Gwefan Cymru-Catalonia / Web Galˇles-Catalunya
Wales-Catalonia Website
http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/enwau_heolydd_cymrumynegai_1e.htm
dydd Llun 25 12 2000 adolygiad diweddaraf - latest update

 

ˇˇˇˇˇ 

Welsh Street Names and Road Names
Enwau Heol˙dd
ffeil: enw_heol.doc

 

1057 Aquesta pāgina en catalā (noms de carrers en galˇlčs)

 

 


 

0605
enwau lleoedd Cymru - tudalen mynegeiol
place names of Wales - index page
ˇˇˇˇˇ

0816
geiriadur enwau tai (enwau yn nhrefn y w˙ddor)
house names dictionary (names in alphabetical order)
ˇˇˇˇˇˇ
1046
Rhowch enw Cymraeg ar eich T˙
Give Your House a Welsh Name (names arranged according to subjects - hills, rivers, pleasant, etc)
ˇˇˇˇˇ
0817
Geiriadur Enwau Lleoedd Cymru - yn Gatalaneg ac yn Saesneg
Place-names Dictionary - Welsh place names and place-name elements explained
ˇˇˇˇˇ
0964
cipolwg ar enwau lleoedd Cymraeg - gramadeg
Looking at Welsh-language place names - a grammar of place names
ˇˇˇˇˇ
0015
cynllun y gwefan
site-plan
ˇˇˇˇˇ
0005
mynegai i'r h˙n a geir yn y gwefan
index to the material in the web
ˇˇˇˇˇ
0003
y cyntedd croeso
the reception area
ˇˇˇˇˇ
0001
tudalen blaen y gwefan 'Cymru-Catalonia'
front page of the 'Wales-Catalonia' Website
ˇˇˇˇˇ
0860
edr˙chwch ar ein ll˙fr ymwelw˙r
see our guestbook
ˇˇˇˇˇ
0821
chwiliwch amdano yn y gwefan hwn neu ar y rhyngwe o'n tudalen archwilw˙r
search this site or the net from our search-engine page
_______________________________________________

This is only a short list at the moment, though we are adding to it from time to time. See also the section on house names 1046, which also makes mention of street names, as does the section on place names 0817abat˙
abbey
See: Ffordd yr Abat˙

Brodawel
bro dawel = quite place
street name in Merth˙rtudful

Bron-deg
bron deg = fair hill
street name in Heolgerrig, Merth˙rtudful

Br˙nelw˙
br˙n Elw˙ = (the) hill (overlooking) (the river) Elw˙
Street name in Llanelw˙ ("St. Asaph"), Sir Ddinb˙ch

Br˙nfelin
br˙n y felin = (the) hill (of) the mill, mill hill
Street name in Conw˙ ("Br˙n Felin")

Br˙n-ll˙s
br˙n y ll˙s = (the) hill (of) (the) court, court hill
Street name in Galltmel˙d ("Meliden"), Sir Ddinb˙ch

Cae-glas
y cae glas = the green field
Street name in Cwmafan, Castell-nedd ac Aberafan

Clw˙d
river name
See: Rhodfa Clw˙d

coch
red
See: Erw-goch

Coedlan y Ll˙n
coedlan y ll˙n = (l') avinguda (de)l the lake, lake avenue
Street name in Y Rh˙l, Sir Ddinb˙ch

coron
crown
See: Heol y Goron

dyffr˙n
broad valley
See: Str˙d y Dyffr˙n

Elw˙
river name
See: Br˙nelw˙

Erw-goch
yr erw goch = the red acre / the red field
Street name in Rhuthun ("Ruthin"), Sir Ddinb˙ch

Ffordd yr Abat˙
ffordd yr abat˙ = (the) road (of) the abbey, abbey road
Street name in Llangollen, Sir Ddinb˙ch

Ffordd yr W˙ddgrug
Ffordd yr W˙ddgrug = (the ) road of Yr W˙ddgrug, in English "Mold Road"
Street name in Myn˙ddisa, Sir Y Fflint

ffordd
road
See: Tan-y-ffordd

Y Gefnffordd
the ridgeway (y = the) + soft mutation of following feminine noun + (cefnfordd = ridgeway)
(1) translation of a street name in Casnew˙dd, "The Ridgeway"

Glanmorlais
the bank of the Morlais stream ('big stream', mawr = big, glais = stream)
street name in Merth˙rtudful

glas
green, blue
See: Cae-glas
Glasl˙n

Glasl˙n
blue lake
Street name in Pwll-glas, Dinb˙ch ("Denbigh")

gwaith nw˙
gasworks
See: Heol y Gwaith Nw˙, Rhestr y Gwaith Nw˙

gwern
marsh, alder marsh
See: Ll˙s-y-wern

Heol Menter
= (the) street (of) enterprise
Translation of "Enterprise Way", a street name in Casnew˙dd

Heol y Goron
heol y goron = (the) street (of) the crown
Street name in Coed-llai ("Leeswood"), Sir y Fflint

Heol y Gwaith Nw˙
Street in Aberaman; translation of 'Gasworks Road'

ll˙n
Coedlan y Ll˙n
See: Glasl˙n

ll˙s
court
See: Br˙n-ll˙s

Ll˙s-y-wern
ll˙s y wern = (the) court (of) the marsh. marsh court
Street name in Sychd˙n, Yr W˙ddgrug ("Mold")

Llywel˙n
man's name
See: Maesllywel˙n

Maesllywel˙n / Maes Llywel˙n
maes Llywel˙n = (the) field (of) Llywel˙n
Treudd˙n , Yr W˙ddgrug

Maes-teg
y maes teg = the fair field
Street name in Y Fflint

Maesyfelin
(the) field (of) mill, mill field
Street name in Melin-y-coed, Llan-rwst, county of Conw˙

parc
field
See: T˙n-y-parc

Pentrefelin
pentref y felin = (the) village (of) the mill
Street name in Dolw˙ddelan ("Pentre Felin")

Pist˙ll
y pistyll = the spring
Street name in Treffynnon ("Holywell"), Sir y Fflint

Rhestr y Gwaith Nw˙
Street in Ton-du; translation of 'Gasworks Terrace'

Rhodfa Clw˙d
rhodfa Clw˙d= (the) parade (of) (the river) Clw˙d
Street name in Diserth, Sir y Fflint

Str˙d y Dyffr˙n
str˙d y dyffr˙n = (the) street (of) (the) valley, valley street
Street name in Dinb˙ch

Tan-y-ffordd
tan y ffordd = below the road
Street name in Llangw˙fan, Sir Ddinb˙ch

tawel
quiet
See: Brodawel

teg
fair, beautiful
See: Bron-deg
Maes-teg

T˙n-y-parc
t˙n y parc = (the) smallholding (of) the field
Street name in Rhuthun ("Ruthin")

Y Rhodfa
y rhodfa = the parade
Street name in Llansawel, Y Tyw˙n-bach ("Burry Port"), Sir Gaerfyrddin

Yr W˙ddgrug
town name
See: Ffordd yr W˙ddgrug


ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
Ble'r w˙f i? Yr ˙ch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sķc? Esteu visitant una pāgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galˇles-Catalunya)
Weørr ām ai? Yuu āārr vízīting ø peij frōm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølķuniø) Wéb-sait
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
1058+(enwau_heolydd_cymru1e)+noms+de+carrers+a

 


Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats